دانلود پایان نامه ارشد با موضوع منابع سازمان، سیستم مدیریت، سیستم استنتاج فازی، موفقیت سازمان

دانلود پایان نامه ارشد

طولانی می باشد. لیکن علی رغم صرف هزینه و زمان بسیاری که سالیانه برای پیاده سازی این سیستم در سازمان های مختلف صورت می گیرد، احتمال شکست پیاده سازی این سیستم بسیار بالا بوده و حدود 60 الی 90 درصد پروژه های پیاده سازی سیستم مدیریت منابع سازمان با شکست مواجه می شود(Calisir and Calisira, 2004; Kwahk and Ahn, 2010; Verville et al., 2007; Wang et al., 2008).
این امر سبب می گردد تا بسیاری از سازمان ها در حین پیاده سازی این سیستم ، مبالغ هنگفتی (در حدود 40 الی 50 میلیون دلار) صرف متوقف نمودن آن کرده تا ریسک مخاطرات بسیار حاصل از پیاده سازی این سیستم را که در مراحل آغازین اجرا نمود پیدا می کند، به حداقل برسانند (Nicolaou and Bhattacharya, 2006). به طور مثال، شرکت دل پروژه پیاده سازی سیستم مدیریت منابع سازمانی خود را پس از دو سال از شروع اجرای آن و با صرف هزینه ای بالغ بر دویست میلیون دلار، متوقف کرد (Wu et al., 2008). بنابراین منافع بالقوه حاصل از اجرای موفقیت آمیز پیاده سازی سیستم های مدیریت منابع سازمان از یک سو و حجم بالای شکست های گزارش شده در این خصوص که اغلب سازمان را با هزینه های بسیار هنگفت مواجه می نماید، نمایانگر خسارات جبران ناپذیر عدم موفقیت سازمان ها در پیاده سازی این سیستم است.

1-4) نتایج حاصل از حل مساله
نتایج حاصل از این تحقیق می تواند به سازمان های ایرانی کمک کند تا با توجه به شرایط داخلی و محیطی خود و با در نظر گرفتن متغیرهای سنجش میزان موفقیت پیاده سازی سیستم مدیریت منابع سازمان، احتمال موفقیت خود را در پیاده سازی سیستم های مدیریت منابع سازمان بسنجند و از این طریق احتمال شکست خود را در اجرای این پروژه کاهش دهند.

1-5) ضرورت انجام تحقیق
1-5-1) سیستم مدیریت منابع سازمان هم اکنون به عنوان جدیدترین و موثرترین ابزار برنامه ریزی کل منابع سازمان مطرح بوده و شامل یک نظام بهم پیوسته اطلاعاتی، مهندسی و مدیریتی است که همه نیازهای یک سازمان را با نگرشی فرایندی و در جهت نیل به اهداف سازمان و یکپارچه ساختن تمام عملیات، برآورده می کند. پیاده سازی این سیستم با مساله و چالش هایی همراه است که در صورت نادیده گرفتن آن ها، سازمان هایی که اقدام به پیاده سازی این سیستم می کنند، با شکست مواجه خواهد شد. بنابراین با توجه به هزینه بالای مورد نیاز برای پیاده سازی سیستم های مدیریت منابع سازمان از یک سو و مزایای بالقوه حاصل از پیاده سازی موفقیت آمیز آن در سازمان از سوی دیگر، درک شاخص های مرتبط با اجرای موفق این سیستم بسیار مهم به شمار می رود. به همین منظور در ادبیات تحقیقات و مطالعات مرتبط با پیاده سازی سیستم های مدیریت منابع سازمان، به شناسایی عوامل موثر در موفقیت پیاده سازی این سیستم ها پرداخته شده است. لیکن بیشتر مطالعات به بررسی و اندازه گیری موفقیت پیاده سازی بر اساس چند شاخص محدود می پردازند. بر این اساس این پایان نامه به دنبال تبیین و شناسایی شاخص های موثر در ارزیابی میزان موفقیت پیاده سازی سیستم مدیریت منابع سازمان بوده و بر اساس مقالات ارائه شده در حوزه مورد نظر، فهرست جامع و کاملی از این شاخص ها را ارائه می دهد.
1-5-2) بسیاری از تصمیمات در شرایطی اخذ می شوند که اطلاعات جامع و کاملی از متغیرهای موثر در تصمیم گیری، شرایط داخلی سازمان، شرایط محیطی و نتایج حاصل از اقدامات صورت گرفته وجود ندارد. بر این اساس استفاده صرف از روش تحقیق کمی و اعداد و وارقام قطعی نمی تواند به تنهایی برای حل مسائل دنیای واقعی به کار رود چرا که در این صورت، تحقیق انجام شده دارای اعتبار درونی پایینی می باشد و در نتیجه از دقت لازم برخوردار نبوده و استفاده از نتایج حاصل از آن می تواند منجر به اخذ تصمیمات نادرست گردد. بنابراین پاسخ به سوالات دنیای واقع بر اساس تلفیقی از روش تحقیق کمی و کیفی می تواند منجر به ایجاد داده های منطقی تر و معتبرتر در خصوص موضوع مورد نظر شود. بر این اساس، سیستم استنتاج فازی با استفاده از استدلال و قواعد فازی می تواند جهت تحلیل داده ها و مدل سازی جنبه های کیفی دانش انسان و فرایند پردازش داده ها بر اساس پارامترها و شاخص ها به کار رود. استفاده از منطق فازی جهت تحلیل داده ها و طراحی سیستم پیش بینی کننده، قابلیت پردازش اطلاعات مبهم را فراهم می کند. بنابراین می توان میزان موفقیت پیاده سازی سیستم های مدیریت منابع سازمان را که در گذشته تنها با استفاده از شاخص های مالی از قبیل بازگشت سرمایه، گردش نقدینگی، خالص ارزش فعلی، دوره بازگشت سرمایه و … ارزیابی می گردید، به طور دقیق تر و واقعی تر مورد بررسی قرار داد. پژوهش حاضر با استفاده از منطق فازی (که امکان انجام تحقیق در حوزه موضوع مورد نظر را تحت پارادایم تفسیری و پسا ساخت گرایی فراهم می گرداند)، می تواند نتایجی را که انطباق بیشتری با واقعیت دارند، ایجاد کند. این تحقیق با استفاده از شاخص های شناسایی شده و بررسی چند سازمان منتخب که اقدام به پیاده سازی این سیستم نموده اند، سیستم استنتاج فازی را جهت ارزیابی میزان موفقیت سازمان ها، ارائه می دهد. با ارائه سیستمی جهت سنجش و تعيين میزان موفقیت سازمان ها و ارايه راهكارهاي مرتبط با افزایش احتمال موفقیت سازمان در پیاده سازی این سیستم، وضعيت جاري سازمان به لحاظ كارايي و كيفيت فرآيندها ارتقاء يافته و علاوه بر افزايش ميزان بازگشت سرمايه به سازمان (ROI) و سودآوري بيشتر، به ايجاد مزيت رقابتي پايدار منجر می شود.
در نتیجه می توان اطمینان یافت که تحقیق حاضر از اعتبار درونی بالایی برخوردار است و سازمان ها می توانند از نتایج این تحقیق و راهکار پیشنهادی آن جهت کاهش احتمال عدم موفقیت خود در اجرای این پروژه، استفاده کنند. لذا با توجه به اهمیت بالای موضوع برای سازمان ها و ناکافی بودن پژوهش های گذشته در این خصوص، موضوع مورد بررسی می تواند راهگشای سازمان ها جهت تعیین میزان موفقیت ایشان در پیاده سازی این سیستم باشد.
بر این اساس، معیارهای انتخاب موضوع پژوهش حاضر شامل کسب شناخت علل موثر در موفقیت پیاده سازی سیستم مدیریت منابع سازمان در سازمان ها، اهمیت موضوع، وجود منابع اطلاعاتی کافی در خصوص موضوع مورد بررسی در پایگاه های اطلاعاتی علمی اعم از مقالات معتبر بین المللی و کتاب های به چاپ رسیده و غیر تکراری و تازه بودن موضوع بوده است. این پژوهش با توجه به تخمین میزان موفقیت این پروژه در سازمان های منتخب که اقدام به پیاده سازی سیستم مدیریت منابع سازمان کرده اند، بدیع بوده و می تواند رویکرد نوینی را به منظور تخمین احتمال موفقیت سازمان ها در به کارگیری این سیستم، ارائه دهد.

1-6) اهداف اساسي از انجام تحقيق
هدف اصلی تحقیق حاضر ارائه مجموعه ای از شاخص های مرتبط با ارزیابی پیاده سازی موفق سیستم برنامه ریزی منابع سازمان می باشد. این معیارها، با استفاده از روش های ارائه شده در علم منطق فازی، منجر به طراحی مجموعه قواعد استنتاج فازی جهت تخمین میزان موفقیت استقرار این سیستم و تصمیم گیری در مورد نقاط قابل بهبود جهت افزایش احتمال موفقیت می گردد.
بطور كلي مي توان اهداف اين پژوهش را به شرح زير بيان نمود:
1-6-1) هدف اصلي : تدوين و ارائه سیستم استنتاج فازی جهت سنجش موفقیت سازمان در پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان
1-6-2) اهداف فرعي :
• شناسایی شاخص های موثر بر موفقیت پیاده سازی سیستم مدیریت منابع سازمان
• تبیین میزان تاثیر شاخص های شناسایی شده بر موفقیت پیاده سازی سیستم مدیریت منابع سازمان
• تدوین مجموعه ها و قواعد سیستم استنتاج فازی به منظور تخمین و ارزیابی میزان موفقیت سیستم برنامه ریزی منابع سازمان
• ارزیابی میزان موفقیت پیاده سازی سیستم مدیریت منابع سازمان در چند سازمان منتخب داخلی
• ارزیابی سیستم استنتاج فازی طراحی شده در تعیین میزان موفقیت پیاده سازی سیستم مدیریت منابع سازمان
• تعیین میزان موفقیت پیاده سازی سیستم مدیریت منابع سازمان در یک سازمان منتخب داخلی
• ارائه راهکار جهت افزایش میزان احتمال موفقیت پیاده سازی سیستم مدیریت منابع سازمان در سازمان منتخب

1-7) سوالات تحقیق
جهت توسعه سیستم استنتاج فازی توانمند در ارزیابی موفقیت پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان، نياز است كه مولفه هاي موثر جهت سنجش موفقیت سیستم برنامه ریزی منابع سازمان شناسايي شده و تاثیر آن ها در موفقیت استقرار این سیستم شناسایی گردد. از اين رو بر طبق بررسي و شناسایی عناصر موثر بر موفقیت استقرار سیستم برنامه ریزی منابع سازمان در ادبيات تحقيق موجود در اين زمينه، سوالات اصلی اين تحقيق عبارت است از:
1-7-1) شاخص های موثر بر موفقیت پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان کدام است؟
1-7-2) تاثیر هر کدام از شاخص ها / متغیرهای شناسایی شده در موفقیت پیاده سازی سیستم مدیریت منابع سازمان به چه میزان است؟
1-7-3) آیا سیستم استنتاج فازی طراحی شده قادر به سنجش میزان موفقیت پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان می باشد؟

1-8) روش تحقيق
روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش بر حسب هدف شامل کاربردی و از نظر نحوه گردآوري داده ها، تحقيق توصيفي از نوع پيمايشي می باشد. تحقيقات كاربردي تحقيقاتي هستند كه نظريه ها، قانونمندي ها، اصول و فنوني كه در تحقيقات پايه تدوين مي شوند را براي حل مسائل اجرائي و واقعي به كار مي گيرند. اين تحقيقات عمدتا معطوف به توسعه دانش كاربردي هستند (خاكي، 1386). در روش توصیفی–تحلیلی، روش تحقیق پژوهش حاضر به جهت تحلیل رابطه میان شاخص های شناسایی شده، بر اساس هدف تحقیق از نوع همبستگی است.
در این تحقیق ابتدا به شناسایی شاخص های سنجش سیستم های مدیریت منابع سازمان بر اساس بررسی مقالات متعدد و معتبر بین المللی اقدام گشته است. سپس شاخص های شناسایی شده سنجش سیستم های مدیریت منابع سازمان بر اساس استفاده از نظر خبرگان در حوزه موضوع، مورد ارزیابی قرار گرفته و وزن مرتبط با هر یک از آن ها تبیین گردیده است. همچنین با ابزار پرسشنامه و با استفاده از اطلاعات افراد خبره، سایر شاخص ها و متغیرهای مرتبط با پیاده سازی سیستم مدیریت منابع شناسایی گشته است. در ادامه با انجام آزمون های آماری مناسب، شاخص ها تائید و یا رد شده و سپس وزن مرتبط با هر یک از آن ها شناسایی شده است. سپس مجموعه ها و قواعد سیستم استنتاج فازی بر اساس شاخص-های معتبر تدوين گردیده و در صورت لزوم اصلاحات و تغییرات لازم در آن ها ایجاد گشته است. همچنین با استفاده از اطلاعات چند سازمان منتخب که سیستم برنامه ریزی منابع سازمان را پیاده سازی کرده و نتایج حاصل از آن موجود است، دقت سیستم اسنتاج فازی مورد ارزیابی مجدد قرار گرفته تا دقت آن در تخمین میزان موفقیت پیاده سازی سیستم ERP در سازمان منتخب گام بعد، شناسایی گردد. در نهایت میزان موفقیت یک سازمان منتخب در پیاده سازی این سیستم ارزیابی گردیده است و بر آن اساس راهکارهای پیشنهادی مناسب جهت افزایش میزان احتمال موفقیت سازمان منتخب در پیاده سازی سیستم فوق ارائه گردیده است.

شکل 1-1) فرایند گام به گام تحقیق

1-9) روش هاي گرد آوري اطلاعات
روش های گردآوری اطلاعات جهت شناسایی شاخص های مطرح شده در مقالات متعدد به صورت کتابخانه ای بوده است. به علاوه در ادامه با استفاده از روش غیرکتابخانه ای پرسشنامه و بر اساس اطلاعات خبرگان، اهمیت شاخص های شناسایی شده مرتبط با سنجش موفقیت سیستم مدیریت منابع سازمان که با استفاده از مرور و بررسی مقالات متعدد گردآوری شده، با استفاده از طیف لیکرت مشخص گردیده است.
لازم به توضیح است که در پژوهش حاضر دو پرسشنامه به ترتیب زیر تدوین گردید. در گام اول، پرسشنامه ای جهت تعیین اهمیت شاخص های شناسایی شده در استقرار موفقیت آمیز ERP ایجاد گشت و در گام دوم، برای سنجش میزان موفقیت استقرار سیستم در جامعه هدف؛ پرسشنامه دوم مورد استفاده قرار گرفت.

1-10) قلمرو تحقيق

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع نیازمندی ها، مدیریت پروژه، منابع سازمان، مدیریت تغییر Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع منابع سازمان، سیستم های اطلاعات، فناوری اطلاعات، سیستم های اطلاعاتی