دانلود پایان نامه ارشد با موضوع منابع سازمان، سازمان های بزرگ، کسب و کار، نیازمندی ها

دانلود پایان نامه ارشد

مديران پروژه اغلب بر اساس نوع سازمان، وسعت فعاليت هاي آن و حجم ماژول هاي مورد استفاده از سيستم برنامه ریزی منابع سازمان باید اقدام به برنامه ريزي و مديريت اين پروژه ها نمایند (Annamalai and Ramayah, 2011; Law et al., 2010; Wang et al., 2008; Chuen, 2010; Kwahk and Ahn, 2010;).
– وجود روش شناسی (متدولوژی) مدون برای استقرار سیستم (یکباره/ مرحله ای)
روشی که برای جایگزینی سیستم های قدیمی سازمان با سیستم برنامه ریزی منابع سازمان استفاده می شود، نیازمند وجود متد و تکنیک دقیق انتقال است. به طور کلی، سه روش گذار و انتقال عبارت است از انفجاری، مرحله ای و نمونه ای. ترکیبی مناسب از این سه روش اساسی، می تواند منجر به استقرار مناسب سیستم شود. در ادامه هر یک از این سه روش تشریح می گردند:
– رویکرد انفجاری46: اين روش در گذشته زياد مورد استفاده قرار مي گرفت. به طوري كه همه سيستم هاي قديمي به يكپارچه كنار گذاشته شده و سيستم جديد جايگزين آن مي شد. اما به دليل ريسك بالاي اين كار و مقاومت شديد كاركنان، امروزه اين روش كمتر مورد استفاده قرار مي گيرد.
– رویکرد نمونه ای47: در اين روش بخشي از سازمان كه بر روند كار سازمان نقش كليدي و اصلي ايفا نمي كند به عنوان آزمايش مورد استفاده قرار می گیرد و سيستم در آن جا راه اندازي مي شود. پس از حصول اطمينان از موفقيت اين كار، ساير بخش هاي اصلي نيز شروع به راه اندازي مي گردند و در اين راه از تجربيات حاصل از پروژه آزمايشي استفاده مي شود. در اين روش مي توان اشكالات احتمالي بوجود آمده را در زمان لازم شناسايي كرد و نسبت به رفع آنها به بهترين شكل اقدام نمود. از طرفي اين رويكرد از ريسك كمتري برخوردار است اما اين روش ممكن است زمان راه اندازي كل پروژه را طولاني كند.
– رویکرد مرحله ای48: در اين روش بجاي پياده سازي كل سیستم، تمرکز بر پیاده سازی ماژول ها و اجزايي معین از سيستم معطوف است. به اين ترتيب كه ابتدا تيم راه اندازي با مديران ارشد در مورد اين كه چه اجزايي پياده سازي شود به اتفاق نظر رسيده و در نهايت اقدام به راه اندازي آن مي كنند. نهايتا پس از تكميل و عملياتي شدن اين بخش ها، ساير اجزاي سیستم نيز به ترتيب اولويت درسازمان پياده سازي خواهد شد. در اين روش طي هر مرحله تيم راه اندازي مي تواند تجارب خوبي را بدست آورده و از طرفي مقاومت كاركنان نيز در سازمان كمتر خواهد شد. اما از آن جا كه سيستم برنامه ریزی منابع سازمان داراي ويژگي اصلي و اساسي يكپارچگي است؛ در اكثر موارد اجراي مرحله اي مي تواند مشكلاتي را براي تيم راه اندازي ايجاد كند. به عنوان مثال از آن جا كه در بسیاری از سازمان ها عملا چنين اجزايي برنامه های کاربردی حسابداري و مالي می باشد و در اين بخش ها معمولا تعداد نسبتا محدودي از کارکنان كل سازمان فعاليت دارند؛ لذا موفقيت پروژه در اين بخش ها نمی تواند دليل قاطعی بر موفقيت پروژه در سطح كل سازمان باشد. همچنین در این شرایط سيستم هاي انبار، منابع انسانی، فروش و… نیاز دارند تا اسناد مالي خود را به صورت اتوماتيك به حسابداري ارسال كنند. در شرایطی كه ابتدا ماژول حسابداري طي يك مرحله پياده سازي شود، لازم است اين اسناد ابتدا بصورت دستي وارد سيستم شود كه این امر علاوه بر مشكل ورود داده ها، امكان خطا را افزايش می دهد.
از آن جا که کسب و کارهای کوچک معمولا دارای منابع محدود بوده و فاقد فرایندهای متعدد با جریان فرایند مستقل هستند، رویکرد فرایندی در این سازمان ها قابل کاربرد نیست. همچنین روش انفجار بزرگ مستلزم پذیرش میزان قابل توجهی از ریسک است. بنابراین نمی توان یک روش مشخص را برای سازمان ها پیشنهاد نمود و باید از مجموعه ای از این روش ها برای استقرار سیستم استفاده شود (Moohebat et al., 2010; Malhotra and Temponia, 2010; Anderson, 2003; Mabert et al., 2003).
– حمایت فرهنگ سازمان از استقرار سیستم
در اغلب پروژه هاي طرح و استقرار سيستم‌ برنامه ریزی منابع سازمان علي رغم وجود كميته‌هاي كاري و تعيين وظايف اعضاي كميته ها، كاربران در زمان شناخت وضعيت موجود و تعيين مشخصات سيستم‌ها، در پروژه طرح و استقرار سيستم‌هاي اطلاعاتي يكپارچه همكاري مناسبي نمي كنند كه اين موضوع به دليل آماده نبودن فضای فرهنگی سازمان پیش از آغاز عمليات اجرايي پروژه مي باشد. به همين جهت در اغلب پروژه هاي طرح و استقرار سيستم برنامه ریزی منابع سازمان، اطمینان از وجود فضای حمایتی مناسب از سوی کلیه افراد سازمان مشتری، سبب خواهد شد تا با شناخت صحیح نيازمندی های سازمان و خواسته های كاربران، به تعيين مشخصات سيستم ها و طراحي آن پرداخته ‌شود که این امر احتمال موفقیت استقرار سیستم را افزایش می دهد (Hakim and Hakim, 2010; Momoh et al., 2010; Sohrabi and Jafarzadeh, 2010).

– نوع صنعت
هر سازمان در هر صنعتي كه فعاليت مي كند، نيازمند استفاده از قابليت هاي خاص آن صنعت مشخص، مي باشد. به عبارت دیگر علاوه بر برنامه هاي كاربردي نظیر حسابداری، مالي و منابع انساني كه بطور مشترك ممكن است توسط همه سازمان ها مورد استفاده قرار گيرد، برنامه هايي هم وجود دارند كه براي هر صنعت بطور خاص لازم بوده و مورد استفاده قرار خواهند گرفت. عدم توجه به نیازمندی های خاص هر صنعت و ایجاد قابليت هايي در سیستم متناسب با نوع صنعت می تواند مشكلات متعددی را ايجاد نماید چرا که ممکن است سازمان فروشنده سیستم در آینده مجبور به تغییر در كد برنامه سیستم شود که این امر سبب بروز مشكلات متعدد در بروز رساني و ارتقا به نسخه هاي جديد سیستم برای آن صنعت یا سازمان خاص خواهد شد که با ريسك بالایی همراه خواهد بود. بنابراين فروشندگان سیستم باید بر تهیه و توزیع بسته هاي نرم افزاري خاص هر صنعت اهتمام ورزند (Basoglu et al., 2007; Poston and Grabski, 2001).

– اندازه سازمان
اندازه سازمان به عنوان یکی از عوامل بحرانی مؤثر بر انتخاب سیستم و استفاده از کارکردهای آن به شمار می رود. به طور کلی، سازمان های کوچک حجم معاملات کمتر و آسانتری نسبت به سازمان های بزرگتر دارند. در نتیجه برخورد سازمان های کوچک با نیازمندی های کارکردی و غیر کارکردی سیستم نسبت به سازمان های بزرگتر متفاوت خواهد بود. به علاوه سازمان های کوچک حساسیت بیشتری نسبت به هزينه و زمان پیاده سازی سیستم و قابلیت انعطاف آن دارند. از سوی دیگر سازمان های بزرگ بین المللی با تعداد بیشتر کارکنان و توزیع شدگی جغرافیایی، در خصوص مساله امنیت آسیب پذیر تر خواهند بود. همچنین، معمولا سازمان های بزرگتر دارای زیرساخت های تکنولوژیک قابل توجهی هستند و در نتیجه توجه بیشتری به مسائل مربوط به سازگاری سیستم برنامه ریزی منابع سازمان با سیستم های پیشین خود دارند. از سوی دیگر سازمان های بزرگ فاقد انعطاف پذیری لازم هستند، چرا که در این نوع سازمان ها مدیر واحد و مدیران پروژه پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان دارای قواعد مدیریتی خاص خود هستند که می تواند منجر به افزایش تعارضات و با الطبع آن افزایش پیچیدگی پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان گردد. در حالی که سازمان های کوچک به علت ساختار سازمانی مسطح از انعطاف پذیری بیشتری نسبت به سازمان های بزرگتر دارند. براي مثال SAP R/2 بيشتر توسط سازمان بزرگ مورد استفاده قرار مي گيرد و اغلب سازمان هاي كوچك يا متوسط از نرم افزار SAP R/3 استفاده می کنند. معيارهای انتخاب سیستم در سازمان های كوچك يا متوسط از معیارهای انتخاب سیستم در سازمان های بزرگ متفاوت است. بنابراین اندازه سازمان اهمیت معیارهای عمومی در انتخاب نرم افزار را تحت تاثیر قرار می دهد (Adhikari et al., 2004; Malhotra and Temponi, 2010).

2-10-6) فروشنده:
– کیفیت خدمات و پشتیبانی ارائه شده توسط فروشنده سیستم(خدمات پس از فروش، پاسخ گویی به نیازمندی های خاص سازمان مشتری، رفع سریع و موثر خطاهای سیستم، به روز رسانی سیستم)
زمانی که سیستم برنامه ریزی منابع سازمان در یک شرکت پیاده سازی می گردد، روابط پیشین کارکنان دستخوش تغییر می گردد. کارکنان ممکن است نیاز به ایجاد روابط کاری جدید، به اشتراک گذاری اطلاعات میان واحدهای مختلف، کسب مهارت های جدید و به عهده گرفتن مسئولیت های اضافی داشته باشند. این تغییرات می تواند به مقاومت، سردرگمی، و ترس در میان کاربران سیستم منجر شود. به علاوه از آن جایی که پروژه های استقرار سیستم برنامه ریزی منابع سازمان نیازمند مهارت های مرتبط با محصول، کسب و کار و مهارت های بین شخصی است، اکثر سازمان ها به جای سرمایه گذاری منابع داخلی خود جهت توسعه این مهارت ها تمایل به برون سپاری آن ها دارند. در این راستا وجود مشاوران و حمایت فروشنده می تواند نقش به سزایی در تسهیل استقرار سیستم و از میان بردن مشکلات احتمالی داشته باشد. مشاوران نقش مهمی در تسهیل و هدایت پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان در فعالیت های مختلفی نظیر انجام تجزیه و تحلیل نیازمندی ها، پیشنهاد یک راه حل مناسب و مدیریت استقرار سیستم از آغاز به کار پروژه تا مرحله ارتقاء سیستم ایفا می کنند. با توجه به ماهیت یکپارچه سیستم برنامه ریزی منابع سازمان، مشاوران بخشی جدایی ناپذیر تیم های پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان هستند و نبود آن ها می تواند منجر به عدم اثربخشی استقرار سیستم گردد. ارتباط آن ها با پروژه پیاده سازی برنامه ریزی منابع سازمان شامل انتقال تخصص، تجربه، دانش فنی، دانش کسب و کار و مهارت نگهداری و به روز رسانی سیستم، پیکر بندی سیستم، نصب سیستم، آموزش کارکنان به داخل سازمان است (Tsai et al., 2011; Madapusi, 2008; Sawah et al., 2008; Nikookar et al., 2010; Ifinedo, 2008; Grabski and Leech, 2007; Ptak, 2004; Wang et al., 2008; Somers and Nelson, 2003).
به طور کلی می توان ابعاد کیفیت فروشنده را به شرح زیر بیان نمود:
(1) زمان پاسخ گویی خدمات از سوی فروشنده نرم افزار
(2) مشاوران واجد شرایط با توانایی و دانش در فرآیندهای کسب و کار و فناوری اطلاعات و سیستم سازمان فروشنده
(3) مشارکت فروشنده در پیاده سازی سیستم
(4) مهارت های بین فردی و قابلیت کار با سازمان مشتری
(5) بازار هدف سازمان فروشنده (به عنوان مثال، سازمان های متوسط ​​یا بزرگ)
(6) سابقه کار با مشتریان
(7) چشم انداز
(8) شرکای تجاری سازمان فروشنده
(9) میزان سفارشی کردن محصولات
(10) تعداد سازمان هایی که از محصولات سازمان فروشنده استفاده می نمایند
(11) کیفیت سیستم بر اساس شاخص هایی نظیر: دارا بودن ویژگی های لازم، کاربرپسند بودن، مقیاس پذیری، وجود نسخه های به روز شده، قابلیت ارتقاء آسان، انعطاف پذیری، امنیت، حضور یک راهنمای کامل (کتابچه راهنمای روش برای کمک به کاربران)، و صحت داده ها.
از آنجایی که فروشندگان نرم افزار عنصری حیاتی در شکل گیری نتیجه نهایی استقرار سیستم هستند، باید به دقت انتخاب شوند تا از استقرار بهینه سیستم اطمینان حاصل شود (Zhang et al., 2005; Upadhyay et al., 2011). بنابراین می توان نتیجه گرفت که حمایت فروشنده و کیفیت خدمات ارائه شده از سوی سازمان فروشنده سیستم و مشاوران سیستم، می تواند منجر به تسهیل مدیریت پروژه، ارتباطات، افزایش دقت در استقرار سیستم و درک درست از سیستم و افزایش اثر بخشی استفاده از سیستم گردد (Tsai et al., 2011; Zhu et al., 2010).

– تجربه و دانش فروشنده در خصوص حوزه کسب و کار سازمان مشتری
به طور معمول فروشندگان سيستم هاي برنامه ريزي منابع سازمان با بررسي فرآيندهاي يکسان در ميان سازمان هاي مختلف و با انجام تحقيقات و شناسايي بهترين و مناسب ترين فرآيندها، فرآيندهاي بهينه اي را طراحي نموده و محصول خود را براساس اين فرآيندها توسعه مي دهند. در صورتي كه سازمان مشتری، محصول يك شركت خاص را پياده سازي نمايد، از قابليت هاي فرآيندهاي ارائه شده توسط توليدكننده سيستم، بهره مند مي شود. اين فرآيندها معمولاً براي هر صنعت به

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع منابع سازمان، کسب و کار، سیستم ERP، فناوری اطلاعات Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع منابع سازمان، کسب و کار، سیستم مدیریت، فناوری اطلاعات