دانلود پایان نامه ارشد با موضوع مصرف کنندگان، مدل کسب و کار، محیط زیست، مزیت رقابتی

دانلود پایان نامه ارشد

باشند.
– احترام به علاقمندی ها و ارزش های مصرف کنندگان: همان طور که در فصل قبل بیان شد، نتایج حاصل از تحقیقات کمی، مصاحبه ها و پرسشنامه ها نشان دادند که توجه به علاقمندی ها و انتظارات مشتریان بخشی از سیاست ها و ارزش های شرکت اروم نارین و مدل کسب و کار مسئولانه ی این شرکت می باشند.
– عدم تبانی با برخی گروه ها: برخی از تولید کنندگان آبمیوه با تبانی با عرضه کنندگان و یا دلالان میوه سعی در افزایش قیمت آن می نمایند تا به رقبای خود آسیب برسانند. با توجه به اینکه شرکت اروم نارین تنها تولید کننده ی آبمیوه های ارگانیک در کشور می باشد و میوه های ارگانیک نیز از باغات خود این شرکت تهیه می شوند، در چنین تبانی هایی هیچ گونه دخالت و یا تاثیری ندارد.
– رعایت استانداردهای تولید، توزیع و فروش: نشان استاندارد روی بسته های آبمیوه های ارگانیک و همچنین گواهینامه های مختلف این شرکت از جمله گواهینامه ی Soil Association نشان از رعایت استانداردهای محصولات ارگانیک توسط شرکت اروم نارین دارد.
– تعیین قیمت منصفانه: با توجه به اینکه درصد سود آبمیوه های ارگانیک شادلی کمتر از آبمیوه های معمولی می باشد، می تواند از یک سو نشان دهنده ی قیمت منصفانه ی این محصولات باشد و از سوی دیگر هم نوعی استراتژی رقابتی.
– فراهم نمودن روش های مناسب دسترسی به محصول: متاسفانه آبمیوه های ارگانیک شادلی در دسترس اغلب مصرف کنندگان حتی در بازار هدف نمی باشند و نتایج حاصل از تحقیق میدانی نیز نشان داد که بیشترین علت عدم مصرف این محصولات در دسترس نبودن آنها می باشد. البته لازم به ذکر است که به دلیل عدم آگاهی عموم مردم از این محصول و به طور کلی از محصولات ارگانیک شرکت اروم نارین با ارائه ی محصول خود به مراکز خاص ریسک عدم فروش را کاهش داده است.
– احترام به ارزش های جامعه: در هیچ یک از فرآیند های تولید، توزیع، فروش و تبلیغات آبمیوه های ارگانیک شادلی مواردی که مغایر با ارزش های جامعه باشد دیده نمی شود.
– رعایت قوانین و استانداردهای اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی: تولید محصولات ارگانیک بهترین شیوه در حفظ و نگهداری استانداردهای اجتماعی و محیط زیستی می باشند چرا که کشاورزی ارگانیک کمترین اثر سوء را بر محیط زیست و بهداشت و سلامت انسان ها دارد.
– افزایش تولید ملی و خلق درآمد های ارزی و غیر ارزی: با توجه به اینکه بیشتر فرآیند های مربوط به آبمیوه های ارگانیک شادلی از جمله تولید میوه، تولید کنسانتره و تبدیل آن به آبمیوه در داخل کشور انجام می شود و بخشی از محصول تولید شده به خارج از کشور صادر می گردد، این عمل منجر به افزایش تولید ملی و خلق درآمدی های ارزی و غیر ارزی می گردد.
– ایجاد اشتغال: شرکت اروم نارین با داشتن بیش از 80 نیروی دائمی و 600 نیروی موقتی که در تهران و ارومیه مشغول بکار می باشند و همچنین نیروهایی که در نمایندگی های این شرکت در شهر های مختلف مشغول توزیع و پخش محصولات می باشند توانسته است با ایجاد یک شرکت تولیدی ایجاد شغل نماید که البته تنها بخشی از این نیروها به تولید و توزیع آبمیوه های ارگانیک مشغول می باشند.
مشکل اساسی که شرکت اروم نارین در انجام مسئولیت های خود در قبال ذینعان با آن مواجه است عدم حمایت نهاد ها و موسسه های مربوط از محصولات ارگانیک و آگاهی اندک جامعه نسبت به این محصولات می باشد.
همان طور که در مدل کسب و کار مسئولانه ذکر شد، سازمان به تنهایی نمی تواند شرایط لازم را در خصوص حقوق ذینفعان و انجام مسئولیت در قبال آنان، فراهم نماید. برای رسیدن به این هدف مشارکت تمامی ذینفعان لازم است و ارتباطات سازمان با ذینفعان و ذینفعان با یکدیگر بهترین روش برای تحقق این هدف می باشد. جدول (5-2) مسئولیت های جامعه نسبت به سازمان و مشتریان را نشان می دهد.
همان طور که در جدول (5-2) دیده می شود مهم ترین مسئولیت جامعه در قبال مصرف کنندگان اطلاع رسانی صحیح و آموزش های لازم در خصوص محصولات ارگانیک و اثرات مفید آنها بر سلامتی انسان و همچنین محیط زیست می باشد که این عمل باید از طریق نهادها و انجمن های مربوط انجام شود که متاسفانه تا کنون تلاش چندانی در این خصوص انجام نشده است.
در خصوص مسئولیت جامعه نسبت به شرکت اروم نارین می توان گفت که تامین نیروی انسانی متخصص که توسط دانشگاه ها و موسسات آموزشی مختلف پرورش می یابند، به خوبی انجام شده است. همچنین مشارکت دانشگاه پزشکی ارومیه در طرح های تحقیقاتی شرکت اروم نارین نشان از توجه و علاقه ی این دانشگاه نسبت به مسائل اجتماعی و محیط زیستی دارد که هم برای جامعه، هم برای شرکت اروم نارین و هم برای مصرف کنندگان سودمند است. تدوین استاندارد محصولات ارگانیک از سوی موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران نیز بخشی از مسئولت های جامعه در قبال شرکت است که انجام شده است.

جدول (5-2): مسئولیت های جامعه در قبال مصرف کنندگان و شرکت اروم نارین
ذینفع/مسئولیت
اخلاقی
قانونی
اقتصادی
مصرف کنندگان
آموزش مصرف کنندگان در خصوص اثرات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی محصولات؛ فراهم نمودن اطلاعات مورد نیاز جهت اخذ تصمیمات درست
آگاه سازی مصرف کنندگان از فعالیت های انجمن های مربوطه؛ ارائه ی خدمات مشاوره ای و حقوقی به مصرف کنندگان
کاهش هزینه های ناشی از مصرف کالاهای نا مناسب و مصرف نا مناسب کالاها از طریق آموزش و اطلاع رسانی صحیح و به موقع
شرکت اروم نارین
پرهیز از تبلیغات سوء و غیر واقعی بر ضد شرکت؛ خودداری از جانبداری بدون منطق به نفع رقبا
تدوین استاندردهای تولید، توزیع و فروش و ارائه آنها به تولید کنندگان؛
معرفی و تبلیغ محصولات از طریق برگزاری نمایشگاه های تخصصی، مجلات،… ؛ فراهم نمودن نیروی متخصص و کارآمد؛ شرکت در طرح های تحقیقاتی مشترک

بر اساس نتایج حاصل از فصل پیش و مطالب ارائه شده در این بخش می توان به این نتیجه رسید که با توجه به اینکه مدل کسب وکار تضمین کننده منافع سازمان می باشد و همچنین تئوری ذینفعان و CSR تضمین کننده ی منافع ذینعفان و جامعه (به عنوان یکی از ذینفعان) هستند، یکپارچه نمودن این مباحث که به خلق مدل کسب و کار مسئولانه می انجامد می تواند سازمان را به یک سازمان مسئول نسبت به تمامی ذینفعان مبدل سازد که البته برای رسیدن به این موضوع چند نکته حائز اهمیت است:
1. سازمان ها باید در تعیین مفهوم کسب و کار خود از علاقمندی های ذینفعان بهره گرفته و موارد مرتبط با CSR را در این چارچوب قرار دهند و جایی که علاقمندی های ذینفعان در تضاد و تقابل با یکدیگر قرار می گیرند با روش های خلاقانه و نوآوری از حذف ذینفعان مخالف جلوگیری نموده و منافع همه ی افراد و گروه های مرتبط با کسب و کار از جمله جامعه را مد نظر قرار دهند.
2. سازمان ها بدون مشارکت فعال و هدفمند ذینفعان قادر به اجرای استراتژی های خود نمی باشند و باید از مشارکت آنان برای تهیه ی منابع و قابلیت های لازم برای اجرای استراتژی ها بهره گیرند.
3. زمانی که ذینفعان در فعالیت های سازمان مشارکت فعال داشته باشند انتظار رسیدن به ارزش خواهند داشت و در صورتیکه ارزش های مورد نظر آنها محقق نشود انگیزه ی لازم را برای ادامه ی همکاری و مشارکت با سازمان نخواهند داشت؛ لذا شرکت ها باید به خوبی از انتظارات ذینفعان خود آگاهی داشته و بر اساس این انتظارات به خلق و ارائه ی ارزش برای آنان بپردازند.

5-3) مزیت رقابتی و مدل کسب و کار مسئولانه ی شرکت اروم نارین
در فصل قبل موقعیت رقابتی شرکت اروم نارین بر اساس مدل پنج نیروی رقابتی پورتر و همچنین تئوری مبتنی بر منابع مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.
بر اساس مدل پنج نیروی رقابتی پورتر شرکت اروم نارین در شرایط رقابتی بسیار سخت و فشرده ای قرار دارد. اجزای مدل رقابتی پورتر عبارتند از: رقبای صنعت، تازه واردها، عرضه کنندگان، خریداران و کالاهای جایگزین. با توجه به 214 واحد تولید کننده ی آبمیوه و همچنین 81 واحد تولید کننده ی کنسانتره کاملا واضح و آشکار است که رقبای شرکت اروم نارین تعداد زیادی دارند که البته تمامی این تولید کنندگان رقبای مهم و جدی به شمار نمی آیند و با توجه به بازار هدف این شرکت سه رقیب اصلی آن سان استار، سن ایچ و تکدانه می باشند که قابلیت رقابت بالایی در تولید و فروش آبمیوه دارند. از سوی دیگر قوانین و مقررات طوری نیست که از ورود تازه وارد ها جلوگیری شود و هر روز بر تعداد تولید کنندگان افزوده می شود. کالاهای جانشین آبمیوه نیز بسیار زیاد بوده و به آسانی این کالاها از سوی مصرف کنندگان به جای آبمیوه مورد مصرف قرار می گیرند. همچنین قدرت چانه زنی تامین کنندگان و خریداران نیز بالاست و این کار تولید کنندگان را سخت تر می کند. با توجه به تمامی موارد ذکر شده هر تولید کننده تنها با اتخاذ استراتژی های مناسب می تواند در بازار موفق باشد.
علی رغم شرایط سخت رقابتی، بازار آبمیوه قابلیت گسترش بیشتر را دارد چرا که مصرف سرانه ی آبمیوه در ایران نسبت به کشورهای اروپایی تقریبا یک چهارم می باشد و با تبلیغات و اطلاع رسانی مناسب و صحیح می توان مصرف آبمیوه را بالا برد.
روش دیگری که برای بررسی موقعیت رقابتی شرکت اروم نارین مورد استفاده قرار گرفت چارچوب VRIN بارنی در حوزه ی تئوری مبتنی بر منابع بود. با در نظر گرفتن میوه های ارگانیک به عنوان منبع اصلی تولید آبمیوه های ارگانیک، این منبع از حیث ارزشمند بودن، نادر بودن، تقلید ناپذیر بودن و غیر قابل جانشین بودن مورد ارزیابی قرار گرفت.
بر اساس چارچوب بارنی شرکت اروم نارین در حال حاضر از مزیت رقابتی در عرضه ی آبمیوه های ارگانیک برخوردار می باشد. میوه های ارگانیک دو ویژگی اول چارچوب بارنی یعنی ارزشمند بودن و نادر بودن را دارا می باشند. از سوی دیگر به دلیل اینکه تولید آبمیوه ارگانیک به زمانی حدود 7 سال نیاز دارد و هیچ جانشینی نیز برای میوه های ارگانیک وجود ندارد می توان گفت که دو ویژگی دوم و سوم بارنی نیز برای دستیابی به مزیت رقابتی وجود دارد ولی این مزیت رقابتی را نمی توان چندان پایدار دانست چرا که با افزایش تمایل به مصرف این محصولات شرکت های دیگر نیز به سمت تولید آنها گرایش پیدا خواهند نمود و با طی دور ه ی 7 ساله (در صورتی که خود تولید کننده ی میوه های مورد نیاز خود باشند) به میوه های ارگانیک دست یافته و امکان تولید و عرضه ی آبمیوه های ارگانیک را به بازار داشته باشند.
شرکت اروم نارین می تواند با اتخاذ سیاست ها و استراتژ های مناسب رهبری بازار را در عرضه ی آبمیوه های ارگانیک به دست گرفته و خود را به عنوان برند اصلی این محصولات در کشور معرف نماید.

5-4) پیشنهادات
در این تحقیق مدل کسب و کار مسئولانه با ترکیب مدل کسب و کار، CSR و ذینفعان طراحی و پس از آن از طریق مطالعه ی موردی یعنی شرکت اروم نارین مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفت. در طراحی مدل کسب و کار مسئولانه محقق از ادبیات تحقیق در حوزه های مدل کسب و کار، CSR و تئوری ذینفعان بهره گرفته و با تکمیل تئوری های موجود سعی در ارائه ی ایده ای جدید در خصوص مدل کسب و کاری که مسئولیت نسبت به ذینفعان از جمله جامعه را در چارچوب خود داشته باشد، نمود. در این مسیر محقق از علاقمندی ها، مشارکت و انتظارات ذینفعان به عنوان محرک های اصلی استراتژی ها، فعالیت ها و عملکرد های سازمان استفاده نموده و تلاش کرد تا با درگیر نمودن کامل ذینفعان در مدل کسب و کار و مسئولیت اجتماعی سازمان، رویکرد جدیدی به این مباحث داشته باشد.
با توجه به محدودیت هایی که در انجام تحقیق چه از نظر زمان انجام کار و چه از نظر دسترسی به منابع و اطلاعات مورد نیاز وجود داشت، امکان پرداختن به برخی زوایا از جمله اهمیت نقش هر یک از ذینفعان در تاثیر گذاری علاقمندی ها بر مفهوم کسب و کار، مشارکت در قابلیت ها و انتظارات در ارزش ها برای محقق میسر نبود که هر یک از این موارد می توانند به

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع مدل کسب و کار، مزیت رقابتی، مصرف کنندگان، استراتژی ها Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع and، of، p.، the