دانلود پایان نامه ارشد با موضوع مصرف کنندگان، ارزش اقتصادی، مدل کسب و کار، زیست محیطی

دانلود پایان نامه ارشد

در مقابل آن ارزش های آشکار است که خود مشتری اطلاع کافی از آنها دارد.
در خصوص محصولات ارگانیک با توجه به اینکه آگاهی مصرف کنندگان داخلی کمتر از واقعیت است ممکن است ارزشی که مشتری احساس می کند دریافت کرده است کمتر از ارزش واقعی دریافت شده باشد و در واقع بخشی از ارزش های دریافت شده ارزش های نهفته می باشند. بر همین اساس در این بخش چهار گروه ارزش برای مشتریان در نظر گرفته شده است:
1. ارزش اقتصادی آشکار
2. ارزش اقتصادی نهفته
3. ارزش غیر اقتصادی آشکار
4. ارزش غیر اقتصادی نهفته
ارزش اقتصادی همان ارزش قیمتی است که یک مصرف کننده برای خرید یک کالا یا خدمت می پردازد. با توجه به اینکه درصد سود آبمیوه های ارگانیک شادلی کمتر از محصولات مشابه غیر ارگانیک تولید شده توسط خود شرکت و شرکت های رقیب می باشد، می توان ارزش اقتصادی حاصل از مصرف آبمیوه های ارگانیک را بیش از ارزش اقتصادی سایر محصولات دانست (ارزش اقتصادی نهفته). به طور مثال مشتری با خرید یک آب انار یک لیتری ارگانیک شادلی مبلغ 4000 تومان پرداخت می کند در حالی که همان مشتری اگر آب انار غیر ارگانیک سن ایچ خریداری نماید 2800 تومان و برای آب انار غیر ارگانیک تکدانه 2550 تومان پرداخت خواهد نمود. علی رغم قیمت بالاتر آب انار ارگانیک ولی درصد سود آن برای تولید کننده به نسبت سایر محصولات پایین تر است. از سوی دیگر اگر منافع حاصل از ارزش های غذایی و سلامتی مصرف محصولات ارگانیک را در نظر بگیریم منفعت اقتصادی این محصول برای مشتری بیشتر خواهد بود. به طور مثال با مصرف آب انار ارگانیک، مصرف کننده از مصرف مکمل های دارویی مانند ویتامین ها که در آب انار ارگانیک وجود دارند بی نیاز می شود و در واقع نیازی به خریدن و هزینه کردن برای آنها ندارد (ارزش اقتصادی نهفته). از سوی دیگر اگر درصد احتمال ابتلا به بیماری هایی مانند سرطان، چاقی، بیماری های قلبی،… که در اثر مصرف محصولات معمولی که حاوی مواد شیمیایی می باشند و هزینه های ناشی از این بیماری ها و درمان آنها را در نظر بگیریم باز این محصولات برای مصرف کننده منفعت اقتصادی و غیر اقتصادی خواهند داشت (ارزش اقتصادی نهفته ناشی از عدم هزینه برای بیماری ها و ارزش غیر اقتصادی نهفته ناشی از سلامتی حاصل از مصرف محصول سالم و در صورت آگاهی از فواید محصولات ارگانیک ارزش غیر اقتصادی آشکار حاصل از مطلوبیت ایجاد شده از مصرف محصولات سالم). علاوه بر این با توجه به طبیعی بودن این محصولات طعم و مزه ی آنان نیز طبیعی تر و بهتر بوده و بیشتر مورد علاقه و توجه مصرف کنندگان است (ارزش غیر اقتصادی آشکار)
بسته بندی های با کیفیت شادلی نیز از جمله موارد دیگری است که برای مشتری و البته جامعه ارزش آفرینی می کند. بسته بندی تتراپریزما از یک سو قابل بازگشت به طبیعت می باشد و لذا آلودگی زیست محیطی کمتری خواهد داشت و از سوی دیگر به دلیل عدم نیاز به استفاده از مواد نگهدارنده هم طعم و مزه ی آبمیوه حفظ می شود و هم ارزش غذایی و سلامتی آن افزایش می یابد (در صورت آگاهی از این فواید ارزش غیر اقتصادی آشکار و ارزش اقتصادی نهفته برای جامعه و در صورت عدم آگاهی از این فواید ارزش غیر اقتصادی و اقتصادی نهفته). قابلیت چاپ با کیفیت بالا نیز از ویژگی های دیگر تتراپریزما است که از حیث زیبایی در طراحی پاکت های آبمیوه حائز اهمیت است و می تواند در جذب و رضایت مشتریان اثر گذار باشد (ارزش غیر اقتصادی آشکار). با توجه به طراحی بسته بندی تتراپریزما بر اساس اصول آرگونومی بدن (8 ضلعی بودن) در دست گرفتن این پاکت ها و نوشیدن از آنها نیز نسبت به انواع دیگر بسته بندی های آبمیوه ساده تر می باشد (ارزش غیر اقتصادی آشکار).
آبمیوه های طبیعی و بدون شکر نیز با توجه به طعم و مزه ی بهتر و همچنین اثرات مضر کمتر برای سلامتی بدن برای مشتریان خلق ارزش می نمایند.
با وجود ارزش های ایجاد شده از طریق آبمیوه های ارگانیک و همچنین آبمیوه های طبیعی و بدون شکر شادلی، بسیاری از مصرف کنندگان از این قابلیت ها و ارزش های ایجاد شده با خبر نبوده و لذا حتی در صورت مصرف احساس رضایت کمتری به نسبت آنچه شرکت اروم نارین برای آنان خلق نموده است خواهند داشت و این به دلیل عدم اطلاع رسانی و تبلیغات ناکافی از سوی خود شرکت و همچنین سازمان ها و انجمن های مربوطه می باشد.
جدول (4-16) ارزش های آشکار و پنهان خلق شده برای مصرف کنندگان آبمیوه های ارگانیک شادلی را نشان می دهد.

جدول (4-16): ارزش های آشکار و نهفته حاصل از مصرف آبمیوه های ارگانیک شادلی و زمان دریافت ارزش ها

نوع ارزش
آشکار
پنهان
زمان دریافت ارزش
ارزش های غیر اقتصادی
طعم و مزه
دارد
ندارد
هنگام مصرف

ارزش غذایی
در صورت آگاهی مصرف کنندگان دارد
دارد
پس از مصرف

سلامت محصول
در صورت آگاهی مصرف کنندگان دارد
دارد
پس از مصرف

بسته بندی
دارد
دارد
هنگام /پس از مصرف
ارزش های اقتصادی
قیمت پرداختی
در صورت آگاهی مصرف کنندگان دارد
دارد
پیش از مصرف

هزینه بیماری
در صورت آگاهی مصرف کنندگان دارد
دارد
پس از مصرف

مکمل های غذایی
در صورت آگاهی مصرف کنندگان دارد
دارد
پس از مصرف

4-2-4) مدل کسب و کار مسئولانه شرکت اروم نارین
با توجه به اطلاعات به دست آمده از بخش های قبل در این بخش می توان مدل کسب و کار مسئولانه شرکت اروم نارین را ترسیم نمود. با توجه به اینکه یکی از بخش های اساسی مدل کسب و کار مسئولانه ذینفعان می باشند و تحلیل و ارزیابی کلیه ی ذینفعان شرکت اروم نارین کاری بسیار پیچیده و زمان بر بوده و مطالعات عمیق تر و تخصصی تری را طلب می کرد، محقق به جهت ساده سازی و انجام کاری در حد این پژوهش از بین کلیه ی ذینفعان مشتریان، سهامداران (مالکان) و جامعه را انتخاب و ارزیابی نموده است که اطلاعات مربوط به تحلیل و ارزیابی های محقق در بخش های قبل ذکر شده و در این بخش ارتباط آن با مدل کسب و کار مسئولانه مورد بررسی می گیرد. شکل (4-5) مدل کسب و کار مسئولانه ی شرکت اروم نارین را نشان می دهد.
اجزای اصلی مدل کسب و کار یعنی مفهوم کسب و کار، قابلیت ها و ارزش ها در بخش های قبل به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته اند و در شکل (4-5) تنها خلاصه ای از موارد ذکر شده ارائه شده است. ارتباط ذینفعان با اجزای مدل کسب و کار از سه طریق انجام می شود. ذینفعان برای تعیین مفهوم کسب و کار و استراتژی ها، علاقمندی های خود را مشخص و به سازمان ارائه می نمایند. با تحلیل و ارزیابی علاقمندی های تمامی ذینفعان و درک اشتراکات بین این علاقمندی ها، سازمان به انتخاب استراتژی ها پرداخته و مفهوم کسب و کار را مشخص می کند.
پس از درک مفهوم کسب و کار و استراتژی ها بر اساس علاقمندی های ذینفعان، سازمان به تعیین قابلیت ها و منابع مورد نیاز برای اجرای استراتژی ها می پردازد. برای فراهم نمودن قابلیت های مورد نیاز باید کلیه ی ذینفعان با سازمان مشارکت نمایند.
پس از اینکه استراتژی ها مشخص و قابلیت های مورد نظر جهت اجرای آنها فراهم گردید، ذینفعان با همکاری و مشارکت با سازمان به خلق ارزش می پردازند که این ارزش ها باید با انتظارات ذینفعان هماهنگ و منطبق باشند تا انگیزه ی لازم را برای ادامه همکاری و مشارکت آنان فراهم نمایند.
ارزیابی و تحلیل علاقمندی ها، مشارکت و انتظارات ذینفعان در ادامه توضیح داده شده است.

شکل (4-5): مدل کسب و کار مسئولانه شرکت اروم نارین
4-2-4-1) علاقمندی های ذینفعان
با توجه به اینکه ذینفعان مختلف نگرش ها و رویکردهای مختلفی به فعالیت های یک سازمان دارند، علاقمندی های مختلفی نیز خواهند داشت. در مدل کسب و کار مسئولانه ی شرکت اروم نارین علاقمندی های سه گروه از ذینفعان مورد بررسی قرار گرفته است: مشتریان، سهامداران و جامعه.
علاقمندی های سهامداران بر اساس مصاحبه های انجام شده با مدیران شرکت اروم نارین عبارت است از تولید آبمیوه های ارگانیک و استفاده از بسته بندی های تتراپریزما به دلیل تمایز محصول و کیفیت بالا. علاقمندی های جامعه بر اساس مشاهده و مصاحبه با افراد و گروه های جامعه مانند مصرف کنندگان آبمیوه، انجمن های مربوط و عموم مردم به دست آمده است. نتایج این تحقیقات نشان می دهد که اولا عموم جامعه انتظار دارند که هر شرکت تولید کننده از جمله شرکت اروم نارین ایجاد اشتغال نماید. علاوه بر ایجاد درآمد برای جامعه از طریق اشتغال انتظار دوم جامعه کسب درآمد ارزی از طریق صادرات محصول می باشد. همچنین جامعه انتظار دارد که تولید کنندگان تنها به دنبال سود شرکت خود نبوده و منافع و مضررات حاصل از فعالیت های تولیدی خود مانند آلودگی های زیست محیطی و صوتی را نیز در نظر بگیرند.
برای بررسی و شناخت علاقمندی های مشتریان بخشی از سوالات پرسشنامه در نمونه گیری انجام شده به این موضوع اختصاص یافت که نتایج حاصل از آن در جدول (4-17) قابل مشاهده است. در این پژوهش ابتدا موارد: طعم و مزه ی آبمیوه، ظاهر بسته بندی، تاثیر زیست محیطی بسته بندی، طبیعی بودن آبمیوه (درصد خلوص آن)، ارزش غذایی آبمیوه، سالم بودن (نداشتن مواد شیمیایی و غیر طبیعی در آن)، نوع میوه ی بکار رفته و اثرات زیست محیطی تولید، انتخاب و سپس سوالات پرسشنامه جهت درجه ی اهمیتی که مشتریان به هر یک از این موارد اختصاص می دهند طراحی شد. معیار سنجش کلیه ی موارد ذکر شده نسبت قیمتی برابر، 25%، 50%، 75% و 100% افزایش بوده است چرا که میزان اهمیت هر یک از آنها بدون تعیین معیاری مشخص برای مشتری قابل تشخیص و ارزیابی نخواهد بود و انتخاب این معیار پس از آزمون اولیه و مشاهده و مصاحبه با تعدادی از مشتریان انتخاب شده است.

جدول (4-17): درصد پاسخ دهندگان به افزایش قیمت بر اساس ویژگی های مختلف آبمیوه

ردیف
نوع ویژگی / تاثیر قیمتی
برابر
25%
50%
75%
دو برابر
1
طعم و مزه
1/14%
6/39%
6/26%
0/13%
8/6%
2
ظاهر بسته بندی
1/33%
6/40%
8/18%
0/6%
6/1%
3
اثرات زیست محیطی بسته بندی
6/27%
8/43%
8/19%
8/6%
1/2%
4
درصد خلوص آبمیوه
5/6%
6/32%
9/33%
2/17%
9/9%
5
ارزش غذایی
4/4%
8/26%
7/36%
9/21%
2/10%
6
سالم بودن محصول
0/6%
6/26%
5/36%
4/21%
6/9%
7
نوع میوه بکار رفته
2/36%
4/42%
6/15%
2/4%
6/1%
8
اثرات زیست محیطی تولید
9/22%
0/49%
8/19%
3/6%
1/2%

جدول (4-18): مقایسه میزان اهمیت ویژگی های مختلف آبمیوه برای مصرف کنندگان

Descriptive Statistics

N
Minimum
Maximum
Mean
Std. Deviation
Variance
taste
384
1.00
5.00
2.5885
1.09233
1.193
Appearance
384
1.00
5.00
2.0234
.94881
.900
Environmental effects by packaging
384
1.00
5.00
2.1198
.95934
.920
Juice percent
384
1.00
5.00
2.9141
1.07203
1.149
Nutrition facts
384
1.00
5.00
3.0651
1.03386
1.069
healthiness
384
1.00
5.00
3.0208
1.05196
1.107
Fruit
384
1.00
5.00
1.9245
.90662
.822
Environmental effects by production
384
1.00
5.00
2.1563
.91780
.842
Valid N (list wise)
384

بر اساس جداول بالا ارزش غذایی و سلامت محصول از اهمیت بیشتری برای مشتریان برخوردار است چرا که حاضرند برای دریافت این دو ویژگی هزینه ی بیشتری بپردازند. بر همین اساس می توان نوع میوه ی بکار رفته و ظاهر بسته بندی را در درجات اهمیت پایین تری دانست. البته لازم به ذکر است که در کل مصرف کننده برای دریافت کیفیت بالاتر در هر یک از ویژگی های بالا حاضر است قیمت بیشتری بپردازد ولی این افزایش قیمت در مواردی مانند ظاهر و نوع میوه کمتر و برای مواردی مانند ارزش غذایی و سلامت غذایی بیشتر است.
علاوه بر اهمیت ویژگی های ذکر شده، مصرف کنندگان طی مصاحبه های انجام

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع استراتژی ها، مصرف کننده، اعتبار برند، بیمارستان ها Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع مدل کسب و کار، مصرف کنندگان، کشاورزی ارگانیک، علوم پزشکی