دانلود پایان نامه ارشد با موضوع مشکلات رفتاری، تشویق و تنبیه، کتاب های درسی

دانلود پایان نامه ارشد

هستند که چشم راستشان برتر است ولي چپ دستند و برعکــس، دوم در ميان نابينايان مادرزاد هم نسبت راست دستي و چپ دستي مانند بينايان است.
4- نظريه تربيتي:
بنابراين نظريه، دست چپ و راست در آغاز براي افراد هيچ فرقي ندارد و چون ما در جامعه راست دستان زندگي مي کنيم بر اثر تمرين و تربيت راست دست مي شويم و آنهايي که هم که چپ دست شده اند به دليل عدم مراقبت والدين و مربيانشان بوده است. بي پايه و اساس بودن اين نظريه هم کاملاََ مشخص است.اولاََ چه کــسي سند دنيا را به نام راست دستان زده است؟!! دوم، پس چرا عده اي با توجه به عدم رضايت والدين و مربيانشان باز هم چپ دست مي شوند؟
نظريه لجبازي:
بنا براين نظريه، راست دستي امري طبيعي است و چپ دستان افراد لجبازي هستند که از عرف و عادت سرپيچي کرده اند و دليل شان هم اين است که در ميان مجرمان و افراد ضد اجتماعي چپ دستان زيادتر هستند. اين نظريه هم پايه علمي ندارد.
6- نظريه کارکردهاي مغزي:
چپ دستي و راست دستي جنبه فطري دانسته و به عملکرد نيمکره هاي مغز بستگي دارد به طوري که در فرد چپ دست نيمکره راست مغز قويتر و در فرد راست دست نيمکره چپ قويتر است. اين نظريه جديدترين و در عين حال عاقلانه ترين دليل براي چپ دستي و راست دستي است.
بنابراين در اين که چپ دستي و راست دستي جنبه ارثي نيز دارد شکي نيست زيرا اگر به شجره نامه کودک چپ دست توجه کنيم يکي از والدين يا مادربزرگ و پدر بزرگ يا خاله و دايي و… چپ دست در خانواده وجود دارد، البته چپ دستي افراد پير خانواده که سواد نوشتن هم ندارند را مي توان از کارهاي ديگر آنها متوجه شد. مثلاََ سوزن نخ کردن آن دستي که نخ را کنترل مي کند دست برتر است، قيچي کردن، اره کردن و… در اعضاي ديگر بدن هم عضو برتر وجود دارد، مثلاََ در ورزش فوتبال بازيکن هاي چپ پا داريم يا بعضي ها وقتي مي خواهند با دوربين عکــس بيندازند از چشم چپ و بعضي ها از چشم راست استفاده مي کنند يا ا گر بخواهند متوجه شوند که ساعتشان کار مي کند يا نه، معمولاََ آن را به گوش برتر خود نزديک مي کنند. البته تمام اين موارد را بدون آنکه طرف مقابل متوجه شود و زماني که به طور ناخودآگاه اين اعمال را انجام مي دهد بايد کنترل کرد (كريمي، 1382).
2-4-6-2-2- عوامل مؤثر بر چپ دستی:
ازنظرعلمى چپ دستى امرى عادى وطبیعى است. مسأله ومشکلى نیست که درباره آن نگران باشیم. با توجه به شرایط مغزى انسان و با نظر داشتن این مسأله که هر کس در زندگى به نحوى خاص عادت کرده است مى توان آن ر اکاملاً طبیعى تصور کرد. باتوجه به عده زیاد چپ دستان لایق و باهوش، مىتوان این اطمینان را داشت که این امر سبب افت هاو عقبماندگى ها نخواهد بود (باشعور، 1379).
بسیارى از والدین و مربیان مسأله چپ دستى کودکان را با دیدى منفى تلقى مى کنند. گمان دارند کودکان چپ دست عقب مانده ذهنى هستند ویا دروضع و شرایطى قرار دارند که حتماً مجبور به بدخطى مى باشند شانس و امکان این که خوش خط شوند درآنان نیست (كرمي، 1383).
در يك دسته بندي مي توان عوامل ايجاد دست غالب را در موارد زير دسته بندي كرد: (حاج بابايي و دهقاني، 1386)
1- سیستم اعصاب مغزی
2- ژنتیک
3- تولد
الف)سیم کشی مغز:
مغز فرد راست دست، در نیمکره چپکنترل خود را بر حرکت دست غالب اعمال میکند و برعکس.
نیمکره چپ مغز (کنترل راست دستی) این موارد را کنترل میکند: تکلم، زبان، نوشتار، منطق ،ریاضیات، علوم، که این سیستم تفکر خطی است.
نیمکره راست مغز (کنترل چپ دستی) مواردزیر را کنترل میکند:
موسیقی، هنر، قوه ء ابتکار و خلاقیت، ادراک، احساسات، نبوغ، که این سیستم تفکر کل نگر است.
 ب) ژنتیک:
ژنتیک بودن عادت به استفاده از یک دست بیش از دست دیگر، یک موضوع مورد اختلاف است.
به نظر می رسد که چپ دستی در بعضی خانواده ها شایع تر است، گرچه روشی برای پیش بینی آن وجود ندارد.
تحقیقات مختلف بر خانواده هایی انجام شده و سعی می کند روی احتمال چپ یا راست دستی ترکیبات والدین بچه های چپ دست کار کند، اما آنها با تظاهرات مختلفی ظهور میکنند:
تقریباً یک نفر از هر ده نفر جمعیت، چپدست اند.
تقریباََ 26% بچه هایی که هر دو والدشانچپ دست اند، چپ دست خواهند شد.
تقریباً 9% بچه هایی که فقط یک والدشان چپ دست می باشد، چپ دست خواهند شد.
از آنجا که والدین دست غالبشان مخلوط می شود، دست غالب مادر نفوذ بیشتری بر بچه دارد یعنی یک مادر چپ دست و پدر راست دست باید بچه های چپ دست بیشتری نسبت به حالت برعکس داشته باشند بر پایه تحقیقات مشابه، حدود 75% بچه هایی که هر دو والدشان چپ دست اند، راست دست خواهندشد.
ج) تولد:
بر طبق مندرجات نشریه پزشکی نیوانگلند، مادرانی که در سن بالاتری باردار می شوند، احتمال بیشتر دارد که بچه چپ دست داشته باشند.
مادران در سنین بین 30 تا 35 سال، 25درصد احتمال بیشتری برای داشتن بچه چپ دست دارند.
چپ دستها از نیمه راست هنری مغز فرمان می گیرند که آنها را با قوه تخیل بالا، مبتکر، شوخ طبع، دارای انگیزه ها و امیال قوی درونی، آتشین مزاج، دلپذیر، دلنشین و بکر می کند اما هیچ گاه کودن نمی کند.
7-2-2- شرایط موثر بر بدخطی:  
گانیه و همكاران (2005) معتقد است که برای یادگیری دو دسته شرایط وجود دارد: شرایط درونی یادگیری و شرایط بیرونی یادگیری. البته در بررسی علل بدخطی و بد آموزی خطی دانش آموزان دوره ی ابتدایی علاوه بر عوامل آموزشی و تربیتی و در حقیقت، کار معلم، که جزء شرایط بیرونی هستند باید شرایط درونی که مربوط به شرایط روانی کودکان می باشند نیز مورد توجه قرار گیرند چه بسا بدخطی دانش آموزان به دلیل حالات عاطفی نامطلوب و نداشتن هدف و انگیزه برای زیبا نویسی و یا ضایعات استخوانی و یا نداشتن آمادگی روحی روانی و محیط نامناسب و فقر آموزش همچنین تمرینات غلط و فقدان رسیدگی باشد.  
برای ارائه ی راهکار های مناسب عوامل به طور کلی به سه گروه عمده تقسیم بندی می شود:
1-7-2-2- عوامل مربوط به خانواده: 
  بی توجهی اولیاء به خط بچه ها و طرز نوشتن آن ها و یا سر مشق نادرست دادن و همچنین والدینی که خودشان بد خط هستند زمینه هایی برای بد خطی فرزندان را فراهم می کند بدخطی والدین سر مشق نا مناسبی برای کودکان است از آنجا که خوشنویسی مهارتی است که باید آموخته شود چنان چه کودک در خانواده ای زندگی کند که اعضای آن از ذوق و استعداد بیشتری برخوردار باشند کودک زمینه ی بیشتری برای خوب نوشتن دارد خانواده هایی که به صورت دیکتاتور ی و دموکراسی و ﺁزادی مطلق اداره می شوند نیز تأثیرات متفاوتی بر عملکرد دانش آموز دارند افرادی دوران کودکی خود را در خانه ای آکنده از استبداد و خود خواهی می گذرانند هیچ گاه فرصتی برای ابراز وجود و نشان دادن قابلیت ها و گرایش های خود به دست نمی آورند ( خوش خلق، 1387).
کودکانی که در خانواده هایی زندگی می کنند که نسبت به فرزندان خود بی تفاوت اند و از تشویق و تنبیه به موقع برای انجام تکالیف فرزندانشان استفاده نمی کنند در واقع انگیزه ی لازم را برای انجام بهتر تکالیف در فرزندان خود به وجود نمی آورند چنین کودکانی اغلب با اکراه و بی میلی اقدام به نوشتن می کنند و نتیجه ی عملکرد آنها رضایت بخش نخواهد بود همچنین موقعیت کودک در خانه یعنی تنها فرزند خانواده بودن یا کوچکترین کودک یا تنها پسر خانواده بودن وارتباطی که کودک با خواهر و برادران خود دارد سبب یادگیری های مهارتی بدنی متفاوتی می شود (همان منبع).
انتظارات خاص والدین از فرزندان خود اگر با واقع بینی همراه باشد اختلالی در رفتار بچه ها به وجود نمی آورد ولی اگر این انتظارات بدون توجه به امکانات فرزند باشد سبب بروز عکس العمل های شدید از طرف بچه ها می شود و سبب شکست بچه ها در انجام کارهای معین می گردد همچنین وضعیت طبقاتی خانواده بر روی یادگیری دانش آموز تأثیر دارد وضع مادی و معنوی خانواده در رشد نوشتن بچه ها تأثیر دارد تحقیقاتی که درباره ی اختلاف استعداد بچه ها در طبقات مختلف به عمل آمده است نشان می دهد که پرورش استعداد بچه ها در حد وسیعی مربوط به فرهنگ و راه زندگی طبقات است(شریعتمداری ،1367).
2-7-2-2- عوامل مربوط به معلمان: 
 مسئله ی آماده سازی معلمان برای کاری که بر عهده دارند در همه ی کشور ها به ویژه کشور های در حال رشد از اهمیت ویژه ای بر خوردار است این اهمیت هم نه نیازی به اثبات دارد و نه تأکید. از طرفی همیشه گفته می شود که مدرسه یک قدم از اجتماع عقب تر است. زیرا تحولات اجتماعی سریع تر از آن رخ می دهند که مدرسه و معلم بتوانند خود را با آن تطبیق دهند در این صورت معلم چه باید بکند (سانتراک، ترجمه سعيدي و همكاران، 1387).
اگر معلم خط خوبی داشته باشد و حروف را هم به خوبی آموزش دهد و در این رابطه با استفاده از بازی و تمرین عضلات بچه ها را تقویت کند بیشترین تأثیر را در خوب نویسی و خوانا نویسی دارد گاهی اوقات کتاب های درسی هم اشکالاتی در این زمینه دارند که معلم باید آن ها را به خوبی ببیند و با تذکر به موقع اجازه ندهد در شاگردانش دو گانگی ایجاد شود و بد خطی و خوانا نبودن خط آموزگار و بی توجهی او به خط شاگردان نیز عاملی در ایجاد بد خطی و اختلال خط می باشد بهتر است معلمان از دادن تکالیف زیاد در منزل خود داری کنند مواجه شدن دانش آموز با حجم زیاد تکالیف نیز باعث بد خطی دانش آموز می شود صبر و حوصله و دادن مقدار معینی تمرینات عضلانی در مقدمه ی کار ضروری است تا شاگرد قادر شود عضلات دست را کنترل کند تکنیک های متعددی از جمله مچاله کردن کاغذ یا استفاده از خمیر های بازی و… وجود دارد تا عضلات دست را آماده کند تا به حروف الفبا شکل بدهد و هم چنین برای آموزش مهارت خط نویسی به کودکان باید معلمین به این مؤلفه ها توجه داشته باشند وضعیت نشستن دانش آموز، وضعیت قلم به دست گرفتن دانش آموز وضعیت دست آزاد بچه های راست دست و چپ دست، حالت قرار گرفتن سر، تابش نور و مقدار آن در هنگام نوشتن حالت قرار گرفتن پاها در هنگام نوشتن و طرز قرار دادن و فیزیک ایستادن پای تخته برای نوشتن و رعایت حاشیه در دفتر دقت به این ویژگی ها باعث می شود تا آموزگار بتواند دانش آموزان را به درستی هدایت کند. معلمانی که با دانش آموزان دچار مشکلات رفتاری کار آموزشی می کنند در این زمینه آسیب پذیری بیشتری دارند بیشتر معلمان رغبتی به آموزش این گونه از دانش آموزان نشان نمی دهند (کوپر، ترجمه شريعت پناهي، 1378).
معلمان باید به این باور برسند که نوشتن کودکان از طریق تمرینات بیشتر پیشرفت می کنند و آن ها باید در پذیرش تلاش های کودکان حوصله ی بیشتری به خرج دهند واکنش مثبت معلم و بر انگیختن کودک به سمت تلاش بیشتر در ایجاد یک کلاس نوشتن مناسب است (هژبری، 1383).
نگرش مثبت معلم نسبت به تلاش های نوشتاری کودک به اندازه ی فراهم کردن زمان و فضا و مطالب نوشتاری مناسب حائز اهمیت است خط خطی کردن ها و نقاشی ها سطوح آغازین نوشتن هستند که در پیشرفت مهارت نوشتن کودک در مراحل بعدی حائز اهمیت هستند بنا براین این تلاش ها باید مورد تشویق معلمان قرار گیرد (هادی پور، 1385).
معلم و نقش او در ایجاد زمینه های تجربی و عملی یادگیرنده اهمیت خاص دارد او می تواند فضایی را به وجود آورد که احساس وحشت از کار ها را بر طرف کند و دانش آموز را به انجام کار بهتر در نوشتن حساس ترکند. ( معتمدی، 1386). 
 لذا معلمان باید اساس کار خود را به کاهش تنش قرار دهند و در مورد خط بچه ها را توبیخ نکنند و خود از نظر خطی الگوی خوبی برای دانش آموزان باشند.  
3-7-2-2- عوامل مربوط به دانش آموزان:
در میان مهارت های تحصیلی پایه، نوشتن ملموس ترین مهارت نام گرفته است تفاوت نوشتن با سایر مهارت های ارتباطی این است که نوشتن سندی کتبی از خود به جای می گذارد و هم چنین جز مهارت های ظریف حرکتی می باشد. می گویند خط هر کسی نشانه ای از روح او را در خود دارد و هر کسی را می توان از خط او شناخت. برای این که دانش آموز بتواند نوشتن را به نحو احسن انجام دهد لازم است شرایطی برای نوشتن داشته باشد: 
1- از رشد ذهنی کافی برخوردار

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع کنترل حرکت، مهارت های حرکتی، روش های آموزشی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع مهارت های حرکتی، کودکان و نوجوان، کودکان و نوجوانان