دانلود پایان نامه ارشد با موضوع مسئولیت مدنی، قراردادهای بیمه، مسئولیت قراردادی

دانلود پایان نامه ارشد

ن عرضه با تقاضای بیمه‌گذاران همراه شود، بازار بیمه تشکیل می‌شود (ثبات، 1377).
بیمه‌های بازرگانی به بیمه‌های اشیاء، مسئولیت، زیان پولی و بیمه اشخاص تقسیم می‌شود.
بیمه‌های اشیاء : در این نوع بیمه، موضوع تعهد بیمه‌گر شیئی است،‌یعنی آنچه قابل تبدیل به وجه نقد است. بیمه اشیاء قراردادی برای جبران زیان وارده و پرداخت غرامت است. از مهمترین ویژگی انواع بیمه‌های اشیاء، خسارتی بودن آنهاست. حداکثر تعهد بیمه‌گر تا سقف مبلغ بیمه شده خسارت وارده به بیمه‌گذار است یعنی بیمه‌گذار بعد از دریافت غرامت وضعی بهتر از زمان قبل از بروز حادثه نخواهد داشت. بیمه‌های اشیاء متنوع ترین شاخه بیمه‌های بازرگانی است. برخی از انواع بیمه‌های اشیاءعبارتند از :
1-بیمه آتش‌سوزی،انفجار، صاعقه و خطرهای اضافی نظیر سیل،زلزله،طوفان،شکست شیشه،ترکیدگی لوله آب،ضایعات ناشی از بارش برف وباران،دزدی و…    2- بیمه اتومبیل (بدنه ،شخص ثالث وسرنشین) 3- بیمه محصولات کشاورزی  4- بیمه هواپیما  5- بیمه مهندسی  6- بیمه کشتی 7- بیمه حمل ونقل کالا و…
بیمه مسئولیت:  بیمه مسئولیت بیمه‌ای است که مسئولیت مدنی بیمه‌گذار را در قبال اشخاص ثالث بیمه می‌کند. بنابر یک اصل حقوقی، هرکس مسؤول زیان و خسارتی است که به جان و مال اشخاص دیگر وارد می‌آورد(کریمی ، 1391). برخلاف بیمه‌های اموال که دارائی متعلق به بیمه‌گذار مستقیما بر اثر حادثه کاهش می‌یابد، در بیمه‌های مسئولیت به اشیا و اموال بیمه‌گذار مستقیما خسارتی وارد نمی‌شود، بلکه خسارت، جنبه غیرمستقیم دارد و بالتبع مسئولیت مدنی بیمه‌گذار مورد پیدا می‌کند. یعنی ابتدا دارایی دیگران آسیب می‌بیند و سپس به تبع آن به سبب مسئولیت بیمه‌گذار، خسارت متوجه وی می‌شود (صالحی، 1377).
بیمه‌های مسئولیت خود به دو نوع تقسیم می‌شوند، بیمه‌های مسئولیت مدنی حرفه‌ای و بیمه مسئولیت محصول که برخی ازنمونه‌های آنها به قرار ذیل می‌باشند :
1-    بیمه مسئولیت مدنی مالکان، موجران و مستأجران
2-    بیمه مسئولیت جرح بدنی
3-    بیمه مسئولیت مدنی خسارتهای مادی وارده به اشخاص ثالث
4-    بیمه هزینه‌های درمانی
5-    بیمه مسئولیت قراردادی از نوع خاص
6-     بیمه مسئولیت امین
7-    بیمه مسئولیت مقاطعه‌کاران و تولیدکنندگان
8-    بیمه مسئولیت آسانسور
9-    بیمه مسئولیت مالکان و مقاطعه‌کاران
10- بیمه مسئولیت براساس قرارداد مبدأ
11- بیمه مسئولیت کالا
12- بیمه مسئولیت فروشندگان ناشی از مسئولیت تولیدکننده
13- بیمه مسئولیت پس از تکمیل طرح و تولید کالا
14- بیمه مسئولیت قراردادی(مسئولیت مفروض)
15- بیمه مسئولیت  جامع عمومی
16- بیمه نامه جامع مسئولیت شخصی
17- بیمه مسئولیت حرفه‌ای
18- بیمه مسئولیت ناشی از داشتن وسیله نقلیه موتوری(بیمه شخص ثالث اتومبیل) (احمدی، 1380).
بیمه زیان پولی: در بیمه زیان پولی ، موضوع بیمه میزان معینی پول است که بیمه‌گر به دلیل عدم ایفای تعهد بیمه‌گذار می پردازد.انواع بیمه‌های زیان پولی عبارتند از: 1- بیمه اعتبار 2- بیمه تضمین 3- بیمه عدم النفع 4- بیمه صداقت وامانت (کریمی، 1386).
2-3-3 بیمه اشخاص:در بیمه اشخاص موضوع تعهد بیمه‌گر، فوت یا حیات یا سلامت بیمه شده است. در بیمه اشخاص بیمه‌گر نمی‌تواند غرامت وارده به بیمه‌شده را برآورده کند. تعیین سرمایه بیمه بر عهده بیمه‌گذار است.یکی از مهمترین رشته‌های بیمه‌ای در تمام دنیا بیمه عمر است. این اهمیت تا جایی است که در کشورهای پیشرو در صنعت بیمه، بیمه‌گران به دو دسته اصلی بیمه‌گر عمر و بیمه‌گر غیرعمر تقسیم می‌شوند و هرکدام در زمینه تخصصی خود فعالیت می‌کنند.جدا از این که این تخصص‌گرایی کارایی بیمه‌گران عمر را افزایش می‌دهد، اهمیت بیمه‌های عمر را نیز نشان می‌دهد. خطرات مطرح در بیمه‌های عمر دو خطر اصلی است که تحت عنوان عمر و حیات از آن نام برده می‌شود، یعنی مرگ یا زنده‌ماندن اشخاص موضوع این بیمه‌نامه است. لذا برای هرکدام از این موارد بیمه‌نامه‌های مجزا طراحی شده است.
انواع بیمه عمر
خطر فوت
تمام عمر
حق بیمه دایم
حق بیمه
موقت
سرمایه ثابت
سرمایه نزولی
سرمایه صعودی
مختلط
پس‌انداز
دو برابر حیات
دو برابر فوت
مستمری خانوادگی
بشرط حیات
سرمایه
با استرداد
بدون استرداد
مستمری
2-4 تاریخچه پیدایش بیمه
ابداع بیمه را نمی‌توان به فرد یا کشوری خاص نسبت داد. نخستین نوع بیمة معمول در میان بازرگانان، بیمة دریایی بوده است. نخستین قراردادهای بیمه در سدة هشتم / چهاردهم در اروپای غربی بسته شد و تا سدة دهم / شانزدهم، قراردادهای بیمه عمدتاً حول حمل ونقل دریایی منعقد می‌شد. سپس بتدریج و بنابر احتیاجات جوامع آن روز اروپای غربی انواع دیگر بیمه، از جمله بیمة آتش‌سوزی ، به وجود آمد. تمرکز جمعیت در شهرها و رشد و توسعة صنایع ، تمرکز کالاها در انبارها و جز آن، در قرن چهاردهم / بیستم موجب ازدیاد خطر و ضرورت توسعة هرچه بیشتر بیمه و ایجاد انواع بیمه‌های جدید شد. از سوی دیگر، براثر تحولات اقتصادی و اجتماعی در قرن اخیر (رکود بزرگ اقتصادی 1929ـ1933 و جنگ جهانی اول و دوم ) جنبه‌های اجتماعی بیمه بیشتر مورد توجه دولت‌ها قرار گرفت . دولت آلمان در فاصلة سالهای 1212/ 1833 و 1268/ 1889 نخستین سازمان بیمه‌های اجتماعی را ایجاد کرد که شامل بیمة بیماری، بیمة حادثة ناشی از کار و بیمة از کارافتادگی و سالمندی بود. از الگوی آلمان در اروپا و جاهای دیگر پیروی شد و تا سالهای دهة 1310/ 1930 بیمه‌های اجتماعی به امریکای لاتین ، ایالات متحده و کانادا گسترش پیدا کرد. پس از پایان جنگ جهانی دوم، بیمه‌های اجتماعی در بسیاری از کشورهای استقلال یافته در آفریقا، آسیا و منطقة کارائیب دایر شد. صدور بيمه نامه‌ عمر در اروپا چندين قرن سابقه دارد. براساس منابع منتشر شده صنعت بيمه، اگرچه اولين شركت بيمه عمر در اروپا در سال 1762 در انگليس تاسيس شد، اما حتي حدود دو قرن پيش از آن، در سال 1583 گروهي از تجار لندن، اولين بيمه نامه عمر به شكل امروزي آن را براي شخصي به نام ويليام گيبنس صادر كردند در همین دوره حساب احتمالات و محاسبات مالي، علم اكچوئري تولد يافت و از آن پس محاسبات بيمه عمر بر پايه محكم علمي استوار شد.نخستين بار در ايران، در سال 1314 شمسي يك تاجر تبريزي به نام جبار صالح نيا از نمايندگي يك شركت بيمه خارجي مستقر در ايران به نام ويكتوريا، اقدام به خريد بيمه‌نامه زندگي كرد. اگرچه اين نمايندگي بيمه، يك سال بعد منحل شد اما پورتفوي آن كه شامل 150 بيمه نامه، جمعا به مبلغ هشت ميليون ريال و با حق بيمه سالانه 400 هزار ريال بود، به شركت سهامي بيمه ايران كه در همان سال تاسيس شده بود انتقال يافت. سرمايه بيمه عمر تاجر تبريزي نيزدر انقضاي مدت از طرف شركت بيمه ايران پرداخت شد.

تاريخچه بيمه در جهان
بيمه كه شكل تكامل يافته تعاون وهمكاري بين افراد است از روزگار قديم وبه اشكال مختلف وجود داشته كه از جمله آنها می‌توان موارد زیر را نام برد:
1- هامورابي پادشاه بابل در2000 سال قبل از ميلاد مسيح قوانيني وضع كرده بود كه بر اساس آن كاروان هايي كه كالاهاي تجاري حمل مي كردند مورد حمايت قرار مي گرفتند؛ بدين صورت كه اگر مال التجاره هاي آنان مورد دستبرد،سرقت ويا حتي ساير حوادث قرار مي‌گرفت وبه آنها خسارت وارد مي شد اهالي شهر بلبل آن خسارتها را جبران مي كردند.
2- در مصرقديم، سنگتراشان و مومياگران قوانيني وضع كرده بودند كه در صورت فوت هر يك از اعضا سايرين هزينه هاي كفن ودفن او را بپردازند ويا وراث او را مورد حمايت قرار دهند .
3- بيمه به شكل واقعي – ونه امروزي – اولين بار براي حمايت كشتي هاي تجاري در برابر خطرات دريا و دزدان دريايي بوجود آمد . ساز وكار اين حمايت نيز از طريق وام دريايي بود؛ بدين صورت كه وام گيرنده متعهد بود چنانچه كشتي حامل كالاي او سالم به مقصد برسد مبلغي را به عنوان حق التضمين به وام دهنده بدهد ، اما اگر كشتي در اثر اين دو عامل از بين مي رفت وام دهنده از اصل و فرع وام خود صرفنظر می كرد.
تا قرن 14 ميلادي بيمه به شكل كنوني وجود نداشت وحتي بيمه‌هاي حمل ونقل دريايي كه قبل از اين زمان رايج بود منضم به قرارداد حمل و نقل كالا در كشتي بود وبه شكل مستقل نبود . قرن 14 مبدا پيدايش بيمه به شكل كنوني است ،از اواخر اين قرن قرارداد بيمه از قرارداد حمل كالا در كشتي جدا شد و پس از آن بيمه‌هاي مستقل به سرعت رشد كردند.
يك قرن پس از آن عده‌اي از بازرگانان وتجار حرفه خود را منحصرا بيمه‌گري قرار دادند وبدين ترتيب بيمه گري حرفه اي رسما از قرن 15 شروع شد.
از نظر تاريخي بيمه‌هاي دريايي قديمي ترين نوع بيمه‌ها هستند. پس از آن به ترتيب بيمه‌هاي آتش سوزي، عمر و ساير بيمه‌ها بوجود آمدند .
در مورد بيمه‌هاي آتش سوزي بايد بگوييم كه اين بيمه از گذشته هاي دور در برخي كشورهاي اروپايي نظير بلژيك وآلمان وجود داشته است. مثلا در قرن 16 ميلادي در شهرهاي شمالي آلمان نظير هامبورگ، شهرداري ها اداراتي بنام دفتر آتش تشكيل داده بودند كه در مقابل دريافت مبلغي ، خسارتهاي وارده به افراد بيمه شده را كه ناشي از آتش سوزي بود جبران مي كردند. اما رشد و توسعه بيمه آتش سوزي به آتش سوزي بزرگ لندن در سال 1666 باز مي گردد. اولين بيمه نامه عمر نيز در سال 1583 ميلادي (قرن 16) در كشور انگلستان صادر شد. بيمه‌هاي تامين اجتماعي نيز در يكصد ساله اخير پا به عرصه وجود گذاشتند.
لويدز لندن:در قرن 17 ميلادي قهوه‌خانه هاي لندن نه فقط به عنوان قهوه‌خانه بلكه به عنوان مراكزي شده بود براي دور هم جمع شدن افراد و از مسائل مختلف سخن به ميان آوردن وحتي انجام كارهاي مختلف نظير حراج كردن كالا و يا انجام معاملات بزرگ اقتصادي. در آن زمان صاحب يكي از قهوه‌خانه ها ادوارد لويدز بود كه به كار بيمه گري نيز مي‌پرداخت. قهوه‌خانه وي كه در سال 1691 تاسيس شده بود به زودي شهرت يافت ومركز بيمه‌هاي دریايي گرديد. پس از فوت لويدز خانواده اش حرفه اورا تا به امروز ادامه داده اند و هم اكنون موسسه لويدز از مراكز معتبر بيمه اي جهان است و در بسياري از كشورهاي جهان شعبه يا نمايندگي دارد.
دو قرن اخير نقطه اوج وگسترش صنعت بيمه در جهان بوده است . اين امر با تشكيل شركت‌هاي متعدد بيمه در قرن 18 ميلادي در انگلستان واروپاي شمالي شكل گرفت. عمده رشته‌هاي بيمه اي كه هم اكنون وجود دارند در همين يكي دو قرن اخير پديد آمده اند.
بخش دوم: تاریخچه بیمه در ایران
سابقه بیمه در ایران- البته نه به شکل امروزی آن- به بیش از 300 سال پیش میرسد. بر اساس اسناد تاریخی،در زمان شاه عباس صفوی (در حدود سال 1047ه ش) نوعی بیمه باربری در ایران مرسوم بوده است؛ بدین صورت که کاروان‌سرادار در نقش بیمه‌گر محموله کالای بازرگانان را در مقابل خطر دزدی و سرقت در داخل شهر و همچنین جاده‌های خارج شهر بیمه می‌کرده است .حق بیمه نیز معادل 2درصد ارزش کالا بوده است .
اما به رغم این سابقه، تا اوایل قرن نوزدهم که انواع مختلف بیمه به شکل نوین آن در کشورهای اروپایی، آمریکا و حتی هندوستان رایج بود در کشور ما خبری از آنها نبود.
نخستین گام در راه شروع فعالیت های بیمه‌ای در ایران در سال 1269 ه.ش برداشته شده است در این سال ، ناصر الدین شاه قاجار امتیاز تاسیس اداره بیمه و حمل و نقل را در سراسر ایران به لازار پولیا کف روسی برای مدت 75 سال وبه بهای ناچیزی فروخت. اما چون پولیا کف نتوانست ظرف مدت مقرر در قرارداد اداره بیمه را راه اندازی کند امتیاز مذکور خود به خود لغو شد .
شروع فعالیت بیمه‌ای در ایران به اوایل قرن 20 باز می‌گردد. در اوایل سلطنت احمد شاه قاجار دو شرکت بیمه روسی بنام های (نادژدا)و(کافکاز مرکوری) اولین شرکت‌های بیمه‌ای بودند که در ایران شروع به کار کردند. هر چند این دو شرکت همزمان با انقلاب جماهیر شوروی به کشور هایشان باز گشتند، اما پس از آنها شرکت‌های دیگری از کشورهای انگلیس ، آلمان و سوئیس فعالیت های بیمه‌ای را در ایران پی‌گرفتند.
سال 1310 نقطه عطفی در فعالیت بیمه‌ای در ایران

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع بیمه عمر، شبکه عصبی، جبران خسارت Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع ارزش واقعی، اصل حسن نیت، جبران خسارت