دانلود پایان نامه ارشد با موضوع مدل کسب و کار، مزیت رقابتی، مصرف کنندگان، استراتژی ها

دانلود پایان نامه ارشد

یا خیر؟

شکل (4-6): تحلیل مزیت رقابتی حاصل از میوه های ارگانیک شادلی بر اساس چارچوب VRIN بارنی

بر اساس چارچوب VRIN بارنی [30] ، برای این که منابع به خلق مزیت رقابتی برای سازمان بپردازند باید چهار ویژگی را دارا باشند: ارزشمند بودن، کمیابی، تقلید ناپذیری و غیر قابل جانشینی
• منابع ارزشمند:
«بارنی منابع را زمانی با ارزش می داند که «سازمان را قادر می سازند تا استراتژی هایی که باعث بهره وری و کارایی می شوند را تشخیص داده و اجرا نمایند» [30, p. 106]. به عبارت دیگر منابع با ارزش منابعی هستند که منجر به بهره وری و کارایی سازمان می گردند. با توجه به اینکه دستیابی به اطلاعات مورد نیاز جهت سنجش کارایی و بهره وری حاصل از بکارگیری شیوه های کشاورزی ارگانیک در تولید آبمیوه برای محقق امکان پذیر نبود، لذا به گفته های مدیران و افراد مصاحبه شونده و همچنین پژوهش در خصوص این شیوه استناد نموده و آن را در افزایش کارایی و بهره وری شرکت موثر می داند. بعلاوه اگر تمام هزينه هاي غير مستقيم از توليد محصولات معمولي(تصفيه آب هاي آلوده،جايگزيني خاك هاي فرسوده، هزينه هاي مراقبتي سلامت كشاورزان و مصرف كنندگان ) داخل قيمت آنها آورده شود، محصولات ارگانيك با هزينه يكسان و يا خيلي ارزانتر خواهند بود بنابراین میوه های ارگانیک به عنوان منبع اولیه و اصلی در تولید آبمیوه های ارگانیک اولین ویژگی چارچوب بارنی یعنی ارزشمند بودن را دارا می باشند (بخش 6).
• منابع نادر:
زمانی که منابع با ارزش یک سازمان را سازمان های دیگر بتوانند به دست آورند، همه ی این سازمان ها برای استفاده و بهره برداری از این منابع با ارزش ممکن است استراتژی های مشابهی بکار برند و از این رو دیگر هیچ یک از آنها متمایز از سایرین نخواهد بود و لذا آن منابع با ارزش هیچ مزیت رقابتی برای سازمان ایجاد نخواهند کرد و تنها می توانند منجر به بقای سازمان شوند [30]. میوه های ارگانیک شادلی عمدتا از طریق باغات شرکت اروم نارین و یا کشاورزان تحت قرار داد با این شرکت به دست می آیند. تولید محصولات ارگانیک و بخصوص میوه های ارگانیک در ایران بسیار محدود می باشد و در حدی نیست که رقبای شادلی به سادگی بتوانند آن را از کشاورزان تهیه نمایند. واردات این میوه ها و یا کنسانتره ی ارگانیک نیز مقرون به صرفه نمی باشد چرا که این محصولات قیمت بالایی دارند.
با توجه به مطالب ذکر شده می توان گفت که در حال حاضر میوه های ارگانیک شادلی دومین ویژگی چارچوب بارنی یعنی نادر بودن را نیز دارا می باشند.
با داشتن دو ویژگی اول باید نتیجه گرفت که شرکت اروم نارین بر اساس دستیابی به منبع ارزشمند و نادر خود یعنی میوه های ارگانیک نسبت به سایر رقبای خود از مزیت رقابتی برخوردار می باشد. برای بررسی مزیت رقابتی پایدار باید دو ویژگی دیگر چارچوب بارنی نیز مورد ارزیابی قرار گیرند (بخش 7).
منابع تقلید ناپذیر:
شرکت اروم نارین از چندین سال قبل با شناسایی باغات مرغوب انار، انگور قرمز و انگور سفید در سراسر ایران و عقد قرار داد با باغداران به منظور عدم استفاده از سموم و آفت کش ها و نیز کودهای شیمیایی و کنترل و نظارت مستمر کارشناسان و همچنین انجام این مراحل در مورد باغات تحت اختیار خود شرکت، موفق به اخذ گواهی نامه محصولات ارگانیک کنسانتره انار، انگور قرمز و انگور سفید از شرکت Soil Association انگلستان گردیده است. گواهی نامه های ارگانیک بعد از انجام ممیزی های لازم شامل بازدید از دستگاه ها، خطوط تولید و نمونه برداری از خاک، میوه ها و محصولات تولیدی و تایید توسط موسسه صادر کننده اعطا می گردند. این فرآیند و پس از آن تولید آبمیوه از این کنسانتره ها و ورود به بازار، زمانی حدود 7 سال طول کشیده است و لذا هر شرکتی که بخواهد اقدام به تولید آبمیوه ی ارگانیک نماید به همین دوره ی زمانی نیازمند است. اگر چه زمان 7 سال در فرآیند تولید زمان بسیار زیادی نمی باشد ولی برای اینکه یک شرکت رهبری بازار را به دست گرفته و خود را به عنوان برند اصلی معرفی کند کاملا مناسب است (بخش 8).
• غیر قابل جانشینی:
در برخی حالات ممکن است منابع سازمان ارزشمند و کمیاب بوده و تقلید پذیر هم نباشند به این معنا که سازمان های دیگر نمی توانند به این منابع دسترسی پیدا کنند اما این حالت باز هم تضمین کننده ی مزیت رقابتی پایدار نمی باشد چرا که ممکن است سازمان های دیگر با استفاده از منابع دیگری به استراتژی هایی دست یابند که سازمان دارای منابع ارزشمند و کمیاب با استفاده از منابع خود این استراتژی ها را طراحی و اجرا کرده است و در واقع سازمان های دیگر منابعی جانشین برای خود ایجاد نموده اند .[30, p. 107]
با توجه به ویژگی های منحصر به فرد بهداشتی و سلامتی و استانداردهای تعیین شده برای محصولات ارگانیک امکان جانشین نمودن محصولات دیگر برای آنها وجود ندارد و سایر تولید کنندگان تنها زمانی قادر به تولید آبمیوه های ارگانیک خواهند بود که به میوه های ارگانیک دسترسی داشته باشند و از این رو میوه های ارگانیک ویژگی غیر قابل جانشینی را هم دارا می باشند (بخش 9).
بر اساس چارچوب بارنی شرکت اروم نارین در حال حاضر از مزیت رقابتی در عرضه ی آبمیوه های ارگانیک برخوردار می باشد ولی این مزیت رقابتی را نمی توان چندان پایدار دانست چرا که با افزایش تمایل به مصرف این محصولات شرکت های دیگر نیز به سمت تولید آنها گرایش پیدا خواهند نمود و با طی دور ه ی 7 ساله (در صورتی که خود تولید کننده ی میوه های مورد نیاز خود باشند) به میوه های ارگانیک دست یافته و امکان تولید و عرضه ی آبمیوه های ارگانیک را به بازار داشته باشند.
علی رغم این که منبع اصلی شرکت اروم نارین یعنی میوه از ویژگی های منحصر به فرد و خصائص چارچوب بارنی برخوردار می باشد، ولی تحقیقات انجام شده توسط محقق نشان دهنده ی مزیت رقابتی قابل توجهی نمی باشد. همان طور که از جداول (4-6) و (4-10) دیده می شود 2/60% پاسخ دهندگان با آبمیوه های شادلی آشنا بوده و حداقل یک بار آن را مصرف نموده اند ولی تنها 6/2% آبمیوه های ارگانیک شادلی را مصرف نموده اند و این نشان دهنده ی آن است که شرکت اروم نارین در معرفی محصول خود چندان موفق نبوده است. البته با توجه به اینکه بیش از 6 ماه از ورود آبمیوه های ارگانیک شادلی به بازار نمی گذرد قضاوت در خصوص این مطلب چندان منطقی نمی باشد و زمان بیشتری برای ارزیابی و تحلیل نیاز است. با توجه به نتایج حاصل از جدول (4-18) حدود 36% مصرف کنندگان حاضرند تا 50% قیمت بیشتر و حدود 21% تا 75% قیمت بیشتر برای ارزش غذایی و سلامت آبمیوه پرداخت نمایند و این در حالی است که در حال حاضر قیمت آبمیوه های ارگانیک حدود 30% بیشتر از آبمیوه های معمولی می باشد.
این نتایج نشان از توان رقابتی بالای محصولات ارگانیک دارند که با برنامه ریزی مشخص در جهت آگاه سازی مصرف کنندگان و تبلیغات صحیح و موثر شرکت اروم نارین می تواند از این مزیت رقابتی به بهترین شکل بهره مند شود.

5-1) مقدمه
در فصل قبل نتایج حاصل از تحقیق کیفی و کمی با تمرکز بر اهداف و فرضیات تحقیق مورد بحث و بررسی قرار گرفت. رفتارهای متناسب و هماهنگ با CSR که توسط شرکت اروم نارین انجام می شود، اجزای مدل کسب و کار و ذینفعان شرکت مورد تحلیل قرار گرفته و بر اساس نتایج حاصل از این بررسی ها مدل کسب و کار مسئولانه ی شرکت اروم نارین طراحی و ارائه گردید. در پایان نیز با استفاده از مدل پنج نیروی رقابتی پورتر و تئوری مبتنی بر منابع موقعیت رقابتی شرکت ارزیابی شد. در این فصل با مرور نتایج به دست آمده و همچنین ادبیات تحقیق سعی شده است سوالات تحقیق مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفته و پاسخ داده شود.
سوال اصلی این پژوهش این بود که چگونه می توان مدل کسب و کار و CSR را جهت خلق یک سازمان مسئول نسبت به تمامی ذینفعان از جمله جامعه، یکپارچه نمود؟
در کنار یک سوال اصلی که به آن اشاره شد یک سوال فرعی نیز مطرح شد:
1. تاثیر مدل کسب و کار با رویکرد CSR برموقعیت رقابتی سازمان چیست؟

5-2) یکپارچه سازی مدل کسب و کار و CSR و خلق سازمان مسئول
در فصل سوم با استفاده از مدل کسب و کار اپلگیت، تئوری ذینفعان و CSR و ترکیب این سه موضوع با هم، مدل کسب و کار مسئولانه طراحی گردید. ذینفعان در مرکز مدل کسب و کار مسئولانه قرار داشته و علاقمندی های آنان مفهوم کسب و کار را تعریف، مشارکت آنان قابلیت های کسب و کار را فراهم و انتظارات آنان تعیین کننده ی ارزش های خلق شده می باشند.
آنچه در ادامه مورد بررسی قرار خواهد گرفت آن است که چگونه مدل کسب و کار مسئولانه شرکت اروم نارین توانسته است یک سازمان مسئول خلق کند.
همان طور که در فصل قبل ذکر شد عمده ی فعالیت های مرتبط با CSR که توسط شرکت اروم نارین انجام می شود یکی بسته بندی های دوستدار محیط زیست تتراپریزما می باشد و دیگری نیز کشاورزی ارگانیک و استفاده از میوه های ارگانیک در تولید آبمیوه که علاوه بر حفظ چرخه ی محیطی از قبیل خاک، آب، حیات وحش آبزیان، تنوع و توازن اکوسیستمی گیاهان، حشرات و حیوانات، باعث افزایش سلامت و رضایت مصرف کنندگان نیز می گردد. در واقع می توان گفت که دو بخش عمده ی فعالیت های شرکت اروم نارین یعنی تولید آبمیوه و همچنین بسته بندی آبمیوه منطبق با مسئولیت اجتماعی سازمان می باشد.
مدل کسب و کار مسئولانه مدل حاصل از یکپارچه سازی CSR و مدل کسب و کار می باشد که این مدل برای شرکت اروم نارین در فصل قبل به تفصیل بیان شد. با توجه به اینکه از بین ذینفعان شرکت تنها سه گروه سهامداران (به طور محدود)، مصرف کنندگان و جامعه مورد ارزیابی قرار گرفتند، و اطلاعات مربوط به سهامداران بسیار محدود می باشد، برای بررسی مسئولیت شرکت نسبت به ذینفعان مصرف کنندگان و جامعه مد نظر می باشند.
جدول (5-1) مسئولیت های اخلاقی، قانونی و اقتصادی شرکت اروم نارین را در قبال سهامداران، مشتریان و جامعه نشان می دهد که این موارد بر اساس «قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان»، «راهنمای سازمان ملل برای حمایت از مصرف کنندگان» و «راهنمای تولید، فرآوری، برچسب گذاری و بازاریابی مواد غذایی ارگانیک کمیسیون فنی تدوین استاندارد» (پیوست 2) و همچنین ادبیات تحقیق، پژوهش ها و مصاحبه های محقق و برخی اصول و ارزش های اخلاقی متعارف به دست آمده است.

جدول (5-1): مسئولیت های شرکت اروم نارین در قبال ذینفعان
ذینفع/مسئولیت
اخلاقی
قانونی
اقتصادی
مصرف کنندگان
رقابت منصفانه؛ صداقت در تبلیغات؛ احترام به علاقمندی ها و ارزش های مصرف کنندگان؛ عدم تبانی با برخی از گروه ها
رعایت اصول و استانداردهای تولید، توزیع و فروش
تعیین قیمت منصفانه؛ فراهم نمودن روش های مناسب دسترسی به محصول
جامعه
احترام به ارزش های جامعه؛
رعایت قوانین و استانداردهای اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی
افزایش تولید ملی و خلق درآمد های ارزی و غیر ارزی؛ ایجاد اشتغال

لازم است هر یک از موارد ذکر شده به تفکیک مورد بررسی قرار گیرد:
– رقابت منصفانه: شرکت اروم نارین ضمن حفظ حقوق رقبا و خودداری از تخریب آنان، با استفاده از استراتژی های تمایز محصول و ارتقای کیفیت محصولات و همچنین عرضه ی محصولات به قیمت رقابتی با رقبای خود به رقابت می پردازد.
– صداقت در تبلیغات: تبلیغات محصولات ارگانیک شادلی اغلب از طریق مجله ی علمی تحقیقاتی صنایع آشامیدنی شادلی، بیل بورد، بروشور و مجلات تخصصی انجام می شود که در تمامی این موارد تبلیغ محصول با ذکر خواص و ویژگی های محصولات ارگانیک انجام می شود و موارد ذکر شده در تطابق با محصول ارائه شده می

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع مدل کسب و کار، مصرف کنندگان، کشاورزی ارگانیک، علوم پزشکی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع مصرف کنندگان، مدل کسب و کار، محیط زیست، مزیت رقابتی