دانلود پایان نامه ارشد با موضوع عناصر زبانی، عوامل ساختاری، زبان فارسی، اجتماعی و فرهنگی

دانلود پایان نامه ارشد

به تعبیر او ( 2000) ، هر چه شباهت نحوی و دستوری بین دو زبان بیشتر باشد، جایگیری یک عنصر زبانی را در ساخت نحوی زبان دیگر آسانتر می سازد.
برای مثال واژه ی “حرام (حروم)” در معنی اسراف کردن در هر دو زبان مازندرانی و فارسی به کار می رود. گویشور دوزبانه ی مازندرانی هم ممکن است بگوید ” چرا غذا رُ حروم می کنی؟” یا رمزگردانی کرده و بگوید ” چرا غذا رُ حروم الش [?æleŝ] می کنی ؟” در اینجا واژه ی هم ریشه یا یکسان “حروم” در نقش تلنگر ی236 برای فعال شدن واژه ای از زبان مازندرانی در پاره گفت فارسی عمل می کند.
That’s what Papschi mein-s to say.
That’s what Papschi mean to say.
به نظر مویسکن ( 2000) در مثال های بالا استفاده از اسم خاص آلمانی Papschi، فعل آلمانی mein را که از لحاظ معنایی به فعل mean انگلیسی شباهت دارد فعال ساخته است ودر واقع در نقش تلنگر ی عمل کرده است.
از دید گاه کلاین (1981،1969)، کلماتی که موجب تلنگر می شوند عبارتند از کلمات انتقال یافته از یک زبان به زبان دیگر، کلمات هم آوا در دو زبان و اسامی خاص ( اسامی اشخاص و مکانها).
17- به عقیده ی گامپرز (1982)، گاهی در یک گفتمان که جمله ی کسی را نقل می کنیم و جمله ی آن گویشور به زبانی غیر از زبان اصلی گفتمان باشد رمزگردانی صورت می گیرد.
هیچی بابا. می گه] mere kar nedarin [.
به من کاری نداشته باشید
18- گامپرز (1982) اشاره می کند گویشوران ممکن است برای گفتگو با گویشور خاصی از بین چند گویشور رمزگردانی کنند.

– از سر کار اومدم [burem ?unje kæfŝ hæyrem behtere] .
برم اونجا کفش بخرم بهتره
بخش اول جمله در گفتگو با گویشوری عنوان شد که بر حسب تجربه ی زبانیِ گوینده، زبان غالبش فارسی است. اما گویشور در ادامه ی پاره گفت مخاطبش را تغییر داد. زبان غالبِ مخاطب دوم مازندرانی بود.
– پیاز هم رنده می کنیم توش می ریزیم با سبزی. [?ttefaqæn diŝu hækerd bimeh diŝu: hæmti hækerd bimeh]
… دیشب درست کرده بودم. دیشب همینطوری درست کردم
19- گاهی رمزگردانی، نقش شامل کردن یا شامل نکردن یک یا چند مخاطب را از بین مخاطبین ایفا می کند. در این صورت، برای اینکه مخاطبین خاصی که یکی از زبان ها را نمی دانند در جریان بحث قرار نگیرند و یا از موضوع بحث مطلع نشوند، رمزگردانی صورت می گیرد.
20- گاهی برای تاکید یا روشن ساختن پیام، [ با تکرار جمله به زبان دیگر ] رمزگردانی انجام می شود.
-Ven acá,ven acá, come here,you. ( sp- Eng ) (گامپرز 1982)
Come here

-You are reading the news paper, are you?
Don’t stör mich, nitcht mich stören , in English or German. (تریسی، 2000)
در این مثال، هنا 8/2 ساله برای تاکید، منفی سازی را به دو زبان به کاربرده است.
21- فرسایش زبانی موجب می شود که گویشور دست به راه کارهاییی همچون راه کارهای جبرانی بزند تا منظور خود را برساند. اشمید و کوپکه ( 2007) عواملی از جمله مهاجرت، کاربرد گسترده ی زبان 1L [یک زبان ] در زندگی روزمره و کاربرد بسیار کم زبان 2 Lدر مدت طولانی را بر ای فرسایش زبانی بر می شمرند. کوپکه (2007) عوامل مکانیسم های ذهنی همچون شکل پذیری (خصوصاً هر چه شخص از لحاظ سنی کوچکتر باشد)، آستانه ی فعال سازی، ممانعت و در گیر بودن ساختارهای زیر قشری237 مغز و عوامل دیگری چون سطح سواد و استعداد زبانی را در فرسایش زبانی موثر می داند. پردی (2007) بر اساس فرضیه ی آستانه ی فعال سازی پیش بینی می کند که :
– عدم کاربرد زبان منجر به از دست رفتن تدریجی زبان می شود. چنانچه عناصر زبانی 2 Lکارکرد بیشتری داشته باشند، جایگزین همتاهای زبانی خود در زبان 1L می شوند.
– درک صورت های زبانی نسبت به توانایی تولید آن بیشتر حفظ می گردد.
– عناصری که توسط حافظه ی خبری یا اطلاعی238 حفظ می گردد( مثل لغات )، نسبت به عناصری که توسط حافظه ی عملیاتی239 حفظ می شوند (واج شناسی، صرفی-نحوی و واژگان) در برابر فرسایش زبانی بیشتر آسیب پذیرند.
– اقلام خبری بیشتر در معرض تداخل و نیز فرسایش قرار می گیرند.
22- امروزه خلاقیت در ایجاد رمزگردانی آگاهانه به صورت پدیده ای جهانی در آگهی های تبلیغاتی و به منظور جلب نظر دوزبانه ها به آنها ، بسیار کاربرد پیدا کرده است.
– چلوکباب [væreka] در خدمت شماست.
بره ی گوسفند
– شركت فراورده هاي لبني كاله
نوک پستان گاو و گوسفند

23- هافمن (1991) رمزگردانی را بخش ضروري و عادت گونه ي تعاملات اجتماعي گویشوران دوزبانه می داند. به اعتقاد او، در حالیکه تک زبانه ها تنها یک رمز زبانی در اختیار دارند، اما دوزبانه ها می توانند روی چهار انتخاب تکیه کنند. ما در زیر بر حسب مورد مطالعه ی خود این چهار انتخاب را به صورت زیر بر می شمریم:
1- زبان فارسی 2- زبان مازندرانی 3- زبان پایه ی فارسی + عناصری از زبان مازندرانی 4- زبان پایه ی مازندرانی + عناصری از زبان فارسی.
24- گامپرز (1982) در انتخاب رمز ها بین “ما و ” آنها” تمایز قائل می شود.به نظر او، برای زبان اقلیت تمایل بر این است که خود را “ما” و زبان اکثریت را “آنها” تلقی نمایند. کد ما مشخص گر فعالیت های درون گروهی و غیر رسمی است.در حالیکه کد “آنها” نشانگر فعالیت های برون گروهی و ارتباطات رسمی تر است.
نمونه ی زیر این مسأله را به خوبی نشان می دهد:
– با گوجه سبز ترش هم درست می کنند. البته تهرانیها می گن. [?ema hæli hæste].
ما هَلی می گیم. ( هلی یعنی گوجه سبز)
بدین ترتیب، همانطور که جاویر (2007: 54) اشاره می کند، دو دسته از عوامل در مکانیسم رمزگردانی افراد دوزبانه تأثیر گذارند. اولین دسته عوامل ساختاری زبانی هستند ( همچون موارد 1،2، 5 ،21در بالا). این عوامل متأثر از شرایط موجود در خود زبان یا شرایطی که به لحاظ زبانی تعیین شده اند هستند. این شرایط یا مکانیسم ها، رمزگردانی را تسهیل می کنند [ برای مثال، گاهی استفاده از واژه های مشترک در دو زبان موجب فعال سازی واژه ای در زبان مهمان می شود] و یا آن را محدود می سازند [ مثلاً عوامل ساختاری]. تسهيل سازي یا محدود سازی توسط یک دسته از عوامل دیگر که غیر ساختاری یا فرا زبانی هستند نیز صورت می گیرد. ( همچون موارد 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 17، 18، 19، 20، 22، 23 در بالا) این عوامل شرایط روانی و اجتماعی هستند که رمز گردانی را تحت تأثیر قرار می دهند.
با در نظر گرفتن موارد بالا، به این نتیجه می رسیم که رمزگردانی بیشتر از آنکه دلایل صرفاً زبانی داشته باشد، متأثر از عوامل غیر زبانی است. در عین حال همین مسأله بیانگر نقش بسیار مهمی است که زبان در جامعه ایفا می کند. ما بواسطه ی رمزگردانی، نرم یا هنجار زبان ماتریکس را در شرایط تک زبانی آن می شکنیم تا به هنجار اجتماعی برسیم و یا نیازهای اجتماعی خود را مرتفع سازیم.
نکته ی دیگری که باید بدان اشاره کنیم آن است که بنا به گفته ی چین و ویگلس ورس ( 2007)،” به رغم اینکه طی سالیان زیاد مطالعات در این حوزه که بسیاری از جامعه شناسان زبان رمزگردانی را از جنبه- های نظام مند و طبیعی دوزبانه ها تلقی کردند، اما بعضی از محققین، نسبت به رمزگردانی نگرش منفی دارند. برای مثال، ساچدف و گیلز (359:2006) به نگرش مردم در نیجریه، مراکش و هنگ کنگ تحقیقاتی اشاره می کنند. مردم این نواحی به رمزگردانی ها برچسب هایی همچون” هنوز مستعمره” (برای مراکش ) ، “سالاد زبانی” (برای نیجریه) و “بسیار آزار دهنده” ( برای هونگ کونگ ) داده اند. در سنگاپور نیز مقامات دولتی نسبت به رمزگردانی بین انگلیسی استانده و Singlish ( یک گونه ی انگلیسی سنگاپوری) واکنش نشان می دهند.”

2-3-4- رمزگردانی متناسب240 و رمزگردانی نامتناسب241
بعضی از واژه ها از زبانی که غیر از زبان اصلی گفتار است، به علت بسامد زیاد کاربرد و عوامل دیگری که در بالا توضیح داده ایم، در رقابت با همتاهای خود در زبان گفتار پیروز می شوند و وارد زبان پایه یا ماتریکس می شوند. به نظر نگارنده، بر این اساس که آیا رمزگردانی و آمیختگی در گفتگو با شخص دوزبانه ای که هر دو زبان را می داند صورت گرفته یا اینکه این رمزگردانی در گفتگو با هم صحبتِ تک- زبانه یا دوزبانه ای انجام شده که یکی از دو زبانی را که گویشور از عناصر زبانی آن استفاده نموده نمی داند، می توانیم دو نوع رمز گردانی را در نظر بگیریم: رمزگردانی متناسب و نامتناسب.
رمزگردانی متناسب موقعی است که شخص دو زبانه در گفتگو با دوزبانه ای از عناصر هر دو زبان استفاده می کند که او نیز هر دو زبان را می داند. از این نظر این نوع رمزگردانی را متناسب می دانیم که جامعه ی زبانی یا مخاطب آن را می پذیرد و در آن جامعه ی زبانی پس زده نمی شود. نشانگر وابستگی های اجتماعی و فرهنگی با آن جامعه ی زبانی است و نیز موجب نفهمیدن پیام نمی شود.
رمز گردانی نامتناسب هنگامی است که شخص دوزبانه در گفتگو با فرد تک زبانه یا دوزبانه ای که یکی از دو زبان ها را نمی داند، از عناصر هر دو زبان استفاده می کند. دراین صورت، رمزگردانی موجب نفهمیدن و یا بدفمهمیدن مخاطب می شود.
وجه اشتراک این دو نوع رمزگردانی در این است که در هر دو، هم صحبت کننده و هم شنونده، هر دو زبان پایه ی مکالمه را می دانند. وجه اختلاف آنها در این است که در رمزگردانی نامتناسب، هم صحبت یا شنونده تنها زبان اصلی گفتگو را می داند اما زبان مهمان را نمی داند.. تفاوت دیگر در این است که رمزگردانی متناسب هیچگاه موجب نفهمیدن242 یا بد فهمیدن نمی شود.
لازم به ذکر است که نباید تصور شود که هر بار که گویشور رمزگردانی متناسب یا نامتناسب انجام می دهد، از آن آگاهی دارد. و به عبارتی به برونداد زبانی خود کنترل تمام عیار دارد. بلکه به نظر نویسنده، در بسیاری از مواردی که رمزگردانی صورت می گیرد، گویشور از رمز گردانی خود اطلاعی ندارد. زیرا بسیاری از عناصری که مورد رمزگردانی قرارگرفته اند، جزیی از هنجارهای زبانی گویشور شده و به تعبیری در گفتار فارسی اش جا افتاده است. چرا که بسامد کاربردی بسیاری داشته است. موقعی از رمزگردانی خود آگاهی می یابد که هم صحبت تک زبانه ی او، منظور او را درک نکند و از او بخواهد منظورش را روشن سازد. به عبارتی، در بسیاری از موارد گویشور دوزبانه تصمیم نمی گیرد که آیا در پاره گفت او رمزگردانی یا تداخل باید وجود داشته باشد یا نه. بلکه بر حسب عادت های زبانی و دروندادهای زبانی خود، آنها را بازتولید می کند. نگارنده بنا به اقتضائات تحقیق و تنها با بررسی موشکافانه و تحلیل عامدانه ی پاره گفت خود و دیگران توانسته است به مقداری از رمزگردانی ها و تداخلاتی که در پاره گفت فارسی خود و اطرافیان وجود داشته آگاهی یابد.
2-3-5- رمزگردانی ارجاعی243 و بیانی244
ماهوتیان(2006: 515)اشاره می کند دو عامل مهمی که تا اوائل دهه ی1980 بدان پرداخته شد کارکردهای ارجاعی و بیانی در رمزگردانی بوده است. کارکرد ارجاعی به انواع رمز گردانی هایی بر می- گردد که به خاطر شکاف واژگانی، کمبود روانی نسبت به بیان یک موضوع خاص در یک زبان و ناتوانی در بازیابی واژگانی است. کارکرد بیانی رمزگردانی، مربوط به عملکرد فراسطحی ارتباطی است. در اینجا خود صورت و گفتمان آمیخته ی معنایی، به جای اینکه توضیحی درباره ی گفتار باشند توضیحی درباره ی گویشور تلقی می گردند.
2-3-6- رمزگردانی موقعیتی245 و استعاری246
بلوم و گامپرز (1972) بین دو نوع رمزگردانی تمایز قائل می شوند: رمزگردانی موقعیتی و استعاری. در رمزگردانی

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع زبان فارسی، آداب و رسوم، اجتماع محلی، داستان گویی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع پردازش واژگان، زبان مقصد، ایدئولوژی