دانلود پایان نامه ارشد با موضوع سیاست بازنمایی، رسانه های نوین، کودکان و نوجوان، کانون پرورش فکری

دانلود پایان نامه ارشد

و ارتباط همیشگی نقاشی و انیمیشن و ویژگی مهم طراحی در هر دو رشته که اکنون اهمیت ویژه ای در هنر جدید دارد، آثار زیادی را از تعامل این دو رشته توسط هنرمندان این رشته ها شاهدیم که اکنون با نگاهی نو و متفاوت، صرف نظر از تعریف و قواعد شناخته شده ی هر کدام از این دو رشته، آثاری را خلق کرده اند که نمی توان عنوان رشته ای خاص را بر آنها گذاشت. و می توان گفت هنرمندان معاصر برای ارائه ی ایده و تفکر خود قالبی تلفیقی مبتنی بر این دو رشته را استفاده کرده اند.
آثاری که مرز و تعریف دقیقی از این دو رشته در آنها مشخص نیست. ولی حضور هر دو را در کنار هم برای خلق اثری نو و جدید به وفور می بینیم.
ارتباط و نزدیکی همیشگی این دو رشته تا جایی ادامه پیدا کرده است که هنرمندان و نقاشانی را می یابیم که برای خلق ایده ی خود و رسیدن به بیان مناسب از قابلیتهای انیمیشن و نقاشی بهره می گیرند و این دو هنر را در کنار هم و در تعامل با هم به نحوی استفاده می کنند که نتیجه ی نهایی اثر جدیدی است که اصالت آن در حوزه ی هیچ یک از دو رشته ی فوق نیست. بلکه در قالب جدید، فقط ایده و بیان اصالت داشته و دو قالب نقاشی و انیمیشن واسطه های زبانی در خدمت ایده می باشند. و اثر نهایی که از یکی شدن آنها به وجود آمده جدا از بررسی تکنیکی و فنی هر یک از دو رشته؛ تنها به لحاظ برتری ایده و بیان متناسب با آن بررسی می شود و اهمیت و اصالت ایده یکی از فرضیه های این پژوهش بود. در این زمینه، در ایران هنرمندان بسیاری در حال فعالیت و خلق آثار در خور توجه در جهان هنر هستند. این آثار بیشتر در قالب ویدئوآرتها، چیدمانها، وب آرتها و شکلهای تازه ای از هنر قابل مشاهده هستند. نکته ی مهم در این نوع آثار، نحوه ی ارائه و نمایش و پروژکتهای متفاوت آنها در گالریها و فضاهای متفاوت است که مخاطب را وارد چالشی جدید می کند که از حوزه ی فیلم و نمایش در سینما جداست. ضمن آنکه وجود حرکت و صدا که از نکات و ویژگیهای اصلی این دسته هنرهای جدید است، باز هم چالشی است که قابل تصور برای مخاطبی که همیشه نقاشی ایستا و صامت بر دیوار گالری دیده بود را درگیر خودش می کند.
یادآوری می کنم در هنر جدید، دیگر مسئله ی سبک و فن و تکنیک مطرح نیست. محصول نهایی و مهم خود هنرمند، بیان اثرش و نحوه ی ارائه ی آن است. بدین معنا در تعامل جدید، حرف از یک اثر نقاشی یا انیمیشن و … نیست. بلکه، در هر قالب بیانی که باشد، یک اثر هنر جدید است. اما نکته ی مهم پیش زمینه و پایه ی شناخت دقیق و آگاهانه ی رشته ها و هنرهای سنتی و قدیمی است که اکنون با توجه به آن شناخت، هنرمندان از متخصصین در زمینه های مورد نظر خود برای اجرای کار کمک می گیرند. در حقیقت اساس و زیربنای این آثار، همان شناخت و مهارت در هنرهای گذشته، در کنار رسانه ها و تکنولوژی جدید است که اکنون با قابلیت و کاربردی تازه و جدید حضور دارند. معانی و تعاریف مشخص قبلی تغییر کرده و مرزها از میان رفته است.
نوع دیگری از این ارتباط و تعامل، هنرمندانی با نگرشهای متنوع می باشد. مثلا هنرمندان انیماتور که همچون گذشته، با نگاهی کاربردی، برای ساخت فیلمهای خود تا چه اندازه نیازمند نقاشی و هنرمندان نقاش هستند و حتی امروز با نگاهی نو به ساخت انیمیشنهای انتزاعی که کاربرد نقاشی و تعامل این دو رشته در آنها بسیار مشهود است، می پردازند. در حقیقت آثار آنها همان نقاشیهای انتزاعی است که اکنون متحرک شده اند. حتی آثاری که در واقع بازخوانی نقاشیها هستند و به نوعی روند شکل گیری نقاشیها را نشان می دهند.
و نوع دیگر آن، حضور تعاملی این دو رشته در عرصه تبلیغات جدید، در گروه هنرهای اینتر اکتیو و و هنرهای مجازی است.
بنابراین، دو شاخه ی نقاشی و انیمیشن در دوران هنر جدید، به شکلی دیگر دارای ارتباط و تعامل با هم می باشند. چنانکه این دو نمود هنری اکنون وارد متن اصلی هنر جدید شده اند.
البته آثاری هم از نقاشان جدید شاهدیم که آثار نقاشی خود را با حرکتی کوتاه و یا به صورت لوب و تکرار در مانیتورها و تابلوهای متحرک در گالریها به اجرا در می آورند.
همانطور که توضیح داده شد، اهمیت ایده در آثار جدید، و سیطره ی آن بر وجوه ساختارهای زیباشناسانه و تکنولوژی آثار نقاشی و انیمیشن در این دوره قابل درک است.
اما در تازه ترین برخورد و تعامل نقاشی و انیمیشن، در هنر معاصر، نقاشیهای ایستایی را شاهدیم که به نوعی انیمیشنها و کاراکترهای شناخته شده ی متحرک را به چالش کشیده اند و در ترکیبی تازه، آنها را ساکن و ایستا کرده اند. این آثار به شکلهای مختلف، در چالشهای جدیدی با مفاهیم و تفکرات نو، حضور دارند. چنانکه این حوزه ی جدید، می تواند در ادامه ی این پژوهش، مورد تحقیق قرار گیرد.
در نهایت می توان گفت؛ در حال حاضر با توجه به آثار جدید هنرمندان معاصر و درک اهمیت ایده و مفهوم در آثار هنر جدید، و همچنین توسعه نرم افزارها و سخت افزارهای دیجیتالی می توان گونه های جدیدی از نقاشی–انیمیشن را متصور شد. چنانکه هنرمند علاوه بر فائق آمدن بر محدودیتهای قالبهای هنری، مفاهیم تازه ایی را در تلفیق جدید امکانات انیمیشن و نقاشی در تعامل با محیط و مخاطب خلق نماید. تا جایی که امروز در طبقه بندی هنرهای معاصر و نام گذاری آنها، افقهای تازه ای را می توان دید.

گزارش و تصاویر پروژه عملی
جرقه ی اولیه برای پرداختن به این موضوع و سپس کار عملی در همین حیطه (نقاشی-انیمیشن)، با دیدن آثار سپس نقاشیهای متحرکی که تنها یک حرکت کوتاه تکرار می کنند؛ در فکر و ذهن من شروع شد. دغدغه ی این که چرا هنرمند نقاش، ارائه ی کارش در قابی ثابت و بدون حرکت و تغییر است. و چطور می توان آثاری مثل کارهای کنتریج را نقاشی ندانست، باعث دنبال کردن و یافتن و دیدن حجم زیادی از آثار متنوع و متفاوت شد. آثاری در گذشته و به ویژه در دوره ی معاصر با نگاه و اندیشه ای نو از این ارتباط.
برای شروع کار عملی، فکرها و ایده های زیادی در سر داشتم. فکر اولی و مفهومی که همیشه درگیری ذهنی و موضوع نقاشیهای قبلی خودم بود؛ وابسته به انسانها، تکرار و روزمرگی و تاثیرات مستقیم و غیر مستقیمی بود که در در این روزمرگی، در روح و جسم هم خواهند گذاشت. تاثیراتی که در اغلب موارد، خود ما انسانها از آن بی خبریم و نمی بینیم.
بدین ترتیب، به دنبال راهی برای نمایش تجسمی آن، به استفاده از حرکت و نمایش پویای این اتفاق رسیدم. ابتدا شروع به متحرک کردن نقاشیهای خودم کردم و در این راستا نمونه های اولیه اجرا شد. (تصویر1)

تصویر1 / نقاشی اکرولیک و مداد رنگی، تغییر و ایجاد حرکت در نرم افزار فوتو شاپ/ آبان 1391
در ادامه برای پیدا کردن حرکتها و تعاملات بصری موثرتر، مطالعات میدانی خود را با تعداد زیادی عکس و فیلم از کوچه و بازار و مردم در رفت و آمد شروع کردم. با توجه به فیلمها، حرکتها را انتخاب و طراحی دستی انجام دادم. بعد از آن، تاثیرات بصری که از حرکت انسانها در فضا و محیط اطرافشان ایجاد می شد، توجهم را جلب کرد و این که چگونه می شود این تاثیر بصری را حفظ کرد و نمایش داد. بنابراین ایده، استفاده از عناصر بصری متحرک، یکی از راه حلهایی بود که مرا بخود جلب نمود . انسانهایی که حرکت می کنند و اثری در فضا ایجاد می کنند؛ که می توان آن را تجسمی کرد و به فضایی پر از رنگ و طرح به وجود آمده از این حرکتها رسید. (تصویر2) نمایش این تاثیر نهایی به جا مانده، به صورت یک نقاشی ایستا، نمی توانست پاسخ احساس و بیان مورد نظر من را برای مخاطب، بدهد.

تصویر2/ تبدیل فیلم به عکس در افتر افکت و ایجاد عناصر رنگی متحرک در انیمه استودیو و تبدیل مجدد عکسها به فیلم/ آذر 1391
طرحها را به صورت دستی ادامه دادم. (تصویر3) ولی برای ایجاد تاثیر بصری به جا مانده و اثر نهایی، در طراحی و نقاشی دستی و ترکیب با حرکت، به نتیجه ی مطلوب نرسیدم. از نرم افزارهای انیمیشن استفاده کردم و کاراکترها و حرکتهای فیلمها را با دخالت در تعداد فریمها و … به صورت دیجیتال، مجددا طراحی کردم. کار تا حدودی شکل گرفت و با توجه به سادگی و فضای بصری مناسب، نتیجه ی بهتری نسبت به اتودهای دستی به دست آوردم. فیگورها، تبدیل به لکه های رنگ در حال حرکت شدند که با حرکت خود و اثری که بر جا می گذاشتند، در هر فریم یک نقاشی ویژه برای من ایجاد می کردند و تکرار و تجمع حرکتها که هم به لحاظ موضوع و مفهوم، هم به لحاظ بصری، کار را تکمیل می کرد. روند شکل گیری نقاشیهایی انتزاعی، به وسیله ی حرکت و تاثیرات بصری. (تصویر4)

تصویر3/ نقاشی با اکرولیک و مداد رنگی/ فروردین1392

تصویر4/ ورود نقاشیهای به محیط انیمه استودیو و طراحی مجدد و ایجاد حرکت و تغییر/ تیر 1392
در همین مسیر، اتودها، ترکیبها و حرکتهای بسیاری کار شد و اثر نهایی به صورت پروجکت بر روی بوم نقاشی ارائه می شود. (تصویر5)

تصویر 5/ تصاویر و حرکتهای نهایی در انیمه استودیو و پریمیر ترکیب شد
اما در این میان، تلاش من بر این بود که بتوانم یک نقاشی با حرکت و صدا ایجاد کنم. در حقیقت همان مرز تبدیل نشدن به ویدئو یا کلیپ و دنبال نکردن داستان و روایت به صورت آگاهانه.
در کار من انیمیشن و نقاشی در ترکیب هم آمده اند روی بوم. درست همان اتفاقی که در هنر جدید می افتد. توجه به ایده و مفهوم و اصالت نبخشیدن به قالبها.
تلفیق و ترکیب، بیشتر به اقتضای بیان مفهومی موضوع و نیز به قصد امکان آفرینی در کاربرد تمهیدات انیمیشن و حرکت در قلمرو نقاشی و شاید تجربه ای برای ایجا ظرفیتی گسترده در شیوه های بیانی است. و نیز رسیدن به بیانی بهتر در مواجهه با پدیده های محیط، که بازتابشان با رنگ و قلم مو، ناممکن نیست، اما ناقص و دشوار است.
در این اثر، نقاشی را از حرکت، و انیمیشن را (البته بیشتر) از منظر نقاشی، نشان داده ام. حرکتها و ترکیبها اغلب عمل نقاشانه به خود گرفته اند. البته انتخاب هم در این امر دخیل بوده است.
برای صداگذاری و موسیقی هم اتودهای زیادی زده شد. از موسیقی کلاسیک گرفته تا افکتهای طبیعی، و در نهایت، رسیدن به تنظیم و ترکیب افکتهای صوتی.
اما در کنار ساخت و تهیه ی پروژه ی اصلی، نقاشیهایی با اکرولیک روی بوم کار شد که تقریبا نتیجه و در ادامه ی پروژه، روایتی نقاشی گونه را بخود گرفت. (تصویر6)
تصویر6/ اکرولیک روی بوم/ شهریور1392
در انتها انتخاب کادرها و فریمهایی با ترکیبهای مناسب و مطلوب از متن کار، و تکمیل آنها با قابلیتهای دیجیتالی تجربه جدیدی بود که از اتودهای بسیاری که شکل گرفت، 6 تابلوی نقاشی دیجیتال برای ارایه نهایی انتخاب گردید. (تصویر7)

تصویر 7/ انیمه استودیو و فوتوشاپ/ آذر 1392
و من نقاشم. و نقاشی جداست از شرح و بیان و بیانیه.

فهرست منابع
کتابها
بارتون، سی.اچ، (1368). “متحرکسازی بریده نقاشیها برای فیلمهای غیر حرفه ای”. مترجم منوچهر احمدی. تهران. سروش. انتشارات صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
جواهریان، مهین، (1378). “تاریخچه انیمیشن ایران”. تهران. دفتر پژوهش های فرهنگی.
راش، مایکل، (1380). “رسانه های نوین در هنر قرن 20”. مترجم بیتا روشنی. تهران. نظر.
صحاف زاده، علیرضا، (1388). “هنر هویت وسیاست بازنمایی: مطالعه ای در تاریخ اجتماعی هنر امریکا”. تهران. بیدگل.
غریب پور، بهروز، (1377). ” انیمیشن از نخستین گام ها تا اعتلا”. تهران. دانشگاه هنر. زیر نظر معاونت پژوهشی.
فرنیس، مارین، (1383). “هنر در حرکت: زیباشناسی انیمیشن”. مترجمان سارا سعیدان، شهرزاد اکرمی. تهران. انتشارات بنیاد سینمایی فارابی.
فرودگاهی، مهدی، (1377). “رویا های بیداری. مجموعه گفته ها و نوشته ها درباره سینمای انیمیشن”. تهران. مرکز آفرینشهای فرهنگی و هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان.
لوسی اسمیت، ادوارد، (1382). “جهانی شدن و هنر جدید”. مترجم علیرضا سمیع آذر. تهران. نظر.
لوسی اسمیت، ادوارد، (1380). “مفاهیم و رویکردها در آخرین جنبش های هنری قرن بیستم”.

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع هنر معاصر، زیبایی شناسی، ادبیات نمایشی، مجسمه سازی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع کارشناسی ارشد، هنر و معماری، سیستم کار، پایان نامه ها