دانلود پایان نامه ارشد با موضوع سازمان ملل، مواد مخدر، سازمان تجارت جهاني

دانلود پایان نامه ارشد

كشورهاي حوزه اكو و ارائه اطلاعات به زبان‌هاي مختلف؛
ج: فرصت‌ها
1. گشوده شدن بازارهاي جديد در كشورهاي آسياي ميانه؛
2. افزايش رقابت، بهبود تجارت و كاهش هزينه‌ها؛
3. ترانزيت كالا با توجه به موقعيت جغرافيايي كشورهاي عضو؛
4. بازار مستعد براي صدور خدمات فني و مهندسي؛
5. زمينه‌هاي مناسب سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در صنايع منطقه؛
6. روند گسترش فناوري اطلاعات و ارتباطات؛
7. بازار مصرف گسترده؛
8. منابع غني معدني در آسياي ميانه؛
9. بهره‌برداري از مواد خام توليدي منطقه.
د: تهديدها
1. عدم شناخت لازم نسبت به امكانات و ظرفيت‌هاي همكاري مشترك؛
2. مشكلات ناشي از روند سريع جهاني شدن؛
3. امكان تحريم از سوي برخي كشورها؛
4. رقابت‌هاي مخرب؛
5. فشارهاي سياسي شركاي تجاري كشورهاي خارج به منطقه اكو؛
6. عدم وجود اطمينان كامل به ثبات، ضعف قوانين و مقررات و تمايل برخي كشورهاي عضو به ديگر اتحاديه‌ها؛
7. محدوديت در استفاده از سيستم‌هاي بانكي بين‌المللي؛
8. رقابت شركت‌هاي كشورهاي عضو با يكديگر در مناقصه‌هاي بين‌المللي و بازارها؛
9. عدم دسترسي كامل سرمايه‌گذاران و برنامه‌ريزان به اطلاعات (خام و فرآوري‌ شده) به علت بوروكراسي و مسائل امنيتي در كشورهاي عضو اكو؛
10. نبود ثبات سياسي در برخي از كشورها كه به علت كندي روند كار يا در برخي از موارد باعث متوقف شدن پروژه‌هاي در دست انجام مي‌شود.
گفتار چهارم: بررسي شاخص‌ها و مؤلفه‌هاي اقتصادي اكو در نگاهي كوتاه
پرداختن جامع و كامل به مؤلفه‌هاي اقتصادي اعضاي اكو مستلزم پرداختن به اين مسئله در ابعاد گوناگون مي‌باشد كه با توجه به وسعت مسئله و اينكه خارج از حد اين پژوهش مي‌باشد به صورت اجعال و جدولي به اين مسئله پرداخت خواهد شد.
جدول شماره‌ي 1: اطلاعات كلي اقتصادي كشورهاي عضو اكو124
كشور
توليد ناخالص داخلي (ميليارددلار)
درصد مهم بخش‌هاي اقتصادي از GDP
محصولات كشاورزي
محصولات عمده صنعتي
محصولات عمده معدني

كشاورزي
صنعت
خدمات

افغانستان
219/20
3/41
6/27
3/40
غلات، برنج، ميوه، انگور، خشخاش، سيب‌زميني، ادويه
سيمان، نساجي، فرش، صابون، كفش
مس، زغال، طلا، قلع، اورانيوم
آذربايجان
147/71
4/7
3/88
5/39
غلات، پنبه، توتون، تنباكو، ميوه و …
نفت، گاز، پتروشيمي
نفت و گاز
ايران
647/386
9/12
48
3/48
گندم، برنج، حبوبات، چغندرقند، ميوه، خاويار و …
نساجي، پتروشيمي، سيمان، فرش، صنايع دستي
نفت، گاز، مس، آهن، زغال، روي
قزافستان
530/162
3/7
3/45
62
غلات، پنبه، انگور، ميوه‌جات
نفت، گاز، پتروشيمي، ماشين، گاز
نفت، گاز، طلا، سرب، زغال
قرقيزستان
705/4
39
5/23
2/54
پنبه، سيب‌زميني، تنباكو، احشام، انگور و …
سيمان، يخچال، گوشت، ماشين‌آلات
طلا، زغال سنگ، گاز، جيوه و روي
پاكستان
414/179
23
1/34
8/59
برنج، گندم، كتان، ميوه، نيشكر، شير و …
منسوجات و البسه، كاغذ، مصالح ساختماني
زغال سنگ، مس، سنگ آهن
تاجيكستان
237/6
22
5/30
4/56
پنبه، غلات، ميوه، انگور و …
دارو، كود شيميايي، روغن گياهي، نساجي
آلومينيوم، سرب، روي
تركيه
064/897
7/11
33
3/69
سيب‌زميني، دانه‌هاي روغني، زيتون، پسته، ذرت و …
قطعه‌سازي، ماشين‌آلات صنعتي، پتروشيمي
طلا، سنگ آهن، مس، سرب، نفت، اورانيوم
تركمنستان
521/31
2/13
62
7/38
پنبه، خشكبار، گندم
نساجي، فلزي، پتروشيمي
نفت، گاز، گوگرد، نمك
ازبكستان
813/46
5/31
2/41
2/53
پنبه، گندم، خشكبار
نساجي، پتروشيمي، گاز
نفت، گاز، طلا و مس
خاطرنشان مي‌شود آمارها از سايت اكو دريافت شده و كار جمع‌بندي شده تا فوريه سال 2013 مي باشد.

مبحث پنجم: همكاري‌هاي بين‌المللي اكو
پيوستن جمهوري‌هاي بازمانده از فروپاشي اتحاد شوروي به اكو، سبب توجه فزاينده‌ي سازمان‌هاي بين‌المللي شد. سازمان‌هاي تخصصي سازمان ملل متحد مانند اسكاپ، انكتاد و يونيدو نيز براي همكاري با اكو يادداشت تفاهم امضا كردند. براي ايجاد زمينه‌هاي مناسب به منظور تحقق اهداف اين سازمان، فعاليت گسترده‌اي در اين زمينه انجام شده است. مجمع عمومي سازمان ملل متحد هم از دهه‌ي 1990 در مورد سازمان اكو قطعنامه‌هاي متعددي را صادر نموده است. شوراي وزيران كه تصميم‌گيرندگان اصلي سازمان اكو محسوب مي‌ شوند، همكاري آن را با سازمان‌هاي تخصصي بين‌المللي مورد توجه قرار داده‌اند، تا زمينه اجراي طرح‌ها و برنامه‌هاي اقتصادي سازمان اكو فراهم شود. همكاري‌هاي بين‌المللي سازمان اكو در موارد زير انجام شده كه جهت جلوگيري از اطاله‌ي كلام به صورت فهرست‌وار و نام سازمان اشاره خواهد شد.
1. همكاري با سازمان ملل متحد
الف: قطعنامه‌هاي مجمع عمومي
ب: موافقت‌نامه‌هاي اكو و سازمان توسعه‌ي صنعتي ملل متحد (UNIDO) 125
پ: يادداشت تفاهم اكو و صندوق كودكان ملل متحد (يونيسف) 126
ت: يادداشت تفاهم اكو و سازمان غذا و كشاورزي (فائو) 127
ث: يادداشت تفاهم اكو و كنفرانس توسعه و تجارت ملل متحد (UNCTAD) 128
ج: يادداشت تفاهم اكو و مركز تجارت بين المللي و سازمان تجارت جهاني ‌(WTO)
چ: كميسيون اقتصادي سازمان ملل براي اروپا129
ح: يادداشت تفاهم اكو و كميسيون اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل براي آسيا
خ: يادداشت تفاهم اكو و صندوق جمعيت ملل متحد (UNDPA) 130
د: يادداشت تفاهم اكو و برنامه بين‌المللي كنترل مواد مخدر ملل مخدر (UNPCP) 131
ذ: يادداشت تفاهم اكو و برنامه عمران ملل متحد (UNDP) 132
ر: يادداشت تفاهم اكو و سازمان علمي و فرهنگي ملل متحد (UNESCO) 133
ز: يادداشت تفاهم اكو و برنامه‌ي محيط زيست ملل متحد (UNEP) 134
ط: يادداشت تفاهم اكو و استراتژي بين‌المللي سازمان ملل براي كاهش بلاياي طبيعي (UNISDR) 135
2. يادداشت تفاهم‌هاي اكو و سازمان‌هاي فرامنطقه‌اي
الف: يادداشت تفاهم اكو و مركزي بين‌المللي پژوهش كشاورزي در مناطق خشك
ب: يادداشت تفاهم اكو و اتحاديه‌ي بين‌المللي خطوط راه‌آهن (UIC)
پ: يادداشت تفاهم اكو و سازمان جهاني گمرك (WCO) 136
ت: يادداشت تفاهم اكو و سازمان جهاني هواشناسي (WMO) 137
3. يادداشت تفاهم اكو و سازمان‌هاي منطقه‌اي
الف: يادداشت تفاهم اكو و بانك توسعه‌ي اسلامي (IDB) 138
ب: يادداشت تفاهم اكو و سازمان كنفرانس اسلامي (OIC) 139
پ: يادداشت تفاهم اكو و طرح كلمبو (CP)140
ت: يادداشت تفاهم اكو و آ.سه.آن (اتحاديه‌ي ملل جنوب شرق آسيا)141
ث: يادداشت تفاهم اكو و سازمان شانگهاي

4. يادداشت تفاهم اكو و اتحاديه‌ي اروپا
با توجه به اهميت روز افزون اتحاديه‌ي اروپا به عنوان يك سازمان موفق منطقه‌اي، دبيرخانه‌ي اكو برقراري و گسترش روابط با اتحاديه‌ي اروپا را در اولويت برنامه‌هاي روابط خارجي خود قرار داد. متعاقب آن اتحاديه اروپا نيز طي يادداشت مورخ 13 ژانويه 1994 آمادگي خود را براي ايجاد روابط همكاري با اكو اعلام كرد و هيأتي از سوي اكو در بروكسل، محورهاي كلي همكاري‌هاي احتمالي با كميسيون را شناسايي كرد. دومين دور مذاكرات بين طرفين در نوامبر 1996 در تهران برگزار شد. در اين نشست طرفين ضمن بررسي و پيگيري توافق‌هاي عمومي نخستين نشست مشترك، تأكيد كردند. نخستين گام براي برقراري روابط سودمند بين دو سازمان، عملي كردن بخش‌هايي از توافق‌هاي ياد شده است. بدين منظور قرار شد اقدام‌هاي عملي در بخش‌هاي مورد توافق از جمله تجارت، انرژي، حمل و نقل و ارتباطات، محيط زيست و مواد مخدر انجام شود.
در بخش تجارت، پس از بحث‌هاي گسترده در مورد فعاليت‌هاي جاري اكو، موافقت شد كميسيون اروپايي امكان ارائه خدمات كارشناسي به دبيرخانه‌ي اكو در زمينه‌ي هماهنگي با مقررات WTO را بررسي كند. طرفين در مورد همكاري نزديك ميان كميسيون اروپايي و اكو در زمينه كاربرد روش‌هاي آماري در تجارت و مشاوره و كمك فني براي تأسيس بانك اطلاعاتي اكو موافقت كردند.
در 20 ژوئيه 1998 كميسيون اروپايي به دبيرخانه اكو اعلام كرد اين كميسيون امكان ايجاد و گسترش همكاري‌هاي متقابل در زمينه‌هاي تجارت و گمرك، مواد مخدر و انرژي به طور جدي بررسي خواهد كرد. تماس‌هاي بعدي اكو با اتحاديه اروپا در راستاي دريافت كمك‌هاي فني و مالي از اين اتحاديه انجام شده است، در اوايل 2009 كميسيون اروپايي در جهت مبارزه با مواد مخدر مبلغ نه و نيم ميليون يورو به اكو اهدا كرد.142
مبحث ششم: نگاهي كوتاه به دست‌آوردهاي اكو
تحولات سريع سال‌هاي اخير در عرصه‌هاي مختلف بين‌المللي، به ويژه در عرصه‌ي تجارت بين‌الملل موجب شده است كشورهاي جهان به همكاري و مشاركت بيشتر روي آورند و توسعه‌ي همه‌جانبه‌ي خود را در پرتو اين همكاري‌ها جستجو كنند. گسترش همكاري‌هاي منطقه‌اي از نتايج تحولات اخير در اقتصاد و تجارت بين‌الملل به شمار مي‌رود كه روابط چند جانبه را در ميان كشورهاي مناطق مختلف افزايش داده است. موفقيت‌هاي اتحاديه اروپا در اين زمينه بسيار تأثيرگذار بوده است.
كشورهاي در حال توسعه ايجاد سازمان‌هاي منطقه‌اي را به عنوان مسيري به سوي رشد و توسعه‌ي اقتصادي دنبال كرده‌اند. در سال‌هاي 47-1994 حدود نود و هشت موافقت‌نامه، بر اساس ماده بيست و چهار موافقت‌نامه تعرفه و تجارت از سوي كشورهاي در حال توسعه شكل گرفته است. بيشترين موافقت‌نامه‌هاي تجاري در ميان كشورها (بيست و سه موافقت‌نامه) به سال‌هاي 94-1990، يعني نخستين سال‌هاي پس از فروپاشي اتحاد شوروي و پايان جنگ سرد مربوط مي‌شود. در اين دوره، گسترش ترتيبات تجاري منطقه‌اي در مناطق مختلف جهان بسيار چشمگير بوده است.
علاوه‌بر اين افزايش فعاليت كشورهاي در حال توسعه از اوايل دهه 1970 به آزادسازي تجاري كمك كرده است. به ويژه كشورهايي كه در دهه‌هاي 1950 و 1960 استراتژي درون‌نگر يا صنعتي شدن از طريق جايگزيني واردات انتخاب كرده بودند، در اين روند نقش مؤثري ايفا كرده‌اند. اين كشورها براي رسيدن به اهداف رشد و توسعه، پيوستن به اتحاديه‌هاي منطقه‌اي را با شرايط زير ضروري تشخيص دادند:
ـ اعضاي آن داراي اقتصادهاي مكمل يكديگر باشند؛
ـ همبستگي‌هاي فرهنگي، اقتصادي و سياسي داشته باشند؛
ـ در نتيجه‌ي رشد اقتصادي، هر عضو تحت تأثير رشد اقتصادي عضو ديگر قرار گيرد؛
ـ اگر اتحاديه‌ي منطقه‌اي به همگرايي اقتصادي كامل برسد، رشد اقتصادي بالقوه مي‌تواند در طي زمان نصيب اعضاي ديگر شود. همگرايي كامل اقتصادي در اين اتحاديه‌ها، هنگامي شكل مي‌گيرد كه روابط تجاري در ميان اعضاء تقويت شود و به سطح عالي برسد. اين موضوع مستلزم آن است كه اعضاء مقررات تجاري را در ميان خود هماهنگ و يكسان سازند، موانع تعرفه‌اي را در حد ممكن كاهش دهند و به تدريج از ميان بردارند. آنها يك نظام تعرفه‌اي ترجيحي بين خود به وجود مي‌آورند، به گونه‌اي كه اعضاء از مزيت‌هاي نسبي خود استفاده مي‌كنند تا در پي كاهش فزاينده هزينه‌هاي حمل و نقل در ميان خود باشند.
همان گونه كه پيش از اين هم توضيح داده شد، همكاري‌هاي اقتصادي و به دنبال آن حركت به سوي توسعه‌ي اقتصادي و صنعتي، اساس تشكيل سازمان آر.سي.دي بود كه پيش از اكو فعاليت مي‌كرد سرنوشت آن سازمان با اندكي تغيير، در سازمان همكاري اقتصادي (اكو) تبلور يافت. از اين رو همه‌ي نشست‌ها، گسترش روابط تجاري در منطقه‌ي اكو، به يكي از مباحث هميشگي تبديل شده است. تصميم‌گيرندگان اين سازمان در همه‌ي مراتب، تلاش اعضاء را براي توسعه‌ي تجارت در داخل منطقه ضروري دانسته و همواره جهت‌گيري تجاري كشورها را براي تقويت تجارت منطقه‌اي خواستار شده‌اند. تاكنون راهكارهاي متعددي براي گسترش همكاري‌هاي اقتصادي پيشنهاد شده كه مهم‌ترين آن كاهش و حذف تدريجي تعرفه‌ها است. به همين دليل شوراي وزيران، كميته‌ي همكاري‌هاي بازرگاني و اقتصادي را موظف كرد بر اساس مواد دو و سه عهدنامه‌ي ازمير براي حذف موانع تعرفه‌اي و غيرتعرفه‌اي در منطقه‌ اكو اقدام كند و فهرست اقلام مشمول آن

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع افغانستان، سازمان تجارت جهاني، مواد مخدر Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع انتقال اطلاعات، انحراف تجارت، منطقه آزاد