دانلود پایان نامه ارشد با موضوع دانش آموز دختر، علوم انسانی، آموزش و پرورش، تحصیلات تکمیلی

دانلود پایان نامه ارشد

آزمونهاي خلاقيت چگونه بايد انديشيد؟ به زعم گرونبرگ انتقادات اساسي در باره اين آزمونها ، كه به وسيله مولفان مختلف عنوان شده است ، بسيار شديد است . اين مولفان عقيده دارند كه آزمونها ي خلاقيت چيزي را علاوه بر آزمونهاي هوش عمومي نمي سنجند . ولي دلايلي براي اثبات اين امر كه آزمونهاي خلاقيت چيز خاصي را مي سنجند وجود دارد. اين چيز خاص ، لزوما و كاملا با آنچه عموما از خلاقيت مي فهميم مشتبه نمي شوند ( ميناكاري ، 1368، ص 139). برای سنجش اعتبار آزمونهای خلاقیت معیارهای مشخصی وجود دارد از جمله اینکه هرچه تعداد پاسخها ، تنوع پاسخها ، غیر متعارف بودن پاسخها و ذکر جزئیات بیشتر باشد همانقدر مطلوبتر است.
پرسشنامه های استفاده شده در این تحقیق ( ضمیمه طرح ) از نوع بسته ( چند گزينه اي ) که متضمن سنجش و ارزیابی نوع برخورد ، ارزيابي دانش آموزان و والدین و مربیان در خصوص متغییر” خلاقیت ” است. در مورد دانش آموزان مدارس راهنمائی( سنین مهم از نظر بروز و رشد خلاقیت ) ، والدین و مربیان آنان به کار گرفته خواهند شد. در واقع با این کار از پرسشنامه بعنوان “وسیله اندازه گیری ” که کیفیت ها را به کمیت تبدیل می کند بهره می جوئیم .آزمونهای مورد نظر در حقیقت جو محیط خانواده و مدرسه را از نظراینکه تا چه اندازه از خلاقیت کودکان حمایت می کنند ؟ مورد بررسی ، ارزیابی و تحلیل قرار میدهد ( قاسم زاده و عظیمی ، 1375،ص 193 تا ص 195). طبیعی است به غیر از پرسشنامه در قسمت های مختلف پژوهش مثل پیشینه تحقیق و بیان ضرورت انجام آن از سایر اطلاعات کیفی استفاده خواهد شد.
اطلاعات كتابخانه اي ، مرور نمونه هاي تحقيقات انجام شده مشابه در دسترس ، استفاده از مجلات و مقالات مندرج در نشريات ، مطالعه سايتهاي اينترنتي فارسي و انگليسي زبان از جمله روشهاي دیگر جمع آوري اطلاعات نظري در پژوهش حاضر بود . براي گردآوري اطلاعات و داده هاي عملي دقيق مورد نياز از مدارس مورد هدف ، ابتداء با مراجعه حضوري به مدارس مذكور ومذاكره با مديران محترم ، توضيحات لازم در مورد ماهيت هدف تحقيق ، پرسشنامه ها و نحوه توزيع و جمع آوري آنها ارائه و آمادگي لازم براي همكاري فراهم شد . براي اجراي آزمون اصلي كه شامل ارزيابي ميزان خلاقيت دانش آموزان بود ، بنا به اهميت وقت كلاس ، عدم رضايت معلمان و… شيوه تكميل در منزل مورد بهره برداری قرار گرفت . نهايتا بنا به ضرورت لحاظ شرائط يكسان اجراي آزمون ، روش توضيح در كلاس وتكميل هر دو پرسشنامه در منزل براي مدارس پسرانه و دخترانه ، انتخاب گرديد تا در صورت دخالت عواملي چون اعمال نطر والدين و بزرگترها ، نتايج متاثر از آن نباشد. مرحله توزيع پرسشنامه بصورت حضور مجري و معاون مدرسه در كلاس صورت گرفت كه پس از ارائه توضيحات كلي در مورد هدف تحقيق و روش تكميل پرسشنامه ها ، از دانش آموزان خواسته شد حدالامكان پاسخها را واقعي و بدون دخالت ديگران تعيين و عودت دهند . پرسشنامه مربوط به والدين نيز همراه پرسشنامه دانش آموزان ، به منزل فرستاده شد . پرسشنامه مربوط به معلمين توسط معاونين مديران مدارس توزيع و جمع آوري گرديد.
با توجه به عمومیت موضوع خلاقیت در حوزه های مختلف علوم انسانی ( روانشناسی ، جامعه شناسی ، مدیریت ، دانش اجتماعی و…) و فراوانی آثار مکتوب و تحقیقات انجام یافته ، بدیهی است علاوه بر پرسشنامه های فوق ، سایر پرسشنامه های مشابه زیادی نیز می تواند مورد استفاده قرار گیرد.لازم به توضیح است آزمونهای هنجاری استعدادهای خلاق به طور عمده در جریان طرحهای پژوهش فراگیر در زمینه ماهیت آفرینندگی تهیه شده اند. دو مجموعه آزمون عمده مربوط عبارتند از آزمونهای خلاق کالیفرنیا جنوبی که توسط گیلفورد و همکارانش تهیه شده اند وآزمونهای تفکر خلاق تورنس . همانطوریکه قبلا اشاره شد نقش گیلفورد در این بحث بسیار مهم و بی بدیل است به حدی که هیچ کتاب ، مقاله و پژوهش علمی نباید خود را از نظریات و آزمونهای خلاقیت وی بی نیاز احساس کند،اگر هم غیر از این باشد قطعا آن اثر ناقص است. البته در حا حاضر از این آزمونها فقط در مسائل پژوهشی استفاده می شود چرا که هنوز دوره آزمایشی و جوانی خود را می گذرانند و بهمین دلیل چندان علمی نشده اند” (براهنی ، 1364،ص 435). تحقيفات نشان داده است اين آزمونها را نمي توان آزمونهاي كاملي تلقي كرد كه مي توانند تمام اطلاعات مفيد مربوط به آزمودني را در اختيار ما بنهند البته منظور اين نيست كه آزمونهاي خلاقيت عاري از هرگونه ايراد هستند ، لكن نقصشان نبايد اهميت و فايده مسئله اي را كه عنوان مي كنند از نظر بپوشانند.
گيلفورد و همكارانش ( 1956)با نشان دادن تفاوت هوش عمومي و خلاقيت ، نقش مهمي در پي ريزي مفهوم كلي خلاقيت ايفا كرده اند ( مينا كاري ،‌ 1368، 72). با وجود این مجموعا در رشته های علوم انسانی پرسشنامه ها ی معتبر به اندازه کافی وجود ندارد لکن در زمینه موضوعاتی چون استعداد ، رغبت و خلاقیت چنین مشکلی موجود نیست (سید عباس زاده ، 1380، ص 274). کافمن258 (2003) با نگاهی جدید به مفهوم خلاقیت و اشاره به نقاط ضعف آزمونهای موجود ، با دیدی تربیتی و عملی به تفکر، در مورد نوع جدیدی از اندازه گیری خلاقیت پیشنهادهایی ارائه کرده است ( دائمی و مقیمی ، 1383 ص 1).
پرسشنامه هاي مورد استفاده در تحقیق شامل آزمون سنجش خلاقيت تورنس ، پرسشنامه نگرشهاي فرزند پروري و پرسشنامه ارزشيابي خلاقيت دانش آموزان توسط معلمین خواهد بود كه ذيلا هريك باختصار معرفي مي گردد. در واقع میزان تطبیق پاسخ های افراد با پاسخهای تعیین شده توسط طراحان ، بعنوان وجود زمینه بهبود محیط خلاقیت و حمایت آز آن محسوب می گردد.
کتب ، مجلات و نمونه تحقیقات صورت گرفته که در آرشیو کتابخانه دانشگاه ارومیه، مرکز تحصیلات تکمیلی ، واحد پژوهش سازمان آموزش وپرورش و مرکز آموزش مدیریت دولتی ارومیه موجود بوده و همچنین بررسی سایتهای اینترنتی مربوط به شرحی که در بخش منابع آمده است جهت تکمیل و غنای مطلب مورد استفاده قرار گرفته است .

جامعه آماري259 تحقيق
مجموعه اي از افراد يا آزمودنيها كه حداقل در يك ويژگي مشترك باشند يك جامعه آماري را تشكيل مي دهند معمولا در هر پژوهش ، جامعه مورد بررسي يك جامعه آماري است كه پژوهشگر مايل است در باره صفت يا صفتهاي متغيير واحدهاي آن به مطالعه بپردازد ( سيدعباس زاده ، 1380، ص 191). جامعه آماري مورد نظر در اين تحقيق مشتمل است بر كليه دانش آموزان پسر و دختر مدارسمقطع راهنمائی استعدادهاي درخشان شهر اروميه و والدين آنها . براساس آمار منتشره از سوي سازمان آموزش و پرورش استان مجموعا 2094 نفر دانش آموز پسر ودختر در 89 كلاس مقطع راهنمائي و دبيرستان تحت پوشش سازمان ملي پرورش استعدادهاي درخشان ( سمپاد ) استان كه شامل سه مركز اروميه ، خوي و مياندآب مي باشد مشغول تحصيل هستند. از اين ميان جامعه آماري مورد مطالعه اين تحقيق شامل كليه دانش آموزان مشغول تحصيل پسر و دختر مدارس پرورش استعدادهاي درخشان مقطع راهنمائي شهر اروميه در سال 88- 1387 ، والدین آنها و مربیان مدارس مذکور مي باشد كه مجموعا 427 نفر دانش آموز دختر و پسر ( 209 نفر پسر و 218 نفر دختر ) تمامي والدين آنها (427 نفر) و معلمان به تعداد 76 نفر( 40 نفر مربي مدرسه پسرانه و 36 نفر مربي مدرسه دخترانه ) را شامل مي شود . واحد تحقيق محدود به دو مدرسه پسرانه و دخترانه راهنمائي فعال در شهر اروميه است که تحت عنوان مراکز پرورش استعدادهای درخشان كه زير نظر “سازمان ملي پرورش استعدادهاي درخشان ” كه به اختصار” سمپاد ” كفته مي شود اداره می شوند(به غير از استان تهران ، درسايراستانها اين مراكز به علت نبودن نمايندگي سازمان مذكور، تحت نظر سازمانهاي آموزش و پرورش فعاليت مي نمايند). مربيان نيز كه شامل كادر آموزشي مدارس مذكور است كادر آموزشي و مربيان پرورشي و معلمين ورزش را در برمي گيرد كه در ارتباط مستقيم آموزشي يا پرورشي دانش آموزان هستند. در مدرسه دخترانه 36 معلم و مدرسه پسرانه تعداد 40 معلم شاغل هستند. محدوديت جامعه آماري موجب شد تا بنا به تامين اعتبار پژوهش و مطابق مشورت استاد راهنما ، كل جامعه دانش آموزان شاغل ، والدين آنها و مربيان مرتبط مد نظر قرار گرفته و عمل نمونه گيري را منفي نمائيم . در نتيجه 427 عدد پرسشنامه تهيه شد و در عمل 418 پرسشنامه توزيع گرديد كه در موقع برگشت پاسخها ، با افت 13حدود درصدی مواجه شديم و نهایتا 363 مورد پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . در اينجا لازم مي دانم جهت مزيد اهل مطالعه واطلاع پژوهشگران محترم كه احيانا قصد انجام تحقيقات مشابه در سطوح و يا مراكز ديگر و يا تكميلي داشته باشند آمار كامل دانش آموزان تحت پوشش مراكز سمپاد در اروميه ، خوي و مياندوآب را ذكر نمايم .
آمار دانش آموزان مراكز تحت پوشش سازمان ملي پرورش استعدادهاي درخشان (سمپاد) دراستان آذربايجانغربي به تفكيك مقطع تحصيلي و جنسيت در سالتحصيلي 88-1387
رديف
مقطع تحصيلي
شهرستان
پسرانه / دخترانه
تعداد كلاس
تعداد دانش آموز
1
راهنمائي
اروميه
پسرانه
9
209
2
راهنمائي
اروميه
دخترانه
9
218
3
راهنمائي
خوي
پسرانه
6
143
4
راهنمائي
خوي
دخترانه
6
141
5
راهنمائي
مياندوآب
پسرانه
4
86
6
راهنمائي
مياندواب
دخترانه
4
93
7
دبيرستان
اروميه
پسرانه
12
275
8
دبيرستان
اروميه
دخترانه
11
275
9
دبيرستان
خوي
پسرانه
11
225
10
دبيرستان
خوي
دخترانه
9
229
11
دبيرستان
مياندوآب
پسرانه
4
106
12
دبيرستان
مياندوآب
دخترانه
4
94
جمع
__________
_______
_____________
89
2094

برآورد حجم نمونه260 تحقيق
بنا به محدود بودن جامعه ، و براساس مشورت با استاد راهنما ، حجم نمونه انتخاب شده كل آن را (دانش آموزان مدارس راهنمائي پسرانه و دخترانه مراكز سمپاد اروميه) شامل و در اين كار از روش سرشماري استفاده گرديد. يعني در واقع كل جامعه آماري ، حجم نمونه آماري را تشكيل داده است. در نتيجه 427 عدد پرسشنامه تهيه شد و در عمل تعداد 418 پرسشنامه توزيع شد كه شامل 209 نفردانش آموز پسر و 218 نفر دانش آموز دختر بود (6 نفر از دانش آموزان مدرسه پسرانه و 3 نفر از دانش آموزان مدرسه دخترانه غيبت داشته و يا از مدرسه انتقال يافته بودند ) و نهایتا نیز تعداد 363 عدد تکمیل شده بدون اشکال مورد استناد و تجزیه وتحلیل قرار گرفت . دو زير مجموعه حجم نمونه ما از نظر ويژگي تعداد ، جنسيت ، شرائط گزينش ، پيشرفت تحصيلي و… مشابه بودند.

روش نمونه گيري261 تحقيق
می توان یک جمعیت کوچک را با هزینه ای یکسان بسیار دقیق تر از یک جامعه بزرگ مورد مطالعه قرارداد… نکته مهم دیگری که در تعمیم نتایج نمونه به جمعیت وجود دارد ، این است که محقق باید اطمینان یابد که گروهی که نمونه گیری شده همان گروهی است که نتایج را باید به آنها تعمیم دهد(وایزبرگ ، 1976،ص38و15).محدود بودن حجم جامعه آماري موجب شد تا بنا به تامين اعتبار پژوهش و مطابق مشورت استاد راهنما ، كل جامعه دانش آموزان شاغل و والدين آنها مدنظر قرار گرفته و عمل نمونه گيري را در مورد دانش آموزان و والدين آنها منتفي نموده و 100 در صد آنها را انتخاب نمائيم .

متغييرهاي تحقيق262
متغييرعبارت است از خصوصيت يا كيفيتي مثل هوش ، رغبت و استعداد كه از مورد به مورد ديگر فرق مي كند و مقدار عددي متفاوتي دارد (سيدعباس زاده ، 1383، ص 180). متغييرهاي زير در اين تحقيق مورد ارزيابي قرار گرفته است :
– عقايد ، نگرشهاي ذهني و روشهاي فرزند پروری و تربيتي والدين بعنوان” متغيير مستقل263 ” “درونداد264 ” و يا ” محرك265 ” در نظر گرفته شده است .
– ميزان عملكرد ، پاسخ ، تفكر و احساسات ، تخيلات و ايده هاي خلاقانه دانش آموزان بعنوان “متغييروابسته 266 ” “برونداد267

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع روش تحقیق، جمع آوری اطلاعات، ضریب همبستگی، یادگیری سازمانی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع انعطاف پذیری، آزمون تورنس، دانشگاه تهران، فرزند پروری والدین