دانلود پایان نامه ارشد با موضوع دانش آموزان دختر

دانلود پایان نامه ارشد

در مدارس عرضه شود. به دانش آموزان دختر قدرت ابراز نظر و عقيده راجع به مطالب سياسي داده شود و آنها را به حضور درامر سياست و خصوصاً حضور در انتخابات تشويق نمايند و به آنها بياموزند که عدم حضور نيمي از جمعيت فعال در جامعه و در عرصه سياست منجر به پيدايش بحرانهاي زيادي مي‌گردد که يکي از مهم ترين اين بحران‌ها، بحران مشارکت است.
– اصلاح محتويات کتاب‌هاي درسي: محتواي کتاب‌هاي درسي که در بيشتر جوامع از جمله کشور ما با سوءگيري‌هاي جنسيتي همراه است، مي‌بايست توسط نهادهاي آموزشي بررسي شده و مورد تجديد نظر قرار گيرد. به گونه‌اي که محتواي کتاب‌هاي درسي عاري از هر گونه تفاوت و تمايزات جنسيتي باشد. در دوران کنوني، محتواي کتاب‌هاي درسي بدين گونه مي‌باشد که مثلاً پسرها گندم درو مي‌کنند. فروشندگي مي‌کنند. در مجامع عمومي هميشه همراه پدر هستند. اين تصاويرارائه شده در کتابهاي درسي، در پرورش روحيه و شخصيت پسران تأثير بسزايي دارد و در دنياي بيروني سبب مي‌شود تا آنها کم کم احساس برتري کنند، از خود رفتاري فرادستانه بروز دهند و در نهايت موجوديت دختران را در نظر نگيرند.
رفتار دخترها در کتابهاي درسي، همچنين بدين گونه به تصوير کشيده شده است که دختران وظيفه تر و خشک کردن بچه و نوزاد را برعهده دارند. جاروب کردن خانه بر عهده آنان است. دختر همراه مادر است و آن ه

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع نهاد خانواده، مشارکت زنان، آموزش و پرورش، قانون نوشته Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد نگارگری ایرانی، سرمایه فرهنگی، نگارگری ایران، رشته تحصیلی