دانلود پایان نامه ارشد با موضوع خدمات بهداشتی، نیروی کار، نیروی انسانی

دانلود پایان نامه ارشد

درمانی و بهداشتی از اولين شاخص های مهم به منظور دستيابی به هدف سلامتي همگانی است(هالت2005).
عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، رويكرد يكپارچه اي براي رويارويي با معضلات بهداشتی، ارتقای سطح بهداشت عمومی و حركت به سوي جامعه سالم تر است. در اين رويكرد مشكلات بهداشتی و بيماری های جسمی و روانی از منظر اجتماعي نگريسته مي شود، پس با شناخت اين متعین ها مي توان از آن ها در برنامه ريزی ها و سياستگذاری هاي بهداشتی استفاده كرد. عواملي چون جنسيت، فقر، بيكاري، فشارهاي رواني، ميزان درآمد، شرايط اشتغال، حمايت اجتماعي، تغذيه و تحصيلات از مهم ترين عوامل تعيين كننده سلامت اجتماعي هستند كه مطالعه و بررسي هر يك از اين عوامل و پي بردن به روابط ساختاري ميان آن ها از اهداف مورد تأكيد و نوين سازمان جهانی بهداشت است.
هر روزه 8000 کودک به علت انجام ندادن واکسیناسیون، حدود 7000 کودک به علت کم آبی بدن ناشی از اسهال می میرند و حدود 6000 کودک به علت عفونت های تنفسی به هلاکت می رسند و چنان چه وضع به این ترتیب ادامه پیدا کند، در سال های آینده صد ها میلیون کودک جان خود را از دست می دهند و کودکانی هم که از چنگال این بیماری ها نجات پیدا می کنند مبتلا به سوء تغذیه و رشد ناکافی جسمی و روانی می شوند. در حالی که می توان از مرگ و میر کودکان و خسارت های ناشی از این بیماری ها با روش های بسیار ساده جلوگیری نمود(سازمان بهداشت جهانی 1387: 87).
گزارشات اخیر سازمان بهداشت جهانی (2008)حاکی از این است که 10 درصد بیماری های مرم جهان ناشی از دسترسی به آب سالم وبهداشتی است .هر ساله در سرتاسر جهان 5/1 میلیون کودک بدلیل بیماری های ناشی از آب آلوده جان خود را از دست می دهند. (یونیسف2006). آمار حاکی از آن است که 2/1 میلیارد نفر (تقریبا1 نفر از 5 نفر) از بیماری های عفونی جان خود را از دست می دهند.حرکت به سوی تغییراتی در بهبود بهداشت منجر به کاهش 30درصدی مرگ ومیر کودکان گردیده است (اسری وهمکاران 2001) ومیزان شیوع بیماری ها را تا 37 درصد کاهش داده است (بارترم وهمکاران 2007).
در دسترس نبودن امکانات بهداشتی باعث به خطر افتادن سلامت افراد جامعه می گردد. دانش آموزان هر ساله 443 میلیون روز از روزهای مدرسه را به دلیل بیماری های ناشی از آب آلوده از دست می دهند. علاوه بر آن یک تقسیم بندی جنسیتی مشخصی در دستیابی به آموزش وجود دارد.تعداد زیادی از 121 میلیون کودکی که در مدرسه حضور پیدا نمی کنند دختر های دبستانی هستند.آنها مجبورند که در کارها ی سخت خانه که آوردن آب یکی از آنهاست همکاری کنند. وقتی دختر ها به سن بلوغ می رسند عدم دسترسی به بهداشت تبدیل به یک موضوع مهم فرهنگی سلامت افراد می گردد. بی سوادی یا سواد کم خانم ها معمولا منجر به خطر افتادن سلامت مادران باردار و کودکانشان می گردد. به طور کلی آموزش بهداشتی مدرسه محور می تواند بر کل جامعه تاثیر گذار باشد ومنجر به سلامت نسل بعدی نیز گردد(برسلین2008).
رعایت بهداشت باعث کاهش مرگ ومیر کودکان بر اثر اسهال وسوء تغذیه میگردد.بر اساس آمارها 50 درصد سوء تغذیه ها بر اساس اسهال های مکرر وعفونتهای روده ای ناشی از آب آلوده،بهداشت نا مناسب یا نا کافی است. این آمار میتوان از مرگ ومیر 860000 کودک در سال جلوگیری کند(یوستن وهمکاران2008).سلامت،یک حق‌ است و دولت وظیفه دارد که به امر بهداشت و درمان‌ توجه نماید. از زمانی که ضرورت دولت رفاه موردتوجه،قبول و عمل قرار گرفته،در اکثر جوامع،وظایف دولت از حوزه اموری چون تأمین حقوقی و قضایی و حفظ و حراست از مرزهای کشور فراتر رفته و مسئولیت‌های‌ سنگینی در زمینه فرهنگ و آموزش،بهداشت و درمان و تأمین اجتماعی نیز بر دوش دولت‌ها قرار گرفته است.از طرفی،چون امروزه اکثر دولت‌ها در جهان،بسط و گسترش قسط و عدالت اقتصادی و اجتماعی را به‌عنوان‌ هدفی عمده موردتوجه قرار داده‌اند، در جهت فراهم کردن‌ خدمات تأمین اجتماعی و خدمات آموزشی و بهداشت و درمان مشارکت مؤثری دارند.
در این میان،بهداشت و درمان به‌عنوان یکی از نیازهای اساسی و حیاتی هر جامعه‌ای تلقی می‌شود،به نحوی که حکومت‌های‌ مختلف جهان،امروز از جمله موفقترین خدمات خود را بهینه‌سازی و ارائه مناسب خدمات بهداشتی و درمانی‌ می‌دانند.بدین لحاظ،هروقت در کشوری یا جامعه‌ای، مساله بهداشت و درمان به درستی حل و فصل نشود،این‌ نقصان به‌عنوان یکی از نقاط ضعف دولت تلقی شده و از جمله عواملی است که سبب نارضایتی وسیع اجتماعی‌ می‌شود.بنابر دلایل فوق الذکر،مساله بهداشت و درمان و نحوه ارائه اینگونه خدمات،توجه صاحبنظران، دولتمردان و سیاستگذاران را به خود جلب کرده است.فقدان بهداشت به اقتصاد جامعه ضرر میزند چون عدم سلامت افراد باعث غیبت آنها از سرکار ومدرسه می گردد وهزینه وزمان رسیدگی ومراقبت از این افراد را افزایش میدهد.بر طبق آمار سازمان ملل با کاهش دادن نصف تعداد افرادی که دسترسی به بهداشت ندارند می توان 2/3 میلیارد روز کاری را در سال افزایش داد.حمایت های بهداشتی جهانی خواهند توانست روزهای کاری را 4 برابر کنند(هاتن وماهر 2004).
شرایط ضعیف اجتماعی اقتصادی در طول زندگی بر سلامتی تأثیرگذار است . افرادی که در طبقات پایین اجتماعی قرار گرفته اند حداقل دو برابر افرادی که در طبقات بالاتر هستند دچار بیماری جدی و مرگ زودرس می شوند . حتی در میان طیف کارکنان اداری ، آن دسته که از طبقه پایین تری برخوردارند بیشتر از کارکنان طبقه بالاتر از بیماری و مرگ زودرس در رنج می باشند . علل مادی و روانی اجتماعی از قبیل سرمایه کم خانواده ، تحصیلات پایین ، شغل نامطمئن ، زندگی در خانه های نامناسب در ایجاد این تفاوت ها سهم دارند که در نهایت اثرات آن ها منجر به بروز بیماری ها و یا مرگ زودرس می گردند . تحقیقات نشان می‌دهند که اثر بهداشت و درمان بر روی کاهش مرگ و میر،در ابتدای روند توسعه بالا است و سپس شروع به کاهش می‌کند،در حالیکه اثر سایر متغیرها از جمله تحصیلات و درآمدافزایش می‌یابد.توجه به‌ بهداشت و درمان نیروی کار باعث افزایش کیفیت و کمیت‌ نیروی انسانی می‌شود،چرا که از یک طرف باعث کاهش‌ مرگ و میر می‌شود و از طرف دیگر،ساعات غیبت ناشی‌ از بیماری را کاهش داده و بهرهوری نیروی کار را نیز افزایش می‌دهد.
بنابراین، توجه به بهداشت و درمان نیروی کار به منظور افزایش بهره‌وری و توسعه نیروی انسانی ، به‌ خصوص در کشورهای در حال توسعه، از اولویت‌ خاصی باید برخوردار شود. با قبول اینکه بالا بودن امید زندگی و پایین‌ بودن نرخ مرگ و میر کودکان از شاخص‌های عمده توسعه‌ اقتصادی هستند و باتوجه به تأثیر مثبت بهداشت و درمان و تغذیه بر روی این دو شاخص،اهمیت‌ سرمایه‌گذاری در بهداشت و درمان مشخص می‌شود(کشتکار1374).رژیم غذای نامناسب بیماری های ناشی از سوء تغذیه را به همراه دارد و این بیماری های در بروز بیماری های قلبی – عروقی ، دیابت ، سرطان ، بیماری های چشمی ، چاقی و مراقبت های دندان نقش دارد . از سویی دیگر تغییر در سبک زندگی ، تحول در سیستم تغذیه ای را نیز به همراه داشته است که چاقی به عنوان بیماری شایع در اثر تحولات تغذیه ای مورد مشاهده در سطح جهانی است .
ضرورت واهمیت پرداختن به این موضوع از آن جهت است که با بررسی آن می توان دریافت چگونه باید مراقبت های بهداشتی را ارائه کرد تا همه افراد به طور برابر به آن دسترسی داشته و با برخورداری از آن از سلامت بهره مند شوند. زمانی یک فرد می تواند برای یک جامعه مفید باشد که از سلامت کامل برخوردار باشد. بر خوردار بودن از سلامت یعنی از بین رفتن هزینه های درمانی کاهش میزان ساعات کار مفید از دست رفته به علت بیماری کاهش مرگ ومیر که علل بهداشتی دارد. از سويی دسترسی مناسب به خدمات بهداشتی درمانی نقش مهمی در ارتقای سلامت،امنيت و آرامش خاطر جامعه داشته و ازسويی شاخصی مهم در راستای تحقق عدالت اجتماعی به شمار میآيد.اين مسأله با توجه به مشكلات موجود در كشور های در حال توسعه و توسعه نيافته در خصوص دسترسی تمام اقشار جامعه به خدمات درمانی مورد توجه است.در كشور ما مطالعات نشان می دهد كه عليرغم رشد چشم گير و در خور توجه شاخص های سلامت در سطح ميانگين ملی،نابرابری در بين گروه های اجتماعی و مناطق جغرافيايی به شدت وجود دارد. با توجه به اهمیت و نتایج فردی و اجتماعی سلامت و دسترسی عادلانه به امکانات بهداشتی و پزشکی در زمینه پیشگیری و درمان مطالعه حاضر به عنوان مطالعه بخشی کوچک از کشور پهناور ایران می تواند حائز اهمیت و تداوم بخش مطالعات در این زمینه در کشور باشد.
4-1- اهداف
هدف اصلی
1- شناخت رابطه پایگاه اقتصادی-اجتماعی و سلامت افراد مورد مطالعه
اهداف فرعی:
• شناخت رابطه تحصیلات با سلامت افراد مورد مطالعه
• شناخت رابطه شغل با سلامت افراد مورد مطالعه
• شناخت رابطه درآمد با سلامت افراد مورد مطالعه
• شناخت رابطه محله زندگی با سلامت افراد مورد مطالعه
هدف اصلی دوم :
2- شناخت رابطه وقایع استرس زای زندگی افراد مورد مطالعه و سلامت آنها
اهداف فرعی:
• شناخت رابطه مرگ همسر یا فرزند با سلامت
• شناخت رابطه مرگ یکی از اعضای نزدیک خانواده یا دوست با سلامت
• شناخت رابطه ازدست دادن شغل با سلامت افراد مورد مطالعه
• شناخت رابطه تغییر در وضعیت مالیبا سلامتافراد مورد مطالعه
• شناخت رابطه تغییر سمت و مسئولیت باسلامتافراد مورد مطالعه
• شناخت رابطه تغییر در محل زندگی باسلامتافراد مورد مطالعه
• شناخت رابطه بازنشستگی و سلامت افراد مورد مطالعه
• شناخت رابطه بیماری یکی از اعضای خانواده وسلامت افراد مورد مطالعه
هدف اصلی سوم
3- شناخت رابطه پایگاه اقتصادی-اجتماعی افراد مورد مطالعه ومیزان دسترسی آنها به خدمات پزشکی و بهداشتی است.

فصل دوم
ادبیات مفهومی
پیشینه مطالعاتی موضوع
نظریه های مربوط به موضوع
چارچوب نظری
فرضیه ها
مدل نظری

1-2- مقدمه
خدمات بهداشتی با تحولات اخیر در شکل ، محتوا والویت های مسائل مرتبط با انسان در تمام حیطه ها تغییر کرده است و این تغییر منجر به ایجاد نیازها وانتظارات جدیدی شده است . تحولات اقتصادی ، اجتماعی – فرهنگی ،دگرگونی ساختار خانواده ، کاهش مرگ ومیر کودکان ، تغییر الگوی بیماری ها ،افزایش امید به زندگی وکیفیت زندگی تغییر کرده است. مراکز خدمات بهداشتی درمانی وچگونگی کیفیت خدمات اهمیت بیشتری یافته است و سهم بیشتری را در گسترش، حفظ وارتقای سلامت مردم ایفا می کنند.
آنچه مسلم است این است که سلامت به صورت پیچیده‌ای با وضع اقتصادی مرتبط است. افراد سالم قدرت فراگیری بیشتری دارند، کسب درآمد برای آنان آسان‌تر است، به جامعه بیشتر منفعت می‌رسانند و بهتر می‌توانند از افراد سالمند و کودکان مراقبت کنند. افرادی که از درآمد بالاتری برخوردارند، طبیعتا دسترسی بیشتری به اطلاعات بهداشتی، مراقبت‌های بهداشتی ـ درمانی، غذاهای مغذی، آب آشامیدنی سالم و دفع بهداشتی فضولات داشته و در محیطهای سالم تر زندگی می‌کنند. آنان به محض بیمار شدن به مراقبت‌های لازم پزشکی و تکنولوژی‌های تشخیصی و درمانی دسترسی دارند.
افراد فقیر به پاره‌ای یا تمام امکانات فوق، فقط دسترسی محدودی پیدا می‌کنند. هنگامی که بیمار شوند، دسترسی آنان به سیستم بهداشتی ـ درمانی با تأخیر صورت می گیرد که اغلب بسیار اولیه است و اقدامات تشخیصی و درمانی، درصد خیلی بیشتری از درآمد خانواده را به خود اختصاص می‌دهد. با این مقدمه در فصل دوم مطالعه حاضر، نخست ادبيات مفهومي و پيشينه مطالعاتی ، سپس نظریه های مربوط به موضوع و چارچوب نظری و در پایان فرضیه ها و مدل نظری مطرح خواهد شد.
2-2- ادبیات مفهومی
يكي از اساسي ترين قدمها در مطالعه سلامت، آشنايي با مفاهيم مربوط به سلامت است زیرا براي شناخت هر موضوع علمي، آگاهي از مفاهيم و واژه هاي متداول در آن علم ضروري است. لذا قبل از اينكه به ساير مباحث بهداشتي پرداخته شود ، تعاريف و مفاهيم علم بهداش

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع پایگاه اقتصادی، مراقبتهای بهداشتی، بهداشت و سلامت Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع سلامت روان، سلامت روانی، بی عدالتی