دانلود پایان نامه ارشد با موضوع حقوق کودک، اهدای گامت، بی سرپرست، قانون ایران

دانلود پایان نامه ارشد

( George.A.op.cit.p225 )
2-1-4. تعهدات بين المللي
به رسمیت شناختن حقوق مخصوص در مورد حق بر هویت خانوادگی، با مخالفت های زیادی روبرو می باشد، ولی به طور معمول به سمت حمایت از حقوق کودک پیش می رود. معاهدات اخیر به طور مستقیم، به جداکردن غیرقانونی فرزندان از والدینشان پرداخته اند. حقوق اساسی کودک نسبت به هویت واقعی خودش، به صراحت در معاهدات و اعلامیه های حقوق بین المللی به رسمیت شناخته شده است. از سوی دیگر، منافع کودک در حفظ هویت خانوادگی خود در اعمال و تصمیمات دولت ها به رسمیت شناخته شده است. ( (Ibid به عنوان مثال در سال 1924 دیوان عالی کشور آمریکا در دعوای Pierce V. Society Of Sisters حقوق کوک را نسبت به والدینی که از آن ها به وجود آمده به رسمیت شناخته است. اخیرا در دعوای ان گوین دان علیه کیسینجر نمایندگان 2700 کودک ویتنامی، ادعا کردند که دولت آمریکا حقوق اساسی کودکان را نقض کرده است. همچنین این حقوق را بر اساس قانون اساسی آمریکا، با دور کردن کودکان از ویتنام، بدون حضانت وسرپرستی مناسب و همچنین زندانی کردن آن ها در این کشور، دور از والدین طبیعی خودشان، نقض نموده است. دادگاه تجدیدنظر، نگه داری کودکان توسط والدین خوانده را بازداشت غیر قانونی دانست، دستور داد که اوراق هویتی کودکان بررسی شود که مورد بازداشت واقع شده اند یا نه؟((Ibid آن چه قابل توجه می باشد این است که بر حقوق کودک نسبت به حقوق والدین بیشتر تاکید شده است و دادگاه، حقوق اساسی کافی برای شناسایی کودکان از طریق بررسی اسناد هویتی کودک در نظر گرفته است.
استاندارد جایگاه کودکان در تصمیم گیری دولت، توسط کنوانسیون حقوق کودک «غبطه کودک» بیان شده است. در اختلاف بین والدین و منافع کودک، غبطه کودک تنها استاندارد است. در اختلاف بین والدین و دولت، جایی که ممکن است حقوق والدین نقض شود، بهترین استاندارد مورد نیاز، به رسمیت شناختن حقوق والدین برای حضانت فرزندان خود می باشد. به عنوان مثال در دعوای Smith V. Organization of Foster Families بیان شد اگر دولت برای فروپاشی خانواده ای تنها به ادعای حفظ غبطه ی کودک و بدون اثبات این ادعا تلاش نماید، جرم تلقی می شود. ((p229. Ibid یکی از اعتراضات این است که «غبطه کودک» بیش از حد ذهنی و نا معین می باشد. تعریف منافع کودک مشکل تر از منافع بزرگسالان است. زیرا فرد بزرگسال خود می تواند آن چه را که به نفع او می باشد، بیان نماید. لیکن در مورد کودک چنین نیست در این جا تنها فرضی که حقوق فرانسه مطرح می کند آن است که منافع کودک با منافع والدینش همسو می باشد. این امر تا زمانی که خانواده پابرجا می باشد صحیح است. ولی در صورت از هم گسستن خانواده، دادگاه تصمیم می گیرد که چه چیزی به نفع یا به ضرر کودک است . ( عابد خراساني، 1389،ص86) این که معیار اندازه گیری و تعیین بهترین منافع کودک چه چیزی می باشد، بیشتر فعالان حقوق کودک این معیار را به صلاحدید متعارف قاضی می دانند. مثلا قاضی به طور متعارف داشتن مسکن و خوراک و پوشاک را از بهترین منافع کودک می داند.
ماده ی 8 کنوانسیون حقوق کودک از دو عنصر تشکیل شده است: الف. وظیفه ی دولت به انجام تمام اقدامات لازم برای حفظ هویت کودک،ب. وظیفه ی دولت برای ایجاد مکانیزم های مناسب برای دوباره احیا کردن هویت کودک در زمانی که عضوی از کنوانسیون، کودک را از حق هویت محروم کرده است. نکته ای که می بایست به آن توجه شود این است که رعایت ماده ی 8 برای دولت ها اجباری می باشد و دولت ها می بایست به حق هویت کودک احترام بگذارند زیرا هدف از این مقرره جلوگیری از دخالت خودسرانه ی دولت ها در حق هویت کودک است.(Sergio cerda.p5 )در نتیجه دولت ها نمی بایست قانونی مخالف با این حق تصویب نمایند.
در زمینه ی تلقیح مصنوعی در حال حاضر در ایران قانون نحوه ی اهدای جنین به زوجین نابارور مصوب 1382، اجرا می شود. در این قانون، اهدای جنین پذیرفته شده است و در مورد اهدای گامت حرفی به میان نیامده است. به همین دلیل به نظر می رسد که از نظر قانون ایران اهدای گامت غیر مجاز می باشد. زیرا در اهدای گامت نطفه ی زن و مرد اجنبی تلقیح می شوند ولی در اهدای جنین، به شکلی که در قانون مد نظر می باشد، اسپرم و تخمک زن و مردی که شرعاً به هم حلال می باشند، تلقیح می شود و بعد به زوجین اهداگیرنده منتقل می شود.
قانون موضوعه ی ایران در این مورد قابل تامل می باشد، زیرا فقط به مرحله ی تشکیل جنین توجه نموده است. بعد از تشکیل جنین و اهدای آن به زوجین اهداگیرنده، کودک بعد از تولد در آینده در اختیار والدین اهداگیرنده قرار می گیرد. به نظر می رسد، می بایست که به مرحله ی بعد تولد هم توجه شود. وجود کودک همراه والدین ژنتیکی خود آثاری دارد که می بایست به آن ها توجه شود که به این قضیه در قانون ایران توجه نشده است. در واقع منافع کودک می بایست هم به هنگام تلقیح نطفه ی تشکیل دهنده ی او و هم بعد از تولد استمراراً در نظر گرفته شود. مضرات روانی و اجتماعی و حقوقی ناشی از جدایی از والدین بیولوژیکی، در مرحله ی بعد از تولد کودک و در زمان پرورش او، نشان دهنده ی اهمیت فراوان پرورش کودک است.
دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته است، بنابراین نمی بایست قانونی بر خلاف مقررات آن تصویب نماید، مگر این که به درستی از حق رزرو استفاده کند. همان طور که می دانیم برای این که قانونی به تصویب برسد، می بایست موافق شرع باشد، بنابراین اگر قانونی در ایران بر خلاف کنوانسیون تصویب شود، به این معنا است که مقررات کنوانسیون در این زمینه مخالف شرع می باشد. در بحث مربوط به بررسی عدم مشروعیت اهدای جنین ذکر شد که بنا به دلایلی اهدای گامت و جنین شرعی نمی باشد، بنابراین می بایست مقررات کنوانسیون را موافق شرع دانست و از تصویب مقررات مخالف آن پرهیز نمود.
اجرای قانون اهدای جنین و آیین نامه ی آن باعث بروز مشکلات حقوقی برای کودک و والدین او می شود. بعضی مسایل، حل نشده باقی گذاشته شده اند از جمله بحث ارث بری کودک و محرمیت. در حال حاضر از نظر قانون ایران معلوم نیست که این کودک از چه کسی ارث می برد. به دلیل نوپا بودن قانون ایران در این زمینه هنوز مشکلات حقوقی آن مشاهده نشده است و ممکن است در آینده شاهد وجود دعاوی مربوط به این مساله باشیم. قانون گذار می بایست در تدوین قانون، به مسایل روان شناختی و اخلاقی و جامعه شناختی توجه می نمود. با توجه به مطالبی که به آن ها اشاره شد، تجویز اهدای گامت و جنین در ایران درست نمی باشد و می تواند مشکلاتی را به وجود آورد. به نظر می رسد همین که مساله ای مخالف مصالح جامعه باشد و از نظر روانی و جامعه شناختی مشکلاتی به وجود آورد و از طرفی حقوق عده ای از افراد جامعه را به خطر بیندازد می بایست از بروز آن جلوگیری شود. بعد از فرآیند اهدای جنین مشکلات حقوقی به وجود می آیند و مشکلات روانشناختی و جامعه شناختی که می تواند به مشکلات حقوقی منجر شود.
از نظر حقوقی شاید بتوان نهاد حقوقی مشابهی را به زوجین نابارور پیشنهاد نمود. در حال حاضر متاسفانه کودکانی بی سرپرست وجود دارند و از نبود والدین خود رنج می برند.کودکان بی سرپرست مشکلی هستند که به جامعه تحمیل شدند و می بایست به فکر چاره ای برای آن بود. زوجین نابارور می توانند برای فرزند دار شدن به فکر قبول سرپرستی این کودکان باشند. از این نظر که در هر دو نهاد حقوقی(اهدای جنین و سرپرستی کودکان بی سرپرستی) رابطه ی ژنتیکی بین زوجین نابارور و کودکان وجود ندارد با هم مشابه می باشند ولی این دو یک تفاوت بزرگ دارند که باید به آن توجه نمود. تفاوت این می باشد که کودک بی سرپرست مشکلی است که به جامعه تحمیل شده است و حس نوع دوستی انسان محرک او برای سرپرستی این کودکان می باشد ولی اهدای جنین مشکلی است که ما عالماً آن را به وجود می آوریم. مشکل کودکان بی سرپرست این است که والدین ژنتیکی آن ها مشخص نمی باشند یا اگر مشخص هستند در دسترس نمی باشند وگرنه مشکل تلقی نمی شدند، چگونه امکان دارد که ما عالماً باعث پنهان ماندن والدین کودکانی شویم. به نظر می رسد که، می بایست رویکردی کودک محور داشته باشیم و به منافع کودک توجه نماییم. به نظر می رسد که روح کلی حاکم بر قواعد شرعی و اجتماعی، حمایت از حق هویت کودک باشد. وقتی بحث از جلوگیری از اختلاط انساب می شود، قصد شارع این است که هویت والدین کودک واضح و معلوم باشد. این موضوع به صراحت در مورد اهدای گامت مصداق دارد، ولی در مورد اهدای جنین مذکور در قانون، شاید بتوان گفت که والدین تشکیل دهنده ی جنین، زوجینی شرعی می باشند، پس تجویز آن ایرادای ندارد، ولی می توان گفت، با توجه به شیوه ای که در قانون مطرح می باشد، هویت کودک پنهان باقی می ماند که گفتیم روح حاکم بر قواعد مبتنی بر افشای هویت والدین کودک و مخالف با فرآیندی می باشد که هویت والدین پنهان می ماند.
مشکلات حقوقی از مهم ترین دلایلی می باشد که باعث مخالفت با اهدای جنین و گامت می شود به همین خاطر به طور مفصل در فصل سوم به آن می پردازیم.
2-2. رویکرد عدم شناسایی حق هویت کودک
عده ای از اندیشمندان با رویکردی والدین محور، به زوجین نابارور اجازه می دهند که از طریق مصنوعی صاحب بچه شوند و به حق هویت خانوادگی کودک توجه ندارند. این دانشمندان به منافع احتمالی کودک در آینده توجه نمی کنند و این که چه مضراتی می تواند این روش درمانی در پی داشته باشد. با به وجود آمدن این کودکان، زوجین نابارور به خواسته ی خود می رسند ولی انتقاداتی حقوقی، اخلاقی، روانشناختی و… به این شیوه ی درمان ناباروری شده است که در پی شناساندن هویت خانوادگی این کودکان می باشند. موافقین این شیوه برای حل مشکلات به وجود آمده و یا جلوگیری از به وجود آمدن آن ها، خواهان مکتوم ماندن هویت والدین بیولوژیکی می باشند و پیشنهاد می کنند که این عمل درمانی محرمانه باقی بماند. برای این که این عمل پزشکی موجه به نظر برسد، طرفداران این عمل استدلالاتی را مطرح نموده اند که مورد بررسی قرار می گیرد و سعی خواهیم کرد ایرادات و انتقادات وارد بر آن را نیز مطرح نماییم.
2-2-1. حمايت از خانواده
آرزوى داشتن فرزند، و علاقۀ به آن، از مسائل فطرى است كه در نهاد تمام انسانها نهفته شده است. فلسفۀ واقعى آن، ميل به جاودانگى است، و از آنجا كه انسان مى‌داند جاودانه نخواهد ماند، و فرزندان و نوه‌ها و نسل خود را نوعى بقاى خويش مى‌شمرد، بدين جهت به آنها علاقه‌مند است.
علاوه بر اين، گروهى از پدران و مادران، اهداف والا و بلندى دارند، كه عمرشان كفايت انجام آن اعمال را نمى‌كند. بدون شك فرزندان بهترين گزينه براى ادامه دادن اهداف والدين خود مى‌باشند. على رغم اين علاقۀ فطرى، برخى از زن و شوهرها به دلايل مختلف از اين نعمت محروم هستند، و بر اثر علل و عوامل گوناگون، نمى‌توانند به صورت طبيعى بچّه‌دار شوند؛ و از سوى ديگر، به خاطر شرايط خاصّى كه دارند، آمادگى پذيرش و تربيت فرزندان بى‌سرپرست را نيز ندارند. اينان تنها راه دست يافتن به اين نعمت الهى، و پاسخ دادن به اين نداى فطرى، و پر كردن اين خلأ زندگى مشترك را، تلقيح مصنوعى مى‌دانند.
لازم به ذكر است كه زوجهاى نابارور بر دو دسته‌اند:
نخست، كسانى كه به هيچ وجه قدرت بارورى ندارند.
دوم، كسانى كه ذاتا قدرت بارورى دارند؛ ولى با موانع و مشكلاتى رو به رو هستند، كه اگر برطرف گردد قادر بر آن خواهند شد. براى هر دو گروه چاره‌هايى وجود دارد، كه برخى مشروع و برخى غير مشروع مى‌باشد. این گروه برای اثبات ادعای خود و مشروعیت تلقیح مصنوعی به دلایلی تمسک کرده اند که بررسی می شود.
2-2-1-1. آیات قرآن
به علت تازگی بحث باروری مصنوعی، در قرآن و منابع روایی به صراحت در این مورد نصی وجود ندارد و لذا از عمومات ادله و روایات مشروعیت موضوع استنباط شده است.
در قرآن مجید تنها آیه ای که شاید بتوان برای تجویز باروری مصنوعی به آن استناد کرد،آیه ی 2 سوره ی مجادله می باشد که خداوند می فرماید: «ان امهاتهم الا اللائی ولدنهم»

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع روابط زناشویی، تلقیح مصنوعی، عملکرد شناختی، وضعیت اقتصادی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع حقوق کودک، امام صادق، امام رضا ع