دانلود پایان نامه ارشد با موضوع تعدد زوجات، بی عدالتی، عدم تمکین

دانلود پایان نامه ارشد

زیرا شخصیت کودک متاثر از برخورد و رعایت نکردن حقوق اعضاء خانواده با یکدیگر رشد کرده و شکل می گیرد و اخلاق و روحیات بزرگترهای خانواده تاثیر مستقیمی در تربیت کودک دارد ؟
بدون شک بسیاری از مشکلات اخلاقی جامعه امروز ما ریشه در اختلافات خانوادگی دارد آمارهای مربوط به مسایل اخلاقی نشان می دهد اغلب افراد بزهکار از نعمت خانواده سالم محروم بوده و وارث ناهنجاریهای خانوادگی هستند همچنین کسانی که در جامعه به موفقیتهایی رسیده اند نیز موفقیتشان را مدیون خانواده سالم خویش هستند آری دین اسلام خانواده را نهاد مقدسی می داند و اعضاء خانواده را به پاسداری از آن و رعایت حقوق یکدیگر تشویق و تاکید می نماید بدون شک در سایه رعایت حقوق یکدیگر و انجام وظایف فردی است که محیط خانواده محیطی سالم و بستری مناسب برای شکل گیری جامعه ای سالم خواهد بود .
عدالت درچه مواردی باید مراعات گردد تا محیط خانواده سالم و امن باشد درامورذیل مراعات گردد .
1- عدالت در شب گذاری بر مردان لازم ست که نوبت شب گذاری در خانه همسران را رعایت نمایند و بدون عذر موجه در نوبت یک همسر در خانه دیگری شب نگذراند .
حضرت رسول اکرم (ص ) بقدری پای بند این امر بود که حتی در روزهای کسالت و بیماری نیز به دقت آن را مراعات می کرد .
2- عدالت در تامین مخارج و غیره بر مردان لازم است از نظر منزل و خوراک و پوشاک و غیره برابری را رعایت نمایند و هرگز نباید به دلیل اینکه یکی را بیشتر دوست دارند بردیگری ترجیح بدهند .
3- عدم مقایسه میان دو هوو از آنجایی که هر انسان دارای ویژگیهای خاص خود است و قرائع و طبایع هریکی با دیگری تفاوت دارد طبعاً شاید یک همسر پسندیده تر از دیگری باشد در چنین صورتی اگر شوهر از هر دو همسر انتظار مساوی داشته باشد و آنگهی خوبیهای یکی را به رخ دیگری بکشد و او را تحقیر نماید مسلماًچنین برخوردی باعث یاس و افسردگی شده و شریک زندگی را می آزارد و حیات را در کام وی تلخ می گرداند .
اجرای عدالت در میان فرزندان می باشد بسا دیده می شود که شوهر فرزندان همسری را که بیشتر مورد علاقه اوست بر فرزندان همسر دیگری ترجیح می دهد و بسیار اتفاق می افتد که خشم حاصل از همسر را برفرزندانش از آن همسر پیاده می نماید و گاهی چنان تبعیضات ناروایی روا می دارد که موجب سرخوردگی و نا امیدی فرزندان می گردد حضرت رسول اکرم (ص) شدیدا از این گونه بی عدالتی ها بر حذر داشته است . در کتاب صحیح بخاری حدیث داریم که پیامبر فرمودند (اتقواالله واعدلوا فی اولادکم )از خداوند بترسید و میان فرزندانتان عدالت را برقرار کنید .

-12-4تعدد زوجات از دید زنان بلوچ :
هیچ زنی با چند همسری مردش به راحتی کنار نمی آید مگر اینکه خودش مشکلی چون بچه دار نشدن یا سایر مشکلات داشته باشد که در ظاهر کنار می آید ولی باطناً بسیار ناراحت است و به قولی زنان شوهرانشان را به قبرستان روا می دانند ولی با زنی دیگر بودن جایز نمی دانند در مصاحبه ای که با چند زن در جاهای مختلف این شهرستان چون گوهر شهر و خاش وجاهای دیگر داشتم زنان هیچ گاه راضی نمی شوند همسرانشان سر آنها (هپووک ) (هوو) بیاورند ولی زمانی که مرد این کار را انجام داد و همسر اختیار کرد برای حفظ آبروی خودشان و مراقبت از فرزندانشان مجبورند به ظاهر با این قضیه کنار بیایند هر چند مواردی را سراغ دارم که زنان شروع به کارشکنی علیه زن دوم کرده اند تا مرد آنرا طلاق دهد یا باگرفتن دعا و تایید سعی در انجام چنین کارهایی داشته اند . آنچه مسلم است زنان بلوچ زنانی فداکار قانع و سازگار هستند و زود تن به سر نوشت می دهند با وجود عدم رضایت آنهااین مردان هستند که بر سر آنها هوو می آورند بد نیست به کتابی که ام یحیی حمیدی در این باره نوشته مراجعه کنیم تا دید آنها را بهتر بدانیم و بشناسیم .
ام یحیی حمیدی در کتاب هوو و تعدد زوجات از دیدگاه زنان چنین بیان می کند که برای زنان بسیار سخت است که شوهرانشان با زن دیگری ازدواج کند وحتی برای بعضی ها این فکر که شوهر بتواند بعد از مرگ آنها با زن دیگری ازدواج کند هم غیر قابل قبول است و شوهرشان را به قبر روا می دارند اما به زنی دیگر نه و وی مدعی است زنان پارسا در رابطه با تجدید فراش همسرشان با پاکدامنی و عفت و مهر علاقه به فرزندان و شوهرش برخورد می کنند و معتقدند که هرکس تقدیر و سرنوشتی دارد که خدا برای او رقم زده است و معتقد است که حکمتهایی از طرف خداوند برای تعدد ازدواج مردان است که عبارتند از :
حکمتهای جواز چند همسری:
حکمت 1- اینکه چقدر بندگان خدا از مرد و زن بر اوامرو نواهی خداوند پایبند می باشند و از حدودی که خداوند تعیین کرده تجاوز نمی کنند .
حکمت 2- همان ابتلا و آزمایش بندگان می باشد
حکمت 3- در صورت عجز و بیماری شدید زن و عدم تمکین شوهر مبادا مرد مرتکب حرامی گردد و همچنین تا کمکی برای خود زن شود .
حکمت 4- در صورت نازایی و عقیم بودن زن و علاقه شدید آنان به داشتن فرزند .
حکمت 5- صیانت از خون و آبروی مسلمانان می باشد – یعنی مرد اگر عاشق کسی شد و نتوانست آتش درون خود را کنترل کند از راه قانونی یعنی ازدواج مبادرت کند تا راههای گناه آلود دیگر
حکمت 6- جواز ازدواج ارفاق و احسانی عمومی برای زنان است – به علت کشته شدن مردان در جنگ یا حوادث یا توسط اشرار که باعث پائین آمدن درصد مردان می شود و ما روایتی داریم که در آخر الزمان یک مرد سرپرستی 50 زن را برعهده دارد در چنین شرایطی که درصد مردان پائین بیاید حکم تعدد زوجات احسانی است از جانب الله به عموم زنان ( ام یحیی حمیدی ، صفحه 28-27 )
همچنین نویسنده کتاب توجیه دیگری که برای تعدد زوجات مردان دارد و آن اینست که آیه 21 سوره احزاب یعنی « لقدکان لکم فی رسول الله اسوةحسنة » می آورد و می گوید حضرت محمد (ص ) 11 همسر داشتند وقتی کسانی را که هیچ گونه کمی و کاستی در زندگی زناشویی آنان موجود نیست ملامت می کنیم که چرا چند زن می گیرند جواب می دهند سنت ماست در حالی که حضرت در سنین جوانی که اوج میل جنسی آنها بوده با زنی 15 سال بزرگتر از خود ازدواج کردو بیشتر زنان ایشان که بیوه نیز بوده اند برای تحکیم روابط و گسترش اسلام بوده و حال اگر مردان ما زنی بیوه یا دختری فقیر یا پا به سن گذاشته را گرفتند به سنت رسول عمل کرده اند در حالیکه بسیاراندکند چنین مردانی ( همان منبع صفحه 33)
در جایی دیگر بیان می داردکه آیا عادلانه است که همه احساسات زنان بی توجهی شود ومانندکفش زیر پاله شودپس از اندکی با ظلم و بی عدالتی مانندکفش کهنه و فرسوده دور انداخته شود (همان منبع : صفحه 43)
اوتمامی کارهای مردان و زنان را امتحان و آزمایش می دادند – و معتقد است حتی برای زنان پاک و اسوه نیز چند زنی شوهر دردناک است و از حضرت سارا همسر ابراهیم مثال می زند و رقابت و غیرت در بین زنان پیامبر یعنی عایشه و ام سلمه بیان می کند .
عدالت:
ام یحیی حمیدی درباره بی عدالتی و رعایت مردان می گوید دین مبین اسلام تعدد زوجات را جواز داده مشروط بر آن که عدالت کامل بین همسران اجرا شود رسول الله (ص) خطاب به امت خود چنین می فرمایند: « قل امنت با الله ثم استقم » ( ای مسلمان بگوبه خدا ایمان آوردم سپس بر عمل آن استقامت کن ) آری حقیقت ایمان اینست که احکام الهی را بی چون و چرا قبول کنم نه اینکه هر کجا به نفع ما باشد عمل کنیم و هرکجا که به ضرر ما باشد پشت پا بزنیم عدالت دربارگاه الهی چنان اهمیتی دارد که وقتی خداوند در احکام نورانیش جواز زوجات را طبق حکمتهایی که گفتم صادر کردند اما بلافاصله متذکر شدند « فان خفتم ان لا تعدلوا فواحدة» یعنی اگر می ترسید که عدالت بر قرار نشود پس به یکی اکتفا کنید . (همان منبع صفحه 34)
آری خداوند به وضوح بیان کرد . که اگر ظرفیت بالایی ندارید و می ترسید عدالت را برقرار نکنید و باعث ظلم به زنان شود بهتر است که همان یک زن را اختیار کنید چرا که بی عدالتی باعث خساراتی به حقوق زنان و فرزندان می شود و این نتنها به زن و فرزندان آن بلکه به جامعه نیز صدمه و آسیب وارد می کند و این در حالی است که شاید فقط 4 تا 5 درصد از مردان بتوانند رعایت عدالت در بین زنان خود را بجا آورند و مابقی از توانایی آنها خارج است که عدم رعایت عدالت در بین زنان و فرزندان را می توان به صورت خانواده هایی آشفته و فرزندانی بی بند و بار و…دید که در قسمتهای بعد کاملا بررسی خواهدشد.
-13-4 درددل عده ای اززنان شهرستان خاش:
همان طوری که می دانید ازدواج یک امر مقدس در همه ادیان به خصوص دین مقدس اسلام می باشد چنانکه پیامبر ما حضرت محمد (ص ) می فرمایند : هیچ بنیادی نزد خداوند از ازدواج محبوبتر نیست . در همه دنیا تعداد زاد و ولد فرزند دختر و پسر یا مساوی اند یا تعداد ولد پسران بیشتر است اما با توجه به اینکه مردها با توجه به تلفات جانی بیشتر نسبت به زنان دارند و همچنین توان جسمی مردان در مقابل با بیماریها از زنان ضعیفتر می باشد تعداد زنان در کل دنیا نسبت به مردان بیشتر می باشد و برای امر ازدواج این زنان یا باید تا آخر عمر مجرد زندگی کنند یا به صورت خواسته یا ناخواسته تن به ازدواج همسری متاهل در آیند در برخی کشورها قانون تک همسری وجود دارد ولی در کشور ما ایران با توجه به آموزه های دینی و قرآنی هر مردی که از لحاظ مالی و اخلاقی توانایی داشته باشد می تواند تا سقف 4 زن اختیار کند به شرطی که بتواند عدالت را بین زنان و فرزندانش برقرار کند اما متاسفانه پذیرفتن این امر برای زنان خیلی سخت و غیر قابل قبول می باشد این امر از دیرباز بوده و همچنان ادامه دارد وقتی یک زن زندگی مشترکش را با همسرش شروع می کند با هزاران امید با همه مشکلات سازگاری می کند و در جهت بر طرف نمودن مشکلات زندگی پابه پای همسرش تلاش می کند اما اگر یک زن با تحمل همه سختی ها که در حل کردن آنها در زندگی مشترک سهیم بوده متوجه این قضیه شود که همسرش به فکر تجدید فراش است ضربه روحی شدیدی به وی وارد می شود و احساس سرخوردگی می کند و دیگر توانایی لازم را برای تربیت فرزندانش را در جامعه از دست می دهد ، اعتماد به نفسش پایین می آید در بین هم سن و سالهای خودش احساس حقارت و کم شخصیتی می کند ،دیگر میل و رغبت لازم را برای برقراری آرامش در خانواده ندارد و همیشه در خانه و خانواده درگیری و نزاع پیش می آید و دیگر آن صلح و صمیمیت گذشته برقرار نیست یک زن تحمل اینکه زن دیگری را درکنار زندگی اش باشد برایش خیلی سخت است و فرزندان چنین خانواده ای از لحاظ عاطفی و روانی مشکلات زیادی دارند که تاثیر آن در زندگی خانوادگی خودشان نمایان می شود اگر یک مرد با عدالت هم بین همسرانش رفتار کند باز هم برای زن پذیرفتن این حقیقت تلخ است وقتی این جریان در زندگی زن باشد زن در فکر انتقام گرفتن از مرد می شود این انتقام در چه قالبی باشد فرقی ندارد از جمله خرج های اضافی ، فشار مالی بر مرد وارد کردن در جهت تامین مسکن ، خوراک و پوشاک و…بیشتر زنان بر این باورند که اگر مرد توان مالی کافی نداشته باشد نمی تواند زن دیگری اختیار کند به نظر ما که زن هستیم مردان جامعه در شرایط امروز که ارتباطات گسترده شده و تفکر فرزندانشان نسبت به گذشته روشنتر و بازتر شده جزء در موارد خاص زن دیگری اختیار نکنند چرا که استعدادهای نهفته در فرزندانشان بیدار نمی شود و جامعه با داشتن چنین فرزندانی پیشرفت نمی کند . (تعدادی از زنان شهرستان خاش )
-14-4قانون اساسی وشرایط چندزنی:
قانون جمهوری اسلامی با چه شروطی اختیار همسر دوم می دهد؟
درست است که اختیار دو، سه و چهار زن برای هر مرد مجاز شمرده شده است اما همانطور که در قرآن شرط عدالت و محدودیت را پیش کشیده بود، قوانین جمهوری اسلامی ایران نیز با الگو گیری از کتب الهی ما یعنی قرآن کریم شروطی را برای گرفتن همسر دوم و … بیان کرده است. مطابق ماده 16 قانون حمایت خانواده مصوب بهمن 1353 مرد نمی تواند با داشتن زن، همسر دوم اختیار کند مگر در موارد زیر:
4- رضایت همسر اول
5- عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی
6- عدم تمکین زن از

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع تعدد زوجات، بی سرپرست، زمان پیامبر Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع ، ابتلای، صعب