دانلود پایان نامه ارشد با موضوع تعدد زوجات، بی سرپرست، زمان پیامبر

دانلود پایان نامه ارشد

وثروت ودارایی خود رازیاد نشان دهند وبرای خود وخانواده خودموقعیت وکلاسی بوجود بیاورند ماشین های گران قیمت سوار می شوند وسه ،چهار زن می گیرند،وفکر می کنند با چند زن گرفتن ازمقام وپایگاه اجتماعی بالایی برخوردارمی شوند.
الگوگیری ازعالمان دینی ومولوی ها:یکی دیگر عواملی که باعث چند زنی مردان بلوچ خاش می شود الگوگیری وپیروی ازعالمان دینی است ،آنها معتقدند که ماکه در تمام موضوعات زندگیمان از مولوی ها پیروی می کنیم چرادراین مورد (چند زنی)پیروی نکنیم ،واگراینکار بد بود حتماًمولوی ها وعالمان دینی ما اینکار را انجام نمی دادند(ایرندگانی رییس کمیته امداد خاش)

-گسترش نسل خود:
بعض ازمردان بلوچ این شهرستان که استطاعت مالی خوب یامتوسطی دارندبرای اینکه نسل خودشان رازیاد کنند ودر جاهای مختلف فرزندانی داشته باشند اقدام به گرفتن چندین همسر ازشهرها وگاهاًاستانهای مختلف می کنند به طوری که اکثر چندزنه های خاش خانمی ازایرانشهر ویاکرمان وبعضاًفارس ،شمال یاتهران دارند.(ریگی مسؤل کتابخانه سه راهی خاش)
شیوع انواع بیماری های واگیر در گذشته :
شیوع انواع بیماریهای واگیر در گذشته چون طاعون و وبا به علت استفاده از آب چاهها و آبهای غیر بهداشتی باعث می شد که افراد زیادی را از این قبایل به کام مرگ بکشاند و تنها افرادی که قدرت و سازگاری بیشتری داشتند دوام می آوردند پس این افراد بازمانده برای اینکه جبران افراد از دست رفته را کنند و برای از دیاد جمعیت طوایف خود تمایل به آوردن فرزندان بیشتر و گرفتن چندین همسر می کردند .
در اقلیت بودن :
طوایف شهرستان خاش همه آنها از نظر مذهب اهل سنت می باشند و در جامعه ای که مذهب تشیع مذهب رسمی است به نوعی در اقلیت هستند همیشه گروه اقلیت سعی دارند جمعیت خود را بالا برده تا بتوانند از دولت و جامعه امتیازات بیشتری بگیرند این طوایف نیز با چند همسری و افزایش تعداد بچه سعی دارند اینکار را انجام دهند به طوری که اکثر مولوی ها به فرزندان کم و جلوگیری از بارداری مخالفند .
قدرت مالی و ثروت زیاد مرد : مردان این شهرستان هنگامی که از نظر مالی وضعیت بهتری پیدا می کنند تمایل به گرفتن همسران بیشتری پیدا می کند و مخفیانه یا آشکارا و فقط به خاطر وضعیت مالی خوب این حق را به خودشان می دهند، من در این شهر مردانی را دیده ام که چون وضعیت مالی آنها بهتر شده است به زیارت خانه خدا نرفته اند ولی همسر دوم یا سوم گرفته اند مردان زیادی از طوایف مختلف بلوچ را دیده ام که به خاطرمال وثروت زیاد زنان زیادی از کرمان یا شهرهای اطراف گرفته اند .(هاشم زهی)
هر زنی روزی خودش را به همراه دارد :
معمولا در بین افراد روستایی و یا فقیر چنین رسم شده که هر زنی روزی خودش را به همراه دارد و گاهی مردان روستایی برای پیدا کردن وضعیت اقتصادی بهتر و شانس بیشتر با زنان دیگری علاوه بر زن اول خودشان نیز ازدواج می کنند تا علاوه بر اینکه شاید موقعیت بهتری پیدا کنند در کارهای کشاورزی و دامداری نیز از نیروی کار آن زن یا زنان استفاده کنند .(کرد کشاورز)
-10-4عواملی که زنان باعث چند همسری مردانشان می شوند
1- بد اخلاقی و پرخاشگری زنان :مردان بلوچ قدرت شنیدن زور آنهم از زن جماعت را ندارند به همین دلیل چندین بار به زنان بد اخلاق فرصت می دهند و اگر اخلاقشان را خوب نکردند حتما سر آنها زن می گیرند (ریگی کاسب).
2- عیب و ایراد زن قبل از ازدواج :
گاهی چون زن و مرد قبل از ازدواج همدیگر را نمی بینند ممکن است زن عیب و ایراد جسمی داشته باشد لذا بعد از اینکه ازدواج کردند مرد با دیدن آن جریان ناراحت می شود و برای جبران دروغ آنها سر زن زنی دیگر می آورد چنین موردی را در منطقه کله شهتوت ملاحظه کردم .
3- ناسازگاری زن به خاطر ماندن در کنار پدر و مادر خود :گاهی مرد از شهر یا روستایی دور تر از محل زندگی خود زن اختیار می کند و چون زن تمایلی به آمدن با مرد و رفتن به منطقه محل زندگی او ندارد به هیچ سراطی مستقیم نمی شود مرد زن را در کنار پدر مادرش می گذارد و از شهر یا منطقه خود زنی می گیرد و هر چند وقت نیز به زن اولش سر می زند .
4- عدم رسیدگی به وضعیت ظاهری خود و تمکین مرد :مواردی زیاد دیده شده که زنان بعد از اینکه مدتی با شوهرشان زندگی کردند یا صاحب فرزند اول شدند کمتر به وضعیت ظاهری خود توجه می کنند و برای شوهرشان دلربایی و آرایش نمی کنند و گاهاً با همان لباس رسمی بیرون شب نیز در کنار مرد خود قرار می گیرند در چنین مواردی این زن برای مرد جذابیت خود را از دست می دهد ومردان به دنبال اولین کسی که چشم او را گرفت راه می افتند و مخفیانه یا آشکارا آنرا خواهند گرفت .
5- راحت کنار آمدن زنان با مسئله چند همسری شوهرانشان :
زنان و بخصوص زنان دیروز این شهرستان به مسئله چند همسری خود واکنش تندی نشان نمی دهندهر چند بسیار ناراحت می شوند اما همانند زنان فارسی زمین و زمان را بهم نمی دوزند چندین روز خود خوری می کنند و بعد از مدتی آنرا سرنوشت و قسمت خود می دانند و معتقدند که تقدیر ما نیز چنین بوده و از آنجایی که در اطراف آنها چنین مواردی زیاد است و همدردان زیادی چون خود در خانواده پدری یا فامیل دارندامیدوار می شوند که همسر شان سر زن دوم نیز همسری دیگر اختیار کند یعنی همانطور که این زن زندگی آنها را خراب کرده است زنی دیگر زندگی زن دوم را خراب کند .

6-نازایی وعقیم بودن زن:
گاهی اوقات چون زنان قابلیت بارداری ندارندوازآنجایی که مردان بلوچ تمایل زیادی به داشتن فرزند دارندوهمسرشان نمی تواندبرای آنها بچه بیاورد،مجوز زن دوم گرفتن شوهرشان راناخودآگاه امضاءمی کنند،البته بعضی وقتها دیده می شود که مرد کمی زود عجله کرده است وهمسر اولش بعدازسه چهارسال بچه دار می شود،البته زنان حق هم دارند که زود صاحب بچه نشوند چرا که اکثراًوقتی ازدواج می کنند کم سن وسال (13یا14سال)هستند.
7-خوب ومتین بودن زن:گاهی خوب وآرام وباوقار بودن زنان مردان بی معرفت را وسوسه می کند که همسردیگری اختیار کنند وبه چنین انسانهای خوبی خیانت کنند موارد زیادی ازچنین مردان وزنانی سراغ دارم.
-4-11-عمل به سنت رسول الله وقران کریم:
یکی از دلایلی که مردان بلوچ برای تعدد زوجات خود می آورند سنت و اسلام است حال به بررسی کامل و همه جانبه آن می پردازیم تا ببینیم اسلام چرا جواز تعدد زوجات داده و آیا محدودیتی نیز برای آن گذاشته است یا نه.
خداوند متعال در آیه 3 سوره نسا می فرمایند بسم الله الرحمن الرحیم : ( فانحکوا ماطاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع فان خفتم الا تعدلوا فواحده او ما ملکت ایمانکم ذالک ادنی الا تعولوا).
ترجمه ( پس آنکس از زنان را به نکاح خود آرید که شما را نیکو و مناسب است دو یا سه یا چهار اگر بترسید که چون راه عدالت نپیموده و به آنها ستم کنید تنها یک زن اختیار کرده و یا کنیزی دارید به آن اکتفا کنید که این نزدیکتر به عدالت و ترک ستمکاریست )
پس همانطور که خداوند دستور داده است می توان دو یا سه یا چهار زن گرفت و پیامبر و ائمه و صحابه نیز چندین زن داشته اند و به عنوان مثال پیامبر (ص ) بیش از ده زن داشت یا حضرت علی (ع ) و صحابه نیز همین طور؛ حالا این سوال پیش می آید که چرا وقتی پیامبر (ص ) و بزرگان دینی ما چندین زن داشته اند پس ما این سنت را پیش نگیریم و مردان بلوچ این شهر می گویند ما از سنت رسول خدا پیروی می کنیم در جواب باید بگوییم که 1- شرایط زمان پیامبر با شرایط و روزگار کنونی مافرق می کند پیامبر و صحابه و یارانش گاها به دستور حضرت رسول زن دوم وسوم یا چهارم می گرفتند چرا که در جنگها مردان زیادی کشته می شدند و زنان و فرزندان آنها بی سرپرست می شدند پیامبر (ص) برای حمایت از زنان بی سرپرست دستور تعدد زوجات را داد آیا ازدواجهای این منطقه اکثر ا برای حمایت زنان بی سرپرست است مسلما خیر . ثانیاً عدالت زمان پیامبر (ص ) زبانزد بود و صحابه نیز به پیروی از حضرت رسول عدالت را در تمام موارد حتی شبها رعایت می کردند اگر رعایت نمی شد و به گوش حضرت می رسید بسیار ناراحت می شدند و حتی با آن مرد برخورد می کردند که خود ایشان در این زمینه نیز الگویی حسنه بودند .
و از همه مهمتر این افراد پایان آیه مبارکه را گویا نخوانده اند که خداوند می فرمایند : (فان خفتم الا تعدلو افواحده ) و اگر می ترسید که عدالت را رعایت نکنید و به آنها ستم کنید پس یک همسر انتخاب کنید – خداوند به مساله عدالت در میان زنان و فرزندانشان بسیار تاکید کرده اند دین اسلام کامل ترین ادیان است و خداوند به کوچکترین مسائل نیز توجه فرموده اند از آنجایی که زنان موجوداتی هستند که رعایت عدالت در میان آنها به ندرت و به سختی امکان پذیر است و معدود افرادی در این شهرستان و سایر جاها پیدا می شوند که عدالت را رعایت کنند پس تعدد زوجات به بهای بی عدالتی نوعی گناه و خلاف اسلام ودستور خداوند در قرآن کریم است
همچنین درست است که خداوند اجازه کتبی برای تعددزوجات داده وخیلی ازمردان ما آن راحق مسلم خود می داننداما باید بگوییم که خداوند درباره مسایل دیگری چون جهاد ،حج و..دستورکتبی داده است تاچه اندازه مااین موضوعات راحق مسلم خود می دانیم وآیا همانند تعددزوجات همان قدر به آن کارها مبادرت می ورزیم.(مولوی ریگی)
اکثریت علمای اهل تشیع و تسنن این شهرستان براین مسئله متفق القول بودند که خداوند چند زنی را بنابر حکمتهایی که خود می داند مجاز فرموده است اما در پایان آیه شرطی نیز گذاشته است که بسیارهم مهم است و تاکید کرده است و آنهم رعایت عدالت این عالمان دینی که با آنها مصاحبه شده معتقد بودند که در جوامع ما رعایت عدالت کمتر صورت می گیرد و اگر عدالت هم نباشد باعث مشکلات بسیار زیادی برای زنان و فرزندان آنها می شود پس آنها تعدد زوجات را به شرط رعایت عدالت مجاز می شمارند برای مثال جناب مولوی شهنوازی مولوی وامام جمعه دهپابید تعدد زوجات از نظر اسلام را چنین بیان می کند:
«ومن کل شی خلقنا زوجین لعلکم تذکرون » ذاریات 149 شوری 11 اشاره شد.
«فانکحوما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع» (سوره نساء آیه 3 )
در این مساله تردیدی نیست که دین مبین اسلام به مردان اجازه داده است چنانچه بخواهند می توانند با چهار زن ازدواج نمایند : دلیل از آیه کریمه می گیرند : ( قال الله تعالی فانحکوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع ) ( سوره نساء)ترجمه با زنان دیگری که برای شما حلالند و دوست دارید با دو یا سه یا چهار تا ازدواج کنید . اما خود قرآن در جایی دیگر تصریح می نماید چنانکه از عهده عدالت بر نیایید پس به یکی اکتفاء نمایید ؟ ( فان خفتم أن لا تعدلوا فواحدة ) سوره نساء
اگر هم می ترسید که نتوانید میان زنان دادگری و عدل را مراعات دارید به یک زن اکتفا کنید . بهرحال ادای حق همسر چه یکی باشد یا بیشتر از دیدگاه قرآن و سنت و شریعت اسلام بسیار تاکید شده است و یکی از اقسام حقوق العباد می باشد از هر چیز مهمترمی باشد پیامبر گرامی اسلام فرمودند فردا روز قیامت خداوند 3 دادگاه تشکیل می دهند .اولین دادگاه شرک دومین دادگاه حقوق الله سومین دادگاه حقوق العباد : بهر حال دنباله موضوع ادای حق همسر و رعایت عدالت بین دو یا چند همسر شرعاً واجب و ضروری است .
حضرت رسول اکرم (ص) فرمودند «من کان له امراتان فلم یعدل بینهما جاء یوم القیامة و شقة مسائل » (حواله حدیث ابو داود ج 2 )
پیامبر فرمودند کسی که دو همسر داشته باشد و میان ان دو عدالت ننماید روز قیامت در حالی می آید که بخشی از بدنش فلج شده است ، اما خانواده اولین و مهمترین نهاد اجتماعی انسانها است بسیاری از هنجارها و ناهنجاری های جامعه مربوط به همین نهاد مقدس خانواده است هرچه محیط سالم و امن باشد و عدالت و مساوات در بین اقشار مختلف ایجاد شود به همان اندازه در روحیه افراد و اعضای آن تاثیر مثبت گذاشته و این تاثیرات مطلوب به جامعه منتقل می شود اگر محیط خانواده محیطی نا مساعد و ناهنجارباشد به همان اندازه بر اخلاق اعضاء خانواده سوء گذاشته و از این طریق جامعه را نیز متاثر می کند و بیشترین تاثیر آن بر کودکان است

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع نمایندگی مجلس، شرایط آب و هوایی، فعالیت های اقتصادی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع تعدد زوجات، بی عدالتی، عدم تمکین