دانلود پایان نامه ارشد با موضوع تاریخ ایران، قرن نوزدهم

دانلود پایان نامه ارشد

دیده می‌شود.» (همان،538).

3-6- مدرنیته در ایران
بنا به نظر متخصصان تاریخ ایران، نخستین برخوردهای منظم اما محدود میانِ ایران و غرب به عصر صفویان می‌رسد؛ اما تا نیمه‌ی قرن نوزدهم هیچ کوششی برای غربی سازی مشاهده نمی‌شود، یعنی «هیچ برنامه‌ی خاصی برای “اقتباس ” یا “تقلید ” از آداب، اندیشه‌های سیاسی و اقتصادی و نیز تفکر فلسفی غرب در ایران وجود ندارد. با پایان جنگ‌های ایران و روس

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع فتحعلی شاه، بیماران مبتلا، زنان و دختران، ناصرالدین شاه Next Entries پایان نامه ارشد درمورد اعجاز قرآن، زیباشناسی، معانی و بیان، علوم قرآن