دانلود پایان نامه ارشد با موضوع اکسیداسیون، لیپوپروتئین، اکسیداسیون چربی

دانلود پایان نامه ارشد

Balnave، 1985). از طرفى گزارشات علمى مبنى بر معايب استفاده بيشتر از منابع چربى در جيره جوجه هاى گوشتى، مانند افزايش ميزان بروز سندرم آسيت، مرگ ناگهانى، كبد چرب و غيره ارائه شده است(Baiao و Lara ، 2005 و Rother و همکاران، 1985) بر اين اساس، متخصصين سعى مى كنند با در نظر گرفتن عوامل فوق، تعادلى مناسب بين تامين انرژى كافى و پيش گيرى از بروز ناهنجاري هاى مختلف را برقرار كنند. قبلاً تحقيقاتى مبنى بر افزايش ميزان رشد با استفاده از انواع چربي ها در محدوده توصيه هاى NRC( 1994) براي انرژي به انجام رسيده است. هم چنين معلوم شده است كه مقدار استفاده جوجه هاى گوشتى از منابع چربى پس از سن 3 – 2 هفتگی تكامل سيستم گوارشى پرنده افزايش مى يابد. مقادير مواد مغذى توصيه شده در جداول NRC ( 1994) بر اساس تحقيقات قبل از آن، به تاييد انجمن تحقيقات ( NRC ) رسيده است. پيشنهادات بسيارى مبنى بر تغيير سطوح چندين ماده مغذى ارائه شده است. به علت اين كه جوجه هاي گوشتي از نظر كميت و كيفيت ليپيدهاي سرمي و محل اصلي سنتز اسيدهاي چرب( كبد ) انسان داراي وجه مشترك مي باشند، مي توانند به عنوان مدل حيواني براي تحقيقات انساني مطرح شوند. برخي تحقيقات نشان داده اند كه سندرم مرگ ناگهاني يك عارضه قلبي – عروقي مي باشد در حالي كه برخي منابع آن را يك عارضه متابوليكي قلمداد كرده اند (پناهي و همکاران، 1374 و Rother و همکاران، 1985).
در مرغداری صنعتی گوشتی انواع مختلف چربی به عنوان اجزاء خوراک مورد استفاده قرار می گیرد. افزودن مقادیر کم چربی و روغن به جیره غذایی جوجه های گوشتی یک شیوه قدیمی بوده که برای افزایش قوام و خوش خوراکی جیره های آردی استفاده می شده است(Summers و Leeson، 1979). عکس العمل طیور نسبت به چربی های حیوانی و گیاهی متفاوت است این تفاوت به اختلاف در میزان انرژی قابل سوخت و ساز حاصل از چربی های مختلف (Wiseman و همکاران، 1986) می باشد که احتمالا به خاطر نوع و ترکیب اسیدهای چرب آن ها باشد. راندمان استفاده از چربی با افزایش سن جوجه افزایش می یابد، یعنی انرژی بیشتری از چربی به دلیل افزایش سن به دست می آید (Wiseman و همکاران، 1991).
استفاده از اسید چرب در جیره طیور توسط برخی از محققان گزارش شده است، اسید چرب حاصل از عمل روغن کشی که در کارخانجات روغن نباتی به دست می آید، حاوی 75 تا 95 درصد اسید چرب آزاد با مقادیر متغیری تری گلیسرول می باشد. مواد باقی مانده بیشتر شامل اسیدهای چرب اشباع، فسفو لیپیدها، استرول ها، توکوفرول ها، کاروتنوئیدها، رنگ دانه ها و دیگر اجزای محلول در چربی می باشد (Vila و Esteve Garcia، 1996).
بررسی های Shivazadو همکاران ( 2007) نشان داد که استفاده از اسید چرب سویا و چربی طیور و یا مخلوط آن ها در جیره غذایی، تأثیر مطلوبی بر عملکرد جوجه های گوشتی دارد.
Blanch و همکاران ( 1996) گزارش کردند که از مشکلات استفاده از اسیدهای چرب در ترکیب جیره
جوجه های گوشتی وجود اسیدهای چرب آزاد در آن می باشد. Sklan و Ayal ( 1989) اظهار داشتند که مقدار زیاد اسید چرب آزاد در چربی باعث کاهش جذب مواد هضم شده می گردد و این کاهش جذب، در چربی های حاوی اسید چرب اشباع در پرندگان جوان تر بارزتر می باشد. گزارش ها حاکی از آن است که بهره وری روغن های گیاهی نسبت به پیه بیشتر است که دلیل احتمالی آن بالا بودن قابلیت هضم اسیدهای چرب غیراشباع در مقابل اسیدهای چرب اشباع می باشد (Zollitch و همکاران، 1997).
Krogdahl (1985) گزارش نمود که دلیل بهتر هضم شدن چربی های غیراشباع نسبت به چربی های اشباع به خاطر تأثیر بیشتر آن ها در ترشح صفرا می باشد. نمک های کلسیمی اسیدهای چرب یا پودر چربی در واقع همان صابون های کلسیمی نامحلول در محیط هایی با pH خنثی هستند که مواد اولیه لازم جهت تهیه آن خمیر صابون می باشد که از پس مانده کارخانجات تصفیه روغن های گیاهی به دست می آید. استفاده از پودر چربی در جیره دام و طیور بسیاری از مشکلات از جمله ذوب، نگهداری، امکان اکسیداسیون و حمل و نقل را تسهیل می کند.
تحقیقات Mala و همکاران( 2004) نشان داد که جایگزین نمودن نمک های کلسیمی اسیدهای چرب با روغن های گیاهی باعث کاهش معنی داری در عملکرد جوجه های گوشتی می گردد. آن ها هم چنین به این نکته اشاره نمودند که دلیل احتمالی آن یکسان نبودن میزان انرژی موجود در دو منبع بوده که باعث کاهش وزن جوجه هایی شد که نمک های کلسیمی اسیدهای چرب استفاده نموده بودند که این اختلاف در مراحل آخر دوره رشد نمود بیشتری داشت.
Tabeidian و Sadeghi( 2006) در ترکیبات جیره جوجه های گوشتی5/2 تا 5/7 درصد نمک های کلسیمی اسیدهای چرب اضافه نمودند که با افزایش پودر چربی در جیره کاهش وزن معنی داری در جوجه های تغذیه شده با 5/7 درصد پودر چربی مشاهده نمودند؛ که دلیل احتمالی آن را پائین بودن کیفیت این محصول یا کاهش قابلیت هضم آن به علت هیدرولیز ناقص در دستگاه گوارش جوجه ها ذکر کردند.
چربي ها و روغن ها بدليل انرژي بالايي كه تامين مي كنند و برخي اثرات تغذيه اي ديگر مانند اثر كالري اضافي و تامين اسيدهاي چرب ضروري در خوراك جوجه هاي گوشتي حائز اهميت مي باشند . اما يكي از مشكلات مصرف چربي در جيره جوجه هاي گوشتي هضم ناكافي آن ها به خصوص در سنين پائين است كه از ميزان ناكافي صفراي توليدي در اين سنين ناشي مي گردد(Anderson، 1976).
تامین انرژی جیره غذایی، عامل مهم در مزارع پرورش طیورگوشتی است. چربی ها علاوه بر دانه ها با توجه به قابلیت انرژی زایی زیاد، یک منبع تامین انرژی در تغذیه دام و طیور هستند. چربی های غیر اشباع در جیره علاوه بر تامین انرژی، مستعد پراکسیداسیون چربی زرده و در نتیجه کاهش جوجه درآوری می گردد. زیان های اکسیداتیوی چربی می تواند توسط آنتی اکسیدان های طبیعی مانند آلفا توکوفرول ها و کاروتنوئید ها جلو گیری گردد(Mahgoub و همکاران، 2000 ) .
اسید لینولئیک و آلفا لینولنیک به عنوان اسیدهای چرب ضروری شناخته شده اند که پیش ساز اسیدهای چرب بلند زنجیر زیست فعال می باشند. ساخت آندوژنوسی (داخلی) اسید آراشیدونیک و ایکوزاپنتاتنوئیک اسید از اسید لینولئیک و آلفالینولنیک اسید از طریق عمل طویل سازی و غیراشباع سازی صورت می پذیرد. اسید آراشیدونیک و دکوزاهگزاانوئیک اسید، مهم ترین اسید های چرب بلند زنجیر خانواده n-3 و n-6 در بافت و دیواره سلولی جوجه های گوشتی هستند. درجه تاثیر لینولئیک اسید و آلفا لینولنیک اسید در سنتز اسید های چرب 20 کربنه، بستگی به فاکتورهایی هم چون مقدار اسیدهای چرب n-6 و نسبت n-6 به n-3 دارد. مهار رقابتی آنزیم ها بستگی به این دارد که کدامیک از خانواده هایn-3 و یا n-6 بیشتر از دیگری در بافت حضور دارد (San Juan و Villamide، 2000).
گزارشات حاکی از این می باشند كه قابليت هضم و جذب چربي به وسيله نوع اسیدهای چرب آن، سن پرنده، گونه پرنده، وضعيت روده و تر يكب جيره پايه اي كه چربي به آن اضافه مي شود تحت تأثير قرار مي گيرد (Atteh و Leeson، 1983). محققان نشان دادند كه توانايي دستگاه گوارش براي استفاده از چربي در جوجه هاي جوان پا يين است(Carew و همکاران، 1973 ). كلسيم از جمله عناصري است كه با اسیدهای چرب تولید صابون کرده، باعث كاهش انرژي زايي و قابليت دسترسي اسيدهاي چرب در دستگاه گوارش طیور و دفع آن به صورت صابون مي گردد (Atteh و Leeson، 1985 و Atteh و Leeson، 1983). از چربي هاي عمده كه در تغذيه طيور مورد استفاده قرار مي گيرند چربي هاي حيواني و روغن هاي گياهي مي باشند. استفاده از چربي ها و روغن ها در جيره هاي دام و طيور از لحاظ عملي دشوار است. ذوب، نگهداري، خطر اكسيداسيون و مسئله حمل و نقل چربي ها از جمله مشكلات استفاده از آن هاست. هم چنين مخلوط كردن چربي هاي ذوب شده و روغن هاي مايع با جيره نياز به امكانات ويژه اي دارد. از اين رو انتظار مي رود تهیه پودر از چربي و روغن ها كه عموماً از طريق توليد نمك كلسيمي آن ها صورت مي گيرد، بتواند از مشكلات استفاده از چربی ها در جيره بكاهد؛ در ضمن بتوان پودر چربي را هم به عنوان كي منبع انرژي زا و هم یک منبع كلسيم در جيره غذايي طيور مورد استفاده قرار داد ( مساوات، 1389).
گزارشات متعددی راجع به تأثیر افزودن چربی ها بر بهبود عملکرد و بازدهی انرژی در طیور وجود دارد (Celebi و Utlu، 2006 و Nitsan و همکاران، 1997). هم چنین چربی های جیره ترکیبات خون، غلظت لیپوپروتئین های پلاسما و متابولیسم در کبد را تحت تأثیر قرار می دهند. اسیدهای چرب اشباع میزان LDL سرم خون را افزایش و میزان HDL را کاهش می دهند اما، اسیدهای چرب غیر اشباع میزان LDL و کلسترول سرم خون را کاهش، در حالیکه میزان HDL را افزایش می دهند (Celebi و Utlu، 2006). Ozdogan و Aksit ( 2003)، گزارش کردند میزان لیپیدهای سرم خون جوجه های گوشتی هنگام تغذیه از منابع مختلف چربی به طور معنی داری تحت تأثیر قرارگرفت و میزان کلسترول سرم خون جوجه های تغذیه شده با چربی های اشباع به طور معنی داری بالاتر از سایر گروه ها بود.
مقدار اسید چرب آزاد در اسید چرب روغن سویا 50 درصد می باشد ولی مقدار آن در روغن سویا یک درصد است (Pardio و همکاران، 2005). وجود اسید چرب آزاد باعث کاهش انرژي قابل متابولیسم اسید چرب روغن سویا می شود. به همین دلیل براي افزایش کیفیت آن، استفاده از مخلوط آن با سایر روغن ها ( به ویژه روغن سویا ) پیشنهاد شده است. بدین ترتیب منوگلیسیریدهاي لازم براي تشکیل میسل توسط روغن سویا فراهم شده و راندمان جذب اسیدهاي چرب آزاد موجود در اسید چرب روغن سویا، افزایش می یابد. وجود منوگلیسیرید براي وارد کردن اسیدهاي چرب نامحلول در ساختار میسل ضروري می باشد. به همین علت مخلوط کردن روغن سویا و اسید چرب آن به نسبت مساوي توصیه شده است. عملکرد جوجه هایی که با مخلوط روغن سویا و اسید چرب آن تغذیه شده اند بهتر از اسید چرب بوده است. تأثیر چربی جیره بر ترکیب چربی غشاي سلول هاي بدن، غلظت لیپوپروتئین هاي پلاسما و متابولیسم کبد گزارش شده است. به طوري که پروفیل اسید چرب خون و بافت هاي بدن جوجه هاي گوشتی تابعی از پروفیل اسیدهاي چرب جیره می باشد (Husseing ، 1982). به طور کلی استفاده از چربی در جیره غذایی سبب افزایش رشد و راندمان مصرف خوراك می شود. در پرندگان جوان به علت محدودیت در ترشح صفرا و آنزیم لیپاز، هضم مقادیر زیاد تري گلیسیرید کم تر است (Scott و همکاران، 1982). این امر عملکرد بیشتر جوجه هاي گوشتی تغذیه شده با جیره هاي حاوي 3 درصد چربی نسبت به 6 درصد چربی را توجیه می نماید. با افزایش سن و افزایش ترشح صفرا و آنزیم هاي هضم کننده چربی، توانایی پرنده براي هضم چربی افزایش می یابد (Rodrigues و همکاران، 2005 ). با افزایش نسبت روغن سویا به اسید چرب در چربی اضافه شده به جیره، میزان تري گلیسیرید در روده افزایش می یابد. هضم تري گلیسیریدها نیاز به ترشح آنزیم لیپاز بیشتر و هم چنین تشکیل میسل، براي افزایش سطح تماس با آنزیم لیپاز دارد. تشکیل میسل نیاز به املاح صفراوي دارد. جذب چربی در جیره هاي حاوي روغن سویا، به دلیل وجود منوگلیسیریدها و اثر آن ها در تشکیل میسل با راندمان بهتر انجام می گیرد (Scott و همکاران، 1982).

2-1-4- تامین کلسیم و فسفر جیره
پس از انرژي، پرندگان خوراك خود را بر اساس احتیاجات کلسیم تنظیم می کنند. به عبارت دیگر، پرندگان خوراك بیشتري جهت تأمین کلسیم خواهند خورد. رشد سریع جوجه هاي گوشتی به مصرف
مقادیر زیاد خوراك نیاز دارد و بنابراین تولیدکنندگان خوراك، سطح کلسیم را به میزان حاشیه اي حفظ می کنند. علاوه بر پودر آهک و DCP، مواد خام استفاده شده در خوراك نیز براي پرنده کلسیم فراهم می کنند. استفاده از مقادیر منتشر شده سطوح کلسیم مواد خام در طی فرمولاسیون خوراك، معمول می باشد. با این وجود، مانند مواد مغذي دیگر، محتویات کلسیم مواد خام به طور گسترده اي تغییر می کند. کلسیم بیش از اندازه، با فسفر باند خواهد شد( دو مولکول کلسیم به یک مولکول فسفر باند می شوند) و فسفر

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های قانون حاکم، دادگاه صالح، معنادار بودن Next Entries پایان نامه با کلید واژه های ترک فعل