دانلود پایان نامه ارشد با موضوع انتقال اطلاعات، مواد مخدر، افغانستان

دانلود پایان نامه ارشد

اروپايي “ترميم و توسعه” نيز اعطاي وام به اين جمهوري‌ها را به منظور بازسازي اقتصادي آنها مورد توجه قرار داد.
به اين ترتيب، پيوستن اين جمهوري‌ها به اكو انتظارها را از اين سازمان افزايش داد، در حالي كه چارچوب اكو نياز به دگرگوني‌هاي جدي داشت. كشورهاي عضو طي سال‌هاي 1995-1992 سه طرح اجرايي عمده را به تصويب رساندند كه عبارتند از: طرح عمل كويته، بيانيه‌ي استانبول و طرح كلي آلماتي، به منظور گسترش حمل و نقل و ارتباطات در منطقه، طرح‌هاي اول و دوم كه به گونه‌اي چارچوب كلي توسعه ساختار اجتماعي، اقتصادي اكو به شمار مي‌روند، اولويت‌هاي همكاري اين سازمان را در زمينه‌هاي تجارت، انرژي، صنعت، كشاورزي، حمل و نقل و ارتباطات مشخص مي‌كردند. به خلاصه‌اي از آن در زير اشاره مي‌شود.
گفتار روم: بيانيه‌ي كويته (طرح عمل اكو)
پس از تصويب متن اصلاح شده‌ي پيمان ازمير، شوراي وزيران اكو در فوريه‌ي 1993 در كويته (پاكستان)،گسترش سازمان همكاري اقتصادي را به ده عضو با مساحتي بيش از هفت ميليون كيلومتر مربع و بيش از سيصد و پنجاه ميليون نفر جمعيت، گامي مثبت شمرد و بر شناخت اقتصاد منطقه و منافع مشترك تأكيد كرد. همكاري با گروه‌بندي‌هاي اقتصادي ديگر و سازمان‌هاي بين‌المللي از ديگر نكات مورد توجه شوراي وزيران بود كه در ماده‌ي سي و پنج پيمان ازمير به آن اشاره شد. شناسايي توانمندي‌هاي منطقه براي اجرايي كردن طرح‌هاي اكو از طريق استفاده از منابع مالي بين‌المللي نيز از مسائل مورد توجه شوراي وزيران سازمان اكو بود. شورا بر ضرورت اجراي طرح‌هاي مورد توافق با هر تعداد از اعضاء تأكيد كرد، تا ديگران نيز به تدريج به آن بپيوندند. شوراي وزيران در طرح عمل، دستورالعمل‌هاي زير را براي اين سازمان تا سال 2000 تصويب كرد:
1. حمل و نقل و ارتباطات
شورا بر ضرورت تقويت ارتباطات براي اجرايي شدن اهداف اكو بر اين موارد تأكيد كرد:
ادامه اتصال شبكه‌هاي ملي راه‌آهن براي توسعه‌ي حمل و نقل، گسترش خطوط هوايي در منطقه در ميان مراكز و شهرهاي اصلي كشورهاي عضو، گسترش تسهيلات بندري براي توسعه‌ي تجارت دريايي، ايجاد پست‌هاي گمركي جديد در نقاط مختلف مرزي، بررسي امكان تأسيس شركت حمل و نقل تركيبي با مشاركت مؤسسه‌هاي مختلف از بخش‌هاي عمومي و خصوصي، ايجاد خطوط هوايي مشترك با بهره‌گيري از منابع بخش خصوصي و گسترش شبكه‌ي ارتباطات مخابراتي و ارتباطات ماهواره‌اي و پستي. شوراي وزيران بر افزايش امكانات مربوط به همكاري در زمينه‌هاي ارتباطي اعم از سخت‌افزارها و نرم‌افزارها تأكيد كرد به ايجاد مراكز پژوهشي مرتبط با نيازهاي اين بخش نيز توجه شد.
2. تجارت
شوراي وزيران اكو براي گسترش همكاري‌هاي اقتصادي، تلاش همه‌ي اعضا را براي توسعه‌ي تجارت در داخل منطقه ضروري برشمرد و جهت‌گيري تجاري هر كشور را در زمينه تقويت تجارت منطقه‌اي مطلوب دانست. شوراي وزيران كميته همكاري‌هاي بازرگاني و اقتصادي را موظف كرد كه بر اساس مواد دو و سه عهدنامه‌ي ازمير براي از بردن موانع تعرفه‌اي و غير تعرفه‌اي در منطقه‌ي اكو كوشش كند و فهرست اقلام مشمول آن را افزايش دهد. شورا بررسي و انتقال اطلاعات در مورد ظرفيت‌ها و توانايي‌هاي تجاري هر يك از اعضا را براي ديگران ضروري دانست و بر تعيين اينكه اقلام صادراتي موجود تا چه حد برآورد كننده نيازهاي كشورهاي عضو است تأكيد كرد.
كميته‌ موظف شد با استفاده از روش حسابرسي بين‌المللي نظام واحدي را براي مراحل گمركي كالاهاي انتقالي در كليه‌ي مرزهاي منطقه به وجود آورد. آگاهي از امكانات تجاري در منطقه براي گسترش تجارت شرط اساسي خوانده شد. اتاق بازرگاني اكو موظف شد حداقل دو بار در هر سال، همايش‌هايي براي آشنايي تجار كشورهاي عضو با امكانات بالقوه تجاري منطقه برگزار كند. اتاق بازرگاني اكو نيز وابسته به اتاق‌هاي بازرگاني اعضا شناخته شد.
شوراي وزيران به فعاليت بانك تجارت و توسعه اكو به منظور گسترش تجارت منطقه‌اي توجه كرد. فراهم آوردن تسهيلات لازم براي سفر بازرگانان در منطقه نيز ضروري تشخيص داده شد. در بخش انرژي هم به توسعه‌ي شبكه‌ي منطقه‌اي توجه شد. شوراي وزيران با تأكيد بر نقش بخش خصوصي در توسعه‌ي صنعت، بر ايجاد انگيزه‌هاي سرمايه‌گذاري تأكيد كرد تا تأسيس واحدهاي صنعتي و توزيع محصولات آن در منطقه انجام شود. كميته‌ي همكاري‌هاي فني و صنعتي نيز موظف شد امكانات ايجاد انگيزه‌هاي مرتبط را بررسي كند.
3. كشاورزي
شوراي وزيران اكو بر نقش اساسي كشاورزي و صنايع وابسته به آن تأكيد و كميته‌ي كشاورزي را موظف كرد بررسي‌هاي همه جانبه‌اي را براي افزايش توليدات كشاورزي و نيز بهره‌گيري از همه‌ي امكانات موجود در منطقه انجام دهد. اين كميته همچنين راه‌هاي افزايش همكاري را در ميان مؤسسه‌هاي پژوهشي كشاورزي در منطقه بررسي كرد. در اين زمينه، ايجاد بانك اطلاعاتي كشاورزي اكو نيز براي جمع‌آوري و توزيع اطلاعات در منطقه مورد توجه قرار گرفت.
4. گردشگري
شوراي وزيران گسترش شبكه‌ي حمل و نقل و ارتباطات را زمينه‌ي رشد گردشگري در منطقه دانست و بر ايجاد تسهيلات لازم براي گسترش آن تأكيد كرد. در اصل هدف از اين موضوع، افزايش سهم گردشگري منطقه‌اي در صنعت جهانگردي جهاني بود.

5. توسعه منابع انساني
شوراي وزيران با آگاهي از تخصيص بخشي از كمك‌ها، برنامه‌ها و بورسيه‌ها براي اتباع خارجي موافقت كرد تا سهم مناسبي از همه‌ي بورسيه‌ها و برنامه‌ها را به كشورهاي عضو اختصاص دهد. شوراي وزيران كميته‌ي همكاري‌هاي آموزشي، علمي و فرهنگي را موظف كرد امكانات موجود در منطقه و پيشنهادهاي مناسب را براي گسترش و استفاده‌ي بهينه از آن بررسي كند. تأسيس مؤسسه‌ي علمي اكو نيز كه در ماده‌ي شانزده عهدنامه‌ي ازمير به آن اشاره شده بود، از جمله مسائل مورد توجه شوراي وزيران سازمان همكاري اقتصادي بود.
شوراي وزيران براي تحقق اهداف تعيين شده در “طرح عمل كويته”، ايجاد صندوق ويژه‌اي را براي تأمين هزينه‌ي بررسي و مطالعه امكان‌پذيري طرح‌هاي اكو در داخل منطقه مورد توجه قرار داد. اين صندوق با سرمايه‌ي اوليه سيصد هزار دلار در اختيار شوراي قائم‌مقامان قرار گرفت تا مشاوران شناخته شده‌ي بين‌المللي را (تا حد امكان از داخل منطقه) براي مطالعه‌ي طرح‌هاي اكو مأمور كند. به اين صندوق اجازه‌ي دريافت كمك‌هاي بين‌المللي نيز داده شده است.
گفتار سوم: بيانيه‌ي استانبول (دورنماي بلند مدت اكو)118
نشست شوراي وزيران اكو در ژوئيه 1993 در استانبول، طرح بلند مدت اكو را براي تعيين اهداف اصلي همكاري‌هاي اقتصادي منطقه‌اي تا سال 2000 بررسي كرد و در موارد زير به توافق رسيد:
ـ گسترش اكو براي اين سازمان فرصتي تاريخي براي ايجاد منطقه‌ي گسترده‌ي اقتصادي ايجاد كرده است كه در آن مي‌توان از تلاش‌هاي هماهنگ و مشترك بهره‌برداري كرد.
ـ لزوم تدوين كتاب راهنماي اكو و ايجاد مركزي براي مبادله‌ي اطلاعات و آمار براي تجارت و سرمايه‌گذاري، شورا به دبيركل اجازه داد راه‌هاي كسب كمك‌هاي خارجي (مثلاً از بانك توسعه‌ي اسلامي) را بررسي كند. لزوم بررسي و ارزيابي امكانات موجود براي تحقق اهداف و برنامه‌هاي اكو هم مورد تأكيد شورا قرار گرفت.

ـ شورا بار ديگر لزوم تقويت شبكه‌هاي ارتباطي و حمل و نقل براي توسعه همكاري‌هاي اقتصادي را مورد توجه قرار داد و در اين زمينه به صورت جدي بر لزوم ايجاد تسهيلات براي دسترسي كشورهاي آسياي مركزي، افغانستان و آذربايجان به آب‌هاي آزاد جهان از طريق بنيان‌گذاران اكو تأكيد كرد. كشورهاي ياد شده كه در خشكي محصور هستند،119 در اصل ايران، تركيه و پاكستان را كوتاه‌ترين مسيرهاي دسترسي به آب‌هاي جهان يافته‌اند. راه‌هاي سنتي ارتباط آنها با جهان آزاد از خاك فدراسيون روسيه مي‌گذرد.
شوراي وزيران بر تعيين نقاط شروع و پايان اين جاده‌ها در هر يك از كشورهاي عضو، بر تعيين مسافت در هر كشور و يكسان‌سازي استانداردهاي مسيرها و مبادي مرزي تأكيد كرد. در بخش راه‌آهن شورا خواستار به پايان رساندن سريع طي راه‌آهن اكو شد. در اين زمينه اتصال راه‌آهن كشورهاي عضو، ايجاد سيستم حمل و نقل تركيبي، اتصال شبكه‌ي راه‌آهن منطقه به خارج از آن، تعيين جدول زماني مشخص براي تكميل ارتباط اين شبكه و درخواست كمك‌هاي فنّي از سازمان‌هاي بين‌المللي مربوط مورد توجه قرار گرفت. گسترش ارتباط هوايي و نقش بخش خصوصي در آن از جمله مسائل مورد تأكيد شوراي وزيران بود. گسترش ارتباطات ماهواره‌اي و پستي نيز در اين زمينه مطرح شد. شوراي وزيران ايجاد دانشكده‌ي مخابرات اكو را نيز به منظور آموزش كادر فنّي لازم براي تحقق اهداف برنامه‌هاي ياد شده به تصويب رساند.
شوراي وزيران با تأكيد بر اصول مورد توافق در “طرح عمل كويته”، تأسيس بانك توسعه و تجارت اكو را ابزاري براي افزايش تجارت درون منطقه‌اي و توسعه‌ي اقتصادي، مطرح كرد. براي آگاهي از امكانات صنعتي، كشاورزي و تجاري منطقه هم برپايي نمايشگاه‌هاي دوره‌اي مورد تأكيد قرار گرفت. ايجاد بازارچه‌هاي مرزي براي افزايش تجارت در مناطق مرزي و تنظيم نظام گمركي يكسان و شبكه‌ي حمل و نقل و تجارت واحد نيز به تصويب رسيد. مسئوليت تجارت درون منطقه بر اساس ماده‌ي دو عهدنامه‌ي ازمير به كميته اقتصادي و بازرگاني داده شد تا براي اجراي آن اقدام‌هاي لازم، مشخص پيشنهاد شود. براي توسعه‌ي تجارت استفاده از تسهيلات اعتباري تضميني صادراتي اعضاي اكو، به ويژه در بخش خصوصي پيشنهاد شد. بهبود امور كارشناسي در زمينه‌هاي مديريت و مالي با در نظر گرفتن كرسي‌هاي تحصيلي در مؤسسه‌هاي آموزشي منطقه براي متقاضيان كشورهاي عضو پيشنهاد شد.
توسعه‌ي اتاق بازرگاني اكو از ديگر مسائل مورد توجه شوراي وزيران بود. در بخش انرژي توسعه‌ي همكاري‌هاي اعضا بر اساس سياست‌هاي مشخص شده در “طرح عمل كويته” مورد تأكيد مجدد قرار گرفت و در زمينه‌ي صنعت، توسعه و تأسيس واحدهاي صنعتي با كمك بخش خصوصي براي كمك به رفع نيازهاي بازار منطقه مورد توجه واقع شد. همچنين تأكيد شد اعتبارات داخلي و خارجي و سرمايه‌گذاري براي صنايعي تخصيص يابد كه بازسازي صنعتي منطقه را نيز در برداشته باشد. شورا بر انتقال تكنولوژي صنعتي به داخل منطقه تأكيد كرد.
شوراي وزيران لزوم اجراي استاندارد يكسان براي توليدات صنعتي منطقه را تصويب و كميته‌ي صنعتي و فني را به انجام اين موضوع موظف كرد. شورا از پيشنهاد پاكستان در بخش صنعت استقبال كرد تا امكان سنجي صنعتي در سه بخش ويژه بررسي شود:
صنايع خودرو، صنايع تجهيزات توليد برق، صنايع ارتباطات؛ در بخش كشاورزي شوراي وزيران كميته‌ي همكاري‌هاي كشاورزي را موظف كرد ضمن انجام بررسي‌هاي ضروري، مازاد قابل صدور محصولات كشاورزي و نيز كسري موجود را مشخص سازد و پيشنهادهاي خود را در اين مورد ارائه كند تا از منابع درون منطقه‌ استفاده شود. بررسي امكانات ماشيني شدن كشاورزي در منطقه هم به كميته كشاورزي واگذار شد.
لزوم يكسان‌سازي چارچوب سازماني و مقررات نظام اعتبارهاي كشاورزي نيز به تصويب شوراي وزيران رسيد. گسترش گردشگري و تنظيم راه‌هاي جهانگردي با هماهنگي دبير كل و مقام‌هاي عالي‌رتبه به تصويب رسيد و بر تلاش براي تبديل منطقه‌ي اكو به يك منطقه‌ي جهانگردي تأكيد شد. مقرر شد سازمان مؤسسه‌ي فرهنگي اكو و بنياد جوانان اكو نيز احياء شود. شوراي وزيران اكو همچنين بر كنترل مواد مخدر، همكاري براي حفظ سلامت محيط زيست و توسعه‌ي روابط با سازمان‌هاي بين‌المللي تأكيد كرد. ايجاد مركز پژوهش‌هاي اقتصادي اكو براي بررسي طرح‌هاي آن و بررسي زمينه‌ي طرح‌هاي مشترك نيز به تأييد شوراي وزيران رسيد. لزوم گسترش فعاليت‌هاي بخش خصوصي در منطقه، از ديگر امور مورد توجه شوراي وزيران در دورنماي بلندمدت اكو بود.
شايان ذكر است در زمينه‌ي اولويت‌هاي بخش حمل و نقل و ارتباطات و براي گسترش اين بخش، طرح كلي آلماتي در اكتبر 1993 به تصويب رسيد. گذشته از كارهاي اجرايي و كوشش‌هاي عملي كه بايد بر اساس مفاد اين طرح انجام شود، تسهيل حمل و نقل و جابجايي كالا

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درباره ، مشتريان، ترجيحات Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع افغانستان، سازمان تجارت جهاني، مواد مخدر