دانلود پایان نامه ارشد با موضوع امیرالمومنین، مقایسه و تطبیق، رویکرد انتقادی، مقایسه تطبیقی

دانلود پایان نامه ارشد

ش است. فقدان نگاه بی طرفانه به‌موضوع بحث و عدم توجه به‌مجموع آثار ابن‌تیمیه از کمبودهای مشهود کتاب است.
3-13- کتاب «النصوص» به‌وسیله احمد رضا آقا دادی تالیف شده است. نویسنده در کتاب بیش از پانصد دلیل بر ولایت حضرت علی (علیه السلام) از منابع اهل‌سنت ‌نقل می‌کند. ‌ایشان از کتاب المسند احمد بن ‌حنبل14 حدیث برای اثبات مدعای خود نقل می‌کند5 و به ترجمه بسنده نموده و از تحلیل، مقایسه و تطبیق چندان اثری در کتاب دیده نمی‌شود. کتاب متضمن نظرات تثبیتی ابن‌حنبل در مورد منزلت والای اهل‌بیت (علیهم السلام) است.
4-13- کتاب «اخطا ابن‌تیمیه فی حق رسول الله (صلی الله علیه و آله) و اهل‌بیته» توسط محمود صبیح با رویکرد انتقادی به‌مواضع ابن‌تیمیه نسبت به اهل‌بیت (علیهم السلام) تالیف شده است. مولف ضمن نکوداشت مقام و منزلت پیامبر (صلی الله علیه و آله) و اهل‌بیت (علیهم السلام) ابن‌تیمیه را به تنقیص مقام آن حضرات متهم می‌کند و خطای او را در خصوص اهل‌بیت (علیهم السلام) خطای شنیع می‌نامد. 6‌ایشان به عده‌ای از ‌ایرادهای ابن‌تیمیه در خصوص حزن‌ فاطمه در فراق پیامبر (صلی الله علیه و آله) با استشهاد به اخبار منقول در صحاح و کتب دیگر پاسخ می‌دهد. 7 مولف ابن‌تیمیه را به عدم فهم منسوب می‌کند و معتقد به جسارت و اسائه ادب وی به مقام منیع رسول الله (صلی الله علیه و آله) و اهل‌بیت (علیهم السلام) است. منشا انکار فضایل اهل‌بیت (علیهم السلام) را شهوت می‌داند که موجب تجاهل وی شده است. 8 او معتقد است ابن‌تیمیه تلاش می‌کند فضایل علی (علیه السلام) را یکی پس از دیگری از وی سلب کند. به‌نظر او ابن‌تیمیه خون اهل‌بیت (علیهم السلام) را سبک می‌شمارد. 9 نویسنده در صدد نقد ابن‌تیمیه به‌صورت جدال احسن است ولی در منشا تنقیصی بودن دیدگاه ابن‌تیمیه دلیل واضحی ارائه نمی‌دهد. کتاب در صدد مقایسه او با احمد بن ‌حنبل نیست.
5-13- کتاب« ابن‌تیمیة، حیاته، عقائده، موقفه من الشیعة و اهل البیت» به‌وسیله صائب عبد الحمید تالیف شده است. در کتاب در مورد محیط پرورش و افکار و عقاید ابن‌تیمیه مباحث مفصلی طرح شده است. نویسنده ابن‌تیمیه را اموی معرفی می‌کند: «و ابن‌تیمیة امویا فیها جمیعا، اموی المولد والمنشا و الممات و المعتقد».10 او معتقد است ابن‌تیمیه برای مقابله با ابن مطهر علوی به تاویل ناحق که شیوه اموی است دست زده است. او با‌ این شیوه یا منکر فضایل اهل‌بیت (علیهم السلام) شده یا از معنای واقعی تحریف نموده است.
صائب عبدالحمید معتقد است علوی در صدد دفاع از خون مطهر اهل‌بیت (علیهم السلام) است و ابن‌تیمیه در صدد هدر دادن آنها است. 11 ابن‌تیمیه برای رد نمودن تشیع به تنقیص امام علی (علیه السلام) و اهل‌بیت (علیهم السلام) روی آورده است. 12 او در دفاع از دشمنان اهل‌بیت (علیهم السلام) تلاش‌های زیادی انجام می‌دهد. 13
استمرار امامت در خاندان پیامبر (صلی الله علیه و آله) را فکر جاهلی می‌نامد. 14 ابن‌تیمیه اکثر ‌آیات نازل شده در شان امام علی (علیه السلام) و اهل‌بیت (علیهم السلام) را انکار می‌کند. او تلاش می‌کند جنگجویان با حضرت علی (علیه السلام) را مسلمان واقعی جلوه دهد. ابن‌تیمیه مرجعیت علمی ‌امام علی (علیه السلام) و اهل‌بیت (علیهم السلام) را زیر سئوال می‌برد. 15 نویسنده با استشهاداتی نظرات ابن‌تیمیه را نقد می‌کند. او با شواهدی از کتب اهل‌سنت ‌به‌صورت مستوفی به نقد افکار ابن‌تیمیه دست زده و در مواردی تحلیل‌های جالبی ارائه می‌دهد اما از حیث تطبیق و خصوصا تطبیق آرای ابن‌حنبل و ابن‌تیمیه مطالب قابل توجهی ندارد.
6-13- عبدالله هروی در کتابی با عنوان «المقالات السنیة فی کشف ضلالات احمد بن تیمیه»، تقصیر ابن‌تیمیه را در مورد امام علی (علیه السلام) با شواهدی از اقرار علمای بزرگ مورد انتقاد شدید قرار می‌دهد. هروی با عنوان معنی دار «انحراف ابن‌تیمیه عن سیدنا علی رضی الله عنه»16 نگاه خاص ابن‌تیمیه را در مورد امام علی (علیه السلام) نقد می‌کند. وی با ذکر فضایل امیرالمومنین علی (علیه السلام) به‌صورت مستند از بزرگانی چون ابن‌حجر عسقلانی در کتاب الدرر الکامنة ج1 ص 114، حاکم نیشابوری در المستدرک ج3 ص 123، ابن حبان در لسان المیزان ج6 ص 319، ابن‌حجر در کتاب المطالب العالیة ج4 ص 293 و نسائی در خصائص علی ص119 ابن‌تیمیه و جریان منتسب به وی را جدا از اندیشمندان بزرگ اهل‌سنت‌معرفی می‌کند.17
کتاب طرفدار تنقیصی بودن ابن‌تیمیه در خصوص اهل‌بیت (علیهم السلام) است و مباحث تطبیقی آن با ابن‌حنبل مورد توجه واقع نشده است.
7-13- کتاب «مناقشة منهج الوهابیة فی العقیدة والتکفیر السلفیة الوهابیة افکارها الاساسیة وجذورها التاریخیة» به‌وسیله حسن السقاف اردنی از علمای معاصر تالیف شده است. نویسنده ابن‌تیمیه را متهم به بی احترامی ‌به خاندان نبوت (صلی الله علیه و آله) می‌نماید و می‌نویسد: «ابن‌تیمیه که بنیان گذار اصول و قواعد آنها (وهابیت) است به امام علی (علیه السلام) و فاطمه زهرا (سلام الله علیها) طعنه زده است».‌ایشان ابن‌تیمیه را که اصول و قواعد سلفیگری تکفیری را بنیاد نهاد، به‌خاطر طعنه به حضرت علی (علیه السلام) و فاطمه زهرا (سلام الله علیها) به ناصبی بودن و دشمنی اهل‌بیت (علیهم السلام) متهم می‌کند. 18 جهت گیری السقاف در معرفی ابن‌تیمیه به‌عنوان اهانت کننده به اهل‌بیت (علیهم السلام) و نبی مکرم اسلام (صلی الله علیه و آله) به‌خاطر برخی کتب و نوشته‌های ایشان قابل تامل است اما نویسنده در صدد تحلیل دقیق و تبیین نظر ابن‌تیمیه در مورد اهل‌بیت (علیهم السلام) و تطبیق آن با نظریات ابن‌حنبل نیست.
8-13- کتاب « ابن‌تیمیه» توسط حبیب طاهر الشمری در سه جلد تالیف شده است و بنیاد پژوهشهای اسلامی‌ آستان قدس رضوی آن را چاپ نموده است.
نویسنده علت موضع گیریهای خاص ابن‌تیمیه را در برابر فضایل اهل‌بیت (علیهم السلام) ناشی از‌ این می‌داند که او از نسل خوارج است19 و دلیل دیگر ‌اینست که در دمشق و حال و هوای بنی امیه نشو نما کرده و در آن فضا کتاب نوشته است. 20مولف معتقد است ابن‌تیمیه امام علی (علیه السلام) را مذمت و تکفیر نموده و از خوارج که اسلاف خودش بودند تمجید کرده است. 21
به‌این دلیل او ابن‌تیمیه را منافق می‌داند. 22 در توضیح حدیث رایت و پرچم و روز خیبر به‌دلیل ملاحظات خاص ابن‌تیمیه، او را ناصبی معرفی می‌کند. 23 او تصریح می‌کند ابن‌تیمیه ‌آیه ولایت را در مورد امیرالمومنین منکر است24 همچنین احادیث مروی در مورد مواخاة و برادری رسول الله (صلی الله علیه و آله) با علی (علیه السلام) را انکار می‌کند. 25 ابن‌تیمیه با‌ این نحوه رویکرد به اهل‌بیت (علیهم السلام) و معارف اسلامی، انسان مزور و حیله گری است.26 نویسنده در پایان‌ جلد سوم نتیجه می‌گیرد که ابن‌تیمیه برای امیرالمومنین علی (علیه السلام) فضیلتی قایل نیست و اگر به موردی هم اشاره کند معنای آن را تغییر می‌دهد و آن را تاویل می‌کند و چنان تضعیف می‌کند که فضیلت محسوب نشود. 27 نگاه مولف فرقه‌ای است و بی طرفی را در قضاوت رعایت نمی‌کند. از دیگر کاستی‌های کتاب تمرکز در فقراتی از کتاب منهاج السنه و غفلت از نوشته‌های دیگر ابن‌تیمیه است. کتاب فاقد جنبه تطبیقی است.
9-13- کتاب « تاریخچه نقد و بررسی عقاید و اعمال وهابی‌ها» تالیف سید محسن امین توسط سید ابراهیم سید علوی ترجمه شده و انتشارات امیر کبیر آن را منتشر کرده است.
نویسنده با نقل مطالبی از علمای اهل‌سنت‌ می‌نویسد: ابن‌تیمیه اسلام علی (علیه السلام) را به‌خاطر صغر سن قبول ندارد و حضرت را ریاست طلب معرفی می‌کند و زیارت پیامبر (صلی الله علیه و آله) را حرام می‌داند. 28 برخی ‌این حرمت را تنقیص مقام پیامبر (صلی الله علیه و آله) می‌دانند. مولف در انتساب مطالب به آثار خود ابن‌تیمیه استناد نمی‌کند و از مباحث تطبیقی در کتاب چندان اثری مشاهده نمی‌شود.
10-13- کتاب «الفکر السیاسی عند ابن‌تیمیه» تالیف بسام عطیه اسماعیل فرج در اردن توسط انتشارات دارالفاروق چاپ شده است. مولف ضمن بیان مطالب ابن‌تیمیه در خصوص عدم بیعت غالب مسلمین با امام علی (علیه السلام) و بیعت بدون شائبه مسلمین با خلفای ثلاثة، با انتقاد از ابن‌تیمیه او را به تناقض گویی متهم می‌کند. زیرا خلافت سه گانه قبلی هم با بیعت اهل مدینه و نه همه مسلمین منعقد شد. به نظر نویسنده ابن‌تیمیه گرفتار خود ستیزی در دلیل عدم بیعت اکثریت با امام علی (علیه السلام) می‌شود. زیرا بیان می‌کند اکثریت با خلافت و ولایت ‌ایشان مخالف نبودند بلکه مخالفت به جهت عدم مجازات قاتلین عثمان شروع شد. تناقض زمانی بیشتر می‌شود که بگوییم ‌ایشان و غیر ‌ایشان همانند طلحه و زبیر و عائشه قادر به‌چنین قصاصی نبودند، در ‌این صورت عذر متخلفین از بیعت پذیرفته نیست.29 نویسنده از اعتقاد ابن‌تیمیه در مورد جنگهای امام علی (علیه السلام) نیز انتقاد می‌کند زیرا ابن‌تیمیه معتقد است: بان قتال علی کان لاجل الولایة-السلطة- و لیس لاجل الدین.‌ ایشان با مقایسه نظر ابن‌تیمیه در مورد جنگ خلیفه اول با مانعین زکات و بر خورد با طغیانگریهای مسلحانه در زمان امام علی (علیه السلام) که اولی را برای دین و دومی ‌را برای دنیا و حکومت تلقی می‌کند، می‌نویسد: «بین برخورد ابوبکر و علی تفاوتی نیست چون مانعین زکات نیز به دولت اسلامی ‌بی اعتنایی کردند و اخذ زکات برای تثبیت حکومت بود». 30 او نظریه ابن‌تیمیه در مورد محق بودن علی (علیه السلام) و مصاب بودن معاویه در جنگ صفین را مورد انتقاد قرار می‌دهد. نمی‌شود علی (علیه السلام) و معاویه هر دو به‌حق باشند و علی (علیه السلام) محقتر از او باشد.‌این نوع قضاوت با قواعد و نصوص در تعارض است. زیرا عمار که قاتلینش طغیانگرند در لشگر علی (علیه السلام) بود و شامیان او را به قتل رساندند. نویسنده در دفاع از منزلت حضرت علی (علیه السلام) اضافه می‌کند: «بر طبق اتفاق تمام صحابه معاویه هم تراز علی (علیه السلام) نیست و با وجود علی (علیه السلام) خلافت او جایز نبود». او با‌ این خیر خواهی نا بجای ابن‌تیمیه که ترک قتال با وجود حقانیت علی بهتر بود مخالف است زیرا ترک قتال با مخالفین و متمردین حکومت موجب دلیری مخالفین با حاکمیت می‌گردد و این رویه با ادعای ابن‌تیمیه در وجوب انتصار امام و حاکم اسلامی ‌سازگاری ندارد.31 رویکرد نویسنده سیاسی است و به همه افکار ابن‌تیمیه در مورد اهل‌بیت (علیهم السلام) نمی‌پردازد و مقایسه تطبیقی مورد نظر رساله در مباحث ‌ایشان مطرح نشده است. اما مولف با دقت نظر انتقادهای محکمی ‌بر نظرات ابن‌تیمیه دارد.
11-13- پایان‌ نامه مقطع دکترا با عنوان«مرجعیت علمی‌ اهل‌بیت (علیهم السلام) نزد غیر شیعه» توسط محسن رفیعی و راهنمایی محمد علی رضایی اصفهانی و مشاوره محمد فاکر میبدی و علی نصیری در سال 1390 در دانشکده اصول الدین قم، نگاشته شده است.
نویسنده معتقد است ابن‌تیمیه دارای دیدگاه حد اقلی و تنقیصی نسبت به اهل‌بیت (علیهم السلام) است. او اضافه می‌کند ابن‌تیمیه و امثال او محبت اهل‌بیت (علیهم السلام) را ندارند و نسبت به آن حضرات دارای بغض می‌باشند.
در رساله کمتر به دیدگاه ابن‌تیمیه پرداخته شده و مباحث تطبیقی بین او ابن‌حنبل مطرح نشده است.
12-13- کتاب «ابن تیمیة رد مفتریات و مناقشة الشبهات»، به‌وسیله شیخ خالد عبد القادر در ریاض چاپ و منتشر شده است.
خالد عبد القادر از افرادی است که به طرفداری ابن‌تیمیه از اهل‌بیت (علیهم السلام) معتقد است. در بیان او عده‌ای ابن‌تیمیه را رافضی می‌دانند. شاید علت‌این افترا‌ این است که او معتقد به محبت و دوستی اهل‌بیت (علیهم السلام) و حفظ وصیت آن حضرت (صلی الله علیه و آله) در مورد خاندان خود است. 32
خالد عبد القادر با استفهام انکاری می پرسد ‌آیا محبت اهل‌بیت رسول الله (صلی الله علیه و آله) رفض است؟ هیچ یک از متقدمین و متاخرین قائل به آن نیستند. 33
او در ادامه تبیین خود معتقد است شاید دلیل انتساب رفض به ابن‌تیمیه به‌خاطر قضاوتی است که بین علی و معاویه نموده است. او علی

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع جهان اسلام، مذاهب اسلامی، مقایسه تطبیقی، خلفای راشدین Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع مقایسه تطبیقی، کارشناسی ارشد، مقایسه و تطبیق، امیرالمومنین