دانلود پایان نامه ارشد با موضوع امیرالمومنین، منزلت اجتماعی، بیت المال، مال امیر

دانلود پایان نامه ارشد

444
او در جایی اظهار نظر می کند:
از راه‌های درست و قابل قبول نقل شده است که حضرت رسول (صلی الله علیه و آله) در مورد اهل‌بیتش فرمود: قسم به کسی که جانم در کف قدرت او است، کسی وارد بهشت نمی‌شود مگر ‌اینکه شما را به‌خاطر من دوست بدارد.445
ابن‌تیمیه بعد از ذکر ‌این مطلب ادامه می‌دهد:
خدا ما را امر کرده است که به‌آل پیامبر (صلی الله علیه و آله) درود بفرستیم و آنان را از خوردن صدقه که به‌منزله چرک مردم است منع نمود و حقوقی را در خمس و بیت المال برای آنها قرار داد.446
او اضافه می‌کند‌این روایت در صحیح وارد شده است:
خداوند فرزندان اسماعیل را برگزید و از آنان کنانه را انتخاب کرد و قریش را از بنی کنانه و بنی‌هاشم را از قریش و مرا از بنی‌هاشم برگزید. پس ما برترین شما از نظر نفس و نسب هستیم.447
ابن‌تیمیه نتیجه می‌گیرد:
به ‌این خاطر اهل‌سنت ‌و جماعت اجماع دارند بر رعایت حقوق صحابه و نزدیکان و برائت می‌جویند از نواصبی که علی بن‌ ابی طالب را تکفیر و تفسیق کردند و در مواردی مانند مخالفت در حکمرانی، اهل‌بیت را تنقیص نمودند یا از ادای حقوق واجب آنها سر باز زده و به ناحق در بزرگداشت یزید بن‌ معاویه مبالغه نمودند. 448
ابن‌تیمیه در مطلب مذکور علاوه بر تصریح به‌وجوب محبت اهل‌بیت (علیهم السلام) و رعایت حقوق و اکرام ویژه آنها از دشمنان علی (علیه السلام) تحت عنوان ناصبی و تنقیصی و از عداوت ورزان اهل‌بیت (علیهم السلام) و متمایلین به دشمنانشان ابراز برائت می‌جوید.
در مورد موضع عبدالله بن‌ عمر فرزند خلیفه دوم و از محدثین اهل‌سنت‌ نسبت به علی (علیه السلام) می‌نویسد:
او در فتنه گوشه گیر بود و با وجود خلیفه شدن و اقبال مردم به معاویه، ا‌بن‌عمر در محبت علی باقی ماند چون معتقد بود علی مستحق خلافت است و بر احترام و دوستی علی پایدار ماند و اگر کسی از علی بد می‌گفت ا‌بن‌عمر او را سرزنش می‌کرد. 449
2-3- طهارت اهل‌بیت با ضمانت الهی:
طهارت اهل‌بیت (علیهم السلام) در کتاب حقوق آل البیت مورد اذعان ابن‌تیمیه است هرچند در کتاب منهاج السنه که در گیر جدال بی حاصل غیر تعاملی با شیعه گردیده گرفتار کج فهمی‌ شده است. به‌نظر او از ‌آیه تطهیر فضیلت چندانی قابل استخراج نیست. مطلب تفریطی وی در خصوص ‌آیه تطهیر در ‌آینده ذیل عنوان تفریط ابن‌تیمیه در حق اهل‌بیت (علیهم السلام) به تفصیل بیان خواهد شد.
ابن‌تیمیه در مورد طهارت اهل‌بیت (علیهم السلام)می‌نویسد:
وقتی خداوند روشن کرد که اراده نموده است پلیدی را از اهل‌بیت پیامبر (صلی الله علیه و آله) دور کند و آنان را کاملا پاکیزه نماید، پیامبر (صلی الله علیه و آله) نزدیکترین و بزرگترین اهل‌بیتش یعنی علی، فاطمه و دو سرور جوانان اهل بهشت را فراخواند و خداوند با به کمال رساندن دعای رسول خودش آنها را پاکیزه نمود. 450
سپس به تفصیل‌این مطلب را با ‌این سوال «من هم اهل البیت؟»: اهل‌بیت چه کسانی هستند؟ شرح می‌دهد.
تردیدی نیست که خداوند احترام خلفا و اهل‌بیت پیامبر (صلی الله علیه و آله) و مسلمانان اول و تابعین را واجب نموده است و در تفسیر‌آیه 33 سوره احزاب امام احمد و ترمذی و دیگران از ام سلمه نقل کرده‌اند که وقتی‌آیه نازل شد رسول الله (صلی الله علیه و آله) کسا را بر روی علی و فاطمه و حسن و حسین کشید و عرض کرد: خدایا‌اینها اهل‌بیت من هستند پلیدی را از آنان دور کن و آنها را پاکیزه گردان. 451
ابن‌تیمیه در عبارتهای فوق هم آیه تطهیر را در مورد اهل‌بیت (علیهم السلام) می‌پذیرد و هم مصداق مشمولین‌ آیه شریفه را با اسم مشخص می‌کند که خارج از خاندان امام علی (علیه السلام) و فاطمه زهرا (سلام الله علیها) نیست.
3-3- اکرام خاص اهل‌بیت (علیهم السلام):
ممنوعیت تغذیه از طرقی همانند صدقه نشان دهنده منزلت اجتماعی ویژه اهل‌بیت (علیهم السلام) است. در اخبار ثبت شده است که وقتی فرزند رسول الله (صلی الله علیه و آله) حسن از خرمای صدقه‌ای می‌خورد به او فرمود: «دور بینداز مگر نمیدانی صدقه بر ما آل بیت حرام است؟» و فرمود: «صدقه بر محمد و آل محمد حلال نیست». 452
تعبیر لطیف پیامبر (صلی الله علیه و آله) «انا آل بیت لا تحل لنا الصدقة» نشان دهنده احکام اختصاصی اهل‌بیت (علیهم السلام) است که کسی با آنان در آن مشارکت ندارد.
ابن‌تیمیه با تاکیدی خاص می‌نویسد:
آل بیت رسول الله (صلی الله علیه و آله) حقوقی دارند که مراعات آنها واجب است. خداوند برای آنها حقی در خمس و بیت المال قرار داده است و امر کرده بر آنها به همراه رسول خدا (صلی الله علیه و آله) با‌ این عبارت درود و تحیت بفرستند: «اللهم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی آل ابراهیم انک حمید مجید و بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید». آل بیت رسول الله (صلی الله علیه و آله) کسانی هستند که صدقه بر آنها حلال نیست. شافعی و احمد و دیگران ‌این نظر را دارند. پیامبر (صلی الله علیه و آله) فرمود: صدقه بر محمد و آل محمد حرام است و خداوند در حق آنها در کتاب خود در‌ آیه تطهیر فرمود: « انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا» و صدقه را بر آنها حرام کرد زیرا صدقه از زوائد (چرک) مردم است. 453
در عبارت فوق چند مطلب مورد تصریح ابن‌تیمیه است:
1- حقوق واجب الرعایه اهل‌بیت (علیهم السلام). 2- صلوات و تحیت مخصوص آنها. 3- تحریم صدقه برای رعایت منزلت آنها. 4- تطهیر اهل‌بیت (علیهم السلام) با مصادیق مشخص از هر رجس و پلیدی.
او در تعلیل تکریم خاص اهل‌بیت (علیهم السلام) در تحریم صدقه می‌نویسد: «اما حرمت صدقه بر او و اهل‌بیتش به‌این دلیل است که پاکیزکی آنها کامل شود». 454
و در جایی دیگر می‌نویسد: «از نشانه‌های کمال پاکیزگی اهل‌بیت حفظ و صیانت آنها از صدقه‌ای است که به‌منزله چرک مردم است». 455
از بررسی محتوای روایتهای منقول مقبول ابن‌تیمیه و شرح و بیان او از مفاد آنها معلوم می‌شود که منزلت اجتماعی والای اهل‌بیت (علیهم السلام) موجب تشریع حرمت صدقه شده است.
4-3- تلفیق تکریم اهل‌بیت (علیهم السلام) با ستون دین نماز:
در تشهد نماز که ستون دین است صلوات فرض شده است و شرط قبولی نماز اتیان تمام اجزای آن است و طریقه صلوات مشروع از طریق رسول الله (صلی الله علیه و آله) تعلیم داده شده است. 456
از راه‌های صحیح ثابت شده است که وقتی‌آیه «ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا‌آیها الذین امنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما»457 نازل شد، صحابه سوال کردند چگونه درود بفرستیم؟ پیامبر (صلی الله علیه و آله) در جواب فرمود: با ‌این عبارت درود بفرستید: «اللهم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید». 458
تلفیق تکریم اهل‌بیت (علیهم السلام) با مهمترین جلوه بندگی و ستون دین یعنی نماز مورد اذعان ابن‌تیمیه است و جایگاه منیع اهل‌بیت (علیهم السلام) را در اسلام اثبات می‌کند.‌این موضوع منزلت خاص و بی بدیل اهل‌بیت (علیهم السلام) را اثبات می‌کند که هیچ صحابی در آن مشارکت ندارند.
5-3- منزلت اهل‌بیت (علیهم السلام) در سنجه رفتار مخالفین:
از نظر ابن‌تیمیه خروج کنندگان بر امام علی (علیه السلام) در جنگ نهروان طبق خبر نبی (صلی الله علیه و آله) از دین خارج شده بودند.
‌این گروه مارقه اهل حرورا که امیرالمومنین علی بن ابی طالب و یارانش با آنها جنگیدند همان کسانی هستند که از اسلام خارج شدند و بر امیرالمومنین شوریدند، علی و سایر مسلمین را تکفیر کردند و ریختن خون و غارت اموال مسلمین را حلال اعلام کردند. . . از راه‌های متواتر از پیامبر (صلی الله علیه و آله) نقل شده است که در مورد خوارج فرمودند: همانند تیری که از کمان خارج می‌شود آنها از دین خارج می‌گردند.459
در حدیث فوق علاوه بر مهر تایید بر انحراف بنیادین خوارج از تعبیر معنی دار «امیرالمومنین» در مورد علی (علیه السلام) استفاده شده است.
ابن‌تیمیه به خروج خوارج یعنی مخالفین تابلو دار امیرالمومنین علی (علیه السلام)، از دین همانند خروج تیر از کمان در کلام رسول خدا (صلی الله علیه و آله)، تصریح می‌کند. 460
او با استناد به روایتی، قضاوت قاطعی در برابر خوارج دارد: «بدترین کشته شده‌ها در زیر آسمان و بهترین کشته‌ها کسانی هستند که آنها را به هلاکت رساندند». 461
ابن‌تیمیه خوارج را به کشته شدگان شرور در زیر آسمان توصیف می‌کند که نقطه مقابل سپاه علی (علیه السلام) تحت عنوان بهترین کشته‌ها هستند.
ابن‌تیمیه خوارج را گروهی منحرف می‌داند که بر باطل بودن آنها همه پیشوایان تصریح دارند:
«خوارج در خلافت امیرالمومنین علی بن ابی طالب سرکشی کردند و علی و یارانش به دستور و با تاکید پیامبر (صلی الله علیه و آله) با آنها جنگیدند. همه پیشوایان اسلام جنگ با آنان را صحیح می‌دانند».462
ابن‌تیمیه تعبیر خاص دیگری در مورد خوارج دارد و آنان را به طغیانگری بر علیه تمام مسلمانان نسبت می‌دهد: «خوارج طغیانگرانی بر علیه همه مسلمین بودند». 463
ایشان معتقد است: «خوارج دارای جهل بزرگ و بدعت آنان گمراه کننده بود». 464
او به نقل از نصر مروزی دشمنان علی (علیه السلام) را در جنگها اهل بغی می‌داند.‌این صفت مذموم جایگاه دشمنان امام علی (علیه السلام) را اعم از خوارج و غیر آنها مشخص می‌کند و از باب تعرف الاشیاء باضدادها منزلت پر ارج اهل‌بیت (علیهم السلام) تثبیت می‌شود: «علی با اهل بغی جنگ نمود». 465
ابن‌تیمیه به‌استناد فرمایش علی (علیه السلام) در وصف مخالفین، از واژه پر معنای بغی استفاده می‌کند و از علی (علیه السلام) نقل می‌کند: «گروهی بر ما سرکشی کردند، با آنان جنگیدیم و پیروز شدیم». 466
ابن‌تیمیه پس از بررسی موقعیت خوارج نتیجه می‌گیرد:
شکر خدا اهل‌سنت‌ اتفاق نظر دارند که خوارج بدعت گذاران گمراه بودند و بر اساس نصوص صحیح، جنگ با آنان واجب است و از بهترین اعمال امیرالمومنین علی جنگ با خوارج بود و صحابه به جنگ با آنان اتفاق نظر دارند و اختلافی بین علمای سنت‌ نیست که خوارج با پیشوایان عدل مثل امیرالمومنین علی بن ابی طالب به جنگ پرداختند. 467
ابن‌تیمیه در جمله فوق نگاه اجلالی نمایانی به امام علی (علیه السلام) دارد. در صدر و ساقه عبارت، علی (علیه السلام) را دو مرتبه به‌عنوان پیشوای مومنین توصیف نموده وگمراهی دشمنان علی (علیه السلام) و امام العدل بودن ‌ایشان را به اجماع علمای اهل‌سنت‌ نسبت داده است.
ابن‌تیمیه در نوشته‌ای دیگر و در توجیهی نه چندان موجه، برای تبرئه قاسطین و ناکثین و عدم شمول احکام خوارج (مارقین) به آنها به‌دلیل خروج بر امام مسلمین با وجود اعتراف به طغیانگری آنها می‌نویسد: «اهل علم بین خوارج مارقین و اهل جمل و صفین یعنی طغیانگران تاویل گر تفاوت قائل هستند». 468
این تفصیل ناشی از دو چیز است؛ 1-جایگاه فاخر صحابه در نزد عموم اهل‌سنت‌و ابن‌تیمیه 2-تصریح پیامبر (صلی الله علیه و آله) به انحراف خوارج و خروجشان از دین همانند تیری که از کمان خارج می‌گردد.
ابن‌تیمیه مقام صحابه را ارجمند می‌داند و بر اساس حدیث منقول از پیامبر (صلی الله علیه و آله) که بهترین قرن و زمان قرن من و سپس آنچه بعد از آن می‌آید و آنچه بعد از آن می‌اید، صحابه را بهترین امت می‌داند و طلحه و زیبر و عائشه و معاویه را تحت عنوان صحابه مورد تکریم قرار می‌دهد و خطای ناشی از اجتهاد و تاویل آنان را مورد عفو می‌داند.469
ابن‌تیمیه طلحه و زبیر را در زمره عشره مبشره و مورد بخشش و اهل جنت می‌داند.470
او تصریح می‌کند جنگ جمل و صفین بر خلاف نهروان با اجتهاد شخصی علی ( علیه السلام) اداره شد ولی جنگ نهروان به امر و توصیه و پیش بینی پیامبر (صلی الله علیه و آله) انجام گرفت.471
او خوارج را در زمره صحابه نمی‌داند و خطای آنان در خروج بر پیشوای مسلمانان و تاویلشان را در جنگ پس از حکمیت نمی‌پذیرد.
بر اساس اسناد ارائه شده در این رساله ابن‌تیمیه رفتار حضرت علی (علیه السلام)

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع امیرالمومنین، جامعه اسلامی، تاریخ اسلام، نام گذاری Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع امیرالمومنین، جامعه اسلامی، اعراب مسلمان، خلفای راشدین