دانلود پایان نامه ارشد با موضوع امیرالمومنین، جامعه اسلامی، تاریخ اسلام، نام گذاری

دانلود پایان نامه ارشد

آله) آمد و فرمود: فرزندم را به چه اسمی‌ نامیدید؟ گفتم: حرب، فرمود: او را حسین بنامید. زمانی که محسن متولد شد نامش را حرب گذاشتم و پیامبر (صلی الله علیه و آله) آمد و فرمود: نامش را چه گذاشتید؟ گفتم: حرب، فرمود: بلکه نام او محسن است. سپس رسول الله (صلی الله علیه و آله) فرمود: آنان را به نام فرزندان ‌هارون، شبر، شبیر و مبشر نامیدم. 392
تولد جناب محسن از فرزندان امیرالمومنین علی (علیه السلام) و فاطمة (سلام الله علیها) در زمان حیات رسول خدا (صلی الله علیه و آله) به قرائت اهل‌سنت‌ است. بنا به‌اعتقاد شیعیان حضرت محسن بعد از رحلت نبی مکرم (صلی الله علیه و آله) و در یک حادثه تلخ سیاسی سقط شد. نام گذاری فرزندان امیرالمومنین علی (علیه السلام) به‌نام فرزندان حضرت‌ هارون (علیه السلام) برادر حضرت موسی (علیه السلام) تصادفی نیست و در همان راستآیایجاد شباهت بین حضرت علی (علیه السلام) و حضرت‌ هارون (علیه السلام) می‌باشد که در حدیث منزلت مطرح است.

23- حلم سیاسی برای حفظ وحدت امت اسلامی:
تنازع، درگیری و واگرایی در جامعه اسلامی ‌مذموم و همگرایی و وحدت از ارزشهای مورد توصیه است مگر ‌اینکه اصل دین در مخاطره باشد. حفظ کیان اسلامی ‌و وحدت امت و فضای اخوت و برادری برخاسته از فرهنگ قرآنی است. 393
نحوه سلوک و ممشای ائمه به‌ویژه علی (علیه السلام) با خلفا نمونه عملی وحدت گرایی اسلامی ‌است. مطابق حدیث منقول از علی (علیه السلام)، پیامبر (صلی الله علیه و آله) به‌ایشان فرموده است: «بعد از من اختلافات و مسائلی پیش خواهد آمد اگر توانستی بدون منازعه پیشامدها را مدیریت کن». 394 در روایت مذکور به‌صورت مضمر به حوادثی ناگوار در نسبت با خاندان اهل‌بیت (علیهم السلام) در‌ آینده تحولات جامعه مسلمین اشاره شده است و رسول خدا (صلی الله علیه و آله) برای حفظ کیان و وحدت اسلامی، علی (علیه السلام) را به سلامت و بردباری در صورت امکان توصیه کرده‌اند.
24- خاص الخواص پیامبر (صلی الله علیه و آله):
احادیث ناظر به موالات و دوستی اهل‌بیت (علیهم السلام) در بخش مربوط به خود دسته بندی و بیان گردید. در ‌این قسمت با عنایت به رابطه اختصاصی و انحصاری اهل‌بیت (علیهم السلام) با پیامبر (صلی الله علیه و آله) دسته‌ای دیگر از احادیث مد نظر قرار گرفته است.
علی (علیه السلام) از پیامبر (صلی الله علیه و آله) نقل می‌کند که فرمود: «ای علی تو از من و من از تو هستم». 395
این تعبیر ناظر به وحدت فکر و هدف و مشی نبوی (صلی الله علیه و آله) و ولوی (علیه السلام) است.
ابوهریره نقل می‌کند پیامبر (صلی الله علیه و آله) نگاهی به علی، فاطمه، حسن و حسین نمود و فرمود: «انا حرب لمن حاربکم و سلم لمن سالمکم». 396
توضیح ‌این سیاق از احادیث در بخش‌های قبلی بیان گردید.
عمران بن حصین می‌گوید:
در سریه‌ای (جنگ و جهاد بدون حضور پیامبر) که علی امیر جماعتی بود مسائلی پیش آمد و تعدادی از افراد تصمیم گرفتند در بازگشت گلایه آن را نزد رسول خدا (صلی الله علیه و آله) مطرح کنند. موقع بازگشت یکی از ما گفت:‌ای رسول خدا (صلی الله علیه و آله) علی در طول جنگ چنین و چنان کرد، رسول خدا (صلی الله علیه و آله) به حرفش توجه نکرد و از او روی برگرداند، دومی‌ گلایه را تکرار کرد و با بی اعتنایی و اعراض رسول خدا (صلی الله علیه و آله) مواجه شد، نفر سوم گلایه را تکرار و با رفتار مشابه حضرت مواجه شد وقتی نفر چهارم گلایه را مطرح کرد، در حالی که رنگ چهره رسول خدا (صلی الله علیه و آله) از ناراحتی تغییر یافته بود، با او مواجه شد و دو مرتبه فرمود: علی را رها کنید، «ان علیا منی و انا منه و هو ولی کل مومن بعدی». 397
سیاق و پیکربندی جملات در مقام دفاع از علی (علیه السلام) در مقابل انتقادهای نابجای برخی صحابه، حاکی از رابطه خاص بین رسول الله (صلی الله علیه و آله) و امام علی (علیه السلام) است. گویی رسول خدا (صلی الله علیه و آله) به منتقدین فرموده است، تنقیص و‌ایراد به علی (علیه السلام) تنقیص و عیب گیری بر من است چون او از من و من از او هستم. اما بیان جمله آخر که او ولی هر مومنی بعد از من است مشیر به ولایت سیاسی و دینی امام علی (علیه السلام) است. چون دوستی همزمان دو نفر امکان پذیر است. پس جمله«و هو ولی کل مومن بعدی» تلمیحی حکیمانه به چیزی فراتر از دوستی است.
در سنن ترمذی بجای «دعوا علیا» از عبارت «ماتریدون من علی» سه مرتبه استفاده شده است و در انتها، عین عبارت پایانی نقل شده است«ان علیا منی و انا منه و هو ولی کل مومن بعدی». 398
به‌روایت عبد الله بن ملیل از علی (علیه السلام) رسول خدا (صلی الله علیه و آله) از چهارده نفر به‌عنوان «نجباء وزراء» نام می‌برد که حمزه، جعفر، علی، حسن، حسین، مقداد، ابوذر، حذیفه، سلمان، عمار و بلال از جمله آنها هستند. 399
کلمات رسول خدا (صلی الله علیه و آله) نشانه رابطه خاص انحصاری با افراد مذکور است.
عبدالله جدلی نقل می‌کند:
خدمت ام سلمه رسیدم از من سوال کرد:‌آیا شما به رسول خدا (صلی الله علیه و آله) جسارت و اهانت می‌کنید؟ گفتم: پناه بر خدا که مرتکب‌ این کار زشت شویم. ام سلمه گفت: از رسول خدا (صلی الله علیه و آله) مکرر شنیدم که فرمود: کسی که به علی دشنام دهد به من دشنام داده است. 400
کلمات ام المومنین جناب ام سلمه مبین وحدت شخصیتی، فکری و روحی پیامبر (صلی الله علیه و آله) و حضرت علی (علیه السلام) است.
طبق مفاد برخی احادیث منقول وقتی‌آیه مباهله نازل شد رسول خدا (صلی الله علیه و آله) علی، فاطمه، حسن و حسین را خواست و عرض کرد: «اللهم هولاء اهلی». 401 لطافت و ظرافت کلمه «اهلی» بر اهل نظر پوشیده نیست.
ا‌بن‌عباس‌ روایت کرد:
وقتی پیامبر (صلی الله علیه و آله) مریض شد و در آن رحلت کرد در خانه عائشه بود، فرمود: علی را دعوت کنید بیاید، عائشه عرض کرد:‌آیا ابوبکر را دعوت نماییم، حضرت فرمود: اشکالی ندارد دعوت کنید. حفصه عرض کرد:‌آیا عمر را دعوت نماییم؟ حضرت فرمود: مانعی ندارد دعوت کنید. ام فضل گفت:‌آیا عباس را فرا خوانیم؟ حضرت فرمود: دعوت کنید. پیامبر (صلی الله علیه و آله) سر خود را بلند کرد و علی را در مجلس ندید و چیزی نفرمود. در این موقع عمر گفت: جلسه را ترک کنید، آنگاه بلال آمد و برای نماز اذان گفت. . . 402
در روایت مذکور نبود علی (علیه السلام) در آن لحظات خاص و جلسه ویژه تلویحا مایه ناخرسندی رسول الله (صلی الله علیه و آله) شده است و به همین دلیل بعد از رویت مجلس کلامی‌ بیان نفرمودند.‌این روایت مشیر به تمرد ضمنی افرادی از اعضای منسوب به پیامبر (صلی الله علیه و آله) از امتثال خواسته مشخص حضرت در مورد فراخوانی علی (علیه السلام) است.
ابن‌لیلی نقل می‌کند:
پیش رسول خدا (صلی الله علیه و آله) بودیم که حسن آمد و بر سینه او قرار گرفت و بول کرد ما برای گرفتن او اقدام کردیم حضرت فرمود: کاری به فرزندم نداشته باشید سپس آب خواست و محل بول را شستشو داد.403
حدیثی دیگر با مضمون مشابه از ابی لیلی نقل شده است که در نام حسن و حسین تردید دارد و پیامبر(صلی الله علیه و آله) در اقدام دیگران برای گرفتن ‌ایشان فرمود: «کاری به فرزندم نداشته باشید و ناراحتش نکنید». 404
پدر عبدالله بن‌ ابی رافع می‌گوید: «خودم شاهد بودم وقتی فاطمه حسن را به دنیا آورد پیامبر (صلی الله علیه و آله) در گوش او اذان گفت». 405
عروة بن زبیر از عائشه نقل می‌کند:
رسول خدا (صلی الله علیه و آله) با فاطمه نجوا کرد و او گریست سپس در گوش او چیزی گفت که فاطمه خندید. عائشه می‌گوید از فاطمه سوال کردم حضرت چه به شما گفت که ابتدا گریستی و سپس خندان شدی؟ فاطمه جواب داد: در نوبت اول از مرگ خود خبر داد که گریستم، در نوبت دوم فرمود من اولین کسی هستم که به او ملحق می‌شوم پس به‌واسطه آن خندان شدم. 406
علی بن زید از ام الحسن نقل می‌کند که ام سلمه گفت: «ان رسول الله (صلی الله علیه و آله) شبر لفاطمة شبرا من نطاقها». 407
از ام سلمه حدیث کسا به نحو خاصی نقل شده است. بعد از قرار گرفتن علی، فاطمه و حسنین در زیر کسا پیامبر (صلی الله علیه و آله) آنان را چنین دعا کرد: «اللهم ان هولاء آل محمد فاجعل صلواتک و برکاتک علی محمد و علی آل محمد انک حمید مجید». ام سلمه می‌گوید: کسا را بالا زدم که داخل آن شوم حضرت آن را از دستم کشید و فرمود: «انک علی خیر». 408
این نحوه دعا و تحیت مخصوص اهل‌بیت (علیهم السلام) است که با مصادیق خاص و اسم، مشخص و معین شده‌اند.
ابو اسحاق می‌گوید: «وقتی پیامبر (صلی الله علیه و آله) به جنگ نمی‌رفت اسلحه جنگی خود را به کسی جز علی یا اسامه تحویل نمی‌داد». 409
زید بن ‌یثیع از ابوذر نقل می‌کند که پیامبر (صلی الله علیه و آله) فرمود: «به‌سوی بنی ولیعه مردی را گسیل می‌کنم که همانند خودم است او کار مرا انجام می‌دهد با جنگجویانشان می‌جنگد و فرزندانشان را به اسارت در می‌آورد». 410
تعبیر«رجلا کنفسی» حاکی از رابطه خاص پیامبر (صلی الله علیه و آله) و علی (علیه السلام) است. عبد الملک بن‌ عمرو نقل می‌کند از ابو رجا شنیدم که مکرر می‌گفت: «علی و اهل‌بیت را دشنام ندهید». 411
ا‌بن‌عمر از ابوبکر نقل می‌کند که خطاب به مردم گفت: «ای مردم احترام پیامبر (صلی الله علیه و آله) را در تکریم اهل‌بیت او مراعات کنید». 412
این روایت عالی المضمون تصریح می‌کند به‌اینکه رعایت احترام و تکریم پیامبر (صلی الله علیه و آله) با مراعات و احترام و نکو داشت جایگاه اهل‌بیت (علیهم السلام) مشخص می‌گردد.
یونس بن خباب از حسن بصری نقل می‌کند:
دو راهب از مسیحیان نجران خدمت پیامبر (صلی الله علیه و آله) آمدند، حضرت فرمود: مسلمان شوید، گفتند قبل از شما مسلمان بودیم، حضرت فرمود: سه چیز دروغ گویی شما را اثبات می‌کند: به صلیب سجده می‌کنید، برای خدا فرزند قائل می‌شوید و باده گساری می‌کنید. گفتند در مورد عیسی چه می‌گویی؟ پیامبر (صلی الله علیه و آله) ساکت شد و‌آیه مباهله در سوره آل عمران نازل شد«ذلک نتلوه علیک من الآیات و الذکر الحکیم الی قوله ندعوا ابنائنا و ابنائکم. . . »(آل عمران: 58 تا 61)، پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله)آن دو را به ملاعنه دعوت کرد و با حسن و حسین و اهل و فرزندانش به ملاعنه و مباهله آمد. وقتی دو راهب از نزد پیامبر (صلی الله علیه و آله) بیرون آمدند یکی به دیگری گفت جزیه را بپذیر و ملاعنه نکن، آن دو برگشتند و گفتند جزیه می‌دهیم و مباهله و ملاعنه نمی‌کنیم.413
از موارد تفاخر و مباحی اهل‌بیت (علیهم السلام) نسبت به تمام منسوبین پیامبر (صلی الله علیه و آله) مصادیق مفاد‌ آیه مباهله است.
ابن‌حنبل در حدیث مذکور همانند بسیاری از مفسرین اهل‌سنت‌ از علی (علیه السلام) و فاطمه زهرا (سلام الله علیها) و حسنین (علیهما السلام) در ذیل‌آیه مباهله « 61 آل عمران» به‌منزله اهل‌بیت پیامبر (صلی الله علیه و آله) یاد کرده و با تنظیر فقرات متن‌آیه (ابنائنا به حسنین (علیهما السلام) و نسائنا به فاطمه زهرا (سلام الله علیها) و انفسنا به علی (علیه السلام)، می‌توان نتیجه گرفت علی (علیه السلام) به‌منزله جان پیامبر (صلی الله علیه و آله) است.
25- برادری و مواخاة با رسول خدا (صلی الله علیه و آله):
در قرآن تمام مومنین نسبت به همدیگر به برادری414 توصیف شده‌اند. اما‌ایجاد عقد اخوت و نتایج ناشی از آن فراتر از ‌این عنوان عمومی ‌است و ناشی از یک نوع هم ترازی در رتبه معنوی و کمالات انسانی است. در تاریخ اسلام بعد از امر رسول خدا (صلی الله علیه و آله) به‌ایجاد عقد اخوت بین مومنین، افتخار برادری‌ایشان که به مواخاة مشهور است تنها نصیب امام علی (علیه السلام) شد.
سعید بن‌ مسیب می‌گوید:
رسول الله (صلی الله علیه و آله) بین اصحاب خود برادری‌ایجاد کرد، خود حضرت و ابوبکر و عمر و علی ماندند، پس بین ابوبکر و عمر اخوت‌ایجاد کرد و به علی گفت تو برادر من و من برادر تو هستم. 415
رسول خدا (صلی الله علیه و آله) به علی فرمود: «تو برادر و

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع امیرالمومنین، نام گذاری، منابع فریقین، گونه روایت Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع منافع اقتصادی، سیر تکاملی، جامعه دینی، جامعه بشری