دانلود پایان نامه ارشد با موضوع الگوي، واكت، يادگيري

دانلود پایان نامه ارشد

ي شود، سپس با جلب توجه کودک، در حالیکه کودک مشغول مشاهده حرکت لازم جهت نوشتن آن حرف و شکل آن می باشد، ساخت حرف مورد نظر به او آموزش داده می شود. اين مرحله طي دو جلسه انجام شد. اين مرحله از آموزش در الگوي پيشنهادي معادل با مراحل اول و دوم يادگيري واكت در نظر گرفته شد. در مرحله دوم از كودك خواسته مي شود تا حرف مورد نظر را بنویسد، و تلفظ آن را نام مي بريم، «این آ است»و از كودك خواسته مي شود تا نام حرف را تکرار کند و سپس مجدداََ حرف را بنویسید. و چگونگي ساختار نوشتن را براي كودك توضيح مي دهيم مثلأ : ببین ما از اینجا شروع می کنیم و سپس از این راه به حرف آ شکل می دهیم. محتواي آموزشي اين مرحله مطابق با مراحل سوم و چهارم مدل يادگيري واكت طراحي شده و در دو جلسه آموزش داده مي شود. مرحله سوم الگوي پيشنهادي از کودک خواسته مي شود تا حرف را با انگشت اشاره خود ترسیم کند و آن را نام ببرد و چندین بار این تمرین تکرار شود، در هنگام ترسيم حرف توسط كودك از او خواسته مي شود تا فرآیند شكل گيري حرف را بيان کند. اين مرحله از آموزش در الگوي پيشنهادي معادل با سطوح پنجم و ششم روش يادگيري واكت در نظر گرفته شد و آموزش آن طي دو جلسه مي باشد. در مرحله چهارم از الگوي پيشنهادي از شكل حرف مورد نظر با نقطه های ریز و یا با خطوط کوتاه و منقطع نوشته خواهد شد و از کودک خواسته مي شود تا با مداد، شکل حرف را تکمیل کند چندین بار این تمرین تکرار مي گردد. سپس از کودک خواسته مي شود تا حرف مورد نظر را از روی مدل رونویسی کند.این تمرین نيز چند بار تکرار مي گردد تا اطمينان حاصل گردد كه کودک بطور صحیح آن را رونویسی می کند.اين مرحله نيز طي دو جلسه آموزش داده مي شود و برابر با سطوح هفتم و هشتم از روش يادگيري واكت در نظر گرفته شد. در مرحله پنجم وقتی کودک توانست بطور خوانا یک حرف را رونویسی کند، از او خواسته مي شود تا حرف مورد نظر را بدون استفاده از مدل بنویسد.سپس به کودک کمک داده مي شود تا که حرف نوشته شده را با مدل آن مقایسه کند.اين مرحله از آموزش در الگوي پيشنهادي معادل با سطوح نهم و دهم روش يادگيري واكت در نظر گرفته شد و آموزش آن نيز دو جلسه اي بود. در مرحله ششم و آخروقتی کودک توانست یک حرف را بطور خوانا بنویسد، برای یادگیری، حرف دیگری را به او آموزش داده مي شود. البته در همه مراحل پاسخ های مناسب کودک تمجید و تشویق مي گردد. اين مرحله از آموزش در الگوي پيشنهادي معادل با سطوح يازدهم و دوازدهم روش يادگيري واكت مي باشد كه آموزش آن نيز دو جلسه به طول انجاميد. طي انجام مراحل عنوان گرديده هر مرحله از مرحله يا مراحل قبل خود بازخورد دريافت مي كند.
نمودار(۱-۲ ) طراحي مراحل اجرايي الگوي طراحي شده آموزشي بر اساس روش نظامدار واكت

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع متغیر مستقل، گروه کنترل، پیش آزمون Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد انتخاب رشته، رشته تحصیلی، جمعیت شناختی