دانلود پایان نامه ارشد با موضوع افغانستان، مواد مخدر، مبارزه با مواد مخدر

دانلود پایان نامه ارشد

همچنين گسترش مبادلات در زمينه‌ي گردشگري.88
گفتار سوم: اركان
بر اساس پيمان ازمير (1996)، اركان زير وظايف محول شده به سازمان همكاري اقتصادي را انجام مي‌دهد:
ـ نشست سران براي مشورت و تبادل نظر در عالي‌ترين سطح؛
ـ شوراي وزيران (ركن اصلي سياست‌گذاري و تصميم‌گيري، مركب از وزراي امور خارجه يا هر نماينده تام‌الاختيار)؛
ـ شوراي نمايندگان دايم (بازوي اجرايي شوراي وزيران مركب از سفراي كشورهاي عضو در تهران و نماينده تام‌الاختيار ايران)؛
ـ شوراي برنامه‌ريزي منطقه‌اي (ركن اقتصادي و تنظيم برنامه‌هاي سالانه‌ي سازمان)؛
ـ كارگزاري‌هاي تخصصي و مؤسسه‌هاي منطقه‌اي؛
1. كارگزاري‌هاي تخصصي:
ـ مؤسسه‌ي فرهنگي اكو.
ـ بنياد علمي اكو.
ـ مؤسسه آموزشي اكو.
2. مؤسسه‌هاي منطقه‌اي:
ـ شركت كشتيراني اكو.
ـ اتاق بازرگاني و صنعت اكو.
ـ شركت بيمه اتكايي اكو.
ـ دانشكده‌ي بيمه اكو.
ـ بانك توسعه و تجارت اكو.
ـ هواپيمايي اكو.
ـ شركت مشاوره و مهندسي اكو.
ـ مؤسسات مميزي عالي اكو (ECOSAI).
ـ خبرگزاري اكو (ECONA).89
3. دبيرخانه
مقر دبيرخانه در تهران است و تحت رياست دبير كل فعاليت مي‌كند. زبان انگليسي به عنوان زبان رسمي اين سازمان تعيين شده است و اسناد همه‌ي نشست‌ها به طور غير رسمي به روسي ترجمه مي‌شود. بر اساس بند نه عهدنامه‌ي ازمير، دبيرخانه وظيفه‌ي اجرا، هماهنگي و مديريت فعاليت‌هاي اكو را بر عهده دارد و به كليه‌ي نشست‌هاي سازمان كه بر اساس اسناد و رهنمودهاي نهادهاي تصميم‌گيرنده برگزار مي‌شود، خدمات مي‌دهد. ساختار كنوني دبيرخانه‌ي اكو شامل دبير كل، سه معاون دبير كل، شش مدير و سه دستيار مدير به شرح زير است:
ـ مديريت تجارت و سرمايه‌گذاري؛
ـ مديريت حمل و نقل و ارتباطات؛
ـ مديريت انرژي، معدن و محيط زيست؛
ـ مديريت كشاورزي، صنعت و گردشگري؛
ـ مديريت تحقيقات اقتصادي، آمار و طرح؛
ـ مديريت توسعه‌ي پايدار، نيروي انساني (بهداشت، دارو، فقرزدايي …)؛
ـ دستيار مديريت امور اداري؛
ـ دستيار مديريت فرهنگي؛
ـ دستار مديريت روابط بين‌المللي.
تعداد كارمندان دبيرخانه نزديك به شصت نفر است. دبيرخانه‌ي اكو بودجه‌اي متمركز دارد كه از سوي اعضاء تأمين مي‌شود، البته سه كشور بيان‌گذار نقش اصلي را در تأمين منابع اين سازمان دارند. در اوت 1995 نشست كارشناسان اكو كه بنا به تصميم پنجمين نشست وزراي خارجه كشورهاي عضو در عشق‌آباد (1995) تشكيل و مأمور بررسي و ارائه‌ي توصيه‌هايي براي بهبود كارآمدي اكو شده بود، در چهار روز ساختار جديد دبيرخانه سازمان را بررسي و پيشنهادهاي خود را به ششمين نشست وزراي خارجه كشورهاي عضو در عشق‌آباد (1996) ارائه كرد. پس از تصويب پيشنهادهاي ياد شده در اين نشست، از ژوئيه 1997 ساختار سازماني و مقررات اداري و مالي جديدي به اجرا درآمد.
بر اساس اصلاحات ياد شده، بر تمركز بودجه از يك سو و استقلال، حرفه‌اي شدن و جذب در كاركنان دبيرخانه بر اساس شايسته‌سالاري از سوي ديگر تأكيد شد. ملاحظات كارشناسي و تخصصي در اين زمينه در درجه‌ي نخست اهميت قرار گرفت. نگاهي به ميزان بودجه و روش تنظيم آن نشان مي‌دهد بودجه‌ي دبيرخانه متمركز شده و در نتيجه به گونه‌اي چشمگير افزايش يافته است.90
دبير كل سالانه گزارشي از عملكرد مالي آن را به شوراي وزيران ارائه مي‌كند. شوراي وزيران مي‌تواند يك عضو را براي مدتي مشخص، از پرداخت سهميه‌ي بودجه‌ي خود معاف كند، سهميه‌ي دولتي را كاهش دهد يا مهلت پرداخت سهميه‌ي دولت مزبور را به تعويق اندازد. همه‌ي تصميم‌ها در اين سازمان با اتفاق‌ آراء گرفته نمي‌شود.91
همه‌ي تصميم‌ها در مورد موضوع‌هاي (مهم) مربوط به پذيرش اعضاي جديد يا ناظران يا طرف‌هاي گفتگو، ترتيب‌هاي بودجه، موضوع‌هاي داراي پي‌آمدهاي مالي، انتصاب دبير كل، تصويب طرح‌ها و راهبردهاي اقتصادي، اصلاح عهدنامه و روابط خارجي اكو يا هر موضوع ديگري كه شوراي وزيران براي سازمان، مهم تشخيص دهد، بر اساس اتفاق آراء اتخاذ خواهد شد. تصميم‌ها در مورد ساير موضوع‌ها بر اساس اكثريت ساده كل اعضاء اكو اتخاذ مي‌شود، مشروط بر اينكه ساير اعضاء به آن تصميم رأي ممتنع بدهند يا با آن مخالفت نكنند.92
گفتار چهارم: تشكيلات
دبيرخانه‌ي سازمان همكاري اقتصادي داراي هفت كميته به شرح زير بود:
كميته‌ي اقتصادي و بازرگاني، كميته‌ي حمل و نقل و ارتباطات، كميته‌ي كشاورزي، كميته‌ي علمي آموزشي و فرهنگي، كميته‌ي انرژي، كميته‌ي زيربنايي در امور عمومي (كميته‌ي بهداشت و محيط زيست) و كميته‌ي مبارزه با مواد مخدر.
اين كميته‌ها براي انجام بررسي‌هاي كارشناسي تشكيل مي‌شدند. آنها گزارش خود را به شوراي برنامه‌ريزي منطقه‌اي مي‌دادند كه در صورت تصويب آن، براي شوراي وزيران ارسال مي‌شد، اما در حال حاضر چنين كميته‌هايي، ديگر وجود خارجي ندارند، بلكه كار ويژه‌هاي آن بر عهده‌ي شوراي برنامه‌ريزي منطقه‌اي گذاشته شده است.
سازمان‌هاي تخصصي اكو هم بخشي از اركان شمرده مي‌شوند و عبارتند از:
مؤسسه‌ي فرهنگي، اتاق بازرگاني، شركت مهندسي مشاور و دانشكده‌ي بيمه‌ي اكو كه در حال فعاليت هستند. همچنين قرار است مؤسسه‌ي آموزشي اكو، بنياد علمي اكو، بانك تجارت و توسعه‌ي اكو، شركت بيمه‌ي اتكايي اكو و بانك اطلاعات گمركي، مركز منطقه‌اي مديريت خطر بلاهاي طبيعي كه موافقت‌نامه‌هاي آنها امضاء و تصويب شده، فعاليت خود را در آينده‌ي نزديك آغاز كنند.93
تعداد و ماهيت سازمان‌هاي تخصصي مي‌تواند از سوي شوراي وزيران تغيير كند، اما آنها به هر صورت موظف هستند:
ـ گزارش فعاليت سالانه‌ي خود را به دبير كل ارائه كنند؛
ـ در مورد تصميم‌ها، روش و خط‌مشي، قبلاً از دبير كل مجوز دريافت كنند؛
ـ با دولت‌هاي عضو، از طريق دبيرخانه مكاتبه كنند.
مؤسسه‌هاي منطقه‌اي اكو عبارتند از:
اتاق بازرگاني و صنايع اكو، شركت مشترك كشتيراني (اكو)94، شركت هواپيمايي اكو95، مؤسسه‌ي آموزش عالي بيمه‌ي اكو، مركز بيمه‌ي اكو، شركت بيمه اتكايي اكو، شركت مهندسان و مشاوران اكو، بانك تجارت و سرمايه‌گذاري اكو و خبرگزاري اكو.
گفتار پنجم: همكاري با سازمان‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي
بر اساس عهدنامه‌ي ازمير، اكو مي‌تواند با ساير گروه‌هاي منطقه‌اي، سازمان‌هاي بين‌المللي، كشورها و نهادهاي ديگر ارتباط برقرار كند. ماهيت و حدود اين همكاري را شوراي وزيران اكو تعيين مي‌كند. برخي از اين سازمان‌ها كه با اكو يادداشت تفاهم و همكاري امضا كرده‌اند، وابسته به سازمان ملل‌متحد هستند، تعدادي هم به صورت منطقه‌اي فعاليت مي‌كنند. اين سازمان‌ها عبارتند از:
برنامه عمران ملل متحد،96 كميسيون اقتصادي ـ اجتماعي ملل متحد در آسيا و اقيانوسيه97، سازمان حمايت از كودكان ملل متحد98، صندوق جمعيت ملل متحد99، سازمان توسعه صنعتي ملل متحد100، سازمان علوم و فرهنگ ملل متحد101، برنامه بين‌المللي كنترل مواد مخدر102، سازمان خوار و بار و كشاورزي ملل متحد103، سازمان كنترل توسعه و تجارت ملل متحد104، سازمان كنفرانس اسلامي105، بانك توسعه‌ي اسلامي106، اتحاديه‌ي اروپا107، سازمان تجارت جهاني108، اتحاديه‌ي كشورهاي جنوب شرق آسيا109 و سازمان جهاني گمرك110.
مبحث سوم: رويكردها و راهبردهاي اكو
گفتار اول: مقدمه
فروپاشي اتحاد شوروي سبب شد در منطقه‌ي آسياي مركزي، تحولات اساسي صورت گيرد. جمهوري‌هاي آسياي مركزي، آذربايجان و افغانستان خواستار پيوستن به اكو شدند.111 پيوستن اعضاي جديد به سازمان همكاري اقتصادي با توجه به فروپاشي نظام دو قطبي در جهان و كاهش نفوذ منطقه‌اي روسيه، تحولي اساسي محسوب شد. تقويت همكاري‌هاي منطقه‌اي در پايان جنگ سرد و توجه روزافزون به گسترش سازمان‌هاي اقتصادي منطقه‌اي، بيانگر ظهور گرايش‌هاي جديدي در روابط ميان كشورها در پايان نظام دو قطبي در نظام جهاني بود.
تجربه‌ي تشكيل اتحاديه‌هاي اقتصادي در كشورهاي پيشرفته، همواره الگوي مطلوب رشد در ميان كشورهاي در حال توسعه شناخته مي‌شد.112 از اين رو كشورهاي تازه استقلال يافته نيز پيوستن به اكو را راهي براي رشد خود برگزيدند.113 بنيان‌گذاران اكو كه ورود كشورهاي تازه استقلال يافته را به منزله‌ي تقويت اكو برآورد كردند، با توجه به نيازهاي آنها، مطلوب‌هاي خود و توسعه‌ي روابط همه‌‌جانبه و چندجانبه در منطقه، تقاضاي كشورهاي ياد شده را پذيرفتند.
در نشست شوراي وزيران در فوريه 1992 در آنكارا، تقاضاي عضويت آذربايجان، ازبكستان و تركمنستان پذيرفته شد. در نشست ويژه‌ي وزيران در تهران نيز عضويت جمهوري‌هاي تاجيكستان و قرقيزستان مورد پذيرش قرار گرفت. در اين نشست قزاقستان به عنوان عضو ناظر پذيرفته شد، اما تقاضاي عضويت روماني پذيرفته نشد. در اين نشست تركيه پيشنهاد كرد عضويت جامعه‌ي ترك قبرس نيز در اكو پذيرفته شود كه مورد تأييد اعضا قرار نگرفت.

از هنگام تشكيل سازمان همكاري اقتصادي در فوريه 1985 تا تصويب پروتكل اصلاحي پيمان ازمير در 1990، اين سازمان فعاليت چشمگيري نداشت، حتي پس از آن نيز تا پيوستن كشورهاي آسياي مركزي، آذربايجان و افغانستان تنها نشست‌هاي مشترك مقام‌ها و مسئولان ذي‌ربط، بيانگر ادامه‌ي فعاليت اين سازمان بود.
به اين ترتيب پس از گسترش سازمان اكو، مرحله‌اي تازه در فعاليت اين سازمان آغاز شد. گرد آمدن ده كشور در يكي از حساس‌ترين مناطق استراتژيك جهان،114 سبب توجه روز افزون به اين سازمان شد. منطقه‌ي اكو در مسير اتصال بازارهاي شرقي ـ غربي، شمالي ـ جنوبي جهان قرار گرفته است. در يك سو بازارهاي عظيم چين و ژاپن و كشورهاي تازه صنعتي شده شرق و جنوب شرقي آسيا، در سوي ديگر شبه قاره‌ي هند و بازارهاي خليج فارس و آفريقا، دسترسي به آبراه‌هاي خليج فارس و اقيانوس هند و همچنين اروپا و ظرفيت‌هاي بالقوه صنعتي و اقتصادي آن توان و ظرفيت چشمگيري به اين سازمان بخشيده است.
پيوستن جمهوري‌هاي آسياي مركزي و آذربايجان به سازمان اكو، از عوامل مهم كسب اعتبار و اهميت اين سازمان پس از گسترش آن بود. اين جمهوري‌ها كه به روسيه وابسته بودند، پس از به دست آوردن استقلال سياسي با دشواري‌هاي بسياري در راه كسب استقلال اقتصادي روبرو شدند؛115 از اين رو پيوستن آنها به اكو به منظور يافتن جايگزين‌هاي تازه براي مبادله‌هاي اقتصادي و تأمين نيازهاي خود بوده است. آنها در آن هنگام درك روشني از مفهوم همكاري‌هاي اقتصادي منطقه‌اي نداشتند و بيشتر براي رفع مشكلات و تنگناهاي خود به اين سازمان پيوستند.
روشن است كه همكاري‌هاي منطقه‌اي براي رسيدن به كاركردهاي مثبت و گسترده، بايد راهي طولاني را طي كند. اين كشورها در همان حال كه از اعضاي جامعه‌ي كشورهاي مستقل مشترك‌المنافع بودند، پيوستن به سازمان همكاري اقتصادي را نيز براي تسريع در حل مشكلات اقتصادي خود دنبال كردند.116 تركيب واردات كشورهاي آسياي مركزي و نيز آذربايجان از روسيه، بيانگر وابستگي عميق ساختارهاي اقتصادي اين جمهوري‌ها به فدراسيون روسيه است.117 وابستگي‌هاي همه جانبه اين كشورها به روسيه، اتخاذ سياست‌هاي مستقل را از سوي آنها با دشواري‌هاي جدي روبرو ساخت. اما اين كشورها با پيوستن به اكو در پي يافتن راه‌هاي جديد همكاري منطقه‌اي، تلاش‌هاي خود را آغاز كردند. گسترش سازمان اكو نياز به دگرگوني‌هاي مناسب در فعاليت‌ها و تشكيلات اين سازمان را آشكار ساخت.
توجه ويژه آمريكا و اروپا به كشورهاي آسياي مركزي و آذربايجان، سبب شد سازمان اكو پس از پيوستن اعضاي جديد، در سطح بين‌المللي بيشتر مورد توجه قرار گيرد و بر اهميت آن افزوده شود. پذيرش اين جمهوري‌ها در كنفرانس امنيت و همكاري اروپا و نيز در شوراي همكاري آتلانتيك شمالي، بيانگر اهميت آنها براي آمريكا و اروپا است. بانك

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درباره منابع سازمان، توسعه بازار، سهم بازار Next Entries منبع تحقیق درباره ، مشتريان، ترجيحات