دانلود پایان نامه ارشد با موضوع استان گیلان، جهان خارج، اصالت واقع، واقع گرایی

دانلود پایان نامه ارشد

زینتی گلدانی یا گلخانه ای معمول است که از جمله سیکلمن بنت القنسول انواع سرخس ها وصدها نوع دیگر از گیاهان ازدیاد و نگهداری می شوند. در مراکز دیگر درختان و درختچه ها و پیچ های زینتی به منظور تهیه نهال پرورش داده می شوند. همچنین در برخی باغ ها اقدام به تهیه نشا گل های فصلی ویا دائمی شده است هریک از رشته های فوق خود در برگیرنده فنون مختلفی است که تخصص در تمامی انها کار مشکلی است روی این اصل در بعضی از موسسات پیشرفته انشعابات بیشتری در گلکاری ملاحظه می شود. مثلا در گلکاری گلخانه ای کشت و کار یک محصول خاص مثل گل میخک مورد توجه است یا افراد و کارگرانی که فقط به کار تهیه و کشت و پرورش سوزنی برگان تخصص می یابند. با این همه هنوز موسسات بسیاری وجود دارند که در انها در همه رشته های گلکاری فعالیت می شود مثلا در جنوب تهران در مراکزی تولید گل بریده کشت و پرورش گیاهان زینتی گلدانی پرورش درخت و درختچه های زینتی و کشت و کار تهیه نشا برای گاهای یکساله دوساله و دایمی و گیاهان پیازی انجام می‎شود. وضع جغرافیایی و طبیعی ایران که اسمان روشن و افتاب گرم ان عامل مثبتی برای رشد و نمو برخی گیاهان در بعضی از فصول است به ما این نوید را می دهد که در اینده نه تنها از واردات بی رویه بذر و قلمه گل و گیاه منصرف خواهیم شد بلکه برعکس به صادرات این محصولات خواهیم پرداخت بایستی توجه داشت که فراورده های داخلی مربوط به ابن دسته از گیاهان بایستی بتوانند در بازارهای داخل و خارج از کشور با فراورده های خارجی رقابت کنند. در حقیقت کسانی که به کار پرورش گیاهان زینتی می پردازند هنگامی در این حوضه موفق خواهند شد که همه ساله از محصول کارشان سود ببرند و برای دستیابی به این منظور مسائل مربوط به کیفیت گل میزان محصول در واحد سطح زودرسی و دیررسی گل هزینه تولید روش بسته بندی حمل و نقل و بازاریابی مطرح است.
عواملی نظیر درجه حرارت خاک و هوا شدت نور و طول مدت روشنایی میزان رطوبت و شدت تبخیر در کیفیت و میزان عملکرد فراورده های گیاهان زینتی بسیار موثر می باشد. بنابر انچه که در بالا ذکرش امد تولید کشت و کار و نگهداری گلها و گیاهان پوششی چمن ها و. . . هزینه چشم گیری را دربر دارد که کل این هزینه در ایران صدها میلیون تومان براورد می شود. در مقابل این هزینه مهم حفاظت و نگهداری این گیاهان مزایای بیشماری دارد که از جمله:
کشت مجموعه های گیاهی که بخشی از ان شامل گلها چمن ها و گیاهان پوششی می باشد از عوامل مهم در محیط زیست بشما امده ونقش عمده ای در سلامت این محیط برای زندگی مردم بازی می کند.
گلخانه ها محل های تولید نهال و کشت و کار گل و گیاه پارکها میدان های بزرگ محوطه ها و باغ های مربوط به ساختمان های دولتی و شخصی فروشگاه های ابزار کار و دیگر فروشگاه های این تولیدات در مجموع مراکز مهمی از نظر اشتغال می باشند.
گرچه تولید گل و گیاه و بذر این دسته از گیاهان رقم کوچکی از تولیدات ملی ما را تشکیل می دهد لیکن باتوجه به تنوع اب و هوا و وجود اسمان صاف و افتاب گرم در میهن ما امکان فعالیت بیشتر در این زمینه و احیانا صادرات این این تولیدات به کشورهای دیگر وجود دارد و این مساله می تواند از نظر اقتصادی حائز اهمیت باشد. کشت و کار برخی گونه های بومی از انهدام انها جلوگیری می کند و هم اکنون برخی از گونه ها که در معرض خطر نابودی می باشند. در باغبانی کشت و کار می شوند در اینده نظر به اهمیت روز افزون حفظ و نگهداری مجموعه های گیاهی گلکاری اهمیت بیشتری می یابد.
– و سرانجام گلکاری دارای اهمیت فرهنگی هنری و اموزشی است

۲-۱۳- رالیسم
ریشه این واژه از رئل: real و به معنای واقع یا واقعیت است معنای رالیسم در اصطلاحات فلسفی یعنی اصالت واقعیت خارجی و در این معنی رالیسم تنها در مقابل ایده الیسم که به معنای اصالت ذهن یا تصور است قرار می گیرد.
از باورمندان این مکتب:
1-جرج برکلی Berkeley که یک اسقف انگلیسی است و در سده هیجدهم میلادی می زیست. وی از پیروان حس و تجربه و از فلاسفه امپریست Empirist به شمار می اید. یعنی ریشه همه علوم را حس و تجربه می داند.
2-شوپنهاور: دانشمند نامدار المانی که در سده نوزدهم می زیست. وی برخلاف دکارت و پیروانش به معلومات ناشی از عقل معتقد نیست و منشا همه تصورات و اغاز همه علوم را حس می داند.
یک رالیست می پذیرد که جهان خارج مستقل از ذهن است. به عبارت دیگر جهان خارج هم در پیدایش و بقا و هم در کیفیت و دامنه ان هیچ به جهان ذهنی بشر وابسته نیست. انها هرگونه وابستگی جهان را به ذهن چه در پیدایش یا بقا چه در کیفیت یا دامنه نفی می کنند. چنانچه بشر از نظر تجربی و علمی دریافته که پیدایش ذهن-و انسان متفکر-در یک مرحله مشخص در طبیعت رخ داده و بنابراین واقعیات فراوانی در جهان وجود داشته که درست به دلیل ان که پیدایش ذهن وجود داشته اند هیچ وابستگی به ذهن نمی توانند داشته باشند و از طرف دیگر باز تجربه به انسان نشان داده که هرگاه برای شناخت یا کشف واقعیتی به بررسی پرداخته به همان نسبت که با ذهن باز و بدون پیش داوری قبلی با ان واقعیت رو به رو شده در شناخت و کشف ان موفق تر بوده است.
از نظر رالیسم ذهن یک اینه ساده یا یک دوربین عکاسی نیست که از واقعیتها عینا تصویر بگیرد و همان را تحویل دهد. رالیست نمونه ها و افرادی از یک پدیده را تجربه می کند و تغییرات و روابط ویژه را که در پدیده‎های مشابه مشاهده می کند تعمیم می دهد و قانون حاکم بر انها را کشف می کند.
رالیسم یا واقع گرایی پذیرفتن عوامل حقیقی در واقعیات امور و کوشش در به کار بردن انها واقع گرا کسی است که تا حد امکان عوامل حقیقی و واقعی را که در حوادث و امور دخیل هستند به حساب می اورد. واقع‎گرا به فردی گفته می شود که انچه را می گوید انجام دهد. سعی فرد واقع گرا بر این است که خود را با واقعیات جهان و محیط و جامعه وفق دهد. در کتاب فلسفه و اصول رالیسم امده است:
رالیسم واژه ای است فرانسوی که از ریشه لاتینی Real به معنای واقعیت گرفته شده است. رالیسم در معنای لغوی معادل واقع گرایی است. در واقع به معنای مکتب اصالت واقع است به لحاظ مابعد الطبیعی و در فلسفه یونان باستان واقعیت عبارت است از امر بیرونی خارج از ما. معمولا واژه real یا واقعیت در خصوص مرتبه محسوس عالم و واقعیت حسی به کار برده می شود. مکتب رالیسم نقطه مقابل ایده الیسم است یعنی مکتبی که وجود جهان خارجی را نفی کرده و همه چیز را تصورات و خیالات ذهنی می داند هدف حقیقی رالیسم تشخیص تاثیر محیط و اجتماع در واقعیتهای زندگی و تحلیل و شناساندن دقیق تیپها یی است که در اجتماع معینی به وجود امده است. سعی نویسندگان رالیسم در این است که جامعه خود را تشریح کنند و تیپهای موجود در جامعه را نشان دهد.
رآلیسم مکتبی فلسفی است که مدعی است بین علم و معلوم تطابق وجود دارد یعنی علم جهان را چنان که واقعاٌ است توصیف می کند رآلیسم شدوع ای است که در آن هنرمند باید در نمایش طبیعت ” طبیعت بدون انسان وبا انسان ” از هر گونه” احساسی گری” خود داری کند. در سیاست رآلیسم کسی را گویند که تا آنجا که ممکن است عوامل حقیقی و واقعیت را که در حوادث و امور و جریان عمل دخالت دارند به حساب می آورد و غالبا در مورد شخصی استعمال می شود که آنچه را می گوید انجام دهد.
ناتور الیسم نیز گونه ای از رآلیسم می باشد که به افراط کشیده شده است البته می توان گفت که هر دو به دنبال یک هدف اند رآلیسم به دنبال نمونه برداری و الگو گرفتن از طبیعت بود به همین سبب طبیعت گرایی برای رآلیسم جانشین مناسبی بود در این مکتب برای رسیدن به واقعیات به علم توجه می شود.
رآلیسم موضوعاتش را از مشاهده ی دنیا اجتماعی و تاریخی زمان خود بر می گزیدند و در واقع به مردم و ویژگی های اجتمایی علاقه مند است که تابه آن برای کارهای هنری قابل توجه نبودند در این مکتب پدید آوری بیشتر آثار به گروهای میانی و پایینی جامعه مانند کارگران صنعت گران زنان و بچه های بی سر پرست و ولگرد خیابانی تعلق داشت مثلا بالزاک در نوشته ی خود به نام پدر گوریوت انسانی را با ذات و درونی پست و نفرت انگیز توصیف می کند رآلیست ها بر این باورند که حقیقت را چه زیبا و چه زشت باید بیان کرد. به همین سبب برخی از آثار نقاشی رآلیستها زشت و زننده است. (کشور دوست، ۱۳۸۹، ۲٦-۳۷)

۲-۱۴-ایدآلیسم: اید آلیسم idealism اصالت تصور و آرمانگرایی
1-فرضیه ای است مبتنی بر اینکه اندیشه و تصور اهمیت اساسی در باب حقیقت دارد
2-در ادبیات و هنر فرضیه ای یا عملی که مفاهیم فکری یا انفسی یا مناظر زیبایی را بیش از صفات افاقی و حسی اهمیت می گذارد مکتبی که به تصور و تخیل خیلی بیش از تقلید صرف از طبیعت می دهد.
در فرهنگ انگلیسی-فارسی اریانپور اید الیسم را معنویت انکار وجود خارجی اشیا خیال اندیشی فلسفه فکری اصالت تصور و همگرایی تصورگرایی سبک هنری و خیالی و کمال مطلوبی معنا شده است.
واژه ایده اصلا یونانی است و معنای گونا گونی از قبیل:
ظاهر شکل نمونه برای ان ذکر کرده اند. این واژه از کلمه یونانی (ایده ئیو) که به معنای دیدن است گرفته شده و به نوشته استاد مطهری نخستین کسی که در اصطلاحات فلسفی این کلمه را به کار برده افلاطون است که به اعتبار یکی از معانی لغوی ان (نمونه) ان را در مورد یک سلسله ی حقایق مجرده که خود قائل بوده و امروزه در میان ما به نام (مثل افلاطونی) معروف شده به کار برده است. افلاطون برای هر نوعی اط انواع موجودات جهان ماده یک وجود مجرد عقلانی که افراد محسوسه ان نوع پر تو او و نمونه ی کامل ان افراد است قائل بوده و او را (ایده) که مترجمین دوره اسلامی (مثال) ترجمه کردهاند می خواند افلاطون منکر وجود افراد محسوسه نیست بلکه وجود انها را متغیر و جزیی فانی می داند بر خلاف ایده یا مثال که به عقیده ی وی دارای وجود لایتغیر و کلی و باقی است. در میان مسلمین اشراقیونی چون میر فندر سکی که به ان معتقد که مشائین و از جمله ابن سینا به شدت به ان مخالفند.
معادله های پارسی واژه ی ایدالیسم مکتب اصالت معنا تصور گرایی ذهن گرایی ایده باوری و بالاخره ارمان گرایی به کار رفته است. باید توجه داشت که ایدالیسم بیشتر نانگر یک نحوه جهت گیری و سلوک فکری است تا یک نظریه و مکتب. (کشور دوست، ۱۳۸۹، ۱۴٠-۱٦٠)

فصل سوم
موقعیت جغرافیایی شرق استان گیلان 

۳-۱-موقعیت جغرافیایی استان گیلان
استان گیلان در شمال ایران و جنوب باختری دریای کاسپین بین ۳٦ درجه و ۳۴ دقیقه تا ۳۸درجه و ۲۷ دقیقه عرض شمالی و ۴۸ درجه و ۵۳ دقیقه تا ۵٠ درجه و ۳۴ دقیقه طول شرقی از نصف النهار گرینویچ جای دارد. این استان از شمال به دریای کاسپین و از جنوب به رشته کوه های البرز و استان های زنجان و قزوین از باختر و شمال باختری به استان اردبیل و کشور آذربایجان و از سوی خاور به استان مازندران متصل می باشد.
استان گیلان با مساحتی در حدود ۱۴٠٠٠کیلومتر مربع حدود ۹. ٠درصد از کل مساحت ایران را در بر گرفته است. در ازای آن از شمال باختری به جنوب خاوری ۲۳۵کیلومتر و پهنای آن از ۲۵تا ۱٠۵ کیلومتر متغیر می‎باشد. (سالنامه آماری استان گیلان، ۱۳۸۵، ۳۷)
رشته کوه های البرز با ارتفاع ۳٠٠٠متر همانند دیواری در باختر و جنوب گیلان کشیده شده است. این منطقه را از فلات ایران جدا می سازد. طول نوار ساحلی گیلان از آستارا تا چابکسر در حدود ۳۱۵ کیلومتر برآورد شده است کمترین فاصله کوه از دریا در حویق نزدیک به ۳ کیلومتر و بیشترین فاصله آن از دریا در امامزاده هاشم حدود ۵٠ کیلومتر است. (اصلاح عربانی۱۳۷۴، ۵۵)

نقشه3-1- نقشه جغرافیایی استان گیلان به تفکیک شهرستان- بخش و دهستان
منبع: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان، 1390

۳-۲-تقسیمات سیاسی
براساس آخرین تحولات تقسیمات کشوری تا پایان ۱۳۸۳ استان گیلان دارای ۱٦ شهرستان ۴۹شهر و ۴۳ بخش و ۱٠۹ دهستان و ۲٦۸٦ آبادی دارای سکنه و ۲٠۵ آبادی خالی از سکنه است. رشت

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع اوقات فراغت، گروه های اجتماعی، ادارات دولتی، عوامل محیطی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع استان گیلان، دریای خزر، دریای کاسپین، استان قزوین