دانلود پایان نامه ارشد با موضوع استان خراسان، استان مازندران، استان اصفهان

دانلود پایان نامه ارشد

ای می تواند خطوط راهنمایی را در این نواحی برای توسعه این بخش فراهم کند .
2. جهان گردي یک فعالیت پیچیده ، چند وجهی و بخش بندی شده است که در بر گیرنده بخش های دیگری مانند کشاورزی ، شیلات و صنعت ، تاریخ ، نظام حمل و نقل ، آب ، برق ، مخابرات و دیگر ساخت هاست .
3. جهان گردي اساساً محصولی از یک تجربه را می فروشد که شامل استفاده بازدید کننده از تسهیلات و خدمات معین است . در فرایند برنامه ریزی باید انطباق محصولات و بازارهای جهان گردي مورد توجه قرار گیرد .
4. جهان گردي مي تواند منافع اقتصادي مستقيم و غيرمستقيمي را همراه داشته باشد . از طريق برنامه ريزي دقيق و يكپارچه مي توان اين منافع را به حداكثر رساند .
5. جهان گردي مي تواند منافع و معايب فرهنگي- اجتماعي گوناگوني ايجاد كند . برنامه ريزي براي تعيين اين كه بهترين سياست توسعه جهان گردي براي احتراز از مشكلات فرهنگي- اجتماعي و استفاده از جهان گردي به عنوان وسيله اي براي حفاظت از محيط زيست ، به كار رود.
6. اشكال جهان گردي ، بر اساس تغيير روندها و ديگر خصوصيات بازار تغيير مي كند . برنامه ريزي مي تواند براي بهنگام سازي و تجديد حيات نواحي داراي توسعه قديمي شده يا داراي طراحي نامناسب ، مورد استفاده قرار گيرد .
7. توسعه جهان گردي ، به نيروي انساني داراي مهارت هاي ويژه نياز دارد . نيروي انساني علاقمند براي كسب اين مهارت ها و قابليت ها بايد آموزش ديده و تربيت شوند .
8. رسيدن به توسعه كنترل شده جهان گردي مستلزم ساختار سازماني ويژه ، راهبردهاي بازاريابي و برنامه هاي تبليغاتي ، وضع قوانين و مقررات و معيارهاي مالي است كه از طريق فرايند برنامه ريزي جامع و همپيوند كه مي تواند ارتباط نزديكي با سياست گذاري جهان گردي و توسعه داشته باشد ، تامين مي شود . (p54 ، 1986، haywood)
21-سطوح و انواع برنامه ریزی جهان گردی

1-21-سطح بین الملل
این سطح برنامه ریزی بیشتر به خدمات حمل ونقل بین الملل مربوط می شود. جریان گردش گران و برنامه های گشت جهان گردان درمیان کشورهای مختلف مکمل توسعه خصوصیات جاذبه های اصلی و خدمات درکشورهای همجوار وراهبردهای بازاریابی چندکشوری وبرنامه های پیش بردی است. (belt,1973,p34)
2-21-سطح ملی
برنامه ریزی جهان گردی درسطح ملی چندین عنصر عملیاتی را درکانون توجه دارد:
– خط مشی جهانگردی
– برنامه ساختاری کالبدی
– توسعه تسهیلات
– ملاحظات اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی
– ساختارهای سازمانی(belt,1973,p34)
3-21-سطح منطقه ای
برنامه ریزی سطح منطقه ای جهان گردی به طور معمول برای منطقه ای ازکشور، چند استان و یا شاید یک گروه جزیره انجام می شود.اگر خط مشی وبرنامه ملی ای وجود داشته باشد، درچارچوب این برنامه انجام می شود. (belt,1973,p34)

فصل سوم:
معرفي منطقه مورد مطالعه

1- جغرافیای طبیعی استان سمنان
1-1- موقعیت جغرافيايي
این استان از 34 درجه و 17 دقیقه تا 37 درجه و 30 دقیقه عرض شمالی و از 51 درجه و 58 دقیقه تا 57 درجه و 58 دقیقه طول شرقی ، با مرکزیت شهر سمنان از جانب شمال به استان مازندران ، از جنوب به استان اصفهان ، از مشرق به استان خراسان و از مغرب به استان تهران محدود است . استان سمنان از نظر موقعیت جغرافیایی به گونه ای كه هر چه از غرب به شرق آن پیش می رویم به میزان ارتفاع آن از سطح دریا اضافه می شود ، به نحوی كه شهر گرمسار كه غربی ترین شهر استان محسوب می گردد 825 متر و شهر شاهرود كه شرقی ترین شهر استان به شمار می آید 1365 متر از سطح دریا ارتفاع دارند . از آن جایی كه عامل ارتفاع با حرارت جو نسبت معكوسی دارد یعنی هرقدر ارتفاع زیادتر می شود حرارت نیز به همان نسبت تقلیل می یابد، می توانیم شهرستان گرمسار و شهرستان شاهرود را به ترتیب گرم ترین و سردترین منطقه استان قلم داد كنیم . گسترش عوارض طبیعی به گونه ای است که قسمت های شمالی استان تحت تأثیر ارتفاعات البرز بوده و اقلیم کوهستانی برآن حاکم است و نواحی جنوبی با گسترش کویر و نمک زارها تبدیل به ناحیه خشک و بیابانی گردیده است . بلندترین نقطه ارتفاعی استان در قسمت شمالی آن واقع شده و در حرکت به سمت جنوب ، ارتفاع عمومی منطقه با شیبی حدود 8 تا 10 در هزار کم می شود . وضعیت توپوگرافی استان نیز از شرق به غرب دارای ش

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع عرضه و تقاضا، برنامه ریزی توسعه، خاورمیانه Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی تمرکز مالکیت، متغیر مستقل، ارزش بازار