دانلود پایان نامه ارشد با موضوع آسیب دیدگی، پرخاشگری، اختلالات روانی

دانلود پایان نامه ارشد

وضعیت متابولیک طبیعی را حفظ کند(45). ایسکمی ابتدایی منجر به متابولیسم بیهوازی می شود، که این روش منجر به تأمین قدرت سلول نمی شود و باعث بروز اسید لاکتیک میشود. این رویداد به طور رایجی بعد از TBI اتفاق میافتد و کالبد شکافی حدود 60 درصد از قربانیانی که در این حادثه جان خود را از دست دادند، وجود ایسکمی را در آنها اثبات مینماید (32). این موضوع همچنین به عنوان سندرمی با علائم و نشانههای آغازین سردرد، تهوع و اختلالات بینایی شناخته میشود، که وقوعشان بستگی به شدت علت و اتیولوژی بروز واقعه ، سرعت توسعه، مکان جراحت و درجه کمپلیانس داخل جمجمهای بستگی خواهد داشت. درمان خونریزی داخل جمجمهای (پایش مداوم فشار مغزی، درناژ مایع، کرانیکتومی، هایپرونتیلاسیون، باربیتوراتها و …) جهت حفظ فشار پرفیوژن کافی ضروری است. حفظ فشار پرفیوژن مغزی در حد کافی، برای پیشگیری از عوارض جدی آسیبدیدگی سر که ناشی از کاهش میزان خونرسانی به مغز میباشد، از اهمیت خاصی برخوردار است (42). اگر فشار پرفیوژن مغز به زیر حد آستانه مربوط به بیمار برسد، آبشار اتساع عروق به وقوع پیوسته و حجم خون داخل مغز افزایش مییابد و در نتیجه فشار مغزی بالا میرود. هر گونه کاهش در وضعیت خونرسانی به مغز میتواند موجب کاهش ونتیلاسیون، هیپوکسی و ایسکمی گردد و درنهایت صدمات دایمی و جبرانناپذیری بهوجود آورد (46).
ضربه سر میتواند با ضایعات گوارشی از گاستریت تا زخم معده همراه باشد. معمولاً این ضایعات در هفته اول بوده و در معده و دوازدهه روی میدهد. خونریزی گوارشی شدید که در آن نیاز به تزریق خون باشد در 10 درصد از بیماران آسیب شدید سر دیده میشود (43). عدم تعادل مایعات، الکترولیتها و مواد غذایی در بیماران دچار آسیبدیدگی سر شایع میباشد. بیشترین موارد عدم تعادل میتواند ناشی از هیپوناترمی ( کاهش در سدیم خون که اغلب به دلیل سندرم ترشح نامناسب هورمون ضدادراری پدید میآید)، هیپوکالمی ( کاهش پتاسیم خون) و نیز هیپرگلسیمی(افزایش گلوکز خون) باشد. برای درمان عدم این تعادلها، باید میزان مصرف مایع از راه لوله تغذیه یا مایعات وریدی (از جمله محلول نمکی هایپرتونیک) به دقت انجام شود. برای درمان هیپرگلیسمی ممکن است که انسولین تجویز گردد. بروز سوء تغذیه نیز مشکلی شایع در ارتباط با افزایش نیازهای متابولیک در آسیبدیدگیهای شدید سر است. آسیب دیدگی سر منجر به تغییرات متابولیکی میگردد که مصرف کالری و دفع نیتروژن را افزایش میدهند. در این موارد نیاز به پروتئین افزایش مییابد. در زمینه تغذیه زودهنگام، برای هر بیمار به طور جداگانه تصمیمگیری صورت میگیرد. انتخابهای موجود شامل هایپرالیمانتاسیون وریدی یا استفاده از لوله تغذیه (معدهای یا ژژنومی) میباشند. مصرف کالری در بیماران TBI، تا 120 الی 140 درصد افزایش یافته و همین امر پایش دقیق وضعیت تغذیه را ضروری میسازد.
بیماران دچار آسیب دیدگی سر، در معرض خطر بالای بروز حملات تشنجی پس از آسیب قرار دارند. حملات تشنجی پس از آسیب دیدگی را به سه دسته حملات فوری (24 ساعت اول پس از اسیبدیدگی)، حملات زودرس (روز 1 تا 7 پس از آسیب دیدگی) و حملات دیررس (پس از گذشت 7 روز از وقوع آسیبدیدگی) تقسیم بندی میکنند (38).
یکی از بزرگترین چالشهایی که بوسیله کادر درمان تجربه می شود، پیشگیری از آسیب دیدگیهای ثانویه مغز است که میتواند مخربتر از آسیب دیدگی اولیه باشد (47،48). نتایج مربوط به TBI فراتر از مرحله حاد هستند و ممکن است برای سالهای زیادی باقی بمانند. دوره 6 ماهه بعد از آسیب زمانی است که بهبودی با شدت بیشتری رخ میدهد، اما ممکن است این زمان به یکسال یا بیشتر هم برسد. بعلاوه ظرفیت عملکردی ویژگی مهمی جهت تجزیه و تحلیل نتایج TBI میباشد(36). استفاده از الکل و افزایش داروهای مصرفی از جمله ریسکفاکتورهایی هستند که بهبودی بیماران دچار TBI را به تعویق میاندازند بعلاوه باعث افزایش خطر عود و وابستگی بیمار میشوند (49). بیمارانی که بعد از TBI زنده باقی می مانند ممکن است دچار ناتواناییهای موقت یا دائم شوند که این امر باعث عدم عدم توانایی آنها برای انجام فعالیتهای روزانه می شود. عوارض جسمی و روانی موقت یا دائم این بیماران بسیار غم انگیز است.
تغییرات عصبی روانی بعد از TBI بسیار زیاد و متنوع اند و به طور کلی در سه دسته عاطفی، شناختی و اختلالات رفتاری تقسیم بندی می شوند که به مراجعه مکرر این بیماران به روانشناسان منجر میگردد (50). بعد از TBI اختلالات عصبی متعددی به وقوع می پیوندد که شامل صرع، سردرد و اختلالات خواب، بعلاوه بیماری های مخرب عصبی شامل کاهش در عملکرد شناختی، آلزایمر و بیماری پارکینسون، اختلالات عصبی هورمونی( سندرم کم کاری هیپوفیز بعد از ضربه) و اختلالات روانی مانند اختلالات عاطفه، اضطراب، افسردگی و اختلالات عقده ای اجباری، میباشد. اختلالات غیر عصبی نیز شامل اختلال عملکرد جنسی، بی اختیاری ادراری و روده ای و عضلانی اسکلتی، بعلاوه احتمال اختلال عملکرد متابولیک است که ممکن است برای ماهها یا سالها با فرد مبتلا باقی بماند (51). سندرم بعد از تکان مغزی24 به طور معمول بعد از بروز TBI اتفاق میافتد و شامل علائمی مانند سردرد، گیجی، خستگی، حساسیت به نور و صدا، تشویش و تحریکپذیری، افسردگی، تهوع و استفراغ، اختلال توجه و تمرکز، مشکلات عصبی شناختی و عاطفه و تغییرات رفتاری میباشد. سردردها علامت اصلی و رایج ترین علامت سندرم بعد از تکان مغزی میباشند که در 7 روز آغازین بعد از بروز TBI رخ میدهند و وقتی به صورت مزمن درمیآیند که بیشتر از سه ماه به طول بینجامند (52). لوب فرونتال مغز نیز در جریان ضربه سر میتواند آسیب ببیند. اختلال علکرد ناحیه پره فرونتال سبب ایجاد طیفی از علائم سایکولوژیک میشود که به عنوان سندرم لوب فرونتال25 نامیده میشود. این سندرم مجموعهای از علائم عدم کنترل رفتاری نظیر تهاجم، پرخاشگری، عدم تحرک، آپاتی (بیاحساسی)، نقص حافظه و توجه، اختلال خلقی به همراه دارد. این بیماران معمولاً کنترل رفتارهای خود را ازدست میدهند. آسیب لوبهای تمپورال میتواند سبب اختلال تکلم، حافظه و رفتاری شود. آسیب لوب تمپورال غالب، سبب آفازی میگردد. اختلال حافظه، خلق، رفتار علاوه بر اسیب لوب فرونتال در ضایعات لوب تمپورال نیز دیده میشود.
تغییرات شخصیتی به علت آسیب به ساختمانهای مسئول رفتار و احساسات در مغز بروز میکنند. این آسیبها سبب پیدایش رفتار و احساس جدید، و نیز نقایص شناختی سبب تغییر درک بیمار نسبت به محیط اطراف خود میشود. این اختلالات شامل تحریکپذیری، بیثباتی، پرخاشگری، بیانگیزگی، اختلالات جنسی، اشکال در قضاوت و حالات تهاجمی میباشند.
اختلال خواب از مشکلات شایع بعد از ضربه سر است. فقدان خواب میتواند اختلالات شناختی، رفتاری، و خلقی را تشدید کند. چرخه خواب و بیداری اکثراً بعد از ضربه سر معکوس میشود و این حال روی اشتها نیز تأثیر میگذارد (43). درد مزمن عارضه معمول TBI است و با مرگ و میر و بهبودی ضعیف بعد از آسیب مرتبط است. این موضوع مستقل از اختلالات روانی است و مکرراً در میان بیماران با TBI خفیف مشاهده میشود (53).
نتایج دیگری که در دوره بازتوانی بیمار دچار TBI مشاهده میشود شامل: اختلالات گفتاری و دیداری، تغذیهای و معدهای رودهای، بعلاوه حافظه، توجه و تمرکز، پرخاشگری، آژیتاسیون، تحریک پذیری، بازداری زدایی اجتماعی، تغییر شخصیت، خطر خودکشی، طلاق، بیکاری و میباشد (54) .گولد و همکاران26 ارتباط معنی داری بین اختلالات روانپزشکی 12 ماه بعد از بروز TBI و بیکاری، درد، کیفیت پایین زندگی، و استفاده از راهکارهای تطابقی نامؤثر پیدا کردند (55). یک متآنالیز خطر افزایش یافته اسکیزوفرنی را به دنبال TBI در حدود 60 درصد، با تأثیر بیشتر در افرادی که استعداد ژنتیکی به جنون دارند، نشان داد (56). همانطور که TBI شدید تأثیرات فراوانی را بر روی فرد مبتلا میگذارد، افراد مبتلا به TBI خفیف و متوسط نیز عواقب آنرا تجربه میکنند (57). معمولاً بیماران از واحد اورژانس بدون هیچ گونه راهنمایی درباره تغییرات شناختی تأثیرگذار بر افکار و رفتار فرد از قبیل فراموشی، کاهش توجه و تمرکز، خستگی، حساسیت به نور و صدا، تغییرات بویایی و چشایی ترخیص میشوند (58). همچنین امکان دارد 3 ماه بعد از بروز TBI خفیف بیماران از ضعف حافظه و تمرکز در انجام فعالیتهای روزانه خود رنج ببرند (59). عدم وجود یک وضعیت غیر عادی در CT اسکن و MRI مدرکی برای عدم وجود یک وضعیت غیر عادی نیست (60). نتایج TBI خفیف نیز برای دراز مدت می توانند باقی بمانند، مطالعهای که در این زمینه انجام شده، 12 ماه تا 21 سال بعد از بروز TBI خفیف اختلالات شدیدی را در الگوی خواب بیماران نشان داد (61) بعلاوه مطالعه دیگری مشکلات عصبی رفتاری شدید و پایداری را در بیماران TBI خفیف نشان داد (62). یک مطالعه انجام شده بین سالهای 1986 تا 2008 با 32133 بیمار سالمند هلندی، افزایش معنی داری را در تعداد بستری شدن این افراد ناشی از TBI که به دلیل سقوط ایجاد شده بود بویژه در دوران سالمندی، نشان داد و بیشترین تشخیصی که برای آنها گذاشته شده بود تکان مغزی و کوفتگی بود (63). بیماران دچار TBI از نظر اجتماعی بیشتر دچار تنهایی می شوند و دوستان کمتری دارند که این تنهایی عمدتاً بوسیله توانایی حرکتی محدود شده بیماران حاصل میشود. وقتی شخصی فعالیتهای کاری، تحصیلی، اجتماعی، و … خود را کنار میگذارد، به همین ترتیب فرصت برخوردهای اجتماعی کمتری پیدا میکند (64). زاسلر و کروزر27 فعالیتهای جنسی بعد از TBI را بررسی کردند و مشاهده کردند که اکثر نمونهها دارای مشکلات جنسی مرتبط با مسائل عاطفی و روانی هستند (65). یک مطالعه کانادایی انجام شده با 104 زن، 5 تا 12 سال بعد از TBI متوسط تا شدید نشان داد که 46 درصد از آنها دچار آمنورهای شده بودند که بیش از 60 ماه طول کشیده بود و 68 درصد دچار سیکلهای نامنظم قاعدگی شده بودند. این نتایج نشان داد که فراهم کردن مراقبت بهداشتی برای این زنان بسیار ضروری است (66). بعلاوه بیماران دچار TBI میتوانند در زمره ویژگیهای افراد در معرض ” خطر آسیب ” و ” کیفیت زندگی پایین ” در نظر گرفته شوند زیرا تغییراتی در تمامی جنبههای زندگی آنها به وقوع میپیوندد که برای سالهای زیادی با آنها باقی میماند (67).
همانطور که قبلاً به آن اشاره شد، اکثر بیماران آسیب به سر علیرغم داشتن مشکلات فراوان از بیمارستان و مراکز درمانی مرخص میشوند و از آن جائی که اغلب تواناییهای عملکردی خود را از دست دادهاند بنابراین جهت مراقبت نیازمند خانوادههایشان میشوند از اینرو خانواده در خط مقدم چالشها قرار میگیرد(7). خانواده به عنوان دو یا تعداد بیشتری از افراد است که ممکن است توسط عواملی چون خون، ازدواج، یا فرزند خواندگی با هم مرتبط باشند. این افراد بوسیله عواطف قوی و احساس تعلق و تعهد برای زندگی با هم و مراقبت از یکدیگر در کلیه زمانها به یکدیگر وابستهاند. این تعریف وسیع، محدوده گستردهای ازانواع خانواده را تحت پوشش قرار میدهد و شامل خانوادههایی متشکل از یک فرد بیوه و فرزندش، یک زوج بدون فرزند و زوج دارای فرزند و سایر بستگان آنها میشود (68).
ارتباط قوی بین عملکرد و نقش خانواده و وضعیت سلامت افراد آن وجود دارد. به طوریکه وجود بیماری در هر یک از اعضای آن، ممکن است مشکلات زیادی را در اعضای دیگر ایجاد کند حتی روی سلامت جسمی و روانی دیگر افراد تأثیر بگذارد (69،70). بیماری یکی از افراد در خانوادههای بسیار محکم نیز میتواند اختلال ایجاد نماید (71). بیماری ممکن است باعث بروز یک بحران در خانواده شود. در صورتیکه خفیف باشد همانند عفونتهای ویروسی در یک بچه، تغییرات مختصری در وظایف خانواده رخ میدهد ولی اگر صدمه شدید یا بیماری حادی به یکی از اعضای خانواده وارد شود به موازات عملکرد آن فرد، اختلال در سایر اعضای خانواده بروز مینماید. همچنین در صورتیکه بیماری مزمن بوده و درمان آن طولانی باشد به نوبه خود باعث بروز آسیب بیشتری میشود. بعضی از

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع فیزیولوژی، آسیب دیدگی، سوء مصرف مواد Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع کاهش اضطراب، روابط زناشویی، اختلالات روانی