دانلود پایان نامه ارشد با موضوع ، ابتلای، صعب

دانلود پایان نامه ارشد

شوهر
7- ابتلا زن به جنون یا امراض صعب العلاج
8- محکومیت زن وفق بند8 ماده 8
9- ابتلای زن به هر گونه اعتیاد مضر برابر بند 9 ماده 8
10- ترک زندگی خانوادگی از طرف زن

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع تعدد زوجات، بی عدالتی، عدم تمکین Next Entries کنوانسیون های بین المللی، حقوق بین الملل، میراث فرهنگی