دانلود مقاله با موضوع کیفیت زندگی، محیط زیست، اقتصاد علم، آداب و رسوم

دانلود پایان نامه ارشد

باتوجهبهاينکهاينتحقيقدرموردتاثیر استقرار منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس بر کیفیت زندگی مردم انجام شده است و به بررسی شاخصهای کیفیت زندگی از جمله اقتصاد، محیط زیست، فرهنگ، سلامت و تحصیلات می پردازد،لذا نتايجاین تحقيقميتوانددروزارتخانه های نفت، آموزشوپرورش، بهداشت و درمان، فرهنگ و ارشاد، اقتصاد و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان حفاظت محیط زیستمورداستفادهقرارگيردو بهويژهنتايجاین پژوهش می تواند مورد استفاده نهادهای و ادارات منطقه عسلویه قرار گیرد.

1-5- سؤالات تحقیق:
1-5-1- سوال اصلي:
استقرار منطقه ويژه اقتصادي انرژی پارس چه تاثيري بر كيفيت زندگي مردم منطقه عسلويه داشته است؟

1-5-2- سوالات ويژه:
استقرار منطقه ويژه اقتصادي انرژی پارس چه تاثيري بر وضعيت سلامت مردم منطقه عسلويه داشته است؟
استقرار منطقه ويژه اقتصادي انرژی پارس چه تاثيري بر وضعيت تحصيلات مردم منطقه عسلويه داشته است؟
استقرار منطقه ويژه اقتصادي انرژی پارس چه تاثيري بر وضعيت فرهنگي منطقه عسلويه داشته است؟
استقرار منطقه ويژه اقتصادي انرژی پارس چه تاثير مخربی بر وضعیت زيست محيطي منطقه عسلويه داشته است؟
استقرار منطقه ويژه اقتصادي انرژی پارس چه تاثيري بر وضعيت اقتصادي منطقه عسلويه داشته است؟

1-6- تعاریف متغیر ها
1-6-1- كيفيت زندگي
بنا به تعريف سازمان بهداشت جهاني كيفيت زندگي، درك افراد از موقعيت خود در زندگي از نظر فرهنگ، سيستم ارزشي كه در آن زندگي مي كنند، اهداف، انتظارات، استانداردها و اولويت هايشان است(نجات،1387،ص58) .
کوستانزا و همکاران1 در سال 2007 کیفیت زندگی را به عنوان تامین نیازهای انسانی در ارتباط با ادراکات افراد درگروهها از بهزیستی ذهنی تعریف می کند، و همچنین داس2 در سال 2008 کیفیت زندگی را به عنوان بهزیستی و یا عدم بهزیستی مردم و محیط زندگی آنها تعریف می کند (رضوانی،متکان،منصوریان وستاری ،1389،ص 93 )
پال3 در سال 2005 کیفیت زندگی را اینگونه تعریف کرده است: معیاری برای سنجش میزان تامین نیازهای روحی، روانی و مادی جامعه و خانواده که نشان دهنده ویژگی های کلی اجتماعی و اقتصادی یک ناحیه است (رضوانی و منصوریان،1386، ص 5 )
بطور کلی کیفیت زندگی مفهوم نامشخصی است و معنی آن بستگی به بستری دارد که در آن مورد استفاده قرار می گیرد کیفیت زندگی مستقیماً قابل مشاهده و اندازه گیری با ملاکهای پذیرفته شده عموم نیست بلکه یک انتزاع فکری است که تمهید شده است تا در نظر گرفتن چگونگی زندگی مردم را در چارچوب هایی تسهیل کند که در آن داوری درباره اینکه چه چیزی می تواند بهتر یا بدتر باشد مطرح شود بنابر این مشابه مفاهیمی چون توسعه، رفاه و بهزیستی است(دیوید ام،1381،ترجمه شاهی اردبیلی و حاتمی نژاد،ص160)
در فلسفه و نظریه شناخت، منظور از کیفیت زندگی چگونگی یک چیز است در زمینه اقتصادی معادل مرغوبیت و مجموعه ای از ویژگیهای یک کالا و عرضه کننده آن که باعث فروش کالا می شود را گویند و در زمینه اجتماعی و فردی معادل با شایستگی، صلاحیت و لیاقت می باشد(فراهانی و همکاران،1391،ص70)

1-6-2- اقتصاد
در فرهنگ لغت فارسي معين واژه اقتصاد اينگونه تعريف شده است: (اِ تِ) [ ع . ] 1 – (مص ل .) ميانه روي در هر کاري . 2 – رعايت اعتدال در دخل و خرج . 3 – (اِمص .) ميانه روي در هزينه ها، ميان کاري .
فرهنگ لغت آکسفورد اقتصاد را اينگونه تعريف کرده است: ارتباط ميان توليد، تجارت و عرضه پول در يک کشور يا منطقه مشخص.. در تعريفي ديگر اقتصاد مجموعه بزرگي از فعاليتهاي بهم مرتبط توليدي و مصرفي دانسته شده که به تعيين چگونگي تخصيص منابع کمياب کمک مي‌رسانند.اقتصاد همچنين به صورت «شبکه‌اي از توليدکنندگان، توزيع‌کنندگان و مصرف‌کنندگان کالاها و خدمات در يک مکان، منطقه و يا کشور» تعريف شده است.(سايت ويکی پديا)
اقتصاد علمی است که رفتار انسانها را به صورت رابطه ای ميان خواسته ها و منابع کمياب با کاربردهای مختلف مطالعه می کند. و همچنین اقتصاد علمی است که چگونگی تصمیم گیری جامعه درباره تخصیص منابع کمیاب برای تولید کالا و خدمات جهت ارضاء خواسته های نامحدود را بررسی می کند. در تعریفی دیگر اقتصاد عبارت است از شناخت، ارزیابی و انتخاب روشهایی که بشر برای تولید و توزیع کالا و خدمات از منابع محدود به منظور مصرف به کار می رود. (علوی، ص2)
موضوع اقتصاد عبارت است از ثروت (کالاها، خدمات و منابع)، از حیث چگونگی تولید، توزیع و مصرف آن. (شریعتی نجف آبادی، پژوهشکده باقرالعلوم)

1-6-3- محيط زيست:
اصطلاح محیط زیست خود از دو کلمه «محیط» و «زیست» ترکیب یافته است. این واژه در فرهنگ لغات داخلی و خارجی مورد توجه قرار گرفته است واژه محیط به معنای آنچه که احاطه می کند، احاطه اشیاء یا ناحیه یا موقعیت عمل احاطه کردن و نتیجه این عمل، جمع کلیه شرایط خارجی و اثر آنها در زندگی و توسعه موجودات، مجموعه عوامل فیزیکی – شیمیایی – بیولوژیکی و عوامل اجتماعی که در یک لحظه معین قادر به اثر گزاردن مستقیم یا غیر مستقیم فوری یا زمان دار در موجودات زنده و فعالیت انسان باشد، فرا گرفتن، نفوذ کردن، تحت نفوذ قرار دادن، شرایط و اوضاع و احوال و مانند آن تعبیر شده است درباره کلمه «زیست» گفته شده که به معنای چیزی است که یک شخص برای زنده ماندن به آن نیاز دارد، تهیه کردن غذای کافی یا پول کافی برای زنده نگه داشتن خود، حیات، زندگی و عمر، زندگانی، و مانند آن بنابراین می توان گفت که محیط زیست از نظر لغوی به معنای محلی که آدمی را احاطه کرده است می باشد و نیز قلمرو و حیات زندگی است(قاسمی، 1384، ص 22)
واژه محيط به معناي آن چه كه احاطه مي كند، احاطه اشياء يا ناحيه يا موقعيت، عمل احاطه كردن و نتيجه اين عمل است (فرهنگ دهخدا)
محيط زيست از طبيعت، جوامع انساني و نيز فضاهايي با فكر و به دست انسان ساخته شده است تشكيل يافته است و كل فضاي زيست كره ي زمين معني زيست كره را فرا مي گيرد (سلطاني، 1371، ص1).
در اين تحقيق براي اينکه مفهوم کيفيت زندگي اندازه گيري شود تعداد 25 سوال که شامل سوالات 1 تا 25 مي باشد در نظر گرفته شده است.
1-6-4- فرهنگ
واژه فرهنگ از دو بخش (فر) پشوندي به معناي پيش و (هنگ) از ريشه اوستايي به معناي کشيدن تشکيل شده است. (حاجي آقايي و عباسي، 1389، ص 49 )
فرهنگ را مي توان به عنوان مجموع ويژگي هاي رفتاري و عقيدتي اکتسابي اعضاي يک جامعه خاص تعريف کرد. (ثلاثي، مترجم، 1373، ص 35)
ادوار بارنت تایلور4 در تعریف فرهنگ می نویسد: فرهنگ مجموعه ای درهم تافته ای است که در برگیرنده دانستنی ها، اعتقادات، هنرها، اخلاقیات، قوانین، آداب و رسوم و عادت و هرگونه توانایی دیگر است که انسان به عنوان عنصری از جامعه به دست می آورد در حقیقت فرهنگ به مجموعه شیوه زندگی اعضای یک جامعه اطلاق می شود، چگونگی لباس پوشیدن آنها، رسوم ازدواج به زندگی خانوادگی، الگوهای کار، مراسم مذهبی و سرگرمی های اوقات فراغت همه را در بر می گیرد (حاجی آقایی و عباسی،1389، صص 50-49)

1-6-5- سلامت
در لغت نامه دهخدا اين گونه معني شده:
سلامت . [ س َ م َ ] (ع مص ، اِمص ) بي گزند شدن . بي عيب شدن .
سلامت از جمله واژه هایی است که بیشتر مردمان با آنکه اطمینان دارند معنای آن را می دانند تعریفش را دشوار می یابند واژه Health برگرفته از واژه انگلیسی Heal به معنای کامل است که نشان دهنده مقوله های تندرستی کامل فرد تمامیت و صحت و آسایش اوست (سجادی و صدرالسادات،1383، ص 245)
مطابق تعریف سازمان بهداشت جهانی، سلامت عبارت است از: وضعیت رفاه و آسایش کامل فیزیکی، روانی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و معنوی ( Marotz، به نقل از ضرابی و شیخ بیگلو، ص 112)
تعريف سلامتي عبارت است از رفاه کامل جسمي ، روحي ، اجتماعي و معنوي و نه فقط نداشتن بيماري و معلوليت (سايت اينترنتي دانشگاه علوم پزشکی مشهد)

1-6-6- تحصيلات
تحصيلات در لغت نامه دهخدا اینگونه تعریف شده است:تحصيلات . [ ت َ ] (ع اِ)ج ِ تحصيل . اکتسابات و محصولات . (ناظم الاطباء). || در تداول امروز، درسهايي که در مدارس خوانند و بيشتر در مورد مدارس عالي گفته ميشود: تحصيلاتش را در دانشکده … پايان داده است .
واژه تحصيل در فرهنگ معين اينکونه تعريف شده است: (تَ) [ ع . ] 1 – (مص م .) به دست آوردن . 2 – دانش آموختن . 3 – ( اِمص .) کسب

1-7- تعریف عملیاتی
1-7-1- کیفیت زندگی
در اين تحقيق براي اينکه مفهوم کيفيت زندگي اندازه گيري شود تعداد 25 سوال که شامل سوالات 1 تا 25 مي باشد در نظر گرفته شده است.
سوالات 1 تا 6 مربوط شاخص وضعيت اقتصادي
سوالات 7 تا 10 مربوط شاخص وضعيت زيست محيطي
سوالات 11 تا 15 مربوط شاخص وضعيت فرهنگي
سوالات 16 تا 19 مربوط شاخص وضعيت سلامت
سوالات 20 تا 24 مربوط شاخص وضعيت تحصيلات
بدين صورت کيفيت زندگي بوسيله سوالات فوق اندازه گيري مي شود.

1-7-2- اقتصاد
در اين تحقيق جهت اندازه گيري شاخص وضعيت اقتصادي سوالات 1 تا 6 در نظر گرفته شده است.
سوال 1: ميزان ايجاد فرصت شغلي جديد
سوال 2: ميزان رکود برخي از مشاغل مانند دامداري و کشاورزي
سوال 3: ميزان کاهش نرخ بيکاري
سوال 4: ميزان افزايش درآمد مردم
سوال 5: ميزان افزايش عرضه و تقاضا در بازار
سوال 6: ميزان افزايش هزينه هاي درمان

1-7-3- محیط زیست
در اين تحقيق براي اندازه گيري شاخص وضعيت زيست محيطي از 4 سوال استفاده شده است.
سوال 7: مزان افزايش آلودگي هوا
سوال 8: ميزان افزايش آلودگي آب
سوال 9: ميزان افزايش آلودگي خاک
سوال10: ميزان افزايش آلودگي صوتي

1-7-4- فرهنگ
در اين تحقيق براي اندازه گيري شاخص وضعيت فرهنگي از 5 سوال استفاده شده است.
سوال 11: ميزان افزايش اماکن تفريحي
سوال 12: ميزان افزايش اماکن مذهبي
سوال 13: ميزان افزايش و يا بهبود وضعيت کتابخانه ها
سوال 14: ميزان از بين رفتن آداب و رسوم بومي
سوال 15: ميزان تضعيف ارزشهاي مذهبي

1-7-5- سلامت
در اين تحقيق براي تشخيص و اندازه گيري وضعيت سلامت مردم سوالات 16 تا 19 در نظر گرفته شده است.
سوال 16: ميزان افزايش مراکز درماني
سوال 17: ميزان افزايش مراکز بهداشتي
سوال 18: ميزان ايجاد تحصيلات سلامت
سوال 19: ميزان افزايش مراجعه به پزشک
1-7-6- تحصیلات
به منظور اندازه گيري شاخص تحصيلات 5 سوال در نظر گرفته شده است.
سوال 20: ميزان افزايش امکانات آموزشي
سوال 21: ميزان افزايش مراکز آموزش عالي
سوال 22: ميزان افزايش تعداد واحدهاي آموزشي
سوال 23: ميزان افزايش تقاضاي ارتقاء سطح تحصيلات
سوال 24: ميزان افزايش رشته هاي تحصيلي

فصل دوم
مبانی نظری تحقيق

2-1- مقدمه
بررسي هر پژوهش و تحقيقي مستلزم يک پشتوانه علمي مناسب است خصوصاً در علوم انساني که پاسخ هاي صحيح متفاوتي را مي توان براي يک پرسش بر اساس ديدگاههاي متفاوت در نظر گرفت. بر اين اساس پژوهش حاضر نيز در اين بخش به منظور بررسي موضوع مورد نظر و در جهت يافتن پاسخي مناسب، موضوعات زير را که به نوعي مرتبط با موضوع اصلي پژوهش است را مورد بررسي قرار داده است. ابتدا به بررسي صنعت و صنايع نفت و گاز و پتروشيمي پرداخته شده و سپس مفهوم کيفيت زندگي مورد بحث قرار گرفته است و هر يک از شاخص هاي کيفيت زندگي در ارتباطشان با جوامع صنعتي تشريح شده است و در پايان به تحقيقات پيشين مرتبط با

پایان نامه
Previous Entries دانلود مقاله با موضوع کیفیت زندگی، محل سکونت، محیط زیست، کشورهای در حال توسعه Next Entries دانلود مقاله با موضوع توسعه صنعتی، صنعتی شدن، نفت و گاز، کشورهای در حال توسعه