دانلود مقاله با موضوع کودکان و نوجوان، کودکان و نوجوانان، عادت به مطالعه، ادبیات کودکان

دانلود پایان نامه ارشد

صورت دیداری مرتبط با آن نیست.
کرودر9: مطالعه، تنها انتقال اطلاعات از متن چاپی به ذهن خواننده نیست، بلکه در این میان، همکاری فعالانه از روی گنجینه‌ی دانش خواننده نیز صورت می‌گیرد. ما تجربیات خاص خود را به منظور فهم آنچه که خوانده می‌شود به میان می‌آوریم و این کار را با پر کردن فاصله‌ها، تفسیر و تأویل متن، انجام می‌دهیم.
تینکر و مک کالو10: مطالعه، شامل فهم نشانه‌های تصویری و متنی است که به عنوان محرکی برای یادآوری مفاهیم ایجاد شده توسط تجربیات پیشین، ایفای نقش می‌کنند و از طریق ساختن مفاهیمی که هنوز خواننده، آن‌ها را کسب نکرده است، مفاهیم جدیدی را تعمیم می‌دهند. این فرآیند به تکوین رفتارهای جدید که لازمه‌ی رشد شخصیتی و یا اجتماعی است، می‌انجامد.
مطالعه، در تلقی عامه از آن، رمزگشایی، خواندن و درک و فهم انسان‌ها از نشانه‌های چاپی و در سطحی بالاتر، دیداری، شنیداری است. مطالعه‌ایی که صرفاً تکرار طوطی‌وار افکار و اندیشه‌های نقش بسته بر کتاب‌هاست نسبتی با تفکر ندارد. مطالعه، باید راهگشای جان تفکر باشد و چنین مطالعه‌ای نسبت مستقیم با «پرسش» دارد.(یغمایی و خندان، 1383، ص 8-4)
• در مرکز فرآیند مطالعه، عمل ادراک وجود دارد.
• دومین سطح هنگامی بدست می‌آید که خواننده علاوه بر رمزگشایی از کلمات آنچه که کلمات می‌گویند را نیز بفهمد.
• خواننده باهوش و با دقت در هر حال و در هر صورت نسبت به آنچه که می‌خواند، دیدگاه انتقادی خواهد داشت و به گونه‌ای به آن واکنش نشان می‌دهد.
• گاهی کتاب‌هایی را می‌خوانیم که به طور اساسی، باعث تغییر دیدگاه ما نسبت به جهان و حتی تغییر مسیر زندگیمان می‌شود. (یغمایی و خندان، 1383، ص12)
هدف ادبیات کودکان در صورت مطالعه آزادانه حاصل می‌شود و اگر این مطالعه مقید شود، چون کار تلقی می‌شود خستگی و بیزاری می‌آورد. مطالعه‌ی صحیح آن نوع مطالعه‌ای است که فرد مطابق با هدف و با داشتن مهارت‌های لازم انجام می‌دهد. (حجازی، 1384، ص 212)
2-4-1. اهمیت مطالعه
نقش مطالعه و کتاب در زندگی، از جهات مختلف قابل بررسی است. آنچه در این بخش به آن اشاره می‌شود، پاسخی به این سوال است که چرا کودکان و نوجوانان باید مطالعه کنند؟
• مطالعه و کتابخوانی علم و آگاهی کودکان و نوجوانان را افزایش می‌دهد.
• عادت به مطالعه و تأثیر آن در دوران کودکی و نوجوانی، پایدار است.
• مطالعه راهی برای تقویت روحیه ی دینی کودکان و نوجوانان است.
• مطالعه باعث پیشرفت تحصیلی کودکان و نوجوانان است.
• مطالعه‌ی صحیح زمینه ساز تفکر و خلاقیت کودکان و نوجوانان است: خواندن داستان‌های مختلف، موجب شکل گرفتن ارزش‌های گوناگون در ذهن کودک می‌شود، حساسیت او را رشد می‌دهد و احترام به دیگران در او شکل می‌گیرد. رضایتی که از مطالعه به دست می‌آورد او را متکی به خود بار می‌آورد.
• مطالعه، باعث آرامش روحی و لذت معنوی کودکان و نوجوانان است. منتسکیو گفته است: من هرگز غمی نداشته‌ام، مگر آن که یک ساعت مطالعه‌ی کتاب، آن را از بین برده است. روح کنجکاو کودک به دنبال کشف حقایق تازه‌ای است و با خواندن کتاب به موضوع تازه‌ای پی می‌برد که مورد نیاز علاقه‌ی اوست.
• مطالعه، کودکان و نوجوانان را با مسائل روز جامعه آشنا می‌کند. آگاهی از زمان و مقتضیات آن یک ضرورت انکارناپذیر است.
• مطالعه، پیوند اندیشه با علم ،دانشمندان و خردمندان است.
• مطالعه، زمینه پند آموزی از تجربه‌های دیگران را برای کودکان و نوجوانان فراهم می‌سازد.
• مطالعه، افق های فکری کودکان و نوجوانان را گسترش می‌دهد.
• مطالعه و کتابخوانی، راهی برای شناخت الگوهاست.
• مطالعه، ابزاری برای آموزش غیرمستقیم راه و رسم زندگی به کودکان و نوجوانان است.
• مطالعه، توانایی کودکان و نوجوانان را در بیان نیازها و خواسته‌هایشان افزایش می‌دهد.
• مطالعه، راهی برای جبران کمبود وقت در کلاس و مدرسه است.
• مطالعه، یکی از بهترین راه‌های غنی سازی و بهره‌وری از اوقات فراغت است. (کار بخش، 1386، ص15-29)
2-4-2. مطالعه و رشد
رشد کودک را عوامل موثر زیادی تقویت می‌کند. اگر به تجارب غنی‌ای که توسط خانه، مدرسه و گروه‌های همسالان فراهم می‌شوند توجه نکنیم، به راحتی می‌توان مبالغه کرد. مطالعه کتاب و مقالات سازنده رشد است. به منظور بررسی دقیق تر کمک مطالعه به فرایند رشد، جنبه‌های مختلفی از آن را مورد بررسی قرار خواهیم داد: (یغمایی وخندان،1383،ص49)
2-4-2-1. مطالعه و رشد جسمانی
آشکارا کودک بدون گوش فرا دادن به داستان‌ها یا مطالعه کتاب‌ها، از نظر جسمانی و تن کار شناختی می‌تواند به رشد خود ادامه دهد. ولی در مرحله‌ای کودکان اساس بازی‌هایشان را بر عقایدی که از یک داستان یا مجموعه‌ای از داستآن‌ها که شنیده، دیده و یا خوانده‌اند قرار می‌دهند و ممکن است بازی‌های جست و خیزی آن‌ها نظام‌مندتر و پرمحتواتر شود. ( یغمایی وخندان،1383،ص46)
2-4-2-2. مطالعه و رشد عقلانی
وظیفه عمده مطالعه کسب اطلاعات برای یادگیری بیشتر در باره محیط اطراف است. در این فرایند، مهارت‌های خود را با دخیل شدن در رهیافت‌های عقلانی مختلف توسعه می‌دهیم. برخی از انواع مطالعه، به تفکر هوشمندانه، عقاید نقادانه، مفاهیم و ساختارهایی که بر مهارت‌ها و مشاهدات انتقادی بنا نهاده شده‌اند و در مراحل پیشرفته‌تر به خردمندی منجر می‌شوند، نیاز دارند. ( یغمایی وخندان،1383،ص48)
2-4-2-3. مطالعه و رشد زبانی
مطالعه، لذت بردن از زبان و کاربرد مهیج و روشنگر زبان توسط افرادی است که در به کار بردن زبان نوشتاری کار کشته‌اند. مطالعه در کودکی به طور عمده به رشد گنجینه واژگان مربوط می‌شود و آن را توسعه می‌دهد. رشد زبانی به معنای بهبود تفکر به منظور درک و کشف بهتر جهان و کاویدن و لذت بردن از آن است. (یغمایی وخندان،1383،ص 50)
2-4-2-4. مطالعه و رشد عاطفی
بخش عظیمی از آنچه خوانده می‌شود از آهنگ های مهر کودک تا داستان های پریان و رمان های نوجوانان، فرد را قادر می‌سازد تا دامنه‌ای از عواطف را تجربه کند. انسان به هنگام مطالعه، از اینکه توانایی برون رفت از شرایط عاطفی را دارد، احساس امنیت می‌کند. این خود محرکی است که به فرآیند تکوین عادت به مطالعه و تجربه لذت بخش آن یاری می‌رساند. تجربه‌های عاطفی حین مطالعه، ممکن است به برخی تنش‌ها بیانجامند. لیکن خواننده می‌تواند خود را از تنش‌ها خلاصی بخشد. پایان خوش داستان‌ها راه دیگر خلاصی از این تنش‌هاست.
در داستان و رمان کودک خیال می‌کند این حوادث در گذشته روی داده‌اند و این، به آسودگی خیال خواننده کمک می‌کند و حتی درک عمیق تری از انسان‌های پیرامون او را برایش امکان پذیر می‌سازد. (یغمایی وخندان ،1383،ص52)
2-4-2-5. مطالعه و رشد شخصیتی
مواجهه با مجموعه‌ی بزرگی از کتاب‌ها، کودکان را قادر می‌سازد تا علایق خود را کشف کنند. مواد خواندنی در پرتو شناخت جنسی، قومی، فرهنگی، جغرافیایی، مذهبی و اخلاقی می‌توانند به خودشناسی بیانجامند و یا اینکه نشان می‌دهند دیگران نیز تعارضات مشابهی داشته‌اند و با این حال به زندگی خود ادامه داده‌اند. (یغمایی وخندان،1383،ص 54)
2-4-2-6. مطالعه و رشد اجتماعی
در داستان‌هایی که در آن‌ها گروه‌هایی از موجودات با یکدیگر زندگی می‌کنند و باهم در ارتباط‌اند، کودک، موقعیت‌های اجتماعی گوناگون را تجربه می‌کند. پرهیز از خشونت، همکاری با دیگران در انجام کارها، صبر و شکیبائی در برخورد با دیگران، احترام به بزرگترها، عشق ورزیدن به انسان‌ها در بسیاری از داستان‌ها وجود دارد.(یغمایی وخندان،1383،ص 55)
2-4-2-7. مطالعه و رشد اخلاقی
تکوین اجتماعات بشری بدون اخلاق امکان پذیر نخواهد بود. گفته شده که در ادبیات کودکان، نباید پیام اخلاقی را صریحاً به خواننده عرضه کرد. به هر حال بخشی از رسالت ادبیات کودکان راه گشایی تفکر اخلاقی برای کودک و پرکردن «خلاء اخلاقی» است که گریبانگیر بشر مدرن است. (یغمایی وخندان،1383،ص57)
2-5. خواندن
خواندن می‌تواند زیر مجموعه‌ی مطالعه باشد. عملی که در آن دیدن، شناسایی کردن علایم نوشتاری، تبدیل علائم نوشتاری به صوتی، درک مجموعه‌ی علائم و آواها و در نتیجه درک معنا از آن حاصل می‌شود؛ اما این درک با هدف آموختن یا آگاه شدن و یا لذت بردن می‌باشد. میر هادی خواندن رابه دو شاخه خواندن آزاد و خواندن مفید تعریف کرده که در یکی لذت بردن و سرگرم شدن هدف اصلی است و هر آنچه حاصل شود برنامه ریزی نشده است و در دیگری خواننده خود را از ابتدا پایبند اهدافی خاص قرار می‌دهد و در پایان نتایج را می‌سنجد. مثل آموختن کاری.تنها در صورت توالی این دو روش است که عادت به خواندن شکل می‌گیرد. (نقل در قزل ایاغ، 1386، ص 22)
در شرایط معمولی خواندن عبارت است از فرآیند تشخیص حروف چاپی یا نوشته شده و نیز گروهی ازحروف که لغت را تشکیل می‌دهند و مفهومی را از طریق یک ساخت تصویری منتقل می‌کنند و هم چنین درک معنی گروهی از لغات که «جمله» نامیده می‌شود. هرچند خواندن پایان همه چیز نیست ولی وسیله‌ای برای رسیدن به پایان است و به علت برخی اهداف معین انجام می‌شود. خواندن به منظور انجام کار یا تفریح انجام می‌شود در موارد زیر کار تلقی می‌شود:
1. برای فهمیدن علائم و جهت ها؛
2. برای متقاعد کردن دیگران؛
3. برای یادگیری نحوه‌ی عمل در موقعیت تازه؛
4. برای فهمیدن آنچه در دنیای پیرامون ما اتفاق افتاده است.
خواندن را وقتی از نوع تفریحی می دانیم که:
1. باعث سپری شدن اوقات فراغت شود؛
2. باعث فرارکردن از واقعیات سخت زندگی شود؛
3. بینشی را به ماهیت و انگیزه های انسانی بدهد؛
4. باعث تجسم کردن تجربیات متداول روزانه در ذهن شود؛
5. باعث ارضای کنجکاوی در مورد فرد یا اسرار طبیعت گردد؛
6. احساس لذت و شادی در دیگران بوجود آورد؛
7. باعث لذت بردن از تخیلات احساسی شود. (موهان واج، 1388،ص 110)
منصوریان (1389) در تفاوت بین مطالعه Study و خواندن Reading بیان می‌کند: مطالعه، خواندن هدفدار فرد در باره موضوعی است که از قبل برنامه ریزی‌کرده است. به عبارتی، مطالعه اغلب با سوالی در ذهن خواننده و نیاز اطلاعاتی وی آغاز می‌شود. مطالعه در این مفهوم فراتر از خواندن منابع اطلاعاتی است و حتی شامل همه‌ی فعالیت‌های ذهنی دیگر فرد در آن زمینه‌ی موضوعی هم می‌شود. بر این اساس خواندن به قصد سرگرمی و لذت را نمی‌توان مطالعه محسوب کرد. پس دامنه خواندن محدود به منابع نوشتاری است و نیز هدف خواندن می‌تواند تنها سرگرمی و لذت باشد، اگرچه مطالعه هدف دار دریک زمینه‌ی موضوعی هم نوعی «خواندن » است. (ص 32)
تحقیقات نشان داده که کودکان و نوجوانان در هر جامعه فعالترین خوانندگان به حساب می‌آیند. اما به گفته‌ی اسکار پیت «هیچ ضمانتی برای تداوم خواندن آن‌ها وجود ندارد» پس وظیفه‌ی بزرگسالان تنها به ایجاد اشتیاق خواندن خلاصه نمی‌شود بلکه بایستی در جهت تداوم خواندن گام به گام با آن‌ها همراه باشند تا عادت به خواندن شکلی پایدار به خود بگیرد.
مطالعه موفق، مطالعه‌ای است که خواننده را فعالانه درگیر کند. تا قادر به فهم معنای متن و آنچه که برای ما می‌تواند انجام دهد شویم. هنگامی که خواننده دریابد انواع گوناگون مطالعه وجود دارد. می‌تواند با متن به میان کنش بپردازد. آن موقع می‌توان چنین خواننده‌ایی را ماهر نامید. خواننده ماهر کسی است که با فهم کامل و انتقاد مطالعه می‌کند و همواره در مسیر بهترشدن و توسعه‌ی مهارت‌های جدید است .(یغمایی وخندان،1383، ص 75)
همیشه کتاب‌هایی وجود دارد که هر نوع سلیقه‌ای را راضی کند، وظیفه ما پیدا کردن کتاب‌هایی است که در خواننده عادت مطالعه ایجاد کند. اگر یک کار را به طور منظم تکرار کنید، اثر خود را خواهد گذاشت. اگر مدتی در خانه کتاب را محور قرار داده و بعد فراموش شود، بچه‌ها به عادت قبلی باز می‌گردند. (کولنیان، 1382، ص 66)
2-6. پایگاه های ایجاد عادت به مطالعه و خواندن
عادت به مطالعه امری اکتسابی است؛ یعنی همان طور که کودک، خواندن، نوشتن و حساب کردن را یاد می‌گیرد می‌تواند مطالعه را هم بیاموزد، پس بایستی روش را به او آموخت و او را به

پایان نامه
Previous Entries دانلود مقاله با موضوع کتابخوانی، عادت به مطالعه، کودکان و نوجوان، کودکان و نوجوانان Next Entries دانلود مقاله با موضوع دوران کودکی، کودکان و نوجوان، هنجارهای اجتماعی، وسایل ارتباط جمعی