دانلود مقاله با موضوع زنجیره تأمین، سفارشی سازی، مزیت رقابتی، واحدهای تجاری

دانلود پایان نامه ارشد

فرعی، یا واحدهای تجاری است که قادر به ردیابی و پیگیری هر TRU از بالا دست به پایین دست یا برعکس هستند.
هنگامی که محصول حرکت می‌کند و یک TRU جدید ایجاد می‌شود، جهت حرکت می‌تواند در فایل XML با استفاده از عناصر فرزند مناسب TRU_Transformation _Types نشان داده شود.
3-4- توسعه مدل
مقدمه:
امروزه بنگاه‌های تولیدی بهخوبی دریافته‌اند که کسب سود و بازدهی، دیگر بسان گذشته و با نرخ‌های دست نیافتنی قبلی نیست. این موضوع دلائل متعددی دارد از جمله افزایش رقبا و هجوم تازه واردها به بازار، که ممکن است هر یک با داشتن مزیت رقابتی خاص قیمت‌ها را تهدید و تنوع بیشتر را به مصرفکنندگان ارائه نمایند که این خود منجر به ازدستدادن سهم یا بخش‌هایی از بازار می‌گردد که طی سال‌ها و با زحمت و هزینه بسیار بدان دست یافته‌اند. برهمین مبنا هم اینک این موضوع در بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی از اهمیت ویژه و خاصی برخوردار است. در بسیاری از صنایع بویژه صنایع غذایی کارهای جدیدی در رابطه با توسعه روابط مشتری و تأمین کننده و ایجاد زنجیره تأمین مطمئن انجام گرفته است. از سویی سرمایه گذاری برای احداث خطوط تولید با ظرفیت بالا و دستیابی به تولید اقتصادی و ارائه محصول با نرخ مناسب به منظور در دست گرفتن بازار داخلی و بعضاً نگاه به بازارهای فرامرزی و از سوی دیگر ضرورت توجه و درک نیاز‌های اساسی مصرف کنندگان و ممانعت از جذب مشتری به محصولات و خدمات شرکت‌های رقیب داخلی و خارجی، تولیدکنندگان را به توجه و تمرکز بیشتر به ایده سفارشی سازی انبوه رهنمون شده است. سفارشی سازی انبوه ارائه محصول به مشتری است به گونه‌ای که مشتری شخصاً بتواند عناصر اساسی مربوط به محصول و آرایش آن را در درون انواع مدل‌های انتخابی که از قبل تحت یک نام تجاری ارائه شده اصلاح و تعدیل نماید. با توجه به خوادث پیش‌بینی نشده‌ای که همیشه در تولید زخ می‌دهد، سیستم‌های ردیابی موجود در محل می‌توانند به بهبود روابط با مشتری کمک کنند اینکار با در جریان قرار دادن مشتری نسبت به تکمیل سفارشش انجام می‌شود. در ایده سفارشی‌سازی انبوه نیز درخواست مشتری یک الزام اساسی است که مشتری در هر مرحله بتواند محصول خود را تصحیح نماید بکمک مدل اینجانب همراه افزایش روابط با مشتری، تصحیح آنلاین محصول مورد انتظار مشتری در شیوه سفارشی سازی با کمک سیستم قابلیت ردیابی انجام می‌پذیرد.
همانطور که مستحضرید، ثبت اطلاعات مربوط به سفارش مشتری در مقادیر مختلف اندازه و نوع در زمان سفارش به عنوان یک الزام مهم در سیستم قابلیت ردیابی نظر گرفته شده است [72].
3-4-1- تعریف سفارشیسازی انبوه
فرایند ارائه گسترده محصولات و خدمات به بازار است که برای برآوردن نیازهای خاص مشتری اصلاح شده‌اند. سفارشیسازی انبوه یک تکنیک بازاریابی و تولیدی است که ترکیبی از انعطافپذیری و شخصیسازی سفارش با هزینه کم در تولید انبوه می‌باشد. سفارشیسازی انبوه، ترکیبی از هزینه‌های کم به ازاء هر واحد از فرایندهای تولید انبوه به انضمام انعطافپذیری سفارشیسازی می‌باشد. سفارشیسازی انبوه در بهترین حالت خود، مزیت استراتژیک و ارزش اقتصادی ایجاد می‌نماید. سفارشیسازی انبوه روشی برای بهتأخیرانداختن تمایز محصول برای مشتری تا آخرین نقطه ممکن در شبکه تأمین می‌باشد [97]. به بیان ساده سفارشیسازی روشی است که محصولات را در روش تولید انبوه، تولید نموده و در آخرین نقطه ممکن طبق نظر مشتری و به صورت سفارشی اصلاح می‌نمایند.
به گفته کنستانتینو157 و همکاران عواملی که بر رضایت مشتری اثر گذارند عبارتند از:
➢ تنوع محصولات
➢ زمان بین دریافت سفارش تا تحویل
➢ در دسترس بودن محصول
➢ تجربه مشتری
➢ قابلیت ردیابی سفارش
➢ احتمال بازگشت
تنوع محصول یکی از عواملی از که بر رضایت مشتری تأثیرگذار است. و مشتریان می‌توانند کالای مورد نظر خود را از بین محصولات ارائه شده، به آسانی انتخاب نمایند. تأخیر زمانی بین دریافت و تحویل سفارش یک پارامتر مهم است که باید بهشدت کنترل شود. بهویژه زمانی که سطح تمایز محصولات بالاست و رویکرد موجودی صفر را در نظر می‌گیریم. در محیط‌هایی که محصولات بهسرعت مشخصات فنی متمایزی را کسب می‌نمایند. سازمان می‌تواند از این اهرم بهعنوان مزیت رقابتی برای خود استفاده نماید. بدین صورت که در کوتاهترین زمان ممکن، محصول مورد نظر مشتری را آماده تحویل نماید. پس از تعریف نمونه کارهای محصولات قابل ارائه، در دسترس بودن در مرحله خرده فروشی، نشان دیگری از سطح خدمات است. پس از انتخاب محصول از کاتالوگ و یا اینترنت و یا رسانه‌های جعی، مشتریان به فروشگاه‌ها می‌روند و محصولات خود را دریافت می‌کنند. تجربه مشتری مربوط به سهولت خرید، داشتن گارانتی در سفارش و حملو نقل و غیره است که بهمعنی توانایی شرکت برای ایجاد یک رابطه ساده و آسان با مشتری می‌باشد. قابلیت ردیابی سفارش، یک خدمت بسیار معمول است که به مشتری این امکان را می‌دهد که، بتواند اطلاعات زمان واقعی موقعیت محصول در شبکه را داشته باشد، و در صورت وقوع هر گونه مشکل، بتواند بهطور سریع مداخله نماید. احتمال بازگشت، به مواقعی مربوط است که محصول به دلایلی چون معیوب بودن، تاریخ گذشته بودن و غیره، بازگشت داده می‌شود [98]. ما قابلیت ردیابی سفارشات در تحویل محصول را بسط داده و آن را به قابلیت ردیابی سفارش، در تولید بدل نمودهایم. بهگونه‌ای که مشتری بتواند محصول خود را از منشاء و در تمامی مراحل تولید، فراوری و تحویل ردیابی نماید و در صورت هر گونه مشکل، مداخلات لازم را انجام دهد.
3-4-2- مدل توسعهیافته:
با توجه به مطالب ارائه شده در بالا و پس از بررسی کامل مدل 8 دریافتیم که در این مدل، سفارش، زمان تحویل، زمان دریافت، Lead Time، سفارش دهنده و… ذکر نشده است. با اضافه نمودن کلاس فرعی Order می‌توانیم، زمان دریافت و تحویل سفارش را برای هر TRU در نظر بگیریم. TRU ها را با توجه به زمان دریافت و تحویل سفارش برای تولید، اولویتبندی نماییم. و همچنین می‌توانیم برای هر مشتری یک شناسه در نظر گرفته تا مشتری قادر به مشاهده سفارش خود در هر مرحله از روند تولید باشد و بتواند اصلاحات لازم را در هر مرحله از تولید، سفارش دهد. یعنی مشتری دارای شناسه منحصربهفرد خود باشد و بتواند به ردیابی محصول مورد نظر خود بپردازد، و در هر کجا که نیاز بود، با توجه به محدودیت‌ها، بتواند سفارش را اصلاح نموده و بهصورت گرافیکی مشاهده نماید.
شایان ذکر است که تخصیص این شناسه باید تحت محدودیت‌های خاص قرار بگیرد تا حریم خصوصی و مسائل امنیتی سازمان را به خطر نیاندازد.

نمودار 10: نمودار UML قابلیت ردیابی

همانطور که در شکل نیز مشخص است، یک کلاس فرعی با عنوان TRU_Order به مدل اضافه شده است. این کلاس فرعی، دارای زیر مجموعه‌هایی چون، ID، DATE، زمان دریافت سفارش و زمان تحویل سفارش و همچنین مشخصات ثانویه و سفارش شده توسط مشتری می‌باشد.
3-5- نتیجهگیری
در این فصل ما به مدلسازی اطلاعات قابلیت ردیابی پرداختیم و مدل مدل ارائه شده توسط جمسی (2010) را توسعه بخشیدیم. در ابتدای این فصل اصول مدلسازی سیستم را و ساختار استاتیک و شیوه‌های تبادل اطلاعات را بیان نمودیم. در ادامه مدل‌های محققانی را مورد مطالعه قرار داده و به توسعه مدل ارائه شده توسط جمسی (2010) پرداختیم.
در فصل بعدی این مدل را برای صنعت مواد غذایی و در بخش تولید محصول ماست مورد استفاده قرار می‌دهیم.

فصل 4- فصل چهارم: پیاده سازی مدل پیشنهادی در صنعت لبنیات
4-1- مقدمه
در فصل پیشین درباره مفهوم مدلسازی صحبت نمودیم و زبان مدلسازی را تشریح کرده عناصر و اجزای مدل را شرح دادیم. در این فصل با کمک داده‌های یک شرکت لبنی به مدلسازی اطلاعات محصول (ماست) می‌پردازیم.
این فصل از شش مرحله تشکیل شده است. ابتدا اطلاعات کلی در مورد سازمان بیان می‌کنیم. در ادامه برای مدلسازی سیستم قابلیت ردیابی در صنعت مورد نظر از شش مرحله عبور خواهیم کرد. در مرحله نخست مراحل تولید محصول در زنجیره را با کمک نمودار جریان فرایند توضیح می‌دهیم. در مرحله دوم ملاحظات قابلیت ردیابی را برای مدلسازی محصول تشریح می‌کنیم. در مرحله سوم به تشریح الزامات پرداخته و در مرحله چهارم مدلسازی مفاهیم را شرح می‌دهیم. در مرحله بعدی(مرحله پنجم) نمودار دینامیک بهر در زنجیره تأمین را رسم نموده و در مرحله ششم، بر مبنای مدل توسعهیافته، مدلسازی قابلیت ردیابی محصول را انجام می‌دهیم.
4-2- پیش از پیادهسازی
همانطور که در فصل سوم بیان داشتیم، پیش از هر گونه انطباق تکنولوژی‌های جدید قابلیت ردیابی، نکات زیر باید انجام، آنالیز و مستند شوند.
➢ نقشه جریان مواد در طول چرخه عمر محصول (تولید، فراوری، بستهبندی، توزیع)؛
➢ تعریف قوانین و واحد قابل ردیابی برای تخصیص شناسه‌های منحصربهفرد برای تمامی نهادهای قابل ردیابی؛
➢ آنالیز روش‌های فعلی مدیریت تحولات بچ؛
➢ شناسایی ارتباط بین واحد قابل ردیابی مواد اولیه و تأمینکنندگان آن (یک قدم به عقب) و بین واحد قابل ردیابی محصول و خریداران آن (یک قدم به جلو)؛
➢ اداره اطلاعات، ایجاد و ذخیرهسازی شناسه‌های منحصربهفرد و سایر ویژگی‌های مربوط به آن، مانند اطلاعات ایمنی و کیفی در مورد نهادهای قابل ردیابی (بچ، واحدهای تجاری، و غیره)؛
➢ تعیین روش تخصیص شناسه‌های منحصربهفرد به هر واحد قابل ردیابی (یعنی برچسب، بارکد، تگ RFID و غیره)؛
پیش از پیاده‌‌‌سازی اطلاعاتی در مورد سازمانی که قرار است مدل‌‌‌سازی سیستم قابلیت ردیابی در آن صورت پذیرد ذکر می‌‌‌شود. در ادامه ساختار اطلاعات سازمان تحلیل گشته و بهصورت مدل فرآیندی ارائه شده است.

4-2-1- اطلاعاتی درباره سازمان
این سازمان از سال 1369 با جمعآوری شیر در سطح گسترده شروع به فعالیت کرده است. در طي ساليان گذشته اين شركت از ابعاد گوناگون ظرفيت توليد، كيفيت و تنوع محصولات، شبكه توزيع سراسري و صادرات گسترش بسيار زيادي پيدا كرده است. در حال حاضر این سازمان به عنوان يكي از دو شركت رهبر بازار فراورده‌هاي لبني در كل كشور محسوب مي‌گردد.
این سازمان دارای واحدهای پاستوریزه، پنیر و فرادما می‌باشد. این شرکت در حال حاضر تولیدکننده 165 نوع محصول می‌باشد و دارای 4000 نفر نیرو انسانی است. محصول ماست در واحد پاستوریزه تولید می‌شود. در ادامه واحد پاستوریزه معرفی می‌شود.
واحد كسبوكار پاستوريزه
واحد پاستوریزه یکی از واحدهای اصلی سازمان می‌باشد. در این واحد محصولات مختلفی تولید می‌شود. محصولات اين واحد، انواع ماست، دوغ، خامه و نوشيدني‌هاي لبني مي‌باشد. محصول مورد نظر ما (یعنی ماست کمچرب 900گرمی) در این واحد تولید می‌شود.
4-3- مراحل مدل‌سازی
بر طبق نکات پیش از پیاده‌‌‌سازی سیستم، ابتدا باید مدل جریان مواد بدست آید،. سپس در بخش دینامیک جریان بهر، با تحلیل تحولات جریان و بررسی نقاط ثبت اطلاعات در سازمان، دقت، نوع جریان و ارتباط مواد و بهرها مشخص می‌‌‌شود.
4-3-1- مرحله اول: فرآیند تولید ماست
زنجیره تولید این محصول از 5 حلقه تشکیل شده است. دامدار، پروسس شیر، فراوری، انبارش و توزیع. شکل16 یک فلوچارت ساده از زنجیره تأمین ماست و ورودی و خروجی‌ها در هر مرحله را نشان می‌دهد.

شکل 16: مراحل تولید ماست در زنجیره تأمین

4-3-1-1- دامدار
اولین حلقه از زنجیره تأمین ماست کمچرب می‌باشد. دامداران تأمینکنندگان شیر بهعنوان ماده اولیه ماست می‌باشند، شیر بدست آمده از دامداری‌ها به دو دسته کلی تقسیم بندی می‌شوند: شیر صنعتی و شیر غیر صنعتی.
شیر صنعتی از دامداری‌های صنعتی بدست می‌آید. در این دامداری‌ها، خوراک دام طبق استانداردهای تعریف شده می‌باشد. همچنین نگهداری و عملیات شیردوشی تحت نظارت است. خوراک دام و شیر بدست آمده در این دامداری‌ها قابل ردیابی است. با توجه به خوراک و شرایط نگهداری مشخص، شیر بدست آمده با توجه به استانداردهای شیر، در محدوده قابل قبول برای سازمان است. شیر غیرصنعتی از خردهفروش‌ها

پایان نامه
Previous Entries دانلود مقاله با موضوع چرخه عمر، زنجیره تأمین، واحدهای تجاری، ساختار و محتوا Next Entries دانلود مقاله با موضوع زنجیره تأمین، مواد غذایی، زنجیره توزیع، صنایع غذایی