دانلود مقاله با موضوع استان فارس، استان هرمزگان، اوقات فراغت، آبشار مارگون

دانلود پایان نامه ارشد

روستائي از دهستان تراكه از توابع بخش كنگان شهرستان بوشهر استان فارس بوده است. اما با تغيير در تقسيمات كشوري روستاي لامرد دهستان تراكمه به مركز بخش لامرد تبديل شد كه شامل 6 دهستان تراكمه، وراوي، گله‌دار، علامرودشت، بيرم و اشكنان بوده است.
3-5-3-1 مشخصات جغرافيايي
در جنوب استان فارس با 5683/4 کيلومتر مربع مساحت در طول جغرافيايي54 درجه و52 دقيقه و عرض جغرافيايي 28 درجه و 27 دقيقه در جنوبي ترين نقطه استان فارس واقع شده است و 46%‌ از مساحت کل استان را به خود اختصاص داده است. از شمال با شهرستان لار و فيروز آباد و از طرف جنوب با استان هرمزگان و از جنوب و غرب با استان بوشهر همسايه مي باشد.
با اختلاف ارتفاع 450 تا500 متر از سطح دريا و متوسط بارندگي ساليانه حدود 250 ميليمتر با ويژگي سيل آسا در مدت کوتاهي از سال (سه ماه سال) و تبخير ساليانه 4000 ميليمتر داراي آب و هواي گرم و خشک مي باشد، حداکثر گرما در فصل تابستان 50 درجه سانتيگراد بالاي صفر و سردترين زمان آن صفر درجه سانتيگراد مي باشد.
3-5-3-2 وجه تسميه و پيشينه تاريخي 
نام قديم لامرد تراكمه بوده است و اين نام گذاري به دليل مردماني است كه از تركمنستان به اين منطقه كوچ كرده اند. اين ناحيه درسال 1310 هـ . ش به لامرد تغيير نام پيدا كرد. بر اساس شواهد موجود، تاريخ لامرد از تاريخ شهر لار متاثر بوده و به نظر مي رسد که منطقه لامرد نيز از مناطق مورد توجه حكام هخامنشي جهت ايجاد ضراب‌خانه حكومتي بوده است. هم اكنون بخشي از نيروي كار بنادر حوزه خليج فارس از اين منطقه تامين مي شود و منطقه نيز مورد توجه خاص است.
3-6 ژئوتوريسم (گردشگري زمين شناسي) استان فارس
ژئوتوريسم كه در مطالعات اخير محققان «گردشگري زمين شناسي» ناميده شده است به مفهوم بازديد و بهره برداري از جاذبه هاي زمين شناسي بدون لطمه زدن به طبيعت معني شده كه مفهومي فراگيرتر و گسترده تر از پيش داشته و دامنه‌ي وسيعي را در بر مي گيرد. بازديد از جاذبه هاي زمين شناسي كه يكي از مهم ترين آن ها جاذبه هاي ژئومورفولوژي و زمين شناسي است؛ امروزه يكي از شاخه هاي اصلي ژئوتوريسم را تشكيل مي دهد.
چين خوردگي در استان فارس كم تر بوده و حالت اوليه خود را نيز از دست نداده است. در اين ناحيه قلل و فرورفتگي ها اغلب به موازات يكديگر واقع شده اند و به دليل بارندگي، رودخانه هاي بزرگ و دره هاي وسيع در آن يافت نمي شود. در كوه هاي استان فارس طبقات ائوسن، توده هاي عظيمي را تشكيل مي دهد. زاگرس در نواحي خوزستان، لرستان و فارس برروي سنگ هاي شيستي، آهكي و مارني و تشكيلات جوان تر متعلق به دوره كرتاسه شيست ومارن تشكيل شده كه داراي سنگواره پالئوسن مي باشد. بعد از مدتي محيط رسوبي عميق تر شده و لايه هاي آهكي به وجود آمده همراه با مارن و شيست مي باشند. در حوضه رسوبي زاگرس رسوب گذاري از دوره اليگوسن به ميوسن هم چنان ادامه داشته و سازند آهک آسماري تشكيل مي شده است. در اين سازند دو بخش تبخيري و ماسه سنگي شناخته شده است. بر روي سازند آهک آسماري، سازند فارس به طور هم شيب قرار دارد كه قسمت زيرين آن گچي بوده و مانع اصلي خروج مواد نفتي شده است. در سازند فارس رخساره هاي نرم تنان، خار پوستان، مرجان ها و ميكرو فسيل ها مختلف ديده شده است. بنابراين سن گروه فارس ميوسن و قسمتي از پليوسن مي باشد.

3-7 رودخانه ها، چشمه ها و آبشارهاي استان فارس
رودخانه و حواشي آن ها همواره يكي از كانون هاي تفرجگاهي و شكارگاهي و صيادي ورزشي محسوب مي شوند، برخي از مهم ترين اين رودخانه ها عبارتند از: کر، پيرآب، شادكام، شش پير، شورجهرم، شور لار، دالکي. مهم ترين آبشارهاي اين منطقه نيز عبارتند از: آبشاردشتک ابرج و آبشار مارگون. چشمه هاي طبيعي و چشمه هاي آب گرم به دليل آب درماني و تفرجگاهي از نظر صنعت گردشگري و گذراندن اوقات فراغت از اهميت بسياري برخوردار هستند که برخي از آن ها عبارتند از: چشمه رچي، چشمه خارگان، چشمه بالنگان (حاجي آباد)، چشمه قدمگاه، چشمه چويو، چشمه ساسان، چشمه ابوالمهدي، چشمه شش پير، چشمه پلنگان، چشمه جونجان (جونون)، چشمه محمد رسول الله، چشمه بناب قادر آباد، چشمه آتشكده، چشمه تنكاب، چشمه حنيفقان، چشمه آب گرم، چشمه آب گرم سراب بهرام، چشمه اسري، چشمه برن هير، چشمه براق، چشمه تاسک، چشمه حاجت، چشمه سراب سياه، چشمه سراب شير، چشمه كان زرد، چشمه سرگ چينه، چشمه گنجينه، چشمه ميل اژدها و چشمه مردگان.
3-8 درياها، جزيره ها و تالاب هاي استان فارس
درياچه هاي زيادي در استان فارس وجود دارد که برخي از آن ها داراي آب شيرين هستند. اين درياچه ها عبارتند از: درياچه كافتر (شادكام)، درياچه مهارلو، درياچه پريشان (فامور)، درياچه طشت، درياچه بختگان، درياچه و تالاب ارژن
جدول دریاچه های مهم استان فارس

نام
موقعیت جغرافیایی
مشخصات
دریاچه پریشان
12 کیلومتری روستای ایاز آباد کازورن
آب دریاچه پریشان شیرین می باشد اما برای آشامیدن چندان مناسب نیست
دریاچه مهارلو
جنو

پایان نامه
Previous Entries دانلود مقاله با موضوع بیمارستان، مزیت نسبی، بیمارستان ها، سیاست گذاری Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره مکان یابی، مبلمان شهری، عوامل فرهنگی، وضعیت اقتصادی