دانلود مقاله با موضوع اخلاق حرفه ای، اصول اخلاقی، ارزش های اخلاقی، اخلاق کاربردی

دانلود پایان نامه ارشد

مشاهده می شوند از آن جمله اند . در آن زمان همه نقاشی را استعدادی ارثی می دانستند و معتقد بودند هرکس با استعدادهایی که در وجودش نهاده شده به دنیا می آید و امکان رشد آن استعدادها وجود ندارد امروزه شاهدیم که فن و هنر نقاشی با آموزش برای اکثریت انسانها قابل حصول شده و هرکس به فراخور کوشش و تلاش خود را در این زمینه قادر است تا حدودی پیشرفت داشته باشد . برای رشد استعداد خلاقیت جامعه باید شرایط لازم را داشته باشد . گذشته از آن خود فرد نیز در رشد این استعداد ، نقش اساسی دارد . در واقع همه ما توانایی و ظرفیت خلاقیت را داریم و بسته به تلاش و کوشش و جدیت است که تا چه حد خلاقیت خود را رشد داده و آن را به کار گیریم ( آقایی فیشانی ،1377).
هیچ تفکر خلاق احتمال وقوع نخواهد داشت مگر آنکه از مسأله آگاه باشیم و تعریف و تعهدی دربارۀ برخورد با آن داشته باشیم این مستلزم تعدادی مهارت مهم است تمام مهارت ها باید از طریق توجه مستقیم و سنجیده پرورش یابد ، بهترین نوع توجه تمرین و کاربرد است (قاسم زاده ،1372) .
خلاقیت در درون یک سازمان در خلأ بوجود نمی آید ، بلکه ساختار سازمانی به عنوان یک بستر ، زمینه را برای پیدایش خلاقیت آماده می کند . ساختار سازمان نمایانگر روابط واحدهای آن و نشان دهندۀ انعطاف پذیری آن است . سازمان هایی که دارای ساختار غیر منعطف باشند برای ایجاد همکاری و وحدت در دوران بحران دچار آشفتگی می شوند در حالی که سازمان هایی که امکان برقرار کردن رابطه ، به ویژه رابطۀ غیر رسمی و انعطاف پذیر را در ساختار خود پیش بینی می کنند ، عوامل مثبت و مؤثری را برای ترغیب و رشد خلاقیت ونوآوری در سازمان خود به وجود می آورند در این زمینه تحقیقات زیادی انجام شده از جمله ویلیامز42 با تحقیقی در مورد افزایش خلاقیت مشترک کارکنان و مدیران سازمان ها بیان داشت که در بیشتر سازمان ها ، بکارگیری و آموزش مدیران ارشد برای ایجاد محیطی خلاق برای کارکنان نادیده گرفته شده است به طوری که بیشتر سازمان ها بر حفظ و پرورش خلاقیت کارکنان تمرکز دارند . درحالی که بخش عمدۀ جریان خلاقیت و نوآوری در راستای نحوۀ عملکرد مدیران بخش ها و واحدهای سازمان هاست کاتز43 در تحقیقی با عنوان بررسی نوآوری در ورزش به عنوان مفهومی کاربردی برای آینده به این نتیجه رسید که استفاده از ابزار و تجهیزات پیشرفته و به کارگیری تخصص های متنوع و بالا در رویدادها و مسابقات ورزشی موجب ارائه نوآوری های مطلوبی در برگزاری آنها خواهد شد (صفری ،1385) .
محیط مساعد برای ایجاد خلاقیت
محیطی که فرد در آن قرار دارد باید محیطی لذت بخش باشد و خلاقیت در محیطی که فاقد انگیزه محرک و آزادی باشد به وجود نمی آید . ایجاد محیط مساعد برای ایجاد رفتارهای خلاق به شرایط و عواملی بستگی دارد که به برخی از آنها اشاره می گردد :
شرایط فیزیکی یا مکانی
محیطی که فرد در آن قرار دارد باید از ترتیبی برخوردار باشد که فرد بتواند انواع فعالیت هایی را که منجر به تفکر خلاق می شود در آن انجام دهد .
شرایط عقلانی ( فکری )
منظور از شرایط فکری ، محیطی است که فرد وادار به تفکر می شود . جو فکری مطلوب ، محیطی است که آنها را برانگیزد .
شرایط عاطفی
چنانچه شرایط فیزیکی و عقلانی مناسب برای فرد به وجود آید ، ولی شرایط عاطفی در خور او مهیا نشود ، امکان ادامۀ پرورش خلاقیت از بین خواهد رفت و در شرایط عاطفی مطلوب ، فرد احساس امنیت می کند (قاسمی ،1380) .
ویژگی های افراد خلاق
سازمان خود به خود خلاق نخواهد شد مگر اینکه افراد خلاق با خصوصیات و ویژگی های خاص ، پیکره ی آن سازمان را تشکیل دهند . آنانند که با تشکیل گروه های مختلف ، مجموعه ای را به وجود خواهند آورد که توسط رهبر و مدیر خلاق ، خوب حمایت شوند و مدیران با شناخت افراد خلاق و بکارگیری آنان در سیستم های مختلف و مناسب می توانند زمینه های لازم جهت خلاقیت و نوآوری را در سازمان برای همیشه فراهم آورند ( غلامپور ،1379) .
روانشناسان سعی داشته اند تا مشخصات افرادی که دارای سطح بالایی از خلاقیت هستند مشخص کنند ،« استیز » عوامل زیر رابرای افراد خلاق بیان داشته است :
سلامت روانی و ادراکی : توانایی ایجاد تعداد زیادی ایده به طور سریع .
انعطاف پذیری ، ادراک : توانایی دست کشیدن از یک قاعده و چارچوب ذهنی .
ابتکار : توانایی در ایجاد و ارائۀ پیشنهادهای جدید .
ترجیح دادن پیچیدگی نسبت به سادگی : توجه کردن و در نظر گرفتن چالش های جدید مسائل پیچیده
استقلال رأی و داوری : متفاوت بودن از همکاران در ارائه نظرات و اندیشه های نو .
عده ای دیگر ویژگی های افراد خلاق را به صورت زیر دسته بندی می کنند :
1- خصوصیات ذهنی – کنجکاوی- دادن ایده های زیاد درباره یک مسأله – ارائه ایده های غیر عادی – توجه جدی به جزئیات – دقت و حساسیت نسبت به محیط به خصوص به نکاتی که در نظر دیگران عادی به شمار می روند- روحیه انتقادی- علاقه وافر به آزمایش کردن و تجربه – نگرش مثبت نسبت به نوآفرینی .
2- خصوصیات عاطفی – آرامش و آسودگی خیال – شوخ طبعی – علاقه به سادگی و بی تکلمی در نوع لباس و جنبه های گوناگون زندگی – دلگرمی و امید به آینده – توانایی برقراری ارتباط عمیق و صمیمانه با دیگران – اعتماد به نفس و احترام به خود- شهامت .
3- خصوصیات اجتماعی – پیش قدمی در قبول و رویارویی با مسائل- مسئولیت پذیری و توانایی سازمان دادن به فعالیت های گوناگون – قدرت جلب حس اعتماد و اطمینان دیگران (محمدی ، 1384).

رشد قضاوت اخلاقی
تعریف اخلاق
از واژه اخلاق در فرهنگ نامه های مختلف تعاریف متعددی آورده شده است که برخی از این تعاریف عبارتنداز:
– اخلاق از دیدگاه معنا شناسی جمع خلق و خلق در لغت به معنی عادت و رویه است(بیات،1387). علامه علی اکبر دهخدا در لغت نامه خود، اخلاق را جمع خلق و خوی ها و علم اخلاق را دانش بدونیک خوبی ها تعریف کرده است ومعتقد است که اخلاق یکی از سه بخش فلسفه یا حکمت علمیه است که عبارت است از تدبیر انسان نفس خود را یا یک تن خاص را. دایره المعارف مصاحب علم اخلاق را بررسی و تعیین اعمال انسانی بر حسب اصول اخلاقی تعریف کرده است(همت فر و دیگران،1387).
– واژه انگلیسی اخلاق در لغت نامه وبستر1 به معنی مالعه راه های درست و غلط در رفتار انسان می باشد. علم اخلاق، رفتار خوب یعنی آن چه که باید رخ دهد، تحت قاهده بیان می نماید و در پی دست یافتن به اصول و قواعدی است که به کار بستن آن ها موجب خیر و سعادت انسان می شود. به بیان دیگر علم اخلاق صفات نیک و بد، رفتار پسندیده و نا پسند و هنجارها را مورد مطالعه قرار می دهد(بیات،1384).
اریک کوهلر در فرهنگ حسابداری ، اخلاق را چنین توصیف کرده است: قواعد واصول معنوی وکاربرد آن ها برای مسائل رفتاری مشخص، به ویژه مقررات حرفه ای که توسط نهاد حرفه ای که توسط نهادی حرفه ای در اعضا تدوین یافته است(حساس یگانه،1384).
– در دایره المعارف بر یتانیکا گفته شده است که اصطلاح اخلاق به سه شاخه یا رشته تقسیم می شود: اخلاق نظری، اخلاق هنجاری و اخلاق کاربردی. اخلاق نظری یا فرا اخلاق به موضوعات مرتبط با ماهیت مفاهیم و قضاوت های اخلاقی می پردازد. اخلاق هنجاری یا دستوری ضوابط و معیارهایی برای چگونه زندگی کردن فراهم می آورد و در آن خوب و بد، درست یا نادرست و نظایر آن تعریف و چگونگی انتخاب بین آن ها و راه درست عمل کردن را بر اساس قواعد معین بیان می کند. اخلاق کاربردی در واقع ادامه اخلاق هنجاری است که در آن کاربرد تئوری های اخلاق هنجاری در اخلاقیاتی نظیر حقوق بشر، برابری نژاد و جنسیتی، عدالت و مسائل مشابه مورد بحث واقع می شود(همت فر و دیگران1387).
با توجه به تعاریفی که آورده شد می توان نتیجه گرفت که اخلاق و آیین رفتار حرفه ای در شاخه اخلاق کاربردی جای می گیردو حاوی یک نظام ارزشی است که براساس آن بد و خوب، و درست و نادرست رفتار صاحبان یک حرفه تعریف و بیان می شود و قضاوت اخلاقی نیز در شاخه اخلاق نظری جای می گیرد(همت فر و دیگران،1387).
اصول اخلاق حرفه ای
اصول اخلاقی را نیز می توان سیستمی متکل از رهنمودهای اخلاقی در نظر گرفت که به سازگاری افراد در شرایط مختلف با قوانین مشخص و یا در جهت دست یابی به نتیجه های مشخص یاری می رساند. در تعریف اصول اخلاقی یک نکته رابایددر نظر گرفت، گاهی نظام اخلاقی بر مبنای قوانین1 استوار است و رهنمودهایی چون (همیشه حقیقت را بگو)و هرگز دزدی نکن) همراه خود دارد و گاهی نیز نظام اخلاقی به نیل به نتیجه های1 مشخصی مانند(بهترین ها برای همه مردم دنیا) تاکید دارد (پوریانسب،1379).
اصول اخلاقی رهنمودهایی رابرای اقدامات مناسب بین افراد و گروه های مختلف در شرایط مشخص مطرح می کند. اصول اخلاق حرفه ای دارای بار و ارزش های والایی است که رعایت آن ها در رعایت هنجارهای اجتماعی بسیار نقش آفرین است و این مستلزم شناخت اولیه و اساسی از اصول مذکور است(همت فر و دیگران،1384).
شگل گیری و تولد اصول اخلاق حرفه ای برگرفته از فرهنگ کل جامعه است، به این معنی زمانی که فردی وارد سازمانی می شود به راحتی متوجه می شود در آن سازمان نوعی رفتار ویژه حاکم است که درتک تک افرادش قابل مشاهده است. گرچه این نوع رفتار خاص را فرهنگ سازمانی نامیده اند ولی آن چه مسلم است، این است که همین فرهنگ چارچوب هایی را تعریف می کند که به عنوان اصول اخلاق حرفه ای آن سازمان مطرح است(پوریانسب،1379).
ازمنظری فراگیر، اصول اخلاقی یا اخلاقیات را می توان در مقام مجموعه ای از اصول و ارزش های مهنوی تعریف کرد. یکایک ما چنین مجموعه ای از ارزش ها را در خویشتن خویش داریم، باوجود این ممکن است به وجود آن ها واقف یا جاهل باشیم. فیلسوف ها، سازمان های مذهبی و دیگر گروه ها در مجموعه های آرمانی خود به راه های گوناگون اصول یا ارزش های اخلاقی را تعریف کرده اند. در سطح کاربردی نیز مجموعه هایی از اصول یا ارزش های اخلاقی تجویز شده است. نمونه هایی از این دست عبارت است از: قوانین و مقررات ،تعالیم،آیین ها و شعارهای مذهبی،آیین نامه های اخلاق حرفه ای مانند آیین نامه کردار حرفه ای انجمن حسابداران عمومی آمریکا، و آیین نامه های اخلاقی و کرداری یکایک سازمان ها(پوریانسب،1379).
ارزش های اخلاقی نسبی است. مردم نیک می دانند که اصول و ارزش های اخلاقی آن ها با دیگران متفاوت است. این تفاوت ها برخاسته از تمام تجارب زندگی ماست. می دانیم که پدران و مادران و آموزگاران، دوستان وکارفرمایان بر ارزش های ما نفوذ دارند، اما فقط این ها نیستند، کامیابی ها (پیروزی ها)و ناکامی های(شکست های) زندگی، صدها و هزاران تجربه دیگر نیز ارزش های ما را رقم می زنند(پوریانسب،1379).
تئوری های مرتبط با اخلاق
تئوری تکاملی شناختی1
براین فرض استوار است که ادراک (تصور)فرد از اخلاق، که با سطح تکامل اخلاقی وی نشان داده می شود، بر شیوه ای که وی با آن مسائل اخلاقی را حل و فصل می کند اثر گذار است(علی پور،1387).
تئوری نا هماهنگی شناختی2
استدلال می کند که افراد تلاش می کنند تا به سازگاری دست پیدا کنند و با ادراکاتی که منجر به وضعیت عارض می گردد، چالش دارند(اعتقادات اخلاقی شخصی که با رفتارشرکت به چالش افتد می تواند کارمند را به ترک سیستم اعتقادهای اخلاقی اش به منظور حفظ شغلش مجبور کند) (علی پور،1387).
تکامل اخلاقی شناختی1
یکی از تئوری ها در زهروان شناسی اجتماعی – اخلاقی که به طور وسیعی مورد استفاده واقع شده، تئوری استدلال اخلاقی تکاملی2 کولبرگ3 است. کولبرگ ی سطح وسیع از توسعه اخلاقی شناختی را معرفی کرد. پایین ترین سطح عبارت است از سطح پیش عرفی که یک شخص بر مبنای پیامدهای فردی مثل جریمه، پاداش و… تصمیم می گیرد، چه چیزی درست و چه چیزی نادرست است(مثلا فرددزدی نمی کند چون دوست ندارد روانه زندان شود). سطح بعدی، سطح عرفی است که در این سطح تصمیم گیری در ارتباط با این که مطابق با انتظارات جامعه، خانواده یا گروه هم سالان، چه چیزی درست است(مثلا فرد دزدی نمی کند چون خانواده و دوستان ذهنیت نا مطلوبی

پایان نامه
Previous Entries دانلود مقاله با موضوع پرورش خلاقیت، فرهنگ سازمانی، انعطاف پذیری، عوامل اقتصادی Next Entries دانلود مقاله با موضوع قضاوت اخلاقی، انگیزش اخلاقی، رفتار اخلاقی، ارزش های اخلاقی