دانلود تحقیق در مورد نيروگاه، روسيه، اتمي، انرژي

دانلود پایان نامه ارشد

ارائه دادند و استدلال کردند که ايران مي تواند بدون نقض تعهدات بين‌المللي اش پيش برود و حق توليد اورانيوم غني شده، ساخت، جداسازي و ذخيره سازي پلوتونيوم مورد استفاده در تسليحات را تحت نظارت سازمان بين‌المللي انرژي اتمي دارد. ايران، فقط چند ماه بعد از اينکه مقادير کافي انباشت شده از مواد هسته‌اي تسليحاتي داشته باشد، قادر به ساخت يک سلاح هسته‌اي خواهد بود. در واقع، تصميم سياسي ايران براي استفاده از ذخاير انباشت شده مواد هسته‌اي در صورتي ممکن است اتخاذ شود که روابط ايران – آمريکا بيش از اين رو به زوال رود و ايالات متحده براي سرنگوني حکومت ايران آماده گردد. (پيشين)
مسکو دليل ديگري براي سرخوردگي خود داشت. روسيه به عنوان تنها کشوري که با ايران در زمينه انرژي هسته‌اي همکاري مي کرد، انتظار داشت که مورد اعتماد خاص تهران باشد و پيشاپيش از همه فعاليتهاي هسته‌اي ايران مطلع باشد، صرف نظر از اين که اين فعاليتها بخشي از همکاري دوجانبه آنها باشد يا نباشد. ايراني ها بعدها ادعا کردند که آنها قصد انجام اينکار را داشتند. با اين حال، دستگاه رهبري روسيه به زحمت مي توانست نارضايتي و نااميدي خود را فرونشاند. به نظر مي رسد يک تصميم داخلي، در مقطعي بين سالهاي 2002 و 2003 ، براي عدم تسريع در تکميل پروژه تاسيسات نيروگاه هسته‌اي بوشهر به بهانه دلايل فني گرفته شده است. (پيشين)
روسيه لزوم بيشتري نمي ديد که از حق ايران در توسعه منابع انرژي هسته‌اي براي مقاصد صلح آميز، با همان عقيده راسخ در اظهارات خود يادر صحنه بين‌المللي دفاع کند. در ژوئن 2003، اعلاميه مشترک گروه هشت، هشداري شديد و روشن به تهران بود، و از تهران خواست تا پروتکل الحاقي سازمان بين‌المللي انرژي اتمي را امضا و اجرا کند. امضاي روسيه پاي چنين سندي تا چند ماه قبل غيرقابل تصور بود. اکتبر 2003، يک گزارش رسمي وزارت دفاع روسيه، که دکترين نظامي روسيه به صورت دوفاکتو تلقي مي شد، ايران را تا آنجا که به برنامه سلاح هسته‌اي مربوط مي شود، در کنار کره شمالي به عنوان کشوري با “وضعيت مبهم” فهرست کرد. اگرچه از ايران به طور خاص در اسناد مشترک نشست سي ايسلند (Sea Island) به عنوان ناقض تعهدات ان.پي.تي يا سازمان بين‌المللي انرژي اتمي ذکري نشد، اما در همان زمان مسکو اين احتمال را داد که تهران اگر رفتاري مبني بر عدم همکاري با سازمان بين‌المللي انرژي اتمي نشان دهد، مي توان به عنوان چنين موردي اعلام شود. ايران متوجه تغيير در لحن مسکو شد. (پيشين، ص 192)
روسيه در تاريخ ??? اكتبر ???? اعلام كرد: طرح راه اندازي راكتور بوشهر را يك سال به تعويق انداخته ‌است ولي تأكيد كرد: دليل آن مشكلات فني بوده ، نه فشارهاي غرب. (خبرگزاري ايرنا ، 29/8/1384)
از اين تاريخ به بعد 2 موضوع مهم و اساسي در همکاري اتمي ايران و روسيه بمنظور راه اندازي نيروگاه اتمي بوشهر مورد توجه بوده که مقامات ذيربط دو کشور در جهت تعيين و تکليف وضعيت آن به رايزني و مذاکره پرداخته اند. آن موضوعات عبارتند از:
1) زمان و نحوه تحويل سوخت مصرفي نيروگاه بوشهر و بازگرداندن سوخت مصرف شده به روسيه براي فرآوري مجدد آن و نيز پرداخت هزينه مربوط به انتقال مجدد سوخت به روسيه:
اين موضوع هر چند تحت فشار دولت آمريکا و برخي کشورهاي اروپايي صورت گرفت لکن مسکو نيز بر پايه منافع (امنيتي و اقتصادي) خود از اين موضوع ناخرسند نبود و بر همين مبنا به تنظيم قراردادي براي در اختيار گذاردن سوخت نيروگاه بوشهر اقدام نمود. در عين حال شايد به روشني بتوان گفت آن قرارداد به نفع روسيه يکطرفه بود و از اجبار ايران براي امضاء آن قرارداد بهره برداري يا به عبارتي ديگر سوء استفاده گرديد.
2) تعيين تاريخ راه اندازي نيروگاه با زمان بندي امور اجرايي مربوط به تکميل آن و در مدار قرار گرفتن محصول توليدي در شبکه سراسري برق کشور :
اختلافات مالي و کاري بين دو کشور ، مشکلات ناشي مربوط به عدم توانائي مالي پيمانکار روسي، نبود توانائي فني و تکنيکي لازم براي تغيير سيستم بوشهر از غربي به شرقي، انصراف برخي شرکت هاي کشورهاي خارجي از ادامه همکاري در اين پروژه و تعيين شرکتهاي داخلي روس بعنوان جايگزين آنها و نداشتن امکانات در اين زمينه و … . (پيشين)
هر يک از اين موضوعات به نوبه خود با مذاکرات طولاني طرفين براي وصول به موضعي مشترک همراه بود که هر کدام، فشارهاي مربوط بخود را به طرفين وارد مي ساخت و ضمن بروز ذهنيت منفي، بر روند فعاليت احداث نيروگاه اثر نامطلوب وارد نموده و راه‌اندازي آن را با تأخير مواجه مي ساخت. گذشت زمان ناشي از تأخيرات مکرر در تکميل نيروگاه و شرايط حاکم بر عرصه بين المللي نيز بنوبه خود بر سخت شدن اوضاع، بدون تأثير نبود.
روسيه روشن کرده بود که مايل به ادامه دادن – نه تسريع کردن- همکاري با ايران در زمينه هسته‌اي است. در ژوئن 2004 بيان پوتين محکمتر شده بود. “اگر ايران درخواستهاي جامعه جهاني را براي شفاف سازي برنامه هسته‌اي خود و همکاري گسترده با آژانس ناديده بگيرد، روسيه کار بوشهر را رها مي کند. تا به حال که اتفاقي نيفتاده است و ايران همه تعهداتش را به سازمان محقق ساخته و ما هيچ مبنايي براي پايان دادن به اين همکاري نمي‌بينيم.”
آژانس فدرال انرژي هسته‌اي روسيه روس اتم که جايگزين مين اتم در مه 2004 شده است، از تصميم نوامبر 2004 شوراي حکام آژانس براي کم کردن فشار بر تهران استقبال کرد، زيرا “موانع موجود بر سر راه همکاري ايران با کشورهاي غربي و روسيه در زمينه تکنولوژي هاي پيشرفته هسته‌اي را برطرف مي کند.” (اورلف، وينيکوف، صص 200-199)
سعيدي معاون امور بين الملل سازمان انرژي اتمي ايران در تاريخ 24/10/1383 اعلام کرد: ايران در مذاكرات با کشورهاي اروپايي در پي اعتمادسازي است و به صورت داوطلبانه فعاليت‌هاي غني سازي خود را به حالت تعليق درآورده ولي در عين حال اعلام كرده كه از موضع و حق خود براي حفظ چرخه سوخت عقب نمي‌نشيند. موضع ايران از اين جهت اعلام مي شود كه در پروسه استفاده از انرژي صلح آميز هسته اي و توليد برق ، چندين چرخه وجود دارد كه اگر يكي از آنها درست نباشد، اوضاع به سمتي مي رود كه باز امكان استفاده مستقل نيست و بحث نياز و وابستگي پيش مي آيد. وي تصريح كرد: براي دستيابي به انرژي هسته اي صلح آميز جهت دستيابي به الكتريسيته ، دو فاز بايد اجرا شود. يكم: ساخت نيروگـاه اتمـي و دوم: در اختيار داشتن چرخه سوخت و هر دوي اين فازها بايد در راستاي هم تكميل شوند و در غير اين صورت بحث وابستگي به جاي خود باقي خواهد بود. اين در حالي است كه بحث وابستگي مي تواند فارغ از انگيزه هاي سياسي و امنيتي، طرف خواهان را تحت فشار بگذارد كه نمونه بارز آن در اين بحث، روسيه است. دكتر سعيدي درخصوص بحث نيروگاه و سوخت مي‌گويد: ما در حالي اقدام به ساخت نيروگاه كرديم كه مي‌دانستيم بايد چرخه سوخت را داشته باشيم. در اين چند سال ما فقط شاهد جنازه مخوفي به نام نيروگاه بوشهر بوديم كه مي‌دانستيم نمي توانيم بدون در اختيار داشتن سوخت از آن استفاده كنيم.
بحث وابستگي از اينجا اهميت پيدا مي‌كند كه حتي اگر فشار آن فارغ از بحث سياسي باشد‌، تأكيد مالي آن باعث اعمال فشار است. روسيه در زمان مطرح شدن چرخه سوخت اعلام كرد كه با انجام يك شرط، اين كار را مي‌كند و آن بازگرداندن سوخت مصرفي است. وي افزود: هيچ قرارداد قانوني يا پروتكلي براي بحث بازگرداندن چرخه سوخت وجود ندارد و شما با خريد سوخت، مالكيت آن را به دست مي‌آوريد كه حتي بحث نگهداري يا استفاده از آن به طرف فروشنده مربوط نيست. سعيدي با اين استدلال تأكيد مي‌كند كه فقط در يك حالت استثنا، اين وضعيت حالتي ديگر پيدا مي‌كند و آن در صورتي است كه طرف خريدار امكان دفن پسمانده سوخت يا پروسه بازگرداندن آن به طبيعت را نداشته باشد. در حالي كه ايران هم امكان دفن آن را دارد و فارغ از آن مي توان در معادني كه استخراج اورانيوم انجام مي‌شود و در تونل‌هاي اكتشاف و استخراج، پسمانده‌ها را دفن كرد تا به تدريج به طبيعت بازگردد. اما حالا نه تنها بحث بازگرداندن سوخت مطرح شده كه حتي مي‌خواهند هزينه بازگرداندن سوخت را ما تقبل كنيم. استدلال ما نيز اين است كه چون ما طرف شرط گذار براي بازگرداندن پسمانده سوخت نيستيم، دليلي هم ندارد كه بخواهيم هزينه آن را بپردازيم. به هرحال اين بحث نكته مهمي دارد و آن اين كه اگر مانند كره جنوبي با آمريكا مشكل نداشته باشيم ، باز بحث وابستگي به قوت خود باقي است. كره‌اي‌ها با داشتن راكتورهاي قوي ، چرخه سوخت ندارند و به همين دليل آزمايش هاي زيادي كردند تا خود به چرخه سوخت دست پيدا كنند. (سايت خبري آفتاب، 24/10/1383)
سعيدي معاون بين الملل سازمان انرژي اتمي ايران پيش از مذاكرات رؤساي انرژي اتمي ايران و روسيه در تاريخ 9/12/1383 در بوشهر گفت: مذاكره بر سر زمان راه‌اندازي نيروگاه و زمان بازگشت سوخت مصرف شده با طرف روسي در دستور كار جلسه امروز است. درباره زمان راه‌اندازي نيروگاه، طرف روسي زماني را پيشنهاد داده بود كه مورد قبول ايران واقع نشده است. مقامات سازمان انرژي اتمي اميدوارند در جلسه امروز برسر اين دو موضوع توافق حاصل شود. سعيدي گفت كه توقع روس‌ها درباره بازگشت سوخت مصرف شده بالا نرفته است. (پيشين، 9/12/1383)
سعيدي پيشتر به تلويزيون دولتي ايران گفته بود: اختلاف نظر در زمينه زمان راه اندازي نيروگاه بوشهر نيز وجود دارد. با اين حال رئيس آژانس فدرال انرژي اتمي روسيه كه در تهران به سرمي‌برد ديروز (8/12/1383) به آقازاده گفت: اولين واحد نيروگاه هسته اي بوشهر در آينده بسيار نزديك راه اندازي خواهد شد اما زمان دقيق آن را اعلام نكرد. (پيشين)
آقازاده رئيس سازمان انرژي اتمي ايران در بوشهر تأكيد كرد: قرارداد بازگشت سوخت نيروگاه اتمي بوشهر امروز به امضاي دو طرف خواهد رسيد. وي گفت: از ابتداي مذاكرات جاري ايران و روسيه‌، سه سند در دست بررسي بين دو كشور قرار داشته كه مي بايست همزمان امضا شوند.
* سند اول، پروتكل بازگشت سوخت مصرف شده است.
* سند دوم، الحاقيه اي به قرارداد سوخت در زمينه مسائل مالي است و
* سند سوم، تعيين زمان ارسال سوخت به ايران است. (پيشين)
در چارچوب مذاكرات رؤساي انرژي اتمي ايران و روسيه در تاريخ 9/12/1383 در نيروگاه اتمي بوشهر، قرارداد بازگرداندن پسمانده هاي هسته اي به روسيه به امضاء رسيد.(پيشين)
آقازاده رئيس سازمان انرژي اتمي ايران لحظاتي پس از امضاي قرارداد بازگشت سوخت مصرف شده نيروگاه اتمي بوشهر به روسيه در كنفرانس خبري مشتركي با الكساندر روميانتسف همتاي روسي خود در بوشهر اعلام كرد:
* نيروگاه اتمي بوشهر ظرف 10 ماه آينده به طور آزمايشي كار خود را آغاز خواهد كرد.
رئيس سازمان انرژي اتمي فدرال روسيه نيز در اين جلسه خبري گفت: امروز واقعه بسيار مهمي اتفاق افتاده است. ما سرانجام پروتكل بازگشت سوخت مصرف شده نيروگاه بوشهر را با ايران به امضاء رسانديم. به گفته آقاي روميانتسف طبق اين قرارداد:
* ايران تعهد كرد تا سوخت مصرف شده نيروگاه بوشهر را پس از مدت كوتاهي نگهداري و براي بازفرآوري به روسيه تحويل دهد.
* مسكو نيز تعهد كرده اين سوخت را از ايران تحويل بگيرد.
* زمان و هزينه هاي مالي بازگشت سوخت مصرف شده نيروگاه بوشهر نيز طي يك پروتكل محرمانه كه امروز به امضاء رسيد ، مشخص شد.
روميانتسف در جريان اين نشست گفت: نيروگاه در زمان مورد نظر راه اندازي خواهد شد اما زمان دقيق آن را اعلام نكرد. مسكو همچنين طي هفته هاي آينده متخصصان مونتاژ را براي تسريع در كار راه اندازي نيروگاه به بوشهر اعزام خواهد كرد. (کنفرانس خبري آقازاده و روميانتسف، سايت خبري آفتاب، 9/12/1383)
الكساندر روميانتسف رئيس آژانس انرژي اتمي فدرال روسيه گفت: سوخت هسته‌اي نيروگاه بوشهر، كاملاً طبق قوانين و مقررات فني به ايران منتقل خواهد شد. وي افزود:
* ما يك پروتكل محرمانه را در مورد روند تأمين سوخت هسته‌اي با ايران به امضاء رسانده‌ايم.
* و اين سوخت زودتر از زمان لازم به ايران منتقل نخواهد شد.
* وي

پایان نامه
Previous Entries دانلود تحقیق در مورد جهان اسلام، حمل و نقل Next Entries دانلود تحقیق در مورد روسيه، اتمي، انرژي، هسته‌اي