دانلود تحقیق در مورد نفت و گاز

دانلود پایان نامه ارشد

بار مقامات آمريکايي درخواست خود مبني بر عدم همکاري روسيه با ايران را مطرح کرده اند طرف روس مابه ازاي مالي و منافع اقتصادي آنرا بطور مستقيم و ملموس خواستار شده و چون بدون پاسخ مانده بر ادامه همکاريها تأکيد ورزيده است. از طرف ديگر ضعف بنيه مالي شرکتهاي روسي در تأمين مالي پروژه و بدنبال آن اختلافات مالي ناشي از وضعيت پرداخت هزينه‌هاي پروژه با ايران، مشکلات خود را ايجاد کرده که از جنبه هاي مختلف بدان پرداخته مي‌شود.
1- قابليت مالي محدود ايران در روزهاي آغازين همکاري هاي گسترده با روسيه نيز نمي‌توانست بر ماهيت روابط دو كشور تأثير نگذارد. جنگ هشت ساله ايران و عراق به اندازه ملموسي بنيه اقتصادي كشور را ضايع كرده بود، علاوه بر اين قيمت نفت در اوايل دهه 1990 بطور محسوسي كاهش يافته بود که اين موضوع بر درآمدهاي ارزي ايران که متکي به صدور نفت بود تأثير مستقيم مخربي گذارده بود. همچنين هزينه ها و مخارجي و تعهدات مالي که بابت اقدامات سازندگي کشور پس از جنگ تحميلي در زمينه هاي ساختاري، زيربنايي، توليدي، عمراني و … صورت گرفته بود کشور را در وضعيت بغرنج مالي قرار داده بود به شکلي که حتي زمزمه هايي براي ارجاع ايران به کلوپ پاريس (دولتهاي ورشکسته) به گوش مي رسيد. به همين خاطر تلاش گسترده‌اي در صحنه سياست خارجي صورت گرفت تا با مذاکره با کشورهاي طرف تجاري و طلبکار از ايران نسبت به درخواست زمان براي پرداخت طلبشان موافقت نمايند که با توافقات بعمل آمده براي استمهال ديون خارجي و ديگر برنامه ريزيهاي مالي دولت از جمله افزايش توليد داخلي و نيز افزايش قيمت جهاني نفت، آن شرايط سخت پشت سر گذارده شد. اين موضوع تأثير زيادي دراجراء توافقات دو کشور داشت. (خلوپکوف، آنتون، 2001)
در آن شرايط، روسيه در سپتامبر 1994 ارسال سومين زيردريايي ساخته شده براي ايران و همچنين ساخت كارخانه مونتاژ تانك بخاطر عدم پرداخت 120 ميليون دلار بدهي بابت صادرات قبلي اسلحه را معوق ساخت. (پبشين)
پروتكل بين دولتين در مورد تنظيم تعهدات مالي متقابل اواخر دسامبر 1995 در جريان ديدار داويدوف وزير روابط اقتصادي خارجي روسيه از ايران امضاء شد. مطابق با پروتكل، طرف ايراني متعهد شد بدهي قديمي خود به فدراسيون روسيه را از طريق صادرات نفت (به مبلغ 230 ميليون دلار) و همچنين به شكل ارزي (به مبلغ 150 ميليون دلار) پرداخت كند. آخرين زيردريايي ديزلي نهايتاً در سال 1997 به ايران ارسال شد. (پيشين)
چنانچه شرايط مالي ايران در آن ايام همانند امروز مناسب بود مطمئناً پرداخت ملموس وجوه معاملات مورد توافق دو کشور، در ترغيب هرچه بيشتر روسها در گسترش همکاري ها بسيار مفيد عمل مي کرد. بدين شکل با پرداخت هاي ايران، مشکلات مالي پيمانکار پروژه نيروگاه بوشهر نيز بطور محسوسي حل مي گشت.
2- مشكل ديگر، جستجوي وام از سوي مجتمع توليدي تجارت خارجي “زاروبژ انرگو اتم استروي”، براي تأمين هزينه خريد تجهيزات توليد شده توسط مؤسسات روس بود. مطابق با مقررات معمول جهاني، سفارش دهنده پروژه پيش پرداختي به ميزان 5 درصد از مبلغ قرارداد مي‌پردازد. 85 درصد بقيه پس از تحويل تجهيزات و 10 درصد مابقي پس از آغاز بكار پروژه پرداخت مي‌شود. سازمان انرژي اتمي ايران در مارس 1997 پيش پرداختي به ميزان 60 ميليون دلار انجام داد، لكن اين مبلغ براي پرداخت مخارج خريد دستگاههاي توليدي مقاطعه كاران فرعي روس كافي نبود. بانكهاي روسيه تنها وامهاي ناچيزي با بهره بالا (13 تا 15 درصد در سال) مي‌پردازند. دولت روسيه نيز اصولاً در مورد ساخت نيروگاه وام نمي‌دهد. براي مقايسه بايد گفت: دولت فرانسه در موقعيت مشابه وام ممتازي از بانك صادرات و واردات با بهره نيم درصد در سال و به ضمانت دولتي واگذار مي‌كند.
پس از اينكه “آلفا بانك” خط وامي 50 ميليون دلاري براي “اتم استروي اكسپورت” گشايش كرد مشکلات مربوط به پرداخت عمليات سازمانهاي مقاطعه كاران فرعي روس حل شد. مشكلات مربوط با دريافت وام براي اجراي پروژه ايراني بطور اخص به اين منجر شد كه مقاطعه توسعه مجتمع ذوب آهن اصفهان كه توسط شوروي ساخته شده بود به ايتاليا رسيد و نه روسيه. همچنين سفارش ساخت مترو تهران را چين دريافت كرد. (پيشين)
بايد اضافه نمود که روسيه بعد از فروپاشي شوروي با مشکلات مالي و اقتصادي متعددي روبرو بود دو بحران مالي در سالهاي 1993 و 1998 که آثار تورمي فراواني برجاي گذارد و نابسامانيهاي ناشي از نفوذ اليگارشي در کشور و تاراج اموال عمومي و صحنه گرداني کاخ کرملين توسط آنان و عدم برخورد يلتسين با اليگارشها ، موجبات تشديد مشکلات اقتصادي در روسيه را فراهم آورده بود که اين مسائل ، نياز مبرم روسيه به منابع مالي خارجي را گوشزد ميکرد و چون ايران نيز در آن دوره زماني که در حال حل و فصل مشکلات مالي خود بود نتوانست اين خواست روسيه را برآورده سازد لذا روند همکاريهاي دو کشور تحت تأثير آن ، با رکود مواجه گشت.
هر چند پس از روي کار آمدن پوتين که با سياست ممانعت از فعاليت لجام گسيخته اليگارشها، جلوگيري از تاراج اموال عمومي و سرقت درآمدهاي ساليانه کشور و نيز افزايش قيمت جهاني نفت و گاز و بالطبع افزايش درآمد روسيه را به همراه داشت بنيه مالي و اقتصادي روسيه به شکل قابل توجهي تقويت گرديده است لکن مشکلات مالي پيمانکار پروژه نيروگاه اتمي بوشهر همچنان مانع مهمي بر سر راه احداث و راه‌اندازي نيروگاه مي باشد.
3- آقازاده رئيس سازمان انرژي اتمي مي گويد: پيمانکار از نظر منابع مالي بسيار ضعيف است. بزرگترين مشكلي كه من در مذاكره با روسها با آن مواجه هستم ورشكستگي اين پيمانكار است و به قدري شرايطش بد است كه بانكهاي روسي حاضر نيستند به آنها وام بدهند و حداقل براي اينكه پروژه‌ را ادامه دهد 250 ميليون دلار احساس كسري مالي مي‌كند. (خبرگزاري فارس، 7/7/1385)
همچنين سعيدي معاون امور بين ‌الملل سازمان انرژي اتمي در تاريخ 21/9/?138 گفت: روسيه براي انجام دادن تعهد خود در قبال نيروگاه اتمي بوشهر مشکل مالي دارد و ايران قول داده ‌است خارج از تعهدات خود براي حل اين مشکل تلاش کند. ايران قصد دارد سررسيد پرداختهاي خود را به روسيه جلوتر بيندازد و اميدوار است مشکل مالي روسيه براي تکميل نيروگاه اتمي بوشهر ظرف چهار ماه آينده برطرف شود. به گفته وي، بسياري از تجهيزات مربوط به نيروگاه بوشهر که در روسيه ساخته شده است نيز چون روسيه امکان مالي ندارد، به ايران ارسال نشده است. (سايت خبري بي بي سي، 21/9/1385)
در همين حال، يسيپووا سخنگوي شرکت “اتم استروي اکسپورت” در تاريخ 30/11/?138 اعلام کرد: از اواسط ژانويه 2007 هيچ پرداختي از سوي ايران انجام نشده و اين شرکت به زودي وضعيت نيروگاه و پيشرفت آن را با طرف ايراني مطرح خواهد کرد.
نوويکف، سخنگوي سازمان انرژي هسته اي روسيه نيز گفت: تأخير در پرداخت ها، راه اندازي نيروگاه بوشهر را قطعأ تحت تأثير قرار مي دهد. همچنين يک منبع روسي، مشکلات مالي پيش آمده را ناشي از تغيير سيستم پرداخت هاي ارزي در ايران از دلار به يورو عنوان کرد. (خبرگزاري ريانووستي، 19/2/2007)
سعيدي معاون بين‌الملل سازمان انرژي اتمي در واکنش به اين خبر گفت: ايران هيچ تأخيري در پرداخت هاي مالي خود به طرف روسي نداشته است. سعيدي، مشکلات مالي را مربوط به شرکت روسي پيمانکار نيروگاه دانسته و افزود: ما طي روزهاي آينده راه حلي را براي اين موضوع ارايه خواهيم کرد. ضمناً گفته شد يک هيأت ايراني تا پايان فوريه براي بررسي وضعيت به مسکو سفر خواهد کرد. (خبرگزاري ايرنا، 1/12/1385)
يسيپووا، سخنگوي “اتم استروي اکسپورت” پيمانکار روسي ساخت نيروگاه بوشهر روز 22/12/?138 يک بار ديگر در تضاد آشکار با اظهارات مقام هاي جمهوري اسلامي گفت: ايران در پرداخت قسط هاي نيروگاه عقب است و آن را دليل تأخير در تکميل نيروگاه دانست، چارچوب زماني (تکميل نيروگاه) جابجا شده است و بنابراين راه اندازي در ماه سپتامبر انجام نخواهد شد.
يک سخنگوي آژانس اتمي روسيه (روس اتم)، نيز گفت: راه اندازي نيروگاه حداقل دو ماه عقب خواهد افتاد زيرا ايراني ها از روز 17 ژوئن 2006 قسط ماهيانه 25 ميليون دلاري خود را نپرداخته اند. (خبرگزاري آسوشيتدپرس، 12/3/2007)
اين درحالي است که ايران اصرار دارد همه قسط ها را به موقع پرداخته و حتي مي‌گويد حاضر است بابت تکميل نيروگاه، بيش از قرار اوليه آن بپردازد. (سايت خبري بي بي سي، 12/3/2007)
نوويکوف، سخنگوي سازمان انرژي هسته‌اي روسيه در تاريخ 6/1/???? گفت: اين واقعيت که شرکاي ايراني ما بر مشکلات خود فائق آمده اند مثبت است، با اين حال پرداخت تازه، فاصله زيادي تا رفع نيازمندي هايي که طي دوره عدم پرداخت ايجاد شده دارد. پيمانکار روسي نيروگاه اتمي بوشهر مي گويد: ايران پس از توقفي چند ماهه، نخستين قسط هزينه ساخت نيروگاه را پرداخت کرده است.
وي گفت: مبلغ پرداختي تازه تنها براي تأمين عمليات عادي ساخت براي نصف ماه کفايت مي کند. به گفته مقام هاي روسيه ، ايران در سه ماهه چهارم سال 2006 تنها 60 درصد پرداخت هاي خود را سر موقع انجام داده و اين ديرکرد، به همراه پرداخت هاي انجام نشده در ماه هاي ژانويه و فوريه 2007 ، ميزان پرداخت هاي انجام نشده ايران را به بيش از 73 ميليون دلار مي‌رساند.
هرچند سخنگوي اين شرکت رقم دريافت شده را فاش نکرد اما بار ديگر تکرار کرد که نيروگاه در ماه سپتامبر راه اندازي نخواهد شد. (سايت خبري بي بي سي، 26/3/2007)
آژانس انرژي اتمي روسيه موسوم به “روس اتم” نيز در بيانيه اي گفت: شرکت پيمانکار روسي ، نخستين پرداختي براي ساخت نيروگاه اتمي بوشهر را از زمان قطع تأمين مالي آن دريافت کرد.
مسئولين ايراني برخلاف ادعاي شرکت “اتم استروي اکسپورت” و آژانس اتمي روسيه در اين مدت ، مکررا تأکيد کرده اند که همه قسط ها را به موقع پرداخت کرده‌اند. (پيشين)
سازمان انرژي اتمي روسيه روز 14/1/???? ابراز اميدواري کرد: تهران از اين پس پرداختهاي خود براي تکميل و راه اندازي نيروگاه اتمي بوشهر را سر وقت انجام دهد. سرگي کرينکو، رئيس روس اتم گفت: از اينکه ايراني ها توانسته اند بر مشکل پرداخت هاي خود به روسيه فائق آيند خشنود است. وي ابراز اميدواري کرد: ايران در آينده ، مطابق قرارداد ميان دو کشور، پرداخت هاي خود را انجام دهد.
کرينکو گفت: روسيه در سه ماهه اول سال ???? مبلغ ?? ميليون دلار دريافت کرده که ?? ميليون دلار آن در پايان ماه مارس پرداخت شده، وي افزود: طبق قراردادها، ايران موافقت کرده بود که هر ماه ?? تا ?? ميليون دلار به روسيه پرداخت کند. (پيشين، 2/4/2007)
سعيدي معاون بين ‌الملل سازمان انرژي اتمي با بيان اينكه دليل طولاني شدن مدت اين پروژه اين است كه شركت پيمانكار روسي نياز به يك نقدينگي بيشتر و پيش از موعد دارد كه طرف ايراني به آن پرداخت كند ، تأكيد كرد: هيچ توافقي تا به امروز امضاء نشده است كه ايران بايد ماهيانه 25 ميليون دلار به روسيه بدهد. ما يك پرداخت بر اساس قرارداد داريم كه هميشه هم انجام گرفته است. وي افزود: درخواست شركت پيمانكار پرداخت مبالغي پيش از موعد است و تيم مذاكره‌اي كه به تهران آمده اين مساله را دنبال مي‌كند. معاون سازمان انرژي اتمي در خصوص زمان ارسال سوخت نيروگاه بوشهر نيز گفت: اميدواريم دولت روسيه زودتر تصميم خودش را بگيرد و در آينده نزديك ، سوخت را به كشور ارسال كند. (سايت خبري آفتاب، 22/1/1386)
ايران بارها ادعاي روسيه مبني بر تأخير در پرداخت هاي خود را رد کرده و مشکلات مالي شرکت ” اتم استروي اکسپورت ” مجري نيروگاه بوشهر را دليل بروز اين مشکلات دانسته است.
روسيه ماه مارس 2007 به علت آنچه تأخير ايران در پرداخت هاي خود به روسيه خواند، تحويل سوخت هسته اي و راه اندازي نيروگاه اتمي بوشهر را به تأخير انداخت.
بهرحال سوء استفاده از حسن نيت يا بعبارتي احساس نياز ايران و کشاکش در باره مسائل مالي دو کشور با توجه به شرايط بين المللي حاکم بر فعاليت‌هاي اتمي ايران را ميتوان ناشي از زياده خواهي

پایان نامه
Previous Entries مقاله درمورد ترکیب وصفی، کمال مطلق، زیبایی مطلق، فرهنگ فارسی Next Entries مقاله درمورد ترکیب وصفی، ادبیات عرفانی، امام علی (ع)، عرفان اسلامی