دانلود تحقیق در مورد ضرب المثل، جامعه شناسی، ادبیات فارسی، زیبایی های ادبی

دانلود پایان نامه ارشد

و شادی دست پیدا می کنند.

– کشتن قورباغه و بارین باران
اعتقاد بر این است اگر کسی قورباغه ای را لگد کند و آن قورباغه بمیرد سبب بارزین باران می شود.

– شغال باران
اعتقاد بر این است هنگامی که هوا آفتابی باشد و بارانی هم به طور ناگهانی به مدت کوتاهی ببارد نشان از شغالی است که در حال زایمان است که به اصطلاح محلی به این باران« شال وارش» می گویند.

– سگ دندان
اعتقاد بر این است اگر دندان شیری کودکی بیفتد و موش آن را بخورد دندان های کودک شبیه موش
می شود و به او موش دندان می گویند و اگر سگ بخورد همانند دندان های سگ می شود و به او سگ دندان می گویند به همین خاطر دندان های شیری را دفن می کنند.
– زوزه سگ و مرگ
اعتقاد بر این است اگر سگی هنگام شب زوزه غریبی بکشد علامت آن است که در آن حوالی کسی
می میرد( همان: 41).

– زلزله
اعتقاد بر این است زمین روی یک شاخ گاو قرار دارد. وقتی که گاو خسته شد و خواست زمین را روی شاخ دیگرش بگذارد زمین تکان خورده و زلزله می آید.

– ریختن زغال و نمک و رفتن مهمان
اعتقاد بر این است هر گاه میزبان داخل کفش مهمان زغال یا نمک بریزد مهمان زودتر از خانه می رود.

– ریختن موی سر در توالت و رشد مو
اعتقاد بر این است اگر موی سر را بعد از اصلاح درون توالت بریزد رشد مو زیاد می شود.

– ریختن آب گرم و جن زدگی
اعتقاد بر این است اگر کسی در نیمه های شب آب گرم بریزد و بسم الله نگوید ، جن زده می شود.

– دم گرگ و چیرگی بر دیگران
اعتقاد براین است هر گاه کسی گرگی را شکار کند و چربی دم آن را بر تن کسی بمالد، آن شخص برده و بنده او می شود و به همین خاطر معتقدند که گرگ هنگام مردن دم خود را می کند و نمی گذارد به دست افراد برسد.

– دود و پولدار
در اصطلاح خرافی مردم ایل، دود نشان دهنده فرد پولدار است . بدین صورت گروهی از افراد دور آتش جمع شوند و دود به طرف هر کسی که برود می گویند آن شخص پولدار است.

– زمان بریدن و دوختن لباس
بیشتر پیران معتقدند که دوخت و دوز لباس باید در روزهای معین هفته صورت بگیرد و فقط روز خاصی را خوش یمن می دانند . مثلا روزهای پنجشنبه برای برش و روزهای دوشنبه برای دوختن لباس خوش یمن می باشد و دوخت و دوز در روزهای دیگر شگون نداشته و اتفاقات ناگوار برایشان می افتد.

– بر زمین کوبین سم اسب و زلزله
اگر اسبی سمش را بر زمین بکوبد علامت آن است که در آینده نزدیک زلزله می آید.

– ادرار گربه و زگیل
اگر گربه به دست های کسی ادرار بریزد سبب روییدن زگیل« گندمه» روی دست هایش می شود.

– آب ریختن روی آتش و اجاق کور شدن
اعتقاد بر این است اگر کسی روی آتش آب بریزد و بسم الله نگوید ، اجاق کور می شود. بنابراین برای اینکه اجاق کور نشود حتما باید هنگام ریختن آب روی آتش « بسم الله» بگوید.

– احترام سفره
معتقدند سفره را نباید لگد کرد و حتی نباید در کنارش پاها را دراز کرد که همگی سبب بی احترامی نسبت به سفره می شود.

– جمع نکردن سفره و سر گردانی
معتقدند که برای احترام به سفره غذا آن را باید فوری جمع کرد ( حداقل آنرا باید دولا کرد). در غیر این صورت اهل خانه تا آخر عمر سرگردانند.

– جغد و مرگ
معتقدند که جغد پرنده ای بد یمن است و هر گاه بر روی بام خانه ای بنشیند در آن خانه کسی می میرد.

– جارو زدن و اتفاق ناگوار
به اعتقاد مردمان ایل هرگاه زن خانه بعد از رفتن شوهرش به سرکار، منزل را جارو بزند، سبب ایجاد اتفاق ناگوار می شود به همین خاطر جارو زدن را بعد از رفتن مرد خانه بد یمن می دانند.

– تار عنکبوت و فقر
به اعتقاد مردم ایل، هر گاه عنکبوت در خانه ای تار ببافد و اهل خانه آنرا از بین نبرند به آن خانه فقر و بدبختی می آید.
– پشت و رو پوشیدن چادر و مسافرت
معتقدند هر گاه زنی چادرش را پشت رو بپوشد، نشانه آن است که مسافرتی در پیش دارد.

– تف انداختن به سگ و زگیل
معتقدند اگر سگ تف انداخته شود سبب روییدن زگیل بر روی بدنش می شود.

– بالا آمدن برگ چای و مهمان
معتقدند اگر برگی از چای روی استکان بالا بیاید به آن خانه مهمان می آید.

– بلند شدن ناخن و غم و شادی
اعتقاد بر این است اگر ناخن های دست زود بلند شود نشانه زیاد شدن غم و بدبختی و اگر ناخن های پا زود بلند شوند نشانه زیاد شدن شادی و نعمت است.

– اولین برف زمستانی و شوره سر
معتقدند که اولین برفی که هر ساله می بارد به مثابه شوره سر پیرزن می باشد که باعث بیماری می شود به همین خاطر کودکان را از خوردن آن منع می کنند.
– باورهای مربوط به انسان و آسمان، خورشید ، ماه و زمین( پیرنیا، 1362: 23)

– انسان و آسمان
مردم کاکاوند بر این باورند که خدا بعد از آفریدن حضرت آدم به منظور آسایش او الاغ و سپس سگ را آفرید. خر نزد خدا رفت تا وظیفه خود را بپرسد، خدا گفت تو را کاری جزء باربری برای انسان نیست. عمر تو سی سال است که همه را در خدمت آدم خواهی بود. خر نزد خداوند زاری کرد تا عمر مشقت بار او کوتاه تر شود و خدا پذیرفت و عمر او از 30 سال به 10 سال کاهش یافت.آنگاه سگ به نزد خداوند رفت و وظیفه خود را پرسید و خداوند فرمود عمر تو سی سال است و در این مدت باید پاسدار اموال آدم باشی تا شب نخوابی و روز بیدار باشی. سگ از خدا خواست که از رنج او کم کند و عمر او را کوتاه تر فرماید ، خداوند پذیرفت و از عمر او بیست سال کم کرد.
سپس آدم به نزد خدا رفت و وظیفه خود را پرسید ، خدا گفت عمر تو سی سال است و در این مدت در ناز نعمت زندگی خواهی کرد و سگ و خر فرمانبردار تو هستند، آدم از کوتاهی عمر خود بسیار گریست و از خداوند خواست که عمر او را زیاد کند و خداوند گفت: از عمر الاغ و سگ چهل سال کم کردم و اگر بخواهی ، این چهل سال را به عمر تو می افزایم. آدم پذیرفت و چنین است که آدمیان سی سال اول عمر خود را در بی خبری به سر می برند و بیست سال آخر عمر را که عمر سگ است بداخلاق
می شوند.
در مورد کهکشان بر این باورند، مسیری است که از آن طریق کاه حمل می کنند، آنرا راه مکه نیز می گویند. به عبارت دیگر کهکشان ستون آسمان است که آسمان را نگه می دارد.
ره کهکشان گرد لشکر گرفت ستاره بماند از آن در شگفت
« فردوسی»
– خورشید
خورشید هر بامداد از چاه مشرق بر می آید و هر غروب به چاه مغرب فرو می رود، این دو چاه به هم راه دارند، خورشید زن است و زن را نامحرم نباید ببیند و از این جهت خود را آنچنان می آراید که چشم را
می زند و او را نمی توان دید.
– ماه
در آغاز پیدایی آسمان و زمین، زمین به آسمان نزدیک است، در چنین زمانی پیر زنی که مشغول نان پختن است به ماه دست می زند و ماه را نوازش می کند، جای پنجه پیرزن بر چهره ماه می نشیند و آسمان آزرده خاطر از زمین دور می شود. خورشید و ماه دو دلداده اند و زمان وصل آنها به آخر هر ماه است که از دریا بر می آیند و به دریا فرو می روند.
– زمین
زمین در باور ایل کاکاوند مانند آسمان هفت طبقه است که بر شاخ گاو کوهی قرار گرفته و گاو بر پشت ماهی و ماهی در آب است. هر وقت که گاو خسته می شود ، زمین را از این شاخ به آ شاخ می اندازد و زمین لرزه می شود و وسیله پیش بینی زلزله بی قرار حیوانات و پرندگان می باشد. این عقیده، خاص مناطق دیگر نیز هست و در ادبیات فارسی نیز نمونه هایی از این باور دیده شده است.
زمین دیر عنانش گاو ریش است و گرچه هم عنان گاومیش است
«نظامی»

– شکار
اهالی ایل کاکاوند معتقدند اگر بر سر راه شکارچی ، کلاغی بخواند شکارچی با دست پر از شکار بر
می گردد و اگر خرگوش در راه خود مشاهده کرد، با دست خالی باز می گردد. همچنین اگر در راه شکارچی، روباه قرار گیرد ، همانند کلاغ خوش یمن است و شکارچی با دست پر باز می گردد . تیراندازی به شکاری که در حال نوشیدن آب است یا بچه شیر می دهد و یا بر روی تخم مرغ خوابیده است ،گناه دارد( همان: 32).

9-3. جمادات

– چنگ پری
نوعی سنگ واره ای صدف گونه است که در آرد می گذارند تا سبب برکت آن شود.
-مهره های قرمز
نوعی سنگ سرخ فام است که برای دفع درد به گردن می بندند.

10-3. نباتات
– درخت سرز یا کنار
درختی است که در گردنه ها، بیابان ها و یا در جاهایی که گذرگاه فرد مقدس بوده است، به عمل می آید و بهشتی است و بریدن آن گناهی بزرگ محسوب می شود.

عکس شماره 38: برگرفته از اینترنت سایت گیاه شناسی
– درخت انجیر و زیتون
درخت انجیر و زیتون هر دو مقدس و بهشتی هستند. نام هر دو در قرآن مجید آمده است و اعتقاد بر این است نباید آنها قطع شوند. عصای حضرت خضر از چوب درخت زیتون بوده است.

– عکس شماره 39: درخت انجیر- آرشیو عکس. عکاس ( کاکاوند)

عکس شماره 40: آرشیو عکس – عکاس ( کاکاوند)

– درخت انار
در خت انار نیز بهشتی و میوه آن مقدس است، خوردن انار ثواب دارد. انار، سیر را گرسنه و گرسنه را سیر می کند.از انار برای خیرات شب جمعه مردگان نیز استفاده می شود( کیانی،1387: 54).

عکس شماره 41: آرشیو عکس – عکاس (کاکاوند)

11-3. سایر اعتقادات

-اگر پلک کسی بپرد بدشگون است و باید پر کاهی بر روی مژه خود بگذارد.
-اگر گربه ای در اتاق دست خود را لیس بزند، میهمان به آن خانه خواهد آمد.
-اگر کسی در شب ناخن بگیرد، موجب جدایی فرزند از پدر و مادر خواهد شد.
-اگر شب کسی موی خود را شانه بزند،پریشان حال خواهد شد.
-اگر کسی هنگام غروب خانه خود را جارو بزند، موجب کم شدن روزی خانواده خواهد شد.
-اگر جغدی بر روی خانه ای بنشیند، آن خانه ویران خواهد شد.
-اگر گربه ای خاک آلود به خانه ای بیاید، مسافری از راه به آن خانه خواهد آمد.
-اگر خوراک شب عید نوروز خانواده ای بر روی زمین بریزد ،تا پایان آن سال برای آن خانواده دلگیری و نگرانی به بار خواهد آمد.
-اگر کسی لب خود را از درون گاز بگیرد، در آن هنگام کسی در جایی دیگر از او بد گویی می کند.
-اگر دو لنگه کفش کسی بر روی هم سوار شود، او به مسافرت خواهد رفت.
-اگر کودک خانه را جارو کند، مهمان خواهد آمد.
-در میان مردم ایل کاکاوند، مسافرت و عروسی در روز دوشنبه بد شگون است.
-اگر مرغی به آوای خروس بخواند باید سرش را برید، مبادا که بد بختی بیاورد.
-اگر زائو به مدت هفت شب تنها بماند بختک بچه اش را می رباید( همان: 55).

12-3. ضرب المثل های رایج در میان مردم ایل کاکاوند

ضرب المثل حاصل ذهن و اندیشه ی خلاق هوشمندان گمنام از زمان های دور دست تاریخ به یادگار مانده است و به همین دلیل مانند کتیبه ها و سنگ نوشته های باستانی اعتبار استناد بی گفتگو و خدشه ناپذیر دارد. امثال، چکیده افکار و عقاید ملت هاست و افکار و عقاید نیز متاثر از اوضاع و احوال اجتماعی است. ضرب المثل جمله ای کوتاه است که هر جا استدلال در گفتگوی عومی چونین شود به یاری متکلم
می شتابد و منظور و مقصود گوینده را در جمله کوتاه و مستدل روشن و مدلل می سازد.
ما ضرب المثل ها را چکیده تجربیات مردمان می دانیم یکی از زمینه های پر کشش تحقیقی، مطالعه زبان هاست و این موضوع جستجو گر را به مطالعه در بسیاری از مسائل دیگر نیز وا می داردکه از جمله : روانشناسی، جامعه شناسی، طنز ، زیبایی های ادبی چون تشبیه، کنایه ، استعاره و زیباترین مقوله ادبی ادبیات مردمی و فرهنگ عام است. زیرا طبیعی ترین جریان فکری جامعه را نشان می دهد.این زمینه فرهنگی از آن روی که از تکلف، اغراق و مبالغه به دور است به دل می نشیند. گاه بیان یک مثل انسان را به اندیشه و تامل وا می دارد و زمان ، هم مسیر فکری کسی را تغییر می دهد( آصف زاده، محمد باقر، 1374: 86).
ضرب المثل ها علاوه ب رحفظ وقایع تاریخی و افسانه ها و حکایات برخی از لغات و اصطلاحات زبان را هم ضبط و در انجام این خدمت با شعر همکاری می کند. همچنان که ابیات شاهنامه، قصاید خاقانی و مثنوی های نظامی بسیاری از کلمات ،

پایان نامه
Previous Entries دانلود تحقیق در مورد قصه پردازی Next Entries دانلود تحقیق در مورد ضرب المثل، عناصر فرهنگی، سیر تکاملی، آداب و رسوم