دانلود تحقیق در مورد رضایتمندی، استان کرمان، جاذبه های گردشگری، میراث فرهنگی

دانلود پایان نامه ارشد

و ریکی ورتنر (2004)، تأیید می کند که اینترنت به صورت فزاینده ای تبدیل به یک منبع مهم در جستجوی اطلاعات سفر می شود.از آن جا که گردشگری یک کالای ناملموس است و مسافران قادر به دیدن کالا ی واقعی در مرحله پیش از خرید نیستند، بنابراین اکثر انان تنها به جستجوی اطلاعات آن لاین برای برنامه ریزی سفر بسنده می کنند.مطالعات لی (2006) نشان می دهد که در آینده ای نزدیک، گردشگران از شبکه های آن لاین در دو مرحله جستجوی اطلاعات و خرید استفاده بیشتری می کنند.هر چه که فردی از اینترنت بیشتر استفاده کند شانس این که وی خریدار اینترنتی شود افزایش می یابد.
وسلی (2007)، بیان می کند که مصرف کنندگان در چندین موقعیت خرید تحت تاثیر پیام های دهان به دهان قرار می گیرند، مانند زمانی که محصولات پیچیده را خریداری می کنند، یا زمانی که سایر منابع دارای اعتبار پایینی درک شوند ، یا زمانی که علاقه اجتماعی محکمی بین انتقال دهندگان اطلاعات و گیرندگان اطلاعات وجود دارد. پیام های دهان به دهان ابزار بسیار قدرتمندی است.لی (2000)،در تحقیقات خود دریافت که پیام های دهان به دهان ابزار بازاریابی موفقی در تبلیغات کالاها و خدمات است، با این وجود بازاریابان باید از این مسئله آگاه باشند که مصرف کنندگان ناراضی می توانند، در مورد تجربه های ناخوشایندشان ،تأثیر بیشتری در اشاعه پیام های دهان به دهان منفی داشته باشند.
رضایتمندی
رضایتمندی گردشگران خارجی در مجموع مثبت بوده است. به لحاظ رضایت مندی می توان گفت که بیشترین سطح رضایتمندی را شاخص رضایت مندی از مردم محلی داشته است. ضعیف ترین شاخص را متغیر رضایتمندی از ارائه اطلاعات گردشگری داشته است.گردشگران از مهمان نوازی مردم محلی، بازار سنتی، صنایع دستی، برگزاری تورهای محلی بیشترین میزان رضایت را داشته اند و از ارائه تابلو ها و علایم در نقاط گردشگری ، انگلیسی صحبت کردن کارکنان هتل، نظافت کلی جاذبه های گردشگری کم ترین میزان رضایت را داشته اند.
گردشگرانی که به صورت مستقل یا با تور مسافرت کرده اند از لحاظ اهمیت منابع اطلاعاتی با هم تفاوت معناداری دارند،افرادی که با تور گردشگری مسافرت کرده اند، نسبت به افرادی که به صورت مستقل مسافرت کرده اند سطح اهمیت بیشتری برای آژانس های مسافرتی و مجلات تخصصی گردشگری داشته اند.
رضایت مندی در ابعاد راهنمای تور ایرانی، فعالیت های گردشگری، اطلاعات گردشگری ارایه شده، برای گردشگرانی که به صورت مستقل سفر کرده اند بیشتر است و تجربه کلی سفر به استان کرمان برای گردشگرانی که به صورت بسته تور مسافرت کرده اند بیشتر است. شاید بتوان دلیل رضایتمندی کمتر در افرادی که با تور مسافرت کرده اند( در ابعاد راهنمای تور ایرانی، فعالیت های گردشگری، اطلاعات گردشگری ارایه شده)، را برنامه ریزی ضعیف تورها، عدم آموزش های کافی اپراتورهای تور دانست. نتایج به دست آمده مخالف نتایج تحقیق ویرتال(2007) است که بیان می کند گردشگرانی که با تور مسافرت می کنند نسبت به گردشگران مستقل،سطح رضایت بیشتری را اظهار می کنند، چرا که توسط مجریان تورها،برنامه های مناسبی برای گردشگران فراهم می شود و افراد می توانند تجربه خدمات بهتری را از سوی راهنمایان تور،هتل ها و رستوران ها داشته باشند.
نتایج نشان می دهد که افرادی که برای اولین بار است که به استان کرمان مسافرت کرده اند اهمیت منابع اطلاعاتی را برای تصمیم گیری سفر خود بیشتر بیان داشته اند.مطالعات وگت و اندرک (2003)، نشان داد که مسافرانی که برای اولین بار به منطقه ای مسافرت می کنند، بر اساس کانال های اطلاتی متفاوتی تصویری از مقصد را در ذهن خود ایجاد می کنند؛ در حالی که مسافرانی که برای چندمین بار به منطقه ای مسافرت می کنند، به تجارب گذشته خود اتکا می کنند و امکان دارد از اطلاعات جدید استفاده نکنند.
افزون بر این افرادی که برای اولین بار به استان کرمان مسافرت کرده اند، رضایت بیشتری پیرامون اطلاعات گردشگری ارایه شده و رضایتمندی کلی از سفر به استان کرمان بیان کرده اند.این نتیجه اگر چه در نگاه نخست غیره منتظره و عجیب می نماید، اما با استناد به نظریه عدم تأیید انتظارات قابل توجیه است .در خصوص ایران وجود فضای تبلیغاتی مسموم و سنگینی که رسانه های غربی از فضای داخلی کشور ترسیم نموده اند، چنان است که گردشگر در بدو ورود انتظار برخورد با سرزمینی عقب مانده و مردمانی دور از مدنیت را دارد و با تجربه ای که کسب می کند، قضاوت مطرح شده از سوی او به طور متعارف بیانگر سطح رضایتی بالاست.اما آن ها که برای دفعات بعدی ایران را به عنوان مقصد برمی گزینند، از آن رو که قضاوت منفی اولیه یا پیش داوری قبل از سفر نخستین به واسطه ی تجربه سفر قبلی ایشان تعدیل شده است، با نگاهی واقع بینانه تر و منطقی تر به سرزمین و مردم ما می نگرند.نتایج نشان میدهند که چه ایشان نیز سطح رضایت خوبی را کسب و ابراز می دارند، لیکن میانگین سطح رضایت ایشان از کسانی که برای بار اول به ایران سفر می کنند، تا حدودی کم تر است.
نتایج تحقیق حاضر با نتایج تحقیقات لی و همکارانش(2008)،همخوانی ندارد. آنان در تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که کسانی که برای چندمین بار به منطقه ای سفر می کنند، سطح رضایت بیشتری نسبت به افرادی که برای اولین بار است به منطقه ای سفر می کنند دارند. بیرلی و مارتین (2004)، بیان کرده اند که هرچه گردشگران نسبت به یک منطقه دارای تجربه بیشتری داشته باشند، تصویر بهتری از آن مقصد خواهند داشت،و در نتیجه سطح رضایت بیشتری را بیان می کنند.یافته های تحقیق حاضر با نتایج بیرلی و همکارانش(2004)،مغایرت دارد.
بازدید دوباره از مقصد و توصیه به دیگران
اکثریت گردشگران خارجی بیان داشته اند که قصد بازدید مجدد به ایران و استان کرمان و همچنین تمایل به توصیه کردن به دیگران را خواهند داشت .و از آن جایی که عموماً آن ها از تجربه مسافرت خود راضی بوده اند.این نتیجه، تحقیقات نگامسوم (2001)، را تأیید می کند، او بیان می کند که هر چه میزان رضایتمندی گردشگران از سفرشان بیشتر باشد ،تمایل بیشتری برای بازدید مجدد آن مقصد خواهند داشت.همچنین چندین تحقیق دیگر، بیان می کنند که هرچه احساسات گردشگران در مورد تصویر مقصد سفر مثبت تر باشد، آن ها کیفیت سفر را بالاتر تلقی می کنند و تصمیمات رفتاری مثبت تری خواهند داشت.(برامول(1998)،تسای و چن (2007) و هیو و همکارانش (2007)).علاوه بر این یافته های تحقیق حاضر با یافته های تحقیقات بیژن و همکارانش(2001)،هسو و کانگ(2007)، کوزاک و رمینگتون(2000) مغایر است،که بیان می کنند گردشگران راضی ممکن است قصد بازدید مجدد را نداشته باشند.

5-4 پیشنهادات کاربردی
همان گونه که بیان شد، استان کرمان دارای توانمندی های طبیعی بسیار قابل توجهی را در خصوص صنعت گردشگری داراست ولی متاسفانه هنوز به عنوان استانی توانمند در این زمینه بدان توجه شایانی نشده ، به گونه ای که حتی بسیاری از جاذبه های آن برای خود ساکنین استان ناشناخته مانده است.عدم راهنمایی کامل، عدم برنامه ریزی مناسب وعدم توجه به بازسازی و سرمایه گذاری به جاذبه های طبیعی استان و عدم ایجاد امکانات رفاهی و تسهیلاتی در مناطق گردشگری و …باعث شده تا این فرصت ها از دست رفته و رفته رفته و تبدیل به تهدید شوند.
برای استفاده صحیح و افزایش درامد از بعد ژئولوژیکی و ژئومورفولوژیکی استان،شناسایی و شناساندن به شیوه ی علمی ضروری است؛ در این زمینه تحقیق و همکاری اقتصاددانان و دستگاهای تبلیغاتی و ارتباط جمعی بیش از هر چیز دیگر ضروت دارد.
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، باید در تابلو ها و علایم در مقاصد و جاذبه های گردشگری دقت بیشتریی انجام دهند، تابلو گذاری ها باید به دو زبان فارسی و انگلیسی به صورت کامل بیان شوند.همچنین باید با ساخت فیلم ها و سریال های تلوزیونی ، نیازهای گردشگران را برای مسافرت به ایران تحریک کنند.و از ان جا که کانال ارتباطی با دیگر کشور ها و در دیگر قاره ها، اخباری است که از طریق رسانه های غیر ایرانی دریافت داشته اند.با توجه به جو سیاسی سال های اخیر و تبلیغ رسانه های غربی انتظار نمی رود تبلیغ مثبتی در مور ایران انجام شده باشد.در ضمن رابطه ایران با کشورهای متخاصم موجب فاصله بیشتر مردم این کشورها شده، اطلاع رسانی درستی انجام نپذیرفته و ارتباط اجتماعی با این کشورها کاهش یافته است . از طرفی با وجود پیشرفت های چشم گیریی که در زمینه تکنولوژی اطلاعات در جهان صورت گرفته است به دلیل عدم استفاده از این ابزارها، نتوانسته ایم ایران را آنچنان که هست، معرفی کنیم و یا حداقل کسانی که نسبت به اطلاعات رسانه های غرب مشکوک هستند، بتوانند از منابع اطلاعاتی کشور ما استفاده کنند.البته کیفیت مطالبی که جهت اطلاع رسانی تهیه می شود بر مقبولیت آن نیز بی تأثیر نخواهد بود.برخی از اطلاعات با تأکید بر جنبه های سیاسی تهیه می شود که ممکن است، مورد توجه مشتری یا بازار نباشد. لذا باید دقت داشت که مشتری علاقه مند به دریافت چه اطلاعاتی هست.
همچنین برای بهبود تصویر ایران به عنوان مقصد گردشگری به خصوص در جوامع غربی، توصیه می شود که شرایطی سهل تر برای مسافرت و دیدار آن ها از ایران فراهم شود تا با واقعیت های عینی در مورد ایران بیشتر آشنا شوند.به علاوه جلب همکاری دفاتر خدمات گردشگری، در مبادی گردشگری در زمینه جذب گردشگران می تواند موثر واقع شود.
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به عنوان متولی امر گردشگری، باید نظارت بیشتری بر برنامه های تورها،آموزش های حرفه ای تورگردانان،حفظ و نگهداری جاذبه های گردشگری که میراث فرهنگی کشور ما محسوب می شوند و همچنین نظافت جاذبه های گردشگری(به خصوص سرویس های بهداشتی در مکان های گردشگری) بپردازد.
هتل ها و اقامت گاه ها
باید برنامه های ویژه ای برای بهبود و توانایی زبان انگلیسی کارکنان هتل ها در نظر گرفته شود. همچنین غذاهای گیاهی در لیست منوی رستوران های هتل ها قرار بگیرند. با توجه به افزایش روز افزون گیاهخواران در سطح جهان، ضروری است که رستوران هایی که غذاهای گیاهی را عرضه می کنند، با برچسب ها و تابلوهایی که نشانگر وجود غذاهای گیاهی در منوی رستوران است، بر سر در مغازه خود نصب نمایند.
مردمان محلی
گردشگران خارجی تحت تأثیر مهمان نوازی مردمان کرمانی و ایرانی قرار گرفته بودند. و از آن جا که تکلم مرم محلی به زبان انگلیسی رضایت چندانی نداشته اند،لذا ضروری است فراگیری زبان انگلیسی در برنامه های آموزشی کشورمان به جدیت پیگیریی شود که این امر می تواند یکی از عوامل تأثیر گذار در جذب گردشگر شود.
شرکت های مسافرتی محلی در ایران
نگرانی اصلی گردشگران خارجی از خدمات شرکت های مسافرتی محلی،مشکل زبان راهنمای تور است.با وجود این که راهنمایان تور توانایی انگلیسی صحبت کردن را داشته اند، نتوانسته اند به طور کامل گردشگران خارجی را راضی کنند.بنابراین شرکت های مسافرتی باید به راهنمایان تور توصیه کنند که دائماً مهارت های مکالمه و صحبت کردن خود را بهبود و ارتقاء دهند.
5-5 پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده
مطالعات آینده می تواند تنها بر ویژگی های خاص یک بعد از ابعاد مختلف گردشگری بپردازند،مثلا تنها بر هتل یا جاذبه های گردشگری متمرکز شوند.
مطالعات آینده می تواند ارتباط بین سطح رضایت و تعداد دفعات بازدید شده از منطقه را برای نشان دادن سطح وفاداری بررسی کنند. یا ارتباط بین سطح رضایت و سطح اهمیت انگیزه سفر بررسی شود.
همچنین بررسی های آینده می تواند میزان رضایت از شهرهای رقابتی در آسیا، مانند سنگاپور، هنگ کنگ و کوالالامپور بررسی شود به طوری که از یافته های این تحقیق، برای توسعه استراتژی های رقابتی بازاریابی استفاده شود.
5-6 محدودیت ها و مشکلات تحقیق
مهم ترین مشکلی که محقق در انجام تحقیق حاضر با آن مواجه بوده، عدم همکاری هتل ها بوده است ، از آنجا که پرسشنامه های تحقیق حاضر در هتل ها توزیع می شد، مسئولین هتل ها همکاری مطلوبی را در این زمینه از خود نشان ندادند.و حتی گاهاً مانع توزیع پرسشنامه ها می شدند.

پایان نامه
Previous Entries دانلود تحقیق در مورد رضایتمندی، استان کرمان، منابع اطلاعاتی، تحلیل واریانس Next Entries منابع پایان نامه درباره نام تجاری، بازاریابی، نشان تجاری، نام و نشان تجاری