دانلود تحقیق در مورد دانشگاه آزاد اسلامی، عاملهای هوشمند، موانع بکارگیری

دانلود پایان نامه ارشد

حسابرسی کامپیوترهای کوچک – جرائم و سوء استفاده های کامپیوتری (مقدمه)- جرائم و سوء استفاده کامپیوتری (مرتکبین و روش کار آنها )- خطرات و خسارات سوء استفاده های کامپیوتری – کشف و جلوگیری از سوء استفاده های کامپیوتری – نمودارهای کامپیوتری برای حسابرسان .
از ویژگی کتاب مذکور اختصاص 4 فصل به موضوع جرائم و سوء استفاده های کامپیوتری و ارائه مختصری از رویدادهای تاریخی از جمله کلاهبرداری های انجام شده به کمک این ابزار تکنولوژی می باشد که مطالعه آن دیدگاه بسیار خوبی از اهمیت کار حسابرسی کامپیوتری به محققین ارائه می دهد.

2-5-5 بررسی عوامل بازدارنده استفاده از کامپیوتر در حسابرسی ( هاشم عجمی، دانشگاه علامه، 1378 )
در این رساله نقش رایانه به عنوان یک ابزار در حسابرسی مورد مطالعه و تحقیق قرار می گیرد و تلاش می شود عوامل بازدارنده استفاده از رایانه در حسابرسی شناسایی شود. ابزار تحقیق پرسشنامه می باشد و از آزمون ناپارامتریک کای دو جهت تحلیل داده های آماری استفاده شده است. نتیجه تحقیق نشان داده که علل عدم استفاده بیشتر مدیران حسابرسی از رایانه و نرم افزارهای رایانه ای در رسیدگی به صورتهای مالی به منظور اظهار نظر حرفه ای به طور عمده ناشی از عدم آشنایی آنها با قابلیت های فوق العاده رایانه و نرم افزارها و چگونگی به کارگیری آنها بوده است.

2-5-6 بررسی عوامل موثر در توسعه حسابرسی کامپیوتری در ایران ( علیرضا صنعتی آراسته، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، 1378 )
در این تحقیق سعی شده است عوامل مهم و موثر در عدم توسعه سیستم حسابرسی رایانه ای بررسی و شناسایی گردد و رهنمودها و پیشنهاداتی در ارتباط با رفع این تنگناها و مشکلات به منظور ایجاد یک نظام حسابرسی رایانه ای در کشور ارائه گردد. در این تحقیق از ابزار پرسشنامه استفاده شده است و نتیجه گیری گردیده که استفاده از حسابرسی رایانه ای و توسعه آن بستگی به شرایط مختلفی دارد که مهمترین آن، امر تخصص و آموزش در این زمینه می باشد.
2-5-7بررسی امکان ارائه نرم افزار حسابرسی کامپیوتری برای ایران (داریوش روحی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز، 1379 )
هدف از این پژوهش به روز کردن طراحی آقای مسعود عرب زاده، ایجاد یک نرم افزار جامع حسابرسی رایانه ای جهت استفاده در موسسات حسابرسی می باشد. در این مجموعه سعی شده تا حد امکان بسیاری از عملیات پر زحمت و وقت گیر حسابرسی ،به کمک رایانه قابل انجام گردد. روش تحقیق به کار گرفته شده عملی و میدانی است. در این تحقیق نتیجه گیری شده که امکان ارائه نرم افزار جامع حسابرسی در ایران وجود دارد وبا توجه به اینکه در زمان انجام پژوهش فوق نرم افزارهای گرافیکی از جمله ویندوز هنوز در ایران کاربردی نشده بوده، نمونه ای از این نرم افزار در محیط داس (DOS) طراحی و ارائه و گام های مقدماتی لازم جهت حرکت در این راستا برداشته شده است.

2-5-8 بررسی امکان ارائه یک نرم افزار حسابرسی تحت سیستم های عامل گرافیگی برای ایران (جواد خانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، 1382 )
هدف کلی تحقیق ارائه یک نرم افزار حسابرسی رایانه ای تحت سیستم های عامل گرافیکی جهت استفاده در موسسات حسابرسی و واحدهای حسابرسی داخلی شرکتها و سازمان ها می باشد. مراحل تحقیق شامل گردآوری اطلاعات، طراحی، برنامه نویسی و در نهایت رفع مشکلات است. این نرم افزار از طریق مدیریت بانکهای اطلاعاتی SQL می تواند به بانکهای اطلاعاتی صاحبکار دسترسی پیدا کند. روش پژوهش عملی و میدانی است و برای اثبات فرضیه تحقیق از روش دلفی استفاده شده است. در این تحقیق قابلیت ارائه یک نرم افزار حسابرسی رایانه ای تحت سیستم های عامل گرافیکی برای ایران به اثبات رسیده است.

2-5-9 بررسی مشکلات بکارگیری سیستم حسابرسی کامپیوتری در موسسات حسابرسی ایران ( سلیمان رحیم زاده، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز،1381 )
به رغم کاربردهای عملی فراوانی که نرم افزارهای رایانه ای در حسابرسی دارند و سالهای متمادی در کشورهای توسعه یافته دنیا به کار گرفته شده، عدم استفاده از این فناوری ها ناشی از عواملی است که در این تحقیق به آن پرداخته شده و سعی گردیده راهکارهایی جهت رفع آنها ارائه گردد. فرضیات این تحقیق شامل سه فرض اهم می باشد که به صورت عوامل بازدارنده مدیریتی، اجرایی و محیطی معرفی شده اند و هر کدام دارای 2 یا 3 فرض اخص می باشند. روش تحقیق به صورت پرسشنامه می باشد و جهت تحلیل داده های آماری از آزمون T استفاده شده است.

2-5-10 بررسی نقش کنترلهای داخلی در محیط پایگاههای اطلاعاتی غیر متمرکز و یا توزیع شده ( مریم صلاحی نژاد، دانشگاه علوم و تحقیقات، 82-81 )
این تحقیق قصد دارد پس از شناسایی کنترلهای داخلی محیط بانکهای اطلاعاتی، اهمیت اجرای این کنترلها را در محیط های غیر متمرکز یا توزیع شده در مقایسه با محیط های متمرکز و نقش موضوع را در کاهش ریسک تقلب و اشتباه استفاده از اطلاعات بررسی نماید. جهت تحلیل داده ها از آزمون آماری پارامتریک t و ناپارامتریک یومن ویتنی استفاده شده و ثابت گردیده که حرکت ازمحیط پایگاههای اطلاعاتی متمرکز به سمت پایگاههای اطلاعاتی غیر متمرکز و یا توزیع شده، اهمیت کنترلهای عمومی و کاربردی را افزایش می دهد.

2-5-11 ارائه یک نرم افزار آموزشی CBT جهت آموزش حسابرسی کامپیوتری(مهدی رئیسیان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز،1382 )
هدف از این تحقیق ارائه یک نرم افزار آموزشی با قابلیت بالا به منظور تسهیل در آموزش حسابرسی رایانه ای می باشد. رساله جناب آقای دکتر فرقاندوست حقیقی اساس تهیه این نرم افزار بوده است. روش پژوهش عملی می باشد و از روش دلفی برای اثبات فرضیه استفاده شده و نتیجه گیری گردیده که نرم افزار اثربخشی لازم را برای آموزش حسابرسی رایانه ای دارد.

2-5-12 بررسی موانع به کارگیری سیستمهای خبره و پشتیبان تصمیم گیری در حسابرسی مستقل (رزیتا صالحی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز ،1384)
هدف از انجام این پژوهش روشن شدن برخی از جوانب نظری موضوع می باشد تا بعضی از دلایلی که از دیدگاه نظری سبب عدم استفاده از این سیستم ها می شود شناسایی و مورد بررسی قرار گیرد. روش این پژوهش قیاسی- استقرایی بوده و از آزمون های خی دو و t جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده نموده است. نتیجه تحقیق نشان می دهد که عوامل عدم آشنایی کافی با سیستم های خبره، نبود متون و منابع فارسی، فقدان نرم افزار های مناسب سبب می شود که این ابزارها در حسابرسی استفاده نشود. در حالی که مقرون به صرفه بودن ، قضاوت بهتر در صورت به کارگیری این سیستمها، مناسب بودن این نرم افزارها با سیستم حسابداری در عدم به کارگیری این نرم افزارها در حسابداری تاثیری قابل ملاحظه ندارد.

2-5-13 بررسی موانع به کارگیری سیستم های مبتنی برشبکه های عصبی در حسابرسی مستقل ( مسعود یزدانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، 1384 )
هدف پژوهش دستیابی به اطلاعات جامع و کاملی در مورد جایگاه و نقش شبکه های عصبی مصنوعی به عنوان یکی از مولفه های حسابرسی کامپیوتری در حرفه حسابرسی و موانع به کار گیری آن در حسابرسی مستقل در ایران است و جامعه اماری آن حسابرسان موسسات حسابرسی و سازمان حسابرسی می باشد و روش انجام کار در این پژوهش روش توصیفی- تحقیقی است. بدین معنا که با کمک روش توصیفی موانع به کارگیری شبکه های عصبی مصنوعی در حسابرسی در ایران مورد بررسی قرار گرفته و از روش تحقیقی برای تحقیق داده ها استفاده شده است. تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده به کمک پرسشنامه حاکی از این است که حرفه حسابرسی در ایران به دلیل 1- فقدان شناخت کافی از شبکه های عصبی 2- تردید در مورد مزیت اقتصادی این سیستم ها 3- تردید در خصوص پیچیدگی این سیستم ها از لحاظ آموزش و بکارگیری 4- عدم تناسب سیستمهای صاحبکاران با شبکه های عصبی 5- عدم دسترسی به نرم افزار های مبتنی بر سیستم های عصبی از آن ها استفاده نمی نماید. در این تحقیق از آزمون t و آزمون رتبه ای فریدمن استفاده شده است.

2-5-14 بررسی موانع استفاده از منطق فازی در حسابرسی های کشور ایران ( مجید عبدالهی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز،1386 )
هدف این پژوهش دستیابی به اطلاعات جامع و کاملی در مورد جایگاه و نقش منطق فازی به عنوان یکی از مولفه های حسابرسی رایانه ای در حسابرسی و موانع بکارگیری آن در حسابرسی مستقل ایران بوده است. تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده به کمک پرسشنامه حاکی از آن است که حرفه حسابرسی در ایران به دلیل 1- عدم آگاهی و شناخت 2- کمبود منبع اطلاعاتی 3- عدم اعتماد کافی نسبت به نتایج آن 4- تردید در مورد مزایای اقتصادی 5- ابهام در خصوص قضاوت و تصمیم گیری بهتر 6- مشکلات به کارگیری منطق فازی، از آن استفاده نمی نمایند.

2-5-15 بررسی موانع بکارگیری تکنیکهای حسابرسی به کمک کامپیوتر در مؤسسات بخش خصوصی(جواد عسگری-دانشگاه آزاد بروجرد-1387)
هدف از انجام این تحقیق ،بررسی موانع بکارگیری تکنیک های حسابرسی به کمک کامپیوتردر مؤسسات حسابرسی بخش خصوصی بوده است.جامعه آماری پژوهش ،حسابداران رسمی شاغل در مؤسسات حسابرسی بوده که تعداد 86 نفر به کمک فرمول کوکران به عنوان نمونه مورد سنجش قرار گرفته اند.برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده است.پس از جمع آوری داده های مورد نیاز ، به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون خی دو و دو جمله ای استفاده شده است.نتیجه تحقیق مزبور حاکی از آن است که مؤسسات حسابرسی بخش خصوصی به دلیل1-عدم آشنایی کارکنان مؤسسات حسابرسی با تکنیک های حسابرسی کامپیوتری 2-هزینه بالای سخت افزار و نرم افزارهای مورد استفاده 3-بالا بودن هزینه های آموزش کارکنان 4-مشکلات ناشی از کاربرد نرم افزارها در وضعیت های واقعی،از تکنیک های حسابرسی به کمک کامپیوتر استفاده نمی نمایند.
2-5-16بررسی موانع بکارگیری عاملهای هوشمند در حسابرسی مستقل(محمد خان محمدی-دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز-1388)
بکارگیری عاملهای هوشمند به نظر می رسد ابزار مناسبی برای انجام حسابرسی های به موقع باشد.با این وجود حسابرسان باید ذهنیت خویش را تغییر دهند تا محیط جدید گزارشگری را بپذیرندو سپس مهارت های تکنیکی و دانش مورد نیاز را به دست آورندتا بتوانند نیازهای این محیط را برآورده سازند.با توجه به اینکه عاملهای هوشمند یکی دیگر از مؤلفه های حسابرسی کامپیوتری است و طبق توضیحات ارائه شده در پیشینه موضوع،بکارگیری عاملهای هوشمند در حسابرسی می تواند کیفیت و سرعت عمل حسابرسی را بهبود بخشد و از آنجا که در ایران تازمان انجام پژوهش فوق، در زمینه علل عدم بکارگیری عاملهای هوشمند در حسابرسی تحقیقی صورت نگرفته لذا بررسی موانع بکارگیری این سیستمها ضروری به نظر رسیده و در این پژوهش به آن پرداخته شده است.
نتیجه تحقیق حاکی از آنست که حرفه حسابرسی در ایران به دلیل 1-نداشتن آگاهی کافی از کاربرد عاملهای هوشمند2-نامشخص بودن منافع بکارگیری عاملهای هوشمند در مقایسه با هزینه آن3-نبود متون کافی در زمینه کاربرد عاملهای هوشمند4-فقدان نرم افزار مناسب جهت امور حسابرسی 5-ابهام در خصوص قضاوت بهتر ،از آنها استفاده نمی نمایند.

2-5-17 بررسی عوامل محدود کننده استفاده از کامپیوتر در حسابرسی توسط حسابرسان مستقل در ایران (محمد نقی زاده ایدنلو-دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز-1388)
نتایج حاصل از تحقیق صورت گرفته حاکی از آن است که مهمترین عامل محدود کننده استفاده از کامپیوتر در حسابرسی ،توسط حسابرسان مستقل در ایران ،به عدم تمایل حسابرسان به استفاده از کامپیوتر در حسابرسی مربوط می شود و به ترتیب آشنایی ناکافی با حسابرسی کامپیوتری،عدم وجود نرم افزار حسابرسی و کمبود آموزشهای لازم جهت آشنایی حسابرسان مستقل با حسابرسی کامپیوتری از دیگر دلایل آن است .
در این تحقیق از آزمون های t تک نمونه ای و دو نمونه ای و دو جمله ای تک و

پایان نامه
Previous Entries دانلود تحقیق در مورد شهرداری تهران، صورتهای مالی، شورای شهر Next Entries دانلود تحقیق در مورد شهرداری تهران، الگوریتم ژنتیک، حسابرسان مستقل