دانلود تحقیق در مورد خبرگزاري، نيروگاه، فارس،، ريانووستي،

دانلود پایان نامه ارشد

انتشارات ايراس، 1387.
* موسوي بجنوردي، کاظم- دائرة المعارف بزرگ اسلامي، جلد 10، انتشارات مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامي، 1367.
* هاشمي، سيدحميد- تحليل پرونده هسته‌اي ايران، انتشارات پژوهشکده مطالعات فرهنگي و اجتماعي، 1385.

خبرگزاري :

* تحويل سيستم پيشرفته پدافند روسيه به ايران، خبرگزاري فرانسه، 24/11/2006.
* نيروگاه بوشهر تحريم نمي شود، خبرگزاري ريانووستي، 10/12/2006.
* لاوروف: قطعنامه، منافع اقتصادي روسيه را بر هم نمي زند، خبرگزاري ريانووستي، 24/12/2006.
* پروژه بوشهر صرفاً اقتصادي نيست، خبرگزاري ايتارتاس 28/11/2006.
* توافقات متقابل آمريکا و روسيه، خبرگزاري فرانسه 19/11/2006.
* بيانيه غيرمتعهدها در حمايت از ايران هسته‌اي، خبرگزاري فارس، 22/6/1385
* شکست آمريکا در مقابل روسيه (قطعنامه ايران نمايش ضعف غرب است)، روزنامه واشنگتن پست، 22/12/2006.
* آقازاده: حضور ? هزار روسي در نيروگاه بوشهر، خبرگزاري ايرنا ، 14/1/?138.
* ما به بوشهر اطمينان داريم، مصاحبه بايوگني رشتنيکوف معاون وزير انرژي اتمي روسيه، اتم پرس، 8/12/1999.
* آقازاده: بدون روسها نيز مي توانيم نيروگاه بوشهر را راه اندازي کنيم، خبرگزاري فارس، 3/7/1385.
* بهتر بود به جاي تکميل نيروگاه بوشهر، نيروگاه جديد مي ساختيم، (گفتگوي تفصيلي با رئيس سازمان انرژي اتمي کشور)، خبرگزاري فارس، 7/7/1385.
* روزشمار پرونده هسته‌اي ايران، خبرگزاري ايرنا، 29/8/1384.
* روميانتسف: سوخت هسته‌اي طبق قوانين منتقل مي شود، خبرگزاري ريانووستي، 28/2/2005.
* 80% کار نيروگاه بوشهر کامل شده است، خبرگزاري ايتارتاس، 28/2/2006.
* سوخت نيروگاه بوشهر آماده بارگيري است، خبرگزاري کار، 2/10/1384.
* پيشنهاد آمريکا براي بانک سوخت هسته‌اي، خبرگزاري فرانسه، 27/9/2006.

پایان نامه
Previous Entries دانلود تحقیق در مورد وزارت امور خارجه، سازمان تجارت جهاني، دانشگاه تهران، دانشگاهها Next Entries منبع پایان نامه درباره علم اقتصاد، قرن نوزدهم، اقتصاد خرد، عدم امکان اجرا