دانلود تحقیق در مورد تلفن همراه، کودکان و نوجوانان، کودکان و نوجوان، انتقال اطلاعات

دانلود پایان نامه ارشد

اين فناوري نوين نزد ايرانيان عبارت است از:
1- صرفه جويي در هزينه ها
2- کمبود محدوديت هاي فيلترينگ و اعمال کنترل دولتي و خصوصي و فراهم شدن فضايي براي جوانان جهت ابراز عقايد و نظريات خود
3- امنيت نسبي فضاي پيام کوتاه
4- نياز روحي جامعه به تفريح و تفنن
پيامک ها به خاطر ايجاد زنگ تفريحي کوتاه در بين کارهاي روزانه طرفداران فراواني دارد. فرستادن لطيفه بيشترين کاربرد پيامک در ايران است. عمده ترين دغدغه هاي اجتماعي، محدوديت ها و يا تابوهاي موجود در جامعه با بياني لطيف و ظريف مورد نقد قرار مي گيرد. بعبارتي ديگر طنز اين اجازه را به افراد مي دهد که بصورت کم و بيش صريح از وضع سياسي اجتماعي کشور انتقاد کنند. نقد اجتماعي با زباني کنايي، طنزآلود و ظريف که بخشي از سنت شفاهي مردم ايران را تشکيل مي دهد و ريشه در فرهنگ و ادبيات ايران زمين دارد ، در نبودن و يا ضعف احزاب سياسي، نهادهاي مدني و ابزارهاي رسانه اي و اطلاع رساني در پيامک ها تبلور يافته و بصورت گسترده به اقشار و گروه هاي مختلف اجتماعي و سياسي انتقال مي يابد (مقصودي و عرب،1386: 42).
پيامک ها را مي توان از نظر موضوعي به شش گروه تقسيم کرد: 1- پيامک هاي احوالپرسي. 2- پيامک هاي خبري. 3- پيامک هاي پرسشي. 5- پيامک هاي مناسبتي. 6- پيامک هاي ادبي و طنز
زبان پيامک زباني غير معيار است که مشخصاتي منحصر به فرد دارد از جمله : 1- عدم توجه به مرزهاي جغرافيايي و سياسي جوامع. 2- سوق به جهاني شدن و استفاده از کلمات قرضي و جهاني. 3- سرعت قابل توجه در انتقال اطلاعات. 4- انتقال بيشرين اطلاعات با کمترين نمادها. 5- شباهت به زبان تلکس و تلگراف. 6- بکار گيري زبان مصور. 7- زايايي قابل ملاحظه (شريفي،1389: 171) .
کريستال در پژوهشي به بررسي ويژگي هاي زباني متون پيام کوتاه پرداخته است. به گفته او زنان در نوشتن پيام کوتاه از واژه هاي بيشتري با ميانگيني در حدود 6/95 واژه در هرمتن استفاده مي کنند که در مقايسه با مردان 5/54 واژه در متن ، بيشتر است.زنان همچنين بلحاظ دستوري بيش از مردان از جملات مرکب استفاده مي کنند. همچنين بررسيهاي انجام شده نشان داده است که حدود 75% از جملات مردان در پيام هاي فرستاده شده جملات ساده بوده، حال آنکه در زنان ميزان آن60% بوده است. زنان از اختصار و نشانه هاي عاطفي و سلام و خداحافظ بيش از مردان استفاده مي کنند، ضمن اينکه آنان آئين نگارش و علائم سجاوندي را بيش از مردان رعايت مي کنند( محمودي بختياري، 1388: 180).
از سال 1381 که نخستين پيامک درجامعه ايران متولد شد تا به امروز که با مشترکان ميليوني تلفن همراه، روزانه بيش از 20 (و از سال 91 بيش از 40 ميليون ) پيام کوتاه توليد و جابجا مي شود، پيامک از يک وسيله ارتباطي شخص در بيان احساسات به يک رسانه تاثيرگذار تبديل شد و جاي پاي محکمي در ميان انواع وسايل ارتباط جمعي پيدا کرده است. اگر سه عنصر اطلاع رساني، ارائه سرگرمي و آموزش اجزاء تشکيل دهنده هويت يک رسانه باشند، پيامک نيز داراي هويت رسانه اي است، زيرا قابليت ارائه اين سه کارکرد را از خود نشان داده است ( شيران، 1389).
به نظر مي رسد كه هم اكنون از جذابيت هاي چت براي نسل جوان كاسته شده و پيام كوتاه جايگزين آن شده است. چت به امكاناتي مانند كامپيوتر، اتصال به اينترنت و ارتباط هم زمان دو كنشگر نياز دارد . در حالي كه ارسال پيام كوتاه تنها به گوشي موبايل نياز دارد. موبايل به علت همراهي هميشگي و دسترس پذيري اين امكان را براي افراد فراهم مي كند كه در هر زمان و هر مكاني، امكان برقراري ارتباط با ديگري را داشته باشند. به عبارت ديگر مي توان گفت بوسيله پيام كوتاه، فرد همواره آنلاين و قادر به پاسخگويي است . درحالي كه بواسطه چت هيچ گاه اين امكان وجود ندارد كه فرد همواره آنلاين باشد. بنابراين با رواج استفاده از موبايل در بين جوانان و محبوبيت سرويس پيام كوتاه و درعين حال كاسته شدن از هيجان چت كردن به مرور زمان، به نظر ميرسد درحال حاضر پيام كو تاه و استفاده از موبايل تأثيرات بيشري نسبت به چت بر جوانان داشته باشد. لورنت معتقد است كه موبايل، در درون خانه كه فضايي عمومي است، يك خلوت و تنهايي جديدي بوجود آورده است. درنتيجه در آن كمتركسي راه دارد. ايجاد اين فضاي شخصي و خصوصي در جمع، نقش مهمي در هويت فردي جوان ايفا مي كند ( نوابخش، 1389 : 161).
اين پيام ها در ارتباطات دوستانه و صميمانه نقش مهمي دارند. در اين نوع ارتباطات که بواسطه شناخت زياد طرفين از يکديگر، امکان ارتباط بوسيله حداقل کلمات وجود دارد، طرفين، متن دريافت شده رابواسطه آشنايي با پس زمينه مربوطه براحتي رمز گشايي مي کنند. در اين موارد معمولا زبان هاي خاصي بوجود مي آيد که در ميان گروه هاي مختلف، متفاوت است و تنها اعضا مي توانند به معناي پيام هاي رد و بدل شده پي ببرند. جوانان بيشتر از اين زبان ها استفاده مي کنند و ميتوان گفت اين زبان ها علاوه بر تسهيل ارتباط، نقش هويت بخشي نيز در جوانان ايفا مي کنند (ذکايي، 1388: 130) .
مقاله اي با عنوان “تحليل محتواي پيام هاي کوتاه دانشجويان دانشگاه هاي تهران” کوثري و خيرخواه (1387) نگاشته اند که در آن، مولفان پيام کوتاه را بعنوان تسهيل کننده ارتباط ميان فردي بررسي و سعي کرده اند تا مخاطبان پيام کوتاه، زمان بيشترين ارسال پيامک، جنسيت و وضعيت تاهل استفاده کنندگان از پيامک را در بين دانشجويان مذکور بررسي کنند. اين مقاله که از منظري جامعه شناسي محتواي پيام کوتاه را تحليل کرده است، نهايتاً حاکي از آن است که نوعي اخلاق ارتباطي جديد، بويژه ميان دو جنس، درحال ظهور است و تلفن همراه و پيام کوتاه، تاثير مهمي در آن دارند. اين مسئله از سويي ممکن است موانع گذشته در راه تعامل و ارتباط صحيح دختران و پسران دانشجو را در دانشگاه از ميان بردارد، اما از ديگر سو، ممکن است ارزشها و هنجارهاي مرسوم در جامعه را نزد جوانان بي اعتبار سازد و به نوعي آنومي اجتماعي دامن بزند.

1-5-7- جوان
اگرچه توجه به جوانان سابقه اي طولاني در ادبيات کلاسيک جامعه شناسي دارد، با اينحال، نگاه به جواني بعنوان يک مقوله اجتماعي – که براي آن محدوده سني نيز درنظر گرفته مي شود- را بايد پديده اي جديد دانست. روشن است که تلقي و تقسيم بندي زندگي به مثابه يک پيوستار تقسيم شده به دوره ها يا مراحل و بر اساس شباهت ها و تفاوت هاي فرضي يا واقعي اشکالاتي بدنبال دارد. چنين تقسيم بندي هايي تابع نسبيت هاي زماني و مکاني است. سن بلوغ و تغييرات بيولوژيکي همراه با آن ثابت نيست. بعلاوه در فرايند اين تغييرات ، مکانيسم هاي اجتماعي و فرهنگي نيز دخيل هستند که بر مراحل گذار به زندگي بزرگسالي و مولفه هايي که استقلال و مسئوليت پذيري را براي جوانان بهمراه دارد (مانند اشتغال و ازدواج) تاثير مي گذارند.همچنين انتخاب سليقه اي و نادقيق بودن گستره سني که با آن دوره نوجواني و جواني تعريف ميشود ، تعيين هرگونه مرز بندي براي اين گروه را دشوار مي سازد ( بيزرمن و مگنسون، 1996: 21 به نقل از ذکايي، 1386: 23).
منظم ترين تلاش نظري جامعه شناسي کلاسيک در تعريف دوره جواني و گذار از کودکي به بزرگسالي، با ديدگاههاي کارکردگراي پارسونز(1964) و ايزنشتات (1956) آغاز شد. پارسونز و ايزنشتات جواني را نوعي گذار از نقشهاي خانوادگي (با ويژگي هاي عاطفه پذيري، نا دقيق بودن، خاص گرايي، انتسابي بودن و جهت گيري جمعي) به نقش هاي بزرگسالي (با ويژگي هاي بي طرفي عاطفي، دقيق بودن، عام گرايي، اکتسابي بودن و جهت گيري فردي) مي دانند. در اين ديدگاه نهادهاي ثانويه جامعه پذيري چون مدارس، سازمانهاي جوانان و نيز گروه هاي هم سال، عهده دار اجتماعي کردن هستند. کارکردگرايان جواني را نقطه عطف تنش بين محيط خانواده و کار مي دانند و به اين نکته اذعان دارند که داشتن پايگاهي حاشيه اي و تنگناهايي که جوانان با آن روبرويند مي تواند به بروز اصطکاک در روابط بين نسلي بيانجامد. با اينحال کارکردگرايان در تحليل هاي خود سراسر در جستجوي کارکردهاي جواني هستند تا کژکارکردهاي آن (ادانل، 1985: 38 به نقل پيشين: 28).
جواني موقعيت متمايز و ويژه خود را بعنوان دوره واسط ميان کودکي و بزرگسالي از دست داده است. گرگن در اين زمينه نقش مهمي را متوجه رسانه هاي جمعي مي داند که با نيازافريني و بسته بندي کردن کالاوار فرهنگ مصرفي جوان، موجب تداخل و ادغام قلمروهاي سنتي کودکي و بزرگسالي شده اند و تفکيک اين دو را مشکل کرده اند. چنين تحولاتي که در متن اجتماعي دوره مدرنيسم حاصل گرديده، چالش تلقي “مقوله اي” و “مرحله اي” از رشد در دوره نوجواني و جواني و ارائه تعاريف جايگزين از جوان و جواني را اجتناب ناپذير ساخته اند. به نظر مي رسد جواني ديگر يک محدوده يا مرز سني نيست، بلکه نوعي نگرش است. بنظر مي رسد که تغييرات سريع اجتماعي و عدم قطعيتي که بطور فزاينده بر سر راه جوانان و انتخاب هاي آنان قرار دارد، نوعي سيال بودن و موقتي بودن را به جوانان دنياي مدرن عرضه کرده است.جوانان در دنياي مدرن به حال خود گذاشته شده اند تا جايگاه و منزلت سني خود را خود تشخيص داده و خود امنيت وجودي خويش را تامين کنند(پيشين: 5-34). از سوي ديگر به مدد تکنولوژي هاي مدرن ارتباطي و جريان فرهنگيِ “جهاني شدن”، ارزشهاي جواني همه گيري و مقبوليت بيشتري يافته و تسهيل کننده رواج مدلي از جواني شده اند که لذت طلبي و تنوع طلبي از خصوصيات اصلي آن بشمار مي آيد ( پيشين: 37).
ريچارد لينگ نويسنده نروژي امريکا، مفهوم سودمند ” آغازگري ” را براي تلفن همراه به کار برده است. از نظر وي نقشي را که مراسم گذر در قبايل بومي براي کودکان اجرا مي کرد و از آن پس به آنان مجوز حضور در جهان بزرگسالان را مي داد، در حال حاضر تلفن همراه بر عهده گرفت است و کودکان و نوجوانان با دارا شدن تلفن همراه در عمل،به فضاي شبکه اي خاصي گام مي نهندکه ضمن جداسازي نسبي آنان از خانواده هايشان، ارزشهاي خاص و جديدي را براي انان مطرح مي سازد (منطقي (ب) ، 1389: 47).
اکنون برخي از پژوهشگران حوزه تلفن همراه بصراحت از فرهنگ جديدي به نام فرهنگ تلفن همراه يا شکل گيري نسل انگشت شست ( به معناي اينکه جوانان در همه جا، همواره دستشان روي صفحه کليد تلفن همراهشان است و در حال ارسال يا دريافت پيام جديدي هستند) سخن مي گويند. در اين فرهنگ با توجه به نوجويي و نوگرايي جوانان و ميل وافر آنان به فناوري، و نيز انعطاف پذيري بيشتر ايشان، پيش بيني مي شود که بيشترين اثرپذيري فرهنگي از فناوري تلفن همراه، در اين قشر مشاهده گردد(منطقي (ب)، 1389: 46).

فصل دوم
مباني نـظري
2-1- مقدمه
توسعه و پيشرفت علم وابسته به نظم و انتظام مطالعاتي است. اين پيشرفت مستلزم آن است که از پراکندهکاري اجتناب شود و هر پژوهشي در جرياني سازنده از تاريخ پژوهشهاي علمي قرار گيرد. به بيان ديگر، بناي علم همچون پلکاني پيوسته و بالا رونده است، تنها و تنها اگر پله هاي اين پلکان روي هم قرار گيرند، حرکتي “صعودي” را امکان پذير مي سازند؛ اگر اين پلهها شناسايي نشوند امکان افزودن پله جديدي بر اين پلکان بلند بوجود نخواهد آمد. تدوين و نگارش پيشينه پژوهش يا به تعبير ديگر مرور ادبيات تحقيق، علاوه بر سرعت بخشيدن به روند تحقيق،چنين وظيفه اي را به عهده دارد که در ذيل به آن پرداخته ايم.

2-2- ادبيات تجربي پژوهش

2-2-1- تحقيقات داخلي

– مردم شناسي ارتباطات خودماني
اکرامي،محمود. مشهد: نشر ايوار. 1386
کتاب مردم شناسي ارتباطات خودماني (1386)، حاصل پژوهش محمود اکرامي نخستين و شايد تنها کتابي است که در حوزه تحليل اجتماعي ، فرهنگي و ارتباطي پديده پيامک در ايران به نگارش درامده است. پژوهش با بررسي و تحليل 6173 پيام کوتاه که جوانان 18 تا 28 ساله شهر مشهد از

پایان نامه
Previous Entries دانلود تحقیق در مورد تلفن همراه، استفاده از تلفن همراه، خارج از خانه، دستور زبان Next Entries دانلود تحقیق در مورد تلفن همراه، فرهنگ جوانان، مطالعات زنان، ابزار ارتباط