دانلود تحقیق در مورد تصویر مقصد، بازاریابی، تعامل اجتماعی، روابط بین فردی

دانلود پایان نامه ارشد

:
1. آموزشي / فرهنگي
2. استراحت و آرامش / ماجراجويي / تفريح و سرگرمي
3. سلامتي / تجديد قوا ( بازآفريني )
4. .قومي/ خانوادگي
5. اجتماعي / رقابتي(رنجبریان و زاهدی،1389).
بروك و هانر17 ، انگيزه هاي گردشگري را به شكل زير تقسيم بندي نموده اند :
انگيزه هاي فيزيكي : تفريح و استراحت، استفاده از آب و هوا و شرايط خاص اقليمي، تندرستي و سلامت جسماني، فعاليت هاي ورزشي .
انگيزه هاي احساسي : ياد و حسرت گذشته، زيبايي شناختي، خيال پردازي عاشقانه، واقعيت گريزي، خيالات خارق العاده .
انگيزه هاي فرهنگي : آداب خورد و خوراك، تماشاي مناطق ديدني، شناخت تاريخ آن محل .
انگيزه هاي اجتماعي : بي نظير و منحصر به فرد بودن .
انگيزه هاي شخصي : ملاقات با دوستان و خويشاوندان .
پيشرفت فردي : يادگيري يك زبان جديد يا مهارت تازه (ابراهیم پور و روشندل،1390).
شايد طولاني ترين فهرست از انگيزه هاي سفر متعلق به توماس18 باشد . اين فهرست شامل هجده مورد به شرح زير مي باشد :
* انگيزه هاي آموزشي / فرهنگي
– ديدن شيوه هاي زندگي مردم ديگر كشورها
– بازديد از مناظر ديدني خاص
– بدست آوردن درك بهتري از آنچه در اخبار و گفته ها جريان دارد .
– شركت در مراسم خاص

* انگيزه هاي استراحت / سرگرمي
– فرار از روزمرگي
– داشتن اوقات خوش
– رسيدن به نوعي روابط احساسي با افراد
* انگيزه هاي قومي
– بازديد از مكانهايي كه خانواده گردشگر اهل آنجا بوده اند .
– بازديد از مكانهايي كه خانواده گردشگر به آنجا ها رفته اند .
* ديگر انگيزه ها
– آب و هوا
– سلامتي
– ورزش
– اقتصادي ( جستجو جهت زندگي با هزينه كمتر )
– ماجراجويي ( مكانها، افراد و تجارب جديد )
– سازگاري و هماهنگي
– مشاركت در تاريخ (معابد و بقاياي آثار قديمي / تاريخ كنوني )
– انگيزه هاي جامعه شناختي (زندی،1390).
کرامپتون19 از رویکردی روانشناسانه- جامعه شناسانه استفاده کرد تا به توصیف انگیزه های گردشگران برای گذراندن تعطیلات بپردازد.
از دید او هفت عمل اصلی می تواند انگیزه سفر قلمداد شوند؛
• خودشناسی و ارزیابی خویشتن
• استراحت
• رهایی از محیط یکنواخت و کسل کننده
• پرستیژ
• بازگشت به عقب
• تقویت روابط نزدیک
• تسهیل ارتباطات تعامل اجتماعی
نکته مهم و اصلی در نظریه کرامپتون آن است که پیش از انجام سفر نوعی عدم تعادل در نیازهای فرهنگی،اجتماعی و روانشناختی فرد وجود دارد و وظیفه تعطیلات بازگردانیدن شرایط فرد به حالت تعادل و طبیعی آن است. درست از همین رو مطالعه نیازهای روانشناختی فرد (از جمله خودشناسی،تعامل اجتماعی، انگیختگی جنسی و هیجان) مقدم بر تاکید جاذبه ها و خصوصیات مقصد است.پس باید نیازهای اجتماعی بازار بالقوه هدف مورد تجزیه تحلیل قرار گیرند.
اشمیت هاوزر20 مهم ترین کارکردهای اجتماعی گردشگری را مورد شناسایی قرار داده است. از نظر او این کارها به قرار زیر هستند؛
• جبران کمبودهای حاصل از یکنواختی زندگی.این کمبودها به مواردی از قبیل نیازهای اجتماعی، شرایط آب و هوایی،محیط بسته، مشاهده چیزهای جدید و ایجاد تغییر و کمبود آزادی باز می گردد.
• نیاز به بهبود و رهایی از استرس های جسمی
• گسترش افق دید فرد، ارضا نیاز کنجکاوی و شناخت ارزش های خویشتن
• حس احترام به خود
کوهن21 گردشگران را به چهار گروه تقسیم می کند. این گروه ها بر روی طیفی قرار گرفته اند که یک سوی آن آشنایی و شناخت قبلی و سمت دیگر آن نوجویی است (رنجبریان و زاهدی،1389).
نگاره شماره 6 : جدول: تقسیم بندی کوهن از گردشگران
نوع گردشگر
میزان اتکا به شناخت قبلی یا نوجویی
گردشگران انبوه سازماندهی شده
تأکید فراوان بر شناخت و اطلاعات قبلی و حداقل نوجویی
گردشگران منفرد در بازار انبوه
اتکا به شناخت قبلی و حدودی از نوجویی
کاشفان
نوجویی محور با حفظ ارزش آباء و اجدادی
تنوع طلب ها
تأکید کامل بر نوجویی و فاقد هرگونه توجه به شناخت و اطلاعات قبلی
منبع :رنجبریان و زاهدی،1389
پلاگ22 شخصیت افراد را با رفتارها و ترجیحات ایشان در سفر پیوند زد. او نیز طیفی از افراد را در نظر می گیرد که در یک سمت آن شخصیت های درون گرا و در انتهای دیگر طیف شخصیت های برون گرا قرار دارند.
از دید پلاگ درون گرایان بر مسایل جزیی زندگی تأکید دارند و به محل خاصی وابسته هستند. در حالی که برون گرایان از اعتماد به نفس بالایی برخوردارند و تنوع زندگی را می پسندند و به دنبال موارد و محیط های جدید و سبک های نوین زندگی می گردند.
پلاگ بر آن تأکید دارد که بعد شخصیت باید در تحقیقات مربوط به سفر مد نظر قرار گیرند. از دید او با هشت گروه گردشگر مواجه هستیم :
• ماجراجو
• خوشگذران
• خونسرد و بی تفاوت
• دارای اعتماد به نفس
• با برنامه
• با خصوصیات مردانه
• متفکر
• مردم گرا
ماجراجویان کسانی هستند که مایلند در دیدار از اماکن و محیط های نو پیشگام باشند. خوشگذرانان راحتی و جنبه های اشرافی زندگی و ازجمله محل اقامت، سرگرمی ها و اسباب حمل و نقل را مد نظر قرار می دهند. بی تفاوت ها بدون فکر و برنامه ریزی قبلی اقدام به سفر می کنند.آنها که دارای اعتماد به نفس بالایی هستند طیف گسترده ای از مقاصد و فعالیت های گردشگری را در گزینه های سفر خویش مورد لحاظ قرار می دهند.گردشگران با برنامه، تنها از بسته های سفر استفاده می کنند و سفر آن ها کاملا برنامه ریزی شده است. آن ها که دارای خصوصیات مردانه هستند، علاقه مند به اجرای فعالیت هایی نظیر ماهیگیری،احداث کمپ شکار می باشند. برای گروهای متفکر جنبه های تاریخی – فرهنگی سفر جذابیت دارد و سرانجام آنچه برای گردشگران مردم گرا اهمیت دارد ایجاد ارتباط با مردم سرزمین مقصد است)پلاگ،2001).

مکینتاش و گلدنر23 چهار طبقه از انگیزه ها را برای گردشگران معرفی نمودند. این طبقات عبارتند از :
• مادی
• فرهنگی
• روابط بین فردی
• جایگاه پرستیژ
انگیزه مادی دلالت بر انجام سفر با منظور استراحت،تفریح، سلامتی،تناسب اندام و ورزش دارد، در حالی که انگیزه های فرهنگی آشنایی با فرهنگ ها، جوامع،مقاصد و محیط های مختلف را مد نظر قرار می دهد.
در انگیزه روابط بین فردی موضوع ایجاد ارتباط با افراد جدید و تقویت روابط با دوستان و اقوام و نیز گریز از روزمرگی را شامل می شود و بالاخره انگیزه ای که جایگاه و پرستیژ فرد را مد نظر قرار داده است، تقویت و توسعه شخصی را از طریق آموزش و کسب اطلاع جستجو می کند.این مهم به کمک شرکت در جلسات کاری، همایش ها و سمینارها فراهم می آید(رنجبریان و زاهدی،1389).
هانکین و لم (2003)، انگیزه ها را (فاکتورهای کششی و رانشی)در بازدید کنندگان چینی در بازدید از هنگ کنگ مورد مطالعه قرار داد. این مطالعه انگیزهایی از انواع کششی و رانشی را شناسایی کردند که شامل:فاکتور های رانشی : دیدن چیزهایی متفاوت ،افزایش دانش در مورد مکان های خارجی ، بودن با خانواده و غیره؛و عوامل کششی شامل بازدید ازشهرهای بین المللی جهانی ،راحتی حمل و نقل ،راحتی در خرید کردن و غیره یافتند (راکتیدا24،2009).
ويور و اپرمن25 (2000 )اعتقاد دارند كه تمامي اهداف سفر، براي تشريح انگيزه هاي گردشگري مناسب نمي باشند . زيرا به اعتقاد ايشان، هر مسافري لزوماً گردشگر نمي باشد . بنا بر تعريف سازمان جهاني گردشگري، اهداف و انگيزه هاي سفر كه براي گردشگري مناسب مي باشند به سه دسته عمده به شرح زير تقسيم بندي مي گردند :
1. تفريح و سرگرمي
2. ملاقات با دوستان و خويشاوندان
3. تجارت
در ضمن، به جز اين سه دسته كلي و اساسي، تقسيم بندي هاي جزئي تر و شايد كم اهميت تري نيز وجود دارند كه نشان دهنده انگيزه هاي برخي از گردشگران مي باشند . اين موارد به قرار زير هستند:
ورزش
مذهب و سلامتي
تحصيلات( ويور و اپرمن،200 (.
هورنر و اسواربروک26 (2005)،يك نوع شناسي از انگيزه هاي گردشگران را بيان كرده اند كه عبارتند از: محرك هاي فيزيكي، عاطفي، شخصيتي، توسعه شخصيتي، منزلتي و محرك هاي فرهنگي(ابراهیم پور و روشندل،1390).
سانگپیکول27 (2008 )، انگیزه های سفر مسافران مسن ژاپنی به تایلند رابررسی کرد . تحلیل عوامل سه بعد رانشی ( تازگی و جستجوی دانش ، استراحت و آرامش ،و بهبود و اصلاح خود )و چهار بعد کششی (جذابیت های فرهنگی و تاریخی ،امکانات و تدارکات سفر، خرید کردن و فعالیت های اوقات فراغت و امنیت و پاکیزگی) را نتیجه دادند .( سانگپیکول،2008).
رقب و بيچ28(1983)، محرك ها و عوامل ايجاد انگيزه براي سفر هاي فراغتي را شامل موارد زير مي داند: تركيب انديشوران و روشنفكران،تركيب اجتماعي، تركيبي كه داراي انگيزه هاي كسب مقام و شايستگي هستند و تركيب محرك – اجتناب. در واقع بايد گفت كه اين دو نظريه پرداز انگيزه هاي سفر را بر اساس نظريه مازلو بيان كرده اند. سانگ و وانگ معتقدند، انتخاب مقصد گردشگري و انگيزه ي فرد براي سفر تحت تأثير عواملي هستند كه عبارتند از: شخصيت فرد، نگرشي كه افراد نسبت به مقصد گردشگري دارند، ميزان ريسك پذيري آنها، شيوه زندگي و فعاليتهاي آن ها كه تحت تأثير فرهنگ فرد و علايق آنها است(ابراهیم پور و روشندل،1390)
حال که نظریات متعدد درباره انگیزه های سفر را مرور کردیم شاید بتوان در چارچوبی وحدت بخش مهم ترین انگیزه هایی را که از سوی اغلب محققان مورد تأکید قرار گرفته اند در نگاره شماره 7 به تصویر کشید.

نگاره شماره 7 : تصویر مرور اجمالی انگیزه های سفر

منبع :رنجبریان و زاهدی(1389)،ص58.
بنابراين انگيزاننده ها عواملي هستند كه افراد را بر مي انگيزانند و تشويق مي كنند تا اوقات فراغت خويش را به نحوي بگذرانند. در زمان طراحي يك برنامه تبليغاتي گردشگري، بازارياب ها بايد به اين انگيزاننده هاي مختلف را در پيام هاي تبليغاتي خود توجه و آنها را منعكس نمايند.(رنجبریان و زاهدی،1389).بدين منظور بايد طي پژوهش هاي ميداني ، روانشناختي و اجتماعي ، تئوري هاي انگيزش در گردشگري مقصد را تعريف كرد تا جهت آينده محتوا و بسترگردشگري منطقه موردنظر مشخص گردد . بايد توجه داشت كه فرايند گردشگري در بستري به نام جامعه صورت مي گيرد و به پيروي از آنان پيوسته در حال تغيير است . پس بقاء محصول و پايداري آن جز با شناخت عوامل انگيزش و جذب در بازارهاي هدف امكان پذير نيست.اين پژوهشها بايد در پي شناخت انگيزه مسافر، ويژگيهاي مقصد،ويژگيهاي نوع سفر،خصوصيات تركيب جمعيتي ، اجتماعي و فرهنگي مسافر صورت گيرند(لومسدن،1390).

2-11 وجهه استنباط شده از مقصد گردشگري
مطالعه در مورد وجهه، همانند خود واژه” image ” عامل جديدي در صنعت توريسم و گردشگري مي باشد. اين مفهوم ابتدا در ادبيات زبان انگليسي از سال 1912 بوجود آمد، ولي مطالعه در مورد آن به معني واقعي در دهه 1960 شروع شد. مطالعه وجهه در صنعت توريسم يك رشد مقطعي در دهه1970 داشت و در چند سال گذشته اين موضوع محور تحقيقات گسترده اي در صنعت توريسم شد و در نتيجه كلمه image مسئله ساز گرديد و همانطور كه پيرس29 بيان كرد وجهه اصطلاحي است مبهم و ناپايدار.در حال حاضر اهميت وجهه مقصدهاي گردشگري بطور جهان شمول شناخته شده است، چون بر ديدگاه هاي ذهني افراد و نحوه رفتار و انتخاب مقصد گردشگري تاثير مي گذارد(رنجبریان وقنبری،1384).
تصویر مقصد ، محرک قدرتمندی در پشت سفرهای تفریحی، گردشگری است، موفقیت یا عدم موفقیت توسعه گردشگری با توجه به مقصد های زیادی که در سراسر جهان وجود دارد، تا حد زیادی به تصویرهای مقاصد که به وسیله گردشگران بالقوه نگه داری می شود و این که چطور این تصاویر به طور موثری توسط دولت های محلی و برنامه ریزان گردشگری مدیریت شود،بستگی دارد.بدون بازاریابی موفقیت آمیز مقصد، یک مکان توانایی جذب مردم به عنوان نگه داری توریسم رقابتی ندارد.بنابراین تصویر مقصد، موضوع مهم و ضروری است و مدیریت تصویر مقصد باید تبدیل به یک اولویت برای اپراتورهای گردشگری و مدیران بازاریابی گردشگری تبدیل شود (چو30،2005).
تصمیم انتخاب مقصد سفر توسط گردشگران بعضاً با توجه به استنباط آن ها از مقصد گردشگری شرطی می شود. تأثیر وجه یک مقصد گردشگری در بسیاری از مدل

پایان نامه
Previous Entries دانلود تحقیق در مورد صاحب نظران، بازارهای هدف، جمعیت شناختی، ساختار بازار Next Entries دانلود تحقیق در مورد مقصد گردشگری، منابع اطلاعاتی، بازاریابی، تصویر ذهنی