دانلود تحقیق در مورد انتقال اطلاعات، اقتصاد اطلاعات

دانلود پایان نامه ارشد

اطلاعات وابستگي دارد. جامعه اطلاعاتي، فضاهاي نوين را ايجادکرده و اين فضاها، روابط اجتماعي را تحت تأثير قرار داده است. فضاهاي جديد، مرزهاي جغرافيايي و مرکزيت خاص ندارند و در هر نقطه از جهان مي‌توان از طريق کامپيوتر مجهز به مودم و خط تلفن به بزرگراههاي اطلاعاتي دست يافت (محسني،1386: 12).

2-6-1- تعريف جامعه اطلاعاتي
اصطلاح جامعه اطلاعاتي يکي از اصطلاحاتي است که در چند سال اخير رواج زيادي يافته است. يکي از کساني که شايد بتوان گفت قديمي ترين تعريف را از جامعه اطلاعاتي ارائه کرده است، دانيل بل مي باشد. او اين توصيف را از طريق نظريه فراصنعت گرايي (Post Industrialism) ارائه نموده و مي گويد ما در حال ورود به سيستمي نو مي باشيم. جامعه اي فرا صنعتي، در عين حال که چندين جنبه متمايز کننده دارد، در کل بوسيله حضور فزاينده و با اهميت اطلاعات تشخيص داده مي شود و اهميت فزاينده اطلاعات و آگاهي براي جامعه فراصنعت گرايي هم از نظر کمي و هم کيفي تعيين کننده است. در جامعه فراصنعت گرايي تنها فزوني اطلاعات مطرح نيست بلکه نوع متفاوتي از اطلاعات/آگاهي جريان دارد (وبستر، 1380: 70).
جامعه اطلاعاتي از نظر کاستلز، نشان دهنده نوع خاصي از سازمان اجتماعي است که در آن توليد،پردازش و انتقال اطلاعات به دليل شرايط تکنولوژيکي خاصي که در اين دوره تاريخي بوجود آمده است، منابع اصلي بهره وري و قدرت هستند (کاستلز (الف)، 1380: 57).
مفهوم جامعه اطلاعاتي با مفهوم جامعه توده وار (mass society) به کلي متفاوت است و از برخي جهات حتي با آن تضاد دارد. درحاليکه جامعه توده وار بر ارتباطات يکسويه تاکيد دارد (توليد توده وار و در مقياس وسيع محصولات و ايده ها، ايجاد يکساني و يکدستي) جامعه اطلاعاتي به ارتباطات دو سويه اهميت مي دهد و متمايل به گسترش علايق چندگانه و متعدد است (محسني،1386: 18).
از نظر کاستلز، الگوي فناوري اطلاعات در جامعه‌ اطلاعاتي، بر محورهاي زير مبتني است:
1- فراگير بودن تأثيرات فناريهاي جديد،که تمام‌ ابعاد حيات بشري به اطلاعات وابسته است.
2- فناريهاي جديد، نوعي جامعه شبکه اي ايجاد کرده که تاروپود آن را در اطلاعات تشکيل مي‌دهد و اين‌ شبکه، مرکز خاصي ندارد و از هر نقطه، مي‌توان به آن‌ وارد شد و اطلاعات را انتقال داد و دريافت کرد.
3- همگرايي‌فزاينده رسانه‌هاي نوشتاري، ديداري و شنيداري در بزرگراه اطلاعاتي جديد( ساروخاني، 1373: 32)
وبستر با مرور در تعاريف موجود اين طور نتيجه گيري مي کند که تعاريف ارائه شده براي جامعه اطلاعاتي را مي توان در رابطه با اينکه بر چه بعدي از جامعه اطلاعاتي بيشتر تکيه مي کنند به پنج دسته: فرهنگي، اقتصادي، شغلي، تکنولوژيک و فضايي تقسيم بندي کرد؛ که البته تعاريف تکنولوژيک بيشتر مورد توجه بوده است .
1- معيار تکنولوژيکي: معمول ترين تعريف جامعه اطلاعاتي برنوآوري هاي چشمگير تکنولوژيک تاکيد مي کند. نظر کليدي اين است که پيشرفت در پردازش، ذخيره و انتقال اطلاعات منجر به استفاده از فناوري هاي اطلاعاتي، تقريبا در همه زمينه هاي اجتماعي شده است.
2- معيار اقتصادي: يکي از زيربخش هاي جديدالتاسيس اقتصاد حوزه اقتصاد اطلاعات است. مکلاپ صنايع مبتني بر اطلاعات را به پنج بخش تقسيم مي کند:
1- آموزش ( مدارس، کتابخانه ها و دانشگاه ها)
2- وسايل ارتباطي ( راديو و تلويزيون)
3- ماشين هاي اطلاعات (رايانه و ماهواره و…)
4- خدمات اطلاعاتي ( قانون، بيمه ، دارو ودرمان )
5- ساير فعاليت هاي اطلاعاتي ( تحقيق و توسعه و فعاليت هاي غيرانتفاعي)
با کارکردن با اينگونه گروه ها، اطلاق يک ارزش اقتصادي به هر يک و بررسي نقش آن

پایان نامه
Previous Entries دانلود تحقیق در مورد تلفن همراه، کودکان و نوجوان، کودکان و نوجوانان، علوم ارتباطات Next Entries منابع پایان نامه درباره ناسازگاری