دانلود تحقیق در مورد استقلال عمل، سهم بازار

دانلود پایان نامه ارشد

قطعا هر بنگاه بايد در زمينه تکنولوژي نيز از توان مطلوبي برخوردار باشد تا در سايه همکاري بتواند در کمک رساني به ساير بنگاه ها نقش مطلوبي ايفا نمايد. در تجزيه و تحليل تکنولوژي واحد ها به ماشين آلات ( خارجي و داخلي )، دانش فني، فرايند توليد و استانداردها و قابليت تبادل تکنولوژي پرداخته مي شود.
ج) مديريت توليد( توليد، طراحي، نوآوري و کيفيت)
مديريت توليد و عمليات هسته مرکزي يک واحد توليدي را تشکيل مي دهد. محيط عملياتي عوامل موجود در وضعيت رقابتي را در بر مي گيرد که بسياري از چالشهاي پيش روي خوشه در جذب و به دست آوردن منابع لازم يا تلاش براي فروش سود آور کالاها از آن ناشي مي شود. در يک خوشه صنعتي با توجه به اينکه تعامل و همکاري بين واحد هاي توليدي برقرار مي باشد، اگر توسعه و تحولي در محصولي امکان پذير به نظر برسد همکاري لازم براي انجام هر چه بهتر موضوع صورت مي گيرد. همچنين بايد متذکر شد که بنگاه هاي عضو خوشه در جريان آخرين تحولات تکنولوژيکي و نوآوري صنايع از طريق انجمن ها قرار مي گيرند.
در تحليل فني و توليدي و کيفي واحدها به کارايي فني تجهيزات و استفاده از ظرفيت، دستورالعمل هاي اثربخش، کنترل عمليات، تحقيق و توسعه، طراحي و کنترل کيفيت و کارايي پرداخته مي شود.
د) بازار
از آنجا که يکي از اهداف مهم تشکيل خوشه ها فراهم آوردن زمينه حضور موثر و جمعي واحد ها در بازارهاي منطقه اي، ملي و بين المللي است، لذا شناسايي سيستم کنوني دسترسي به بازار در خصوص واحد هاي مورد مطالعه الزامي است.
در بازار توليد کنندگان، تاجران وساير واحدهاي ارتباطي مربوطه، توليد وتوزيع محصولاتي خاص را در بخش هايي خاص از بازار انجام مي دهند. در آغاز بايد اطلاعاتي راجه به تقاضاي موجود يا بالقوه در اختيار داشت، سپس به تعيين مشخصات مناسب توليد پرداخت. در بازار پيوند بسيار مهم، پيوند بين تخصص بازاريابي و مهارت توليد است. اين مهارت ها وابستگي متقابل دارند، در عين حالي که تفاوت هايي نيز با يکديگر دارند. يک تحليل جامع و شناخت دقيق و درست از بازار، مديران بازاريابي را در تعيين اينکه هر کس چه چيزي، کجا، کي، به چه کسي، به چه مقدار و چگونه بفروشد را راهنمايي مي کند. بنابراين تحليل بازلر بايد چهار عنصر محصول، قيمت، مکان و ترويج را در بر گيرد. اين تحليل بايد به چگونگي فروش، جمع آوري اطلاعات درباره بازار، کانالهاي توزيع، آگاهي از نيازهاي مشتري، روشهاي دريافت بازخورد از بازار اوليه و توسعه محصولات و خدمات بعد از فروش در بين واحد هاي خوشه بپردازد.
ه)مالي
تحليل مالي شرکت هاي درون يک خوشه از اهميت ويژه اي برخوردا است. زيرا در زمينه تکنولوژي و روزآمد کردن ابداعات و فعاليت هاي توسعه اي، نياز به تامين سرمايه و وجود نهاد هاي مالي قدرتمند دارد. يعني نهاد تامين مالي از ارکان مهمي است که در دستيابي به هدف بسيار موثر خواهد بود.
در تامين نياز هاي مالي واحد هاي خوشه صنعتي دو سياست اساسي بايد دنبال شود:
حمايت نهاد دولتي از اجراي برنامه هاي واحد ها از طريق اختصاص منابع دولتي و ترغيب سيستم بانکي به سرمايه گذاري در اين واحدها
تشکيل صندوقهاي مالي بين واحدها، جهت رفع نيازهاي اساسي و فوري و همچنين حمايتهاي موردي از واحد ها در خصوص اخذ تسهيلات از سيستم بانکي
2-20-2- تجزيه و تحليل کسب و کار در سطح صنعت و خوشه (مطالعه وضعيت بيروني خوشه)
هر صنعت ساختار بنيادي يا مجموعه ويژگي هاي اقتصادي و فني اساسي خود را دارد، که نيرو هاي رقابتي را پديد مي آورد. حيات يک موسسه در گرو آن است که بتواند به بهترين وجه با محيط صنعت کنار آيد. در صنعت، خوشه شدن به معناي نفي رقابت نيست بلکه شرکت ها در عين رقابتي با يکديگر در درون خوشه دارند، در هنگام بروز مشکل و نارسايي با يکديگر همکاري نموده و در صدد رفع مشکل بر مي آيند و به عبارتي شرکت هاي درون خوشه در مئاجه با ساير شرکت هاي موجود در صنعت واحد عمل مي نمايند. نيروهاي مختلفي در شکل دادن رقابت اهميت دارند، در صنعت تانکر هاي اقيانوس پيما، نيروي کليدي احتمالا خريداران (شرکت هاي بزرگ نفتي) هستند، در حالي که در صنعت لاستيک نيروي کليدي خريداران قدرتمند و رقباي تيزهوشند. در صنعت فولاد نيروي کليدي، رقباي خارجي و مواد جايگزين اند. در ميزان قدرت هر نيروي رقابتي چند مشخصه، جنبه حياتي دارند که بدين شرح مي باشند: (همان)
الف) تامين کنندگان (مواد اوليه و ماشين آلات) و خريداران:
تامين کنندگان قدرت چانه زني خود را بر اعضاي صنعت از طريق افزايش قيمت ها يا کاستن از کيفيت کالا و خدمات خريداري شده تحميل مي نمايد. تامين کنندگان قدرتمند مي توانند سود آوري يک صنعت را به نحوي تحت فشار قرار دهند که نتواند افزايش هزينه را از طريق قيمت جبران نمايد.
مشتريان نيز مي توانند اجبارا قيمت ها را پايين بياورند، کيفيت بهتر يا خدمات بيشتري طلب کنند و رقبا را به جان هم اندازند و همه اينها به ضرر سودآوري صنعت است. قدرت هرتامينکننده يا گروه خريداران به تعداد ويژگي هاي موقعيت بازار مربوطه و اهميت نسبي خريد يا فروش آنها به صنعت در مقايسه با کل فعاليت آنها بستگي دارد.
گروه تامين کنندگان در صورتي قدرتمند است که:
تحت تسلط محدودي شرکت باشد و تمرکز آن بيش از بازاري باشد که به آن مي فروشد.
محصول آن منحصر به فرد يا دست کم متمايز باشد، يا هزينه هاي جابه جا کردن ايجاد کرده باشد.
مجبور نباشد با محصولات ديگر براي فروش به صنعت مربوطه دست و پنجه نرم کنند.
تهديد قابل توجهي نسبت به ادغام به جانب مصرفکننده، در کسب و کار صنعت از خود نشان دهد.
صنعت، خريدار با اهميتي براي گروه تامين کنندگان نباشد.
گروه خريداران در صورتي قدرتمند است :
متمرکز باشد يا در حجمهاي بزرگ خريداري کند.
محصولاتي که از صنعت خريداري مي کند استاندارد يا متمرکز نباشد.
محصولاتي که از صنعت مي خرد جزئي از محصول خود باشد و بخش قابل توجهي از هزينه آن را تشکيل دهد.
سود کمي داشته باشد که انگيزه قوي براي کاستن از قيمت خريد در آنها ايجاد نمايند.
محصولات صنعت بر کيفيت محصولات يا خدمات خريدار تاثيري نداشته باشد.
محصول صنعت براي خريدار صرفه جويي ايجاد کند.
تهديد قابل توجهي از طريق ادغام به جانب مواد اوليه براي ساختن محصول صنعت نشان دهد.
بيشتر اين قدرت هاي خريدار را مي توان به مشتريان که به صورت گروه هستند و همچنين به خريداران صنعتي و تجاري نسبت داد. قدرت خريد خرده فروشان نيز از طريق همان قوانين تعيين مي شود، تنها يک عامل مهم اضافي وجود دارد. خرده فروشان در صورتي که بتوانند بر تصميم مصرف کننده اثر بگذارند، مي توانند قدرت چانه زني قابل توجهي نسبت به توليد کنندگان به دست آوردند، همچنان که در لوازم صوتي، جواهرات، لوازم منزل، لوازم ورزشي و … مي توان مشاهده کرد.
ب) رقبا و تازه واردان
رقباي تازه وارد با خود ظرفيت جديد، علاقه بدست آوردن سهم بازار، و غالبا منابع قابل توجهي مي آورند. شرکتهايي که از طريق خريد ساير شرکت وارد صنعت ديگري مي شوند، غالبا از منابعشان براي تغيير شکل دادن استفاده مي کنند. ميزان تهديد رقباي تازهوارد به موانعي که بر سر راه ورود آنها وجود دارد و عکس العمل رقباي موجود نسبت به تازهواردان بستگي دارد. اگر موانع ورود زياد باشد و تازه واردان عکسالعملهاي شديدي را از سوي رقباي تثبيت شده پيش بيني کنند، مسلما افراد علاقه زيادي براي ورود به اين صنعت نخواهند داشت.
ج) محصولات جايگزين
محصولات جايگزين از طريق محدود ساختن به سقف قيمتي که مي توان تعيين کرد، توانايي صنعت را محدود ميسازند. در صورتي که شرکت نتواند کيفيت محصولات را بالا ببرد يا به نحوي آن را متمايز سازد ( مثلا از طريق بازاريابي) از نظر درآمد و احتمالا رشد آسيب خواهد ديد. روشن است که هر چه کالاي جايگزين مصالحه قيمت-عملکرد جذاب تري داشته باشد، سود بالقوه صنعت را محدودتر مي سازد. جايگزين ها نه تنها سود را در زمان هاي معمولي محدود مي کنند، بلکه سود سرشاري را که صنعت مي تواند در زمان هاي رونق به دست آورد به شدت کاهش مي دهند.
3-20-2- تحليل نهادي خوشه
تامين منافع هر يک از بنگاه هاي عضو خوشه نياز به اقدام هماهنگ و حرکت هاي منسجم دارد. از آنجا که اندازه بنگاههاي عضو خوشه و قدرت آنها از ابعاد مختلف نيرويانساني، تکنولوژي، توانمالي و … يکسان نيست، لذا در عين همکاري و اقدام جمعي و استقلال عملياتي در هر بنگاه بايد عضو هماهنگ کننده اي وجود داشته باشد تا منافع همه بنگاها مد نظر قرار بگيرد، تقسيم کار مطلوب و مناسب باشد، تواناييهاي هر بنگاه به شکل بهينه مورد استفاده قرار گيرد و مشکلات بنگاهها در زمينه هاي مختلف مرتفع گردد.
بدين منظور ارزيابي روحيه کار دسته جمعي و مشارکت بين بنگاه ها الزامي است. در صورت وجود چنين روحيه اي و همچنين تمايل بنگاهها به روش ايجاد چنين نهادي مي توان در تعريف ساختار سازماني نهاد هماهنگ کننده موفق بود. در تحليل نهادي خوشه به سازمان ها و نهادهاي دولتي، نهاد هاي غير دولتي مانند انجمن ها و اتحاديه ها و 27BDS ها، همچنين مراکز پژوهشي و مراکز آموزشي پرداخته مي شود.
الف) سازمان ها و نهاد هاي دولتي
ترويج بنگاههاي صنعتي کوچک به گونه اي فعال از سابقه اي نسبتا طولاني در کشورهاي در حال توسعه برخوردار است. نهاد هاي تخصص يافته در بسياري از کشور ها وجود دارند و برنامه توسعه بنگاه هاي صنعتي کوچک و متوسط در اين کشورها نسبتا اشاعه يافته است. در حالي که سياستگزاري هاي کلان عموما در مورد توليد کنندگان کوچک، تبعيض آميز است. مجموعه اي از برنامه هاي کمکي مستقيم دولت به منظور جبران تاثيرات منفي اين سياستگزاري هاي غالب، در جريان هستند به طوري که چهارچوب موجود اين برنامه هاي کمکي بر نقش بنگاههاي صنعتي کوچک و متوسط در کاهش بيکاري و کم کاري و توزيع مجدد درآمد تاکيد مي کند. از اينرو اين بنگاه ها به خاطر اهداف و دلايل اجتماعي و از طريق برنامه هاي مالي مورد حمايت قرار مي گيرند.
با وجود اينکه شواهدي در دست است که ثابت مي کند رشد و توسعه شرکت هاي کوچک و در نتيجه آن رشد ناحيه صنعتي مربوط به اين شرکتها مرهون چهارچوب نظارتي و ملي است که تسهيلات مالي و معافيت از قوانين و مقررات اداري را براي صنعت گران فراهم مي آورد.( رابلوتي،1382)
دولت مي تواند در ابعاد مختلفي دخالت نمايد، از جمله: تدوين مقررات حقوقي و تفويض اختيار، سياستهاي مالي و اقتصادي مقتضي و کلان، ايجاد زيرساخت هاي اصلي مثل جاده هاي زميني، ساختمان ها و خدمات انرژي، تاسيس آژانس هاي خدماتي، ايجاد محيطي مورد توافق همگان در ميان گروه هاي اصلي ذينفع.
ارزيابي هايي از اين برنامه هاي حمايتي به عمل آمده است، از اين ارزيابي ها چنين بر ميآيد که شرکت هاي کوچک اغلب در دسترسي به اين ابتکارات دچار مشکل مي شوند. چرا که اين شرکت ها بسيار متمرکز هستند و ساختار بروکراسي خشکي دارند. همچنين شرکت هاي کوچک بسيار غير تخصصي هستند و آنقدر انعطاف پذير نيستند که بتوانند نياز هاي متعدد مصرف کنندگان بالقوه خود را برآورده سازند. بنابراين دولت و حمايت هاي دولتي نقش انکار ناپذيري در بقاء شرکت هاي کوچک در خوشههاي صنعتي بر عهده دارد. از طرف ديگر نمي توان نواحي صنعتي را تنها با مداخله هاي سياستگزاري دولتي ايجاد کرد، اما در صورتي که گروه کثيري از بنگاه هاي تخصصي که از حيث جغرافيايي تمرکز يافته اند در يک نا حيه موجود باشند، نهاد هاي دولتي مي توانند در پشتيباني از رشد صنعتي و نوآوري موثر باشند.
به طور کلي به نظر مي رسد که در کشور هاي در حال توسعه استراتژي صنعتي در سطح مرکزي کنترل شده و در اين سطح گسترش مي يابد. در حالي که ابتکارات کمي که در سطح محلي در اين کشورها وجود دارند اغلب به دليل فرايند تصميم گيري متمرکز و نبود استقلال مالي با مشکل مواجه مي شوند. زايتلين (1992) با اشاره به کشور هاي صنعتي مي نويسد: ترويج و گسترش نواحي صنعتي به معناي انحلال سياستگزاري دولتي نيست، بلکه به معناي توزيع جديد وظايف بين سطوح مختلف دولت يعني سطوح محلي، منطقه اي، کشوري و

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع تفسیر قرآن، کشف الاسرار، خواجه عبدالله انصاری Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع تفسیر قرآن، علامه طباطبائی، روش تفسیری