دانلود تحقیق در مورد آسیب های اجتماعی، انقلاب مشروطیت، جامعه شناسی

دانلود پایان نامه ارشد

دو رساله تبلیغاتی از دوره انقلاب مشروطیت»، مجله راهنمای کتاب، س12، ش 5 و 6، 1348ش[
به غير از اينها نابرابری های اجتماعی را نيز مي توان جزو اولین آسیب های اجتماعی به شمار آورد. ستون فقرات پایداری و پویایی هر نظام اجتماعی بر عدالت و سازماندهی توزیع قدرت و ثروت استوار است. به قول استاد شهید مطهری اگر عدالت اجتماعی از یک جامعه گرفته شود؛ هر نوع فساد و آسیب و آفتی در آن جامعه به وجود خواهد آمد.
آسیب های اجتماعی خاصیت سلسله ای، پیوسته و شتاب زا دارند. اکثر آسیب های اجتماعی خود معلول آسیبهای اجتماعی دیگر و پس از وقوع، برای برخی دیگر، علت آسیبهای جدید خواهند بود. به عنوان مثال، آسیب هایی مانند اعتیاد و خشونت در خانواده، منجر به افزایش طلاق یا خودکشی خواهد شد. از طرفی همین پدیده طلاق خود منجر به افزایش آسیب های دیگری به ويژه در مورد فرزندان خانواده از جمله فرار از منزل، گرایش به اعتیاد و خشونت و انواع بزهکاری ها می شود.
در عین حال بیشتر آسیب شناسان و جامعه شناسان در بررسی علل آسیب های اجتماعی، نقش مسائل اقتصادی را پر رنگ می بینند. متاسفانه امروزه به دلیل افزایش افسار گسیخته تورم، رکود و بیکاری و … ، همانطور که اشاره شد میزان آسیب های اجتماعی نیز سیر شتابنده صعودی گرفته است.
جامعه ي ما در همه ابعاد دچار چالش هاي مخرب و ويران كننده است. اين چالشها جامعه را به سمت فروپاشي پيش مي برد و همانطور كه در سطور بالا آمد، اين فروپاشي را آمارهاي موجود نيز تائيد
مي كند. البته لازم به ذكر است كه در درازمدت اين تضادها و چالشها موجب همان پويائي و تكامل مورد انتظار تضادگرايان خواهد شد، اما تا رسيدن به آن نكته راه بس درازي در پيش است.

مقايسه نظرات موافقان و مخالفان وضع موجود
موافقان وضع موجود با توجه به محتوا و ايده نهفته در نمايشنامه ها با مخالفين وضع موجود تفكيك شده اند. موافقان وارد مسائل اجتماعي و طرح مشكلات آن نشده اند و اگر چنين قصدي داشته اند آن را در قالب آدمهاي جنگ مطرح كرده اند. نظير نمايشنامه «پيراهن هزار يوسف» يا «بهار». اغلب موافقان وضع موجود به طرح مسائل خنثي پرداخته اند چرا كه ورود به حيطه طرح مشكلات اجتماعي مستلزم مخالفت – حداقل- با بخشي از نظام حاكم است. به همين دليل آنها از طرح اين مسائل در نمايشنامه هايشان پرهيز كرده و اغلب در رابطه با مسائل مذهبي و ماجراي عاشورا نوشته اند.
اما نكته اي كه براي نگارنده اين سطور غافلگيركننده بود، دفاع هر دو گروه موافق و مخالف، از «زن» و مظلوميت او در جامعه و خانواده بود. هر دو گروه در اين مورد اشتراك نظر داشتند كه در اين جامعه به زن ستم مي شود و جالب تر آنكه موافقان در اين مورد عصبي تر و به نظر مي رسيدند و در نمايش اين مظلوميت حتي اغراق هم ديده مي شد.
مخالفان وضع موجود نقدهاي جدي به تمامي اركان جامعه دارند. البته همانطور كه قبلا نيز گفته شد، نمايشنامه هاي منتشره نمي تواند تصوير كامل جامعه ي ما باشد، چرا كه حذف و سانسور در اواخر دهه ي هشتاد به اوج خود رسيد و امكان بروز انديشه هاي انتقادي بسته شد. با اين حال منتقدان، جامعه را از هر لحاظ دچار كاستي و انحراف از مسير درست زندگي مي بينند. عليرغم اين مسائل، محمد يعقوبي از زبان يك نويسنده مي گويد: من به آدم‌هايي كه صد سال بعد به دنيا مي‌آن حسودي مي‌كنم. من مطمئن‌م صد سال بعد آدم‌ها ديگه وضع‌شون خوب ئه. دست‌كم وضع‌شون از ما بهتر ئه… فكر مي‌كنم دنيا مدام به سمت عقل پيش مي‌ره و همين‌طور از شدت جهل كم و كم‌تر مي‌شه. اين ديالوگ مويد اين نكته است كه بارقه هائي از اميد در دل روشنفكران و نويسندگان براي بهبود اوضاع وجود دارد.

منابع و ماخذ

كتابنامه:
1. اچ ترنر، جاناتان؛ مفاهیم و كاربردهای جامعه‌شناسی، محمد فولادی و محمدعزیز بختیاری، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، قم، 1378
2. ازغندی، علیرضا، خلقیات نخبگان سیاسی، عامل ناکارمدی احزاب در ایران، در کتاب: تحزب و توسعه سیاسی (مجموعه مقالات)، دفتر مطالعات و تحقیقات سیاسی وزارت کشور، انتشارات همشهری، تهران، 1378
3. آزاد برمكی، تقی؛ نظریه‌های جامعه‌شناسی، سروش، تهران، 1376
4. آشوری، داریوش، دانشنامهي سیاسی، مروارید، تهران، 1373
5. بیرو، آلن؛ فرهنگ علوم اجتماعی، باقر ساروخانی، کیهان، تهران، 1375
6. دورانت، ويل، تاریخ فلسفه، انتشارات علمی و فرهنگی ، تهران، 1378
7. رابرتسون، یان؛ درآمدی بر جامعه‌شناسی، حسین بهروان، آستان قدس رضوی، مشهد، 1377
8. رودی، ک.ک، ج. آندرسن؛ آشنایی با علم سیاست، بهرام ملکوتی، کتابهای سیمرغ، تهران، 1367
9. روشه، گي؛ تغييرات اجتماعي، منصور وثوقي، تهران، نشر ني، 1366
10. ریتزر، جورج، نظریه های جامعه شناختی، دکتر محمد صادق مهدوی و همکاران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، تهران، 1374
11. سالیوان، راجر، اخلاق در فلسفه کانت، عزت الله فولادوند، طرح نو، تهران، 1380
12. سلیمی و داوری، علي و محمد؛ جامعه‌شناسی كجروی، قم، پژوهشكده حوزه و دانشگاه، 1380
13. قلی‌زاده، آذر؛ مبانی جامعه‌شناسی، محتشم كاشان، سمت، تهران، 1374
14. قنادان، منصور و همکاران؛ جامعه‌شناسی مفاهیم کلیدی، آوای نور، تهران، 1376
15. گیدنز، آنتونی؛ جامعه‌شناسی، منوچهر صبوری، نشر نی، تهران، 1378
16. نش، کیت؛ جامعه شناسی سیاسی معاصر جهانی شدن، سیاست- قدرت، محمدتقی دلفروز، کویر، تهران، 1388
17. نیازی، محسن؛ جامعه‌شناسی، ثامن‌الحجج، تهران، 1387
18. نيچه، فردريش، اراده معطوف به قدرت، محمد باقر هوشيار، فرزان روز، تهران، 1387
19. وثوقی، منصور و نیك‌خلق، علی‌اكبر؛ مبانی جامعه‌شناسی، خردمند، تهران، 1371
20. وورژه، موریس، بایسته های جامعه شناسی سیاسی، ابوالفضل قاضی شریعت پناهی، دادگستر، تهران، 1377
21. یونگ، کارل گوستاو، روح و زندگي، دکتر لطیف صدقیانی، فروغ انديشه، تهران، 1387

نمايشنامه ها:
1. امجد، حمید ، بی شیر و شکر، نيلا، تهران، 1382
2. آقاخانی، ایوب، محاق، سايت پوشه (http://www.pooshehtheatre.com/play.php)، 1382
3. آقاخانی، ایوب، مرثیه ای برای یک سبک وزن، سايت پوشه (http://www.pooshehtheatre.com/play.php)، 1387
4. آقاخانی، ایوب، مومیا، سايت پوشه (http://www.pooshehtheatre.com/play.php)، 1388
5. بي گناه، محمد رضا، درتنگناي خرابه، اميركبير، تهران، 1388
6. ثابتی، ندا، فراتر از صداقت، نسخه خطي، 1389
7. چرمشیر، محمد، رضا موتوری، نسخه ي خطي، 1380
8. حنیفی، علیرضا، پیراهن هزار یوسف، اميركبير، تهران، 1389
9. رضائي راد، محمد، رقصي چنين …، افراز، تهران، 1388
10. رضائي راد، محمد، گزارش خواب، ني، تهران، 1386
11. سلامتی، سلما، تهران سال 1390 خورشیدی، نمايش، تهران، 1388
12. عباسي، آرش، خانم، سايت شخصي آرش عباسي (http://www.arash-abbasi.com)، 1386
13. عباسي، آرش، داستان عامه پسند، سايت شخصي آرش عباسي (http://www.arash-abbasi.com)، 1381
14. فدائی حسین، حسین، بهار همراه با دو نمايشنامه ديگر، حوزه هنري، قم، 1386
15. فدائی حسین، حسین، دورگردون، كتابهاي سيمرغ، 1389
16. فدائی حسین، حسین، شب محبوبه، نسخه خطي، 1381
17. فرزانه، عدالت، کبوتران چاهی، نمايش، تهران، 1388
18. قادري، نصرالله، سوفياي من، ماهنامه صحنه شماره 37، تهران، 1383
19. کرمی، شهرام، یونس پیامبر، نيستان، تهران، 1388
20. كياني، حسين، همسايه آقا، افراز، تهران، 1389
21. مشتاقی نیا، هاله، مرد مقابل، قطره، تهران، 1388
22. نادري، عليرضا، كوكوي كبوتران حرم، نسخي خطي، 1382
23. يار احمدي، محمد امير، اعترافاتي درباره زنان، افراز، تهران، 1388
24. يثربي، چيستا، چشمهايش مي خندد، قطره – ناميرا، تهران، 1389
25. يعقوبي، محمد، تنها راه ممکن، افراز، تهران، 1389
26. يعقوبي، محمد، خشکسالی و دروغ، افراز، تهران، 1390
27. يعقوبي، محمد، یک دقیقه سکوت، افراز، تهران، 1389
سايت ها و نشريات:
1. http://fa.wikipedia.org/wiki/
2. http://www.mellatonline.net/index.php/events/57-yaddasht/20366-1391-03-11-08-12-52
3. http://jamaran.ir/fa/NewsContent-id_12700.aspx
4. http://alef.ir/vdcfevdyxw6deea.igiw.html?176770
5. http://news.police.ir/NCMS/FullStory/?Id=۲۳۷۴۲۳
6. http://www.shafaf.ir/fa/news/142113
7. http://isna.ir/fa/news]91090803499
8. http://www.khabaronline.ir/detail/۱۹۲۵۸
9. رضوانی، محمداسماعیل، بیست و دو رساله تبلیغاتی از دوره انقلاب مشروطیت، مجله راهنمای کتاب
10. روزنامه شرق ، شماره ۱۵۴۲ چهارشنبه,۱۰ خرداد ۱۳۹۱

پروژه عملي:
نمايشنامه

پایان نامه
Previous Entries دانلود تحقیق در مورد نمایشنامه، همبستگی اجتماعی، آسیب های اجتماعی Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع امام سجاد، ابعاد شخصیت، مجلس شورای اسلامی