دانلود تحقیق با موضوع مهاجرت داخلی، جمعیت شناختی، نیروی کار

دانلود پایان نامه ارشد

مراحل آغازين رشد سرمايه داري و انقلاب صنعتي در اروپا ماهيتاً متفاوت است. در آغاز صنعتي شدن كشور هاي غربي، صنايع در شرايطي توسعه يافت كه با توجه به تكنولوژي ساده، عمدتاً كاربر بود. سپس اين كشورها به تدريج همراه با تحول تكنولوژيكي و افزايش ميزان اتوماسيون به تعادل جمعيتي ميان بخش هاي اقتصادي و مناطق نيز دست يافتند و حال آنكه در كشورهاي جهان سوم با ساخت اقتصادي سنتي عموماً متكي به كشاورزي، نضج صنايع در شرايط اتكاء به تكنولوژي صنعتي وارداتي صورت گرفته است. اين تكنولوژي وارداتي، از لحاظ تركيب كار و سرمايه مناسب كشورهاي صنعتي صادر كننده بود و با شرايط خاص كشورهاي جهان سوم وارد كننده مطابقت چنداني نداشت. »
آمارهای جهانی مهاجرت
آمارهای مهاجرت به افرادی اشاره می‌کند که از یک کشور به به کشور دیگری، برای مثال، مهاجران نسل اول، مهاجرت کرده‌اند. در موارد غیر رسمی، اصطلاحاتی مانند، «مهاجر»، یا «خارجی» اغلب برای نشان دادن ویژگیهای نژادی و قومی اقلیتهای مهاجران، بدون توجه به محل تولد یا شهروندی آنها استفاده می‌شود.
برطبق «گزارش منشی گری عمومی سازمان مهاجرت بین‌المللی و توسعه» بیشتر مهاجران بین‌المللی در کشورهای توسعه یافته دارای درآمد بالا یعنی در حدود ۹۱ میلیون در سال ۲۰۰۵ می‌باشند. کشورهایی که درآمد کم یا کمتر از حد متوسط را دارند، دارای ۵۱ میلیون مهاجر بین‌المللی می‌باشند. تعداد کل مهاجران بین‌المللی در ایالات متحده آمریکا در بیشترین حد آن، یعنی ۳۹ میلیون نفر است. بالاترین درصد مهاجران در نیروی کار و کارگران در کشورهای حوزه خلیج فارس محاسبه شده که ۹۰٪ در امارات متحده عربی، ۸۶٪ در قطر، ۸۲٪ در کویت، ۶۴٪ در عمان که این جریان مهاجرت فقط از کشورهای فقیر به کشورهای ثروتمند نمی‌باشد: در حدود یک سوم مهاجران بین المللی از یک کشور توسعه یافته به کشور دیگری مهاجرت می‌کنند. در اروپا، فقط لوکزامبورگ این میزان را با ۴۵٪ نیروی کار خارجی دارد. در کشور سویس، ۲۲٪ از نیروی کار از خارجیان تشکیل می‌شود، اما در کشورهای دیگر اروپایی، کمتر از ۱۰٪ خارجی هستند (کلمه خارجی معادل کلمه مهاجر نیست). در ۴۱ کشور، بیش از یک پنجم جمعیت از مهاجران خارجی تشکیل شده‌است.

2-11-1- آمارهای مهاجرت‌کنندگان به کشور ایران
بیشترین مهاجرانی که طی سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۳ به ایران آمده‌اند از کشور افغانستان با تعدادی بالغ‌بر دو میلیون و سیصد هزار نفر در سال دو هزار و سیزده را شامل می‌شود و بعد از آن کشورهایی نظیر؛ عراق، پاکستان، آذربایجان، ترکمنستان، ارمنستان و ترکیه در رتبه‌های بعدی قرار دارند. اکثریت قریب به اتفاق مهاجران ساکن در ایران را در تمام این سال‌ها را اهالی افغانستان تشکیل داده‌اند. تعداد این افراد از سه میلیون نفر در سال هزار و نهصد و نود به دو میلیون نفر در سال دو هزار رسید، سپس در سال دو هزار و ده با اندکی افزایش به دو میلیون و در سال دو هزار و سیزده با اندکی کاهش به دو میلیون و سیصد هزار نفر رسید. پس از افغانستان، بیشترین مهاجر را در طی ۲ دهه اخیر از عراق به ایران آمده‌اند که البته در سال هزار و نهصد و نود تعداد این افراد نهصد و شصت هزار نفر بوده که در سال دو هزار تقریباً به یک‌دوم یعنی رقم پانصد و بیست هزار نفر رسیده و در سال دو هزار و ده با کاهش چشمگیری به تنها هشتاد هزار نفر رسیده است. اما مهاجران پاکستانی از تعداد ده هزار نفر در سال هزار و نهصد و نود در سال دو هزار به کمتر از ده هزار نفر رسیده و سپس با سیر روندی صعودی در سال دو هزار و ده به سی هزار نفر افزایش‌یافته است. اهالی آذربایجان نیز که در سال هزار و نهصد و نود و دو هزار و ده تنها کمتر از هزار نفر در ایران ساکن بوده‌اند، تعدادشان در سال دو هزار و ده به ده هزار نفر رسیده است. پس از این کشورها ترکمنستان، ارمنستان و ترکیه بیشترین تعداد مهاجر را در ایران دارند که تعداد این گروه‌ها از سال دو هزار و ده رو به فزونی گذاشته اما تعداد هرکدام هنوز کمتر از ده هزار نفر است. در طی این سال‌ها روند مهاجرت خارجیان به ایران سیری نزولی را طی کرده به طوری که تعداد مهاجران در ایران از تعداد چهار میلیون و دویست و نود هزار نفر در سال هزار و نهصد و نود، در سال دو هزار به دو میلیون و هشتصد هزار نفر، در سال دو هزار و ده به دو میلیون و ششصد و نود هزار نفر و سرانجام در سال دو هزار و سیزده به دو میلیون و ششصد و پنجاه هزار نفر رسیده است.

انواع مهاجرت
مهاجرت خارجی، بین کشورها صورت می‌گیرد و مهاجران از کشوری به کشور دیگر مهاجرت می‌کنند در حالی که مهاجرت داخلی جابه‌جایی بین نواحی داخلی یک کشور است. حرکت روزانه مردم از حومه‌ها و شهرک‌های اطراف به داخل شهرهای بزرگ برای رفتن به محل کار یا استفاده از خدمات داخل شهرها، نوعی مهاجرت داخلی است که به آن مهاجرت روزانه گفته می‌شود. در این نوع مهاجرت مردم در شب به محل سکونت خود بازمی‌گردند. حرکت کوچ‌نشینان و جابه‌جایی کارگران از شهرها به روستاها در فصل میوه‌چینی، نوع دیگری از مهاجرت داخلی است که به آن مهاجرت فصلی می‌گویند.
پناهندگی نوعی از مهاجرت خارجی است که عوامل دافعه در مبدا؛ مردم را مجبور به نقل مکان می‌کند. به‌عنوان نمونه، تشکیل دولت اسراییل زمینه ساز پناهندگی بسیاری از فلسطینیها به اردن، مصر، سوریه و لبنان شد. حمله شوروی به افغانستان و جنگ‌های داخلی در آن کشور، باعث پناهندگی افغانها به ایران و پاکستان گردید. خشک‌سالی، قحطی و جنگ‌های داخلی باعث پناهندگی سکنه اتیوپی به کشورهای مجاور شد.

آثار مهاجرت
طبق برآورد سازمان‌های مدافع حقوق بشر، سالانه بین ۶۰۰ هزار تا ۸۰۰ هزار انسان توسط قاچاقچیان از مرزها عبور داده شده و به فروش می‌رسند که ۸۰ درصد از این افراد دختران و زنان هستند. بسیاری از این افراد به کارهای سیاه و غیرقانونی واداشته می‌شوند، و مورد استثمار و بدرفتاری قرار می‌گیرند.
در وضع قوانین مربوط به مهاجرین، به‌جای پذیرفتن آنان به‌عنوان شهروندان جامعه، کنترل آنان به‌عنوان حاشیه‌نشینان جامعه مد نظر قرار می‌گیرد. به این ترتیب مهاجرین آخرین حلقه‌های زنجیر سلطه قدرتمندان را با هستی خود تنیده می‌بینند و زنان مهاجر رنگ جنسیتی را در شمایل این زنجیر باز می‌شناسند.

علل مهاجرت
به منظور بررسی علل مهاجرت ها، جغرافیدانان با مشکل مواجه می شوند. زیرا قاعده ای منسجم برای مهاجرت وجود ندارد. علت ها و انگیزه ها برای مهاجرت گوناگون و در عین حال مکمل یکدیگرند.
تئوریهای سنتی مهاجرت بین موارد «عوامل رانده شدن» و عوامل جذب وکشش «تفاوت و تمایز قائل می‌شوند که عوامل راندن و رانده شدن در وهله اول به تحریک و انگیزش افراد برای مهاجرت از کشور مبدا باعث می‌شود. این موارد مانند مهاجرت اقتصادی یا کاری (معمولاً مهاجرت نیروی کار)، تفاوتهایی در میزان و سطح دستمزدها عوامل مهم و تعیین کننده هستند. افراد فقیر از کشورهای کمتر توسعه یافته یا در حال رشد» می‌توانند” استانداردهای بالای زندگی در کشورهای توسعه یافته بیش از کشور اصلی خود داشته باشند. فرار از فقر و نداری یک عامل سنتی رانده شدن، فراهم وموجود بودن استخدام شغل به عامل جذب کنندگی و کشش مربوط می‌شود. مهاجران می‌خواهند که مبالغی به افراد خانواده و فامبل خود بفرستند. بلایای طبیعی می‌تواند جریان مهاجرت ناشی از فقر ونداری را شدت بخشد. این نوع از مهاجرت ممکن است در کشور مقصد مهاجرت غیرقانونی باشد (مهاجرت از این نوع می‌تواند در بعضی از کشورها غیرقانونی تلقی شود ولی یک مورد خلاف نمی‌باشد).
مهاجرت به کشورهای دیگر بعضی وقتها در شکل کنترات و قرارداد استخدام می‌باشد: کارمندان اتحادیه‌های چند ملیتی، بین‌المللی تشکیلات غیر دولتی و سرویسهای دیپلماتیک می‌توانند در مناطق و کشورهای فرادریایی کار کنند. آنها اغلب به‌عنوان «افراد مقیم خارج» ملاحظه می‌شوند و شرایط آنها برای استخدام همانند یا بهتر از افراد بومی است که در کشور میزبان برای کار (برای کار مشابه) درخواست می‌کنند.
عواملی که بر مهاجرت مؤثرند را می توان در یک دسته بندی کلی به چهار دسته تقسیم کرد. این عوامل را می توان در مهاجرت های روستا ـ شهری مؤثر دانست:
2-14-1- عوامل آموزشی
نظریه های متعددی وجود دارند که سعی نموده اند تا رابطه بین مهاجرت و تحصیلات را تبیین کنند. یک نظریه مهاجرت را وسیله ای می داند که فرد تحصیل کرده بازده دانش و مهارت های خود را به حداکثر می رساند. افرادی که تحصیلات رسمی دارند. بویژه آنهایی که در دوره دبیرستان یا بالاتر هستند می توانند در بخش دولتی یا تجاری مشاغلی را به دست آورند. این مشاغل خوب در مراکز شهری مهم قرار دارند، از این رو مهاجرین به این شهرها گرایش می یابند. یافته های مشابهی در غنا کنیا، ترکیه و تایلند این نتیجه را تأیید می کنند که تحصیلات بعنوان وسیله ای که آرزوهای دانش آموزان را تغییر می دهد مورد توجه است.
2-14-2- عوامل اقتصادی
مسائل اقتصادي همواره يكي از عوامل اصلي روابط بين كشورها مي باشد. اهداف اقتصادي مشترك سبب همكاري و همگرايي بين كشورها مي شود و بر عكس اهداف اقتصادي متعارض و متفاوت منجر به رقابت بين بازيگران نظام بين الملل به ويژه كشورها مي شود. مسائل اقتصادي و ژئواکونوميکي مرتبط با افغانستنان بسته به شرايط متفاوت دوسوي 11 سپتامبر پيامدهاي متفاوتي براي ايران در بر داشته است.
2-14-3- عوامل اجتماعی
تماس فرهنگی، فراهم بودن اطلاعات، مناقشات سیاسی حکومتی نیز از عوامل دیگر اجتماعی است که همگی بر روند مهاجرت تأثیر می گذارند. فاوست و همکاران معتقدند که از دیدگاه نظری چهار عامل در تصمیم گیری برای مهاجرت مؤثر هستند:
الف) فشارهای بوم شناختی
ب) عوامل هنجاری
ج) انگیزه های اقتصادی
د) انگیزه های روانشناختی
وی آن گاه به ترسیم ماتریس هزینه ـ فایده مهاجرت می پردازد و تصمیم به مهاجرت را تابعی از هزینه ها و منافع آن می داند. فاوست همچنین معتقد است که بین دلایل و انگیزه های شخصی و ویژگی های ساختاری در ابعاد اجتماعی و اقتصادی با ارزش های مورد انتظار از مهاجرت را در هفت مؤلفه ثروت، منزلت اجتماعی، آسایش، تحرک، آزادی عمل، استقلال، وابستگی و اخلاقیات خلاصه می کند و به تشریح هر یک در ارتباط با انگیزه های شخصی و ویژگی های شخصی و ویژگی های ساختاری و اجتماعی می پردازد.
2-14-4- عوامل جمعیت شناختی
نقش عوامل جمعیت شناختی در کنترل جریان مهاجرت بسیار مهم است. ناهمگنی مناطق و نرخ افزایش طبیعی جمعیت اساس همه جابجایی های جمعیتی است. عوامل مؤثر جمعیت شناختی رابطه بسیار نزدیکی با منابع منطقه و رشد جمعیت دارد. به بیان دیگر فشار جمعیت آن طور که بر حسب ارتباط بین منابع انسانی و فیزیکی منطقه بیان می شود عامل جمعیت شناختی مهمی برای همه انواع مهاجرت شمرده می شود. بنابراین از دیدگاه ارتباط فیزیکی و انسانی میان مناطق کلید درک روندهای مهاجرت شمرده می شود.
بدین ترتیب ملاحظه می شود که عوامل موثر بر روند مهاجرت را نمی توان تنها به یک عامل وابسته دانست. بلکه چندین عامل بر این روند مؤثر است. مایکل تودارو در کتاب مهاجرت داخلی در کشورهای در حال توسعه عوامل مؤثر بر جریان مهاجرت را علاوه بر عوامل اقتصادی شامل عوامل زیر می داند:
۱) عوامل اجتماعی، شامل میل مهاجرین برای دور شدن از فشارهای سنتی ساختارهای اجتماعی روستایی باز دارنده.
۲) عوامل فیزیکی، شامل فاجعه های اجتماعی و جوی نظیر سیل، خشکسالی و قحطی که مردم را به جستجوی محیط دیگر برای زندگی مجبور می کند.
۳) عوامل جمعیتی، شامل کاهش نرخ مرگ و میر و نرخ های بالای رشد جمعیت روستایی که با آن همراه است و منجر به تراکم سریع جمعیت روستایی می شود.
۴) عوامل فرهنگی، شامل روابط خانوادگی گسترده شهری که امکان تأمین مالی اولیه برای مهاجرین جدید و جذب آنان به زرق و برق شهری را فراهم می کند.
۵) عوامل ارتباطی، که نتیجه بهبود حمل و نقل، سیستم های آموزشی شهری و اثار نوگرایانه رادیو تلویزیون و سینما است و آثار موانع مداخله کننده لی را تغییر می

پایان نامه
Previous Entries دانلود تحقیق با موضوع سلسله مراتب، افغانستان، ساختار قدرت Next Entries دانلود تحقیق با موضوع نیروی کار، پناهندگان، افغانستان