دانلود تحقیق با موضوع ماوراءالنهر، سلطان ولد

دانلود پایان نامه ارشد

اي با اين مضمون آمده است:((هر چه كار مشكل تر باشد؛ آزمايشِ بهتري براي سنجش مرد است )). معناي اين جمله آن است كه توانايي فائق آمدن بر كارهاي سخت نشانه ي مرد بودن است و هرچه اين توانايي افزايش يابد درجه ي مردانگي نيز بالاتر مي رود . اين مرد است كه شايستگي سنجش را پيدا مي كند . در ادامه ي همين درس مي خوانيم : (( …اگر عده اي از سربازان را مامور كنند ، در قصر فرماندهان گل كاري كنند يا براي زنان زر و زيور بسازند، مسلماً نسبت به نجات شهر كوتاهي كرده اند )). سرباز براي نجات شهر است ؛ در حالي كه زن با واژه ي زر و زيور همراه است .
در درس 15 صفحه ي105 ، هر چند كل درس در وصف يك مرد يعني « حاج آخوند ملا عباس تربتي » است ؛ اما جمله ي زير از متن درس قابل تامل است : (( …شوق مفرطي به دانش اندوزي داشت ، هم براي خودش ، هم براي فرزندانش ، خواه پسر يا دختر)) . اين از معدود مواردي است كه دختر و پسر براي دانش اندوزي در كنار هم قرار گرفته اند. در صفحه ي 106 در شعري از سعدي ، بيت زير آمده است : (( صورت زيباي ظاهر هيچ نيست اي برادر، سيرت زيبا بيار ))
از نظر سعدي سيرت ، زيبا زيبنده ي مردان است .
در درس 16 ، صفحه ي 113 ، مطلبي با عنوان « خوي مردان حق » در وصف ابراهيم ادهم آمده است . مرتبه ي مرد حق، ويژگي هاي خاصي دارد و براي رسيدن به آن تلاش زيادي را بايد به كار بست. پاسخ به اين سوال كه آيا زنان حق هم تعريفي دارند ؟! ؛ زواياي قضيه را بيشتر روشن مي كند .
در درس 19 ، صفحه ي 133 كه مربوط به مولوي است ؛ در پاراگرافي چنين آمده است : (( جلال الدين در قونيه ، در هجده سالگي با گوهر خاتون كه از خاندان يكي از فقهاي حنفي ماوراءالنهر بود ، ازدواج كرد و از او فرزندي يافت كه به سلطان ولد شهرت يافت )). در مورد زن مولوي ، نقش مادري او و اصل و نسبش كه از فقهاست ، برجسته شده است .
دردرس 20 ، ازصفحه ي143 تا 145، با عنوان « مردي از نوادرِ علم و دانش » به معرفي خواجه نصير- الدين توسي پرداخته شده است . در متن درس نيز با عناوين « مرد بزرگ » و « مرد بلند همت » از وي ياد مي شود .
در مجموع در اين كتاب ، از مردان با صفت هايي مثبتي چون مردان نام آور ، مردان خدا ، دانشي مردان ، مردي از آسمان ها فراتر، مرد بزرگ ، مرد بلند همت و مردي از نوادر علم و دانش ، ياد شده است . همچنين انجام كارهاي سخت و ماجراجويانه از خصوصيات مردان فرض شده است . در مقابل ، صفت- هايي كه براي زنان به كار رفته ، واژه هايي مانند «مهربان » و «گرامي » هستند .
در اندك مواردي كه از زنها صحبت به ميان آمده است؛ در 4 مورد آنها در نقش مادري و در 2 مورد در نقش همسري مشاهده مي شوند. در مقابل مردان در نقش هايي چون رهبري ، سرپرستي خانواده ، علم آموزي و آموزش علم ، سلطنت، مرجعيت، نظامي گري، انقلابي بودن ، مسافر و ماجراجو ، عارف ، اديب ، پيامبري ، كشاورزي ، بازيگري ، مخترع ، فرماندهي و وزارت قرار گرفته اند .
مواردي كه در آنها جملاتي راجع به زنها بيان مي شود كه متفاوت با بقيه است ؛ ذكر شركت آنها در جريانات انقلاب سال 57 و ديگري شوق به دانش اندوزي دختر ها ، همچون پسر ها ست .

پایان نامه
Previous Entries دانلود تحقیق با موضوع امام زمان Next Entries منابع پایان نامه درمورد بحران مالی، اقتصاد ایران، بازارهای مالی، آزمون فرضیه