دانلود تحقیق با موضوع سرمایه رابطه ای، رضایت شغلی کارکنان، سرمایه ساختاری

دانلود پایان نامه ارشد

W.R, Chung T.R, Haney M.H (2008). Knowledge Management and organizational Learning. The International Journal of Management Science, Omega; 36: 167-172.
Kilpatrick,Falk,In,(2011).”Benefits Foe All:How learning in Agriculture Can Build Social in Island Communities”.University of Tasmania,45:11-24.
Landry, R. & Amara, N. & Lamari, M (2002). Does social capital determine innovation? To what extent, Technological Forecasting & Social Change, No. 69, p.681–701.
Lang, J.C. (2001), “Managerial concerns in knowledge management”, Journal of KnowledgeManagement, Vol. 5, pp. 43-57.
Leana, C.R & VanBurren, H. J. (2008)., “Organizational Social Capital and Employment Proactives”, Academy of management reviews
Marmot, M. and Bell, R., 2011. Socialdeterminants and dental health. Adv DentRes 23(2), pp. 201-206.
Matthijsse K., Hampshire R., Matthijsse M.(2010), C arts projects improve young people’s wellbeing? A social capital approach, International Journal of Social Science & Medicine, Vol.70, No.9, May, , pp.1367-1372.

Moullin, M.(2002) Delivering Excellence in Health and Social Care, Open University Press, Buckingham.
Nonaka, I. and Takeuchi, H. (1995), The Knowledge-creating Company: How Japanese CompaniesCreate the Dynamics of Innovation, Oxford University Press, New York, NY.
Neely, A.D.(2005) «Defining performance measurement: adding tothe debate», Perspectives on Performance, Vol. 4 No. 2, p. 14-15.
Nika M & Igor P (2009). “Absorptive capacity, its determinants, and influence on innovation output”, Technovation Journal, vol 29, pp 859–872.
Norrini M, Baharom AB. R, Wan Zuhaila A’ Rashidah I, Sabiroh Md S and Kamaruzaman J,(2011), Knowledge Management Practices (KMP) and Academic Performance in Universiti Teknologi Mara (UITM) Terengganu, Malaysia World Applied Sciences Journal 12 (Special Issue on Creating a Knowledge Based Society): 1818-4952,21-26.
Noghani, M. and Asgharpour A., 2008. Quality of life for citizens and relationshipto social capital in Mashhad city. Journalof Social Sciences, Ferdoosi University ofMashhad. 1(5) [In Persian].
Offe, Claus and Fuchs, Susanne (2002) “A decline of Social Capital ? The GermanCase”, Published in Putnam, Robert D (2002) Democracy in Flux: The Evolution of SocialCapital in Contemporary Society, New York: Oxford University Press.
Oxoby ,Robert (2010), Understanding social inclusion, social cohesion, and social capital, International Journal of Social Economics, Vol. 36 No. 12, pp. 1133-1152.
Paldam M.;(2009) Social capital and social policy; Arusha Conference, New Frontiers of Social Policy,47-72
Putnam,R.D.(2000),Bowling alone: the collapse and revival of American community New York Touchstone books
Riege, A (2005). Three-Dozen Knowledge Sharing Barriers ManagersMust Consider, Journal of Knowledge Management, vol. 1, No. 3, p. 18-35.
– Salopek, J.J.(2000), Common Knowledge: How Companies Thrive by Sharing What they Know, Training & Development, Vol. 54, pp. 63-64.
Schilligo, J.A.(2007), Predictors of Effective Knowledge Management, ADissertation Submitted to Floria Institue of Technology in Partial Fulfillmentof the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy in Industrial /Organizational Psychology, Available at: http://proquest.umi.com/pqdweb.
Stanton-Salazar, R. and S. M. Dornbusch (1995). “Social Capital and the Reproduction of Inequality: Information Networks among Mexican-Origin High School Students.” Sociology of Education 68: 116-135.
Taegoo Terry Kim and Gyehee Lee,(2013), Social capital, knowledge sharing and organizational performance, International Journal of Contemporary Hospitality Management, Vol. 25 No. 5, 683-704.
Tymon, W.G. & S.A. Stumpf (2003). Social Capital in the Success ofKnowledge Workers, Career Development Turner International, p. 12-20.
Yahya, S. & Goh, W.(2002), Managing Human Resource Toward AchievingKnowledge Management, Journal of Knowledge Management, Vol. 6, pp. 457-468.

ضمیمه

بسمه تعالی
پاسخگوی گرامی
با سلام و تشکر از وقتی که برای تکمیل این پرسشنامه در اختیار ما قرار میدهید. پرسشنامه حاضر جهت انجام یک پروژه تحقیقاتی تدارک دیده شده است. لطفا هریک از سوالات را با دقت خوانده و نظرتان را با انتخاب یکی از گزینه ها بیان نمایید. پاسخهای صادقانه شما، به ما در ارزیابی بهتر نتایج کمک خواهد کرد.

از همکاری شما سپاسگزاریم.
لطفاً قبل از پاسخ دادن به گویه های پرسشنامه موارد زیر را تکمیل نمایید.
مشخصات فردی:
جنسيت: مرد زن
میزان تحصیلات: ديپلم فوق دیپلم لیسانس فوق لیسانس دکتری
سابقه خدمت: زیر 10 سال 10 تا 15 سال 15 تا 20 سال 20 سال به بالا

سوالات
موافقم
کمی موافقم
نظری ندارم
کمی مخالفم
مخالفم
1. من معمولا ، رابطه خیلی خوبی با همکارانم دارم

2. همکارانم می دانند که من دانش خود را در اختیار دیگران می گذارم

3. من می دانم که هرکدام از کارمندان به چه دانشی احتیاج دارند

4. درون واحد ما من می دانم که چه کسی دانش خود را در اختیار دیگران می گذارد

5. من احساس نزدیکی با همکارانم می کنم

6. من می دانم که همکارانم در شرایظ سخت همیشه به من کمک خواهند کرد

7. من می توانم به همکاران اعتماد کنم تا اگر به چیزی نیاز داشتم به من کمک کنند

8. زمانی که من به همکارانم نیاز دارم ، من می توانم به آنها تکیه کنم

9- من همیشه با همکارانم در انجام کارها به توافق می رسم

10. من و همکارانم همیشه به دبدگاه ها و نظران یکدیگر احترام می گذاریم

11- من و همکارانم همیشه مشتاق هستیم اهداف کلی سازمان را برآورده نماییم

12. من همیشه اطلاعات و دانش خود را با همکارانم به اشتراک می گذارم

13. من همیشه مهارت ها و آموخته های خود را با همکارانم به اشتراک می گذارم

14. همکارانم مهارت ها و آموخته های خود را در اختیار من ودیگران می گذارند

15. زمانی که من چیز جدیدی یاد گرفتم ،آن را به همکارانم یاد خواهم داد

16. زمانی که همکارانم چیز جدیدی یاد گرفتند ،آن را به من یاد خواهند داد

17. تقسیم و به اشتراک گذاشتن دانش و اطلاعات در سازمان ما یک مسئله عادی و معمول است

18. سازمان ما سوددهی خود را نسبت به سایر رقبای خود افزایش داده است

19. سازمان ما رشد فروش خود را نسبت به سایر رقبا افزایش داده است

20. سازمان ما رضایت شغلی کارکنان خود را نسبت به سایر رقبا افزایش داده است

21. سازمان ما بهره وری خود را نسبت به سایر رقبا افزایش داده است

22. سازمان ما نسبت به سایر رقبای خود صادق تر است و حسن نیت خود را ثابت کرده است

23. کیفیت محصولات و خدمات سازمان ما نسبت به سایر رقبای خود بهتر است

ابعاد مورد بررسی
سوالات پرسشنامه
تعداد سؤال
آلفای کرونباخ
سرمایه ساختاری
4-1
4
849/0
سرمایه رابطه ای
8-5
4
738/0
سرمایه شناختی
11-9
3
752/0
تسهیم دانش
14-12
5
719/0
ان

پایان نامه
Previous Entries دانلود تحقیق با موضوع مدیریت دانش، عملکرد سازمان، عملکرد سازمانی Next Entries منبع مقاله درباره فلسفه‌ي، نظريه‌ي، ميلادي