دانلود تحقیق با موضوع افغانستان، مواد مخدر، سیستان و بلوچستان

دانلود پایان نامه ارشد

شیعه و سنی تشکیل می دهند. (سال نامه آماری ،1388)

اوضاع اقتصادی
سیستان و بلوچستان از جهت رشد و توسعه اقتصادی از مناطق در حال توسعه کشور است .زراعت اشکال متعددی دارد و صنعت آبی آن وابسته به رود هیرمند است .صنایع موجود در استان به دو دسته صنایع ماشینی و دستی تقسیم می شوند که صنایع ماشینی استان عبارتند از صنایع غذایی ، نساجی ، پوشاک و صنایع شیمیایی و کارگاههای فلز کاری ، ریخته گری ، ساخت لوازم خانگی و تانکر سازی . معادن این استان عبارتند از معادن مس،کرومیت، منگنز، سنگ مرمر ، سنگ آهک.
به دلیل همسایه بودن بلوچستان با پاکستان و افغانستان و همچنین وجود تنها بندر اقیانوسی ایران در انجا ، این استان از ظرفیت بالایی برای پیشرفت برخوردار است .

نقشه شماره 3-2: نابرابری در شاخص توسعه ( منبع : یاسوری ،1384:143)

جدول شماره 3-4: برخی شاخص های اقتصادی اجتماعی در استان های مرزی

در جدول شماره 3-4 و نقشه شماره 3-2 مشاهده می کنیم که استان های مرزی ایران بیشترین درصد بیکاری ، تورم و کمترین توسعه اقتصادی و اجتماعی را دارند و این عوامل زمینه گرایش مردم را به شغل های کاذب افزایش می دهد . برای آنکه ضریب امنیت را در مناطق حاشیه ای افزایش دهیم ، بایستی یک سری فعالیتهای آمایشی مربوط به توسعه را انجام دهیم .

آب و هوا
استان سیستان و بلوچستان از لحاظ طبقه بندی اقلیمی جزو نواحی بیابانی و خشک می باشد.میزان نزولات در مناطق مختلف بین 130-70 میلیمتر می باشد .در سال بارندگی گاه موجب ایجاد سیل و خسارت شدید می گردد ولی در صورت مهار سیلابها امکان توسعه کشت افزایش می یابد .
زاهدان سردترین و ایرانشهر گرمترین شهرهای استان هستند .در نواحی جنوبی و ساحلی استان یعنی تا شعاع 150 کیلومتری از ساحل دریا در زمستان درجه حرارت شب و روز بین 25-10 درجه سانتیگراد متغییر بوده و این ویژگی همراه با رطوبت نسبی 95-50 درصد در طول سال استعداد فراوان تولید محصولات گرمسیری و سبزیجات غیر فصل را فراهم نموده است . (سال نامه آماری ،1388)

نمودار: 3-1: حداقل و حاکثر دما در شهرستانهای استان سیستان و بلوچستان

زمین شناسی
زیر پهنه مکران شامل کوههای خاوری –باختری است که از جنوب گودال جازموریان تا ساحل دریای عمان را زیر پوشش دارد . پی سنگ ناحیه از نوع پوسته های اقیانوسی است که با توالی ضخیمی از نهشته های شبه فلیشی کرتاسه بالایی – الیگوسن و ردیفهای مولاسی میوسن- پلیوسن پوشیده شده است .در یک راستای شمال به جنوب سن سنگها کاهش می یابد. در حاشیه شمالی مکران مجموعه های افیولیتی کرتاسه بالو در حاشیه دریای عمان ردیف های سست و کم سیمان مولاس پلیوسن و پادگانه های دریائی کواترنر قرار دارد .با توجه به پراکنش واحدهای سنگی چنین به نظر می رسد که از زمان کرتاسه به بعد دریا به سمت جنوب عقب نشسته و رسوبهای جوانتری از خود برجای گذاشته است .
از نگاه ساختاری زیر پهنه مکران مجموعه ای از منشورهای فزاینده است که در شکل گیری آن فرورانش پوسته اقیانوسی عمان به سمت شمال (زیر مکران) نقش اساسی داشته است . بهمین لحاظ ساختارها روند خاوری – باختری دارند و بطور عموم محدود به گسلهای راندگی طولی با شیب به سمت شمال خاورند . پدیده فرو رانش عمان به زیر مکران هنوز پایا است به همین دلیل ویژگی های زمین شناسی مکران بسیار شاخص بوده و مورد توجه دانشمندان زمین شناسی است .
زیر پهنه جازموریان یک فرونشست تکتونیکی است که در جنوب آتشفشان بزمان و شمال کوههای بشاگرد و همچنین ارتفاعات خاور ایرانشهر حاوی رسوبهای سیلتی – رسی که بر این فرونشست تخلیه می شوند . به همین رو بخش بیشتر فرونشست جازموریان با نهشته های آبرفتی جوان پوشیده شده اند .در حاشیه جنوبی از نوع برخان است .(سال نامه آماری ،1388)

تکنیک های تحقیق
تکنیک تحقیق در علوم اجتماعی روشهای انطباق آگاهی با شناخت است. با توجه به اهمیت مطالب و به روز بودن آنها و ملاحظات مرتبط با متغیرها و گزاره های دخیل در روند تحقیق و ابعاد گسترده مسائل امنیتی- سیاسی میان سه کشور ایران ، افغانستان و پاکستان از چهارچوب روش توصیفی استفاده شده است. و برای گردآوری و فیش برداری آن از اطلاعات کتابخانه ایی و اینترنتی معتبر استفاده شده است. دراین تحقیق , به توصیف و معرفى پـدیده مورد نظر از طریق بر شمردن ویژگى ها, ابعاد و حدود آن صورت گرفته است . دراین تحقیق , سعی در شناسایى عوامل و مـتغیرهاى دخیل در این موضوع شده و نیز تلاش شده تا با شناسایى وضع موجود, نه قضاوت درباره آن نوع روابط موجود بین عوامل و متغیرهاى مختلف مورد بررسی قرار گیرد.

فصــل چهارم

(یافته های تحقیق)

4-1- یافته ها
4-1-1- مهمترین منابع چالش زای امنیتی- سیاسی ایران و افغانستان در مرزهای جنوب شرقی
عدم وجود ثبات سیاسی، اداری، اقتصادی در افغانستان از چندین دهه قبل به ویژه بعد از خروج شوروی سابق از این کشور تاکنون همواره منشأ بروز مشکلاتی در مرزهای شرقی کشور بوده است. به طوری که از 130 سال پیش بدین سو، افغانستان دست کم شش بار کانون انتشار امواج بحران زا به دولت های همجوار به ویژه ایران و پاکستان بوده است(زرقانی،1386: 16). افغانستان با 57 منبع تنش و مشاجره پایه ای با همسایگانش تقریباً در قبال هر همسایه، 10 منبع مشاجره فعال یا پنهان دارد. افغانستان منابع تنش زای زیادی با ایران دارد، اما مهمترین چالش های این کشور در مرزهای شرقی کشور عبارتند از:
4-1-1-1- مواد مخدر
صدور مواد مخدر از افغانستان به ایران برای مصرف داخلی و انتقال به اروپا، در شمار منابع اصلی و فعال بودن تنش بین دو کشور بوده است(کریمی پور،1379: 150). مهمترین چالش ایران با افغانستان، این است که ایران به رغم صرف هزینه های سنگین انسانی و مالی در طی سه دهه گذشته، همچنان با معضل مبارزه با قاچاق مواد مخدر از افغانستان به ایران روبرو است. بر اساس برخی آمارهای منتشر شده، مواد مخدر مهمترین منبع اقتصادی مردم افغانستان است که آن کشور از این طریق سالانه بیش از 2/1 میلیارد دلار درآمد دارد. ایران به لحاظ همسایگی با افغانستان و به ویژه به این علت که راه عبور کاروان های قاچاق مواد مخدر است، لطمات زیادی را متحمل می شود. یکی از نتیجه های ورود کلان مواد مخدر از افغانستان به ایران، بالا رفتن آمار معتادان و جرم و جنایت های ناشی از ترانزیت و توزیع این مواد در کشور بوده است(همان: 151).
قاچاق مواد مخدر و قاچاق کالا از جمله مسائلی است که هر سه کشور ایران، افغانستان و پاکستان برای مهار آن نیازمند یک همکاری نزدیک و سازنده هستند. مواد مخدر همواره از دغدغه های جدی و اساسی برای ایران بوده است. حال آن که دولتمردان پاکستان و افغانستان به دلیل وجود مشکلات و چالش های سیاست داخلی کمتر به آن پرداخته اند و تا کنون مبارزه با معضل مواد مخدر از اولویت های اساسی در سیاست گذاری این کشورها برخوردار نبوده است.
4-1-1-2- پناهنده گان افغانی
یکی دیگر از مشکلاتی که کشور ایران از گذشته های دور تا به امروز با آن دست به گریبان بوده و هنوز نیز می باشد، اوضاع آشفته کشور افغانستان است. این کشور در همسایگی ایران و پاکستان قرار گرفته و مرزهای طولانی با هر دو کشور دارد. وجود ثبات و امنیت در افغانستان به عنوان همسایه مشترک دو کشور از دغدغه های اساسی ایران و پاکستان است. کشور ایران جمعیت کثیری از پناه جویان افغانی را پذیرفته که به علت وجود ناامنی در افغانستان و نبود زیر ساخت های اقتصادی جهت ادامه معیشت قادر به بازگشت به کشور خود نیستند و این امر هزینه سنگینی را به کشور تحمیل ساخته است. هم چنین وجود ناامنی داخلی در افغانستان تأثیر به سزایی بر امور امنیتی کشورمان خواهد داشت و زمینه ساز به وجود آمدن بحران امنیتی خواهد شد(احمدی پور،1390: 502). هجوم مهاجران افغانی جدای از آن که ثبات داخلی را تهدید می کند، موجی از تنش های داخلی را به وجود می آورد که موجب می شود یک هزینه اضافی بر سیستم های اقتصادی دولت های این منطقه، برای جواب گویی به حداقل نیازهای معیشتی این مهاجران تحمیل شود. هم چنین روی آوردن گروه هایی از این مهاجرین به کارهای خلاف مثل قاچاق مواد مخدر، سرقت، آدم ربایی و غیره، هراس و وحشت را در بین مردم دو کشور ایران و پاکستان ایجاد و امنیت داخلی را شکننده می سازد. زاغه نشینی در اطراف شهرهای بزرگ و تکدی گری از پیامدهای حضور مهاجرین افغانی در فضای جغرافیایی ایران است.

4-1-1-3- مذهب
رقابت گروه های مختلف با مذاهب گوناگون در یک کشور همواره می تواند یکی از کانون های چالش بر انگیز در یک کشور و یا بین کشور با کشور دیگر باشد. مذهب در افغانستان نیز یکی از عوامل ناامنی در این کشور بوده است. تنش های مذهبی به ویژه بین شیعه و سنی یا شیعه با دیگر مذاهب در افغانستان، پیامدهایی را برای ایران در برداشته است. عامل مذهب، همواره در مناسبات ایران و افغانستان ایفای نقش کرده است. هزاره های شیعه مذهب، همواره زیر فشار حکومت های پشتون سنی مذهب، متوجه ایران بوده اند. دست کم در دو مقطع عامل مذهب پر رنگ تر از سایر عوامل بوده است.یکی سیاست مذهبی دوران امیر عبدالرحمان خان که شیعیان افغانستان به شدت تحت فشار قرار گرفته و دیگری دوره طالبان که باز هم عامل مذهب، برای مردم افغانستان مشکل ساز شد. در این دو دوره، ایران درگیر مشکل افغانستان بود. هزاره ها و خاوری های سیستان و خراسان را می توان بقایای مهاجران هزاره ای دانست که هر وقت تحت فشار قرار داشتند راه ایران را در پیش می گرفته اند. ایران به اقلیت شیعه هزاره و در حد گسترده تر به جبهه متحد شمال و جمعیت اسلامی برهان الدین ربانی و اسماعیل خان در هرات نظر مثبت داشت. بنابراین، ایران خواسته یا ناخواسته درگیر بحران افغانستان شده است(ملازهی،1383: 15).اوج تنش های مذهبی در افغانستان را می توان به دوره حکومت طالبان بر افغانستان نسبت داد. چرا که تفوق طالبان در افغانستان نه تنها آوارگان جدیدی را خلق کرد، بلکه با افزایش بی ثباتی در افغانستان موجب خنثی شدن سیاست ایران در بازگشت مهاجران به کشورشان گردید(حاجی یوسفی،1384: 258). یکی از مهمترین نگرانی های ایران از تسلط طالبان بر افغانستان و سیاست های این گروه در کشتار شیعیان بود. قتل و عام شیعیان در مزار شریف(حدود 2000 شیعه در سقوط مزار شریف) و همچنین شهادت نه ایرانی(هشت دیپلمات و یک خبرنگار ایرانی) توسط نیروهای طالبان، روابط ایران و طالبان را وارد مرحله بحرانی نمود. انتظار شیعیان از ایران برای حمایت مادی و معنوی در مناسبات ایران و افغانستان از اهمیت خاصی برخوردار بوده است.

4-1-1-4- تروریسم
به دنبال شکست طالبان در افغانستان، این فرض وجود داشت که وضعیت کشور به حالت آرامش و ثبات سیاسی سوق پیدا خواهد کرد، اما حوادث بعدی نشان داد گروه طالبان و القاعده هنوز در افغانستان و حتی در پاکستان فعال هستند و زمینه های تروریسم در حال گسترش است. در سال های اخیر، حملات طالبان از نظر کمی و تعداد و کیفی و شدت تهاجم افزایش داشته است. نیروهای شبه نظامی طالبان، روش های تله انفجاری و یا بمب گذاری های انتحاری را شدت بخشیده اند.گزارش های دیگر از وخیم تربودن اوضاع حکایت می کند. بر پایه گزارش ارائه شده به کنگره آمریکا در سال 2008، عملیات ضد ناتو از سوی طالبان گسترش بیشتری داشته است. بر پایه این گزارش، درصد اقدامات تروریستی علیه مردم افغانستان، 30 درصد و علیه قوای آمریکا، 40 درصد در مقایسه با سال 2007 افزایش داشته است(. (Morelli, 2009 : 2

جدول شماره 4-1: تعداد عملیات خرابکارانه و تروریستی در افغانستان بین اکتبر2009تا مارس 2010
فرماندهی منطقه ای
حمله انتحاری
تله انفجاری
آتش غیر مستقیم
آتش

پایان نامه
Previous Entries دانلود تحقیق با موضوع افغانستان، سیستان و بلوچستان، دریای عمان Next Entries دانلود تحقیق با موضوع افغانستان