جمع آوری اطلاعات، مدیریت دانش، نیروی انسانی

دانلود پایان نامه ارشد

اختصاصی
به منظور دستیابی به حداکثر رضایت مندی مشتریان، شرکت دریا گستر کیش برای ساخت ترمینال های اختصاصی در بندر شهید رجایی و امام خمینی(ره) اقدام کرده است به طوری که هم اکنون این شرکت سه ترمینال اختصاصی کانتینری و یک ترمینال اختصاصی برای خدمات ترانزیت پنبه در اختیار دارد که از آنها برای انجام خدمات دپوی کانتینرهای پر و خالی، یخچالی، پنبه و کالاهای خطرناک استفاده می کند.
2-20-5-خدمات دریایی
شرکت دریا گستر کیش هم اکنون به صورت شبانه روزی، به صاحبان کالا و کشتی ها در بنادر کشور خدمات دریایی ارائه می کند. فعالیت ها و خدمات این حوزه شامل یدک کشی و راهنمایی کشتی ها، نمایندگی خطوط کشتیرانی، اداره و نگهداری شناورهای دریانوردی، آتش نشانی دریایی و عملیات جستجو و نجات است.

2-20-6-فناوری اطلاعات و ارتباطات
شرکت دریا گستر کیش با به کارگیری کارشناسان و متخصصان مجرب و کارآزموده و همچنین همکاری با شرکتهای معتبر داخلی و خارجی موفق به ارائه سطح مطلوبی از خدماتICT در پشتیبانی از فعالیتهای اصلی شرکت شده است. این واحد برای اولین بار در ایران توانست نرم افزار جامع ترمینال کانتینری موسوم به 84TCTS را برای هدایت و مدیریت عملیات ترمینالهای کانتینری طراحی و پیاده سازی کند.
2-20-7-خدمات سوخت رسانی دریایی(بانکرینگ)
خدمات سوخت رسانی دریایی به کشتی ها در آبهای شمال و جنوب کشور، تامین نیاز کشتی ها اعم از آب شیرین، مواد غذایی، دریافت و پردازش مواد زائد، دریافت و دفع بهداشتی زباله های کشتی ها از جمله مهمترین اقدامات تخصصی این حوزه است. از دیگر برنامه های عملیاتی این بخش خدماتی می توان به عملیات سوآپ، ترانزیت سوخت و صادرات فرآورده های نفتی اشاره کرد.
2-20-8-خدمات بازار سرمایه
شرکت دریا گستر کیشاز طریق ایجاد حوزه های تخصصی فعال در بازارهای مالی و سرمایه به صورت سرمایه گذاری و مشارکت در شرکت ها، طرح ها، واحدهای تولیدی، فنی، بازرگانی، خدماتی و مبادرت به هر گونه عملیات خرید و فروش اوراق بهادار، انجام بررسی های مالی، ارائه خدمات و نظرات مشاوره ای به سرمایه گذاران و … در ایجاد فرصت در بازارهای پول و سرمایه تاثیر گذار است.

2-20-9-خدمات خارج سازی شناورهای مغروق(سالویج)
خارج سازی شناورهای مغروق در آبراه های کشور که پیش بینی می شود تعداد آنها به 39 فروند برسد، یکی از جدیدترین حوزه های فعالیت شرکت دریا گستر کیشاست. این استراتژی جهت ورود شرکت دریا گستر کیشبه سایر عرصه های تخصصی دریایی و حضور در بازار دهها هزار میلیارد ریالی خارج سازی شناورهای مغروق آب های ایران و منطقه خلیج فارس است.

سایر خدماتی که از سوی شرکت دریا گستر کیش به مشتریان ارائه می شود به شرح زیر می باشد:
– خدمات فنی و مهندسی
– دانشکده بندری و دریایی
– خدمات لایروبی
– خدمات تامین نیروی انسانی

2-21-اهمیت و نقش دریاگسترکیش در ارتقای بندر شهید رجایی
رتبه بندر شهید رجایی در سال 2010 با ارتقای سه پله ای به رتبه چهل و چهارم بنادر کانتینری جهان رسید.
شرکت دریا گستر کیشبه عنوان پورت اپراتور بندر شهید رجایی با سرمایه گذاری، خرید تجهیزات پیشرفته، تامین و آموزش نیروی انسانی توانمند و کارآمد و دریافت گواهینامه مدیریت یکپارچه بر اساس استانداردهای مدیریت کیفیت، مدیریت زیست محیطی و استاندارد ایمنی و بهداشت شغلی، در طول بیش از 20 سال اخیر توانسته است رتبه این بندر تجاری را ارتقا دهد، به نحوی که در سال گذشته میلادی این بندر رکورد عملیات 2.6 میلیون TEU کانتینر را شکست و در بین بنادر منطقه خاورمیانه به لحاظ رشد عملکرد پس از بندر جده عربستان قرار گرفت. در همین حال بنادری همچون دبی، سلاله و خورفکان در رتبه های پایین تری از بندر شهید رجایی به لحاظ افزایش حجم عملیات تخلیه و بارگیری کانتینر از شناور قرار گرفتند.
در زیر نگاهی به آمارهای مربوط به حجم عملیات کانتینری در بندر شهید رجایی با پورت اپراتوری شرکت دریا گستر کیشو رتبه این بندر در بین 100 بندر کانتینری جهان در طی هفت سال گذشته می اندازیم:
نمودار2-1-حجم عملیات تخلیه و بارگیری کانتینر در بندر شهید رجایی

نمودار2-2-رتبه بندر شهید رجایی در بین 100 بندر جهان

2-22-چرخه عمر صنعت حمل و نقل دریایی:
   صنعت كشتيراني در حال حاضر در دوران رشد خود به سر مي برد زيرا اكثريت موارد نشان دهنده اين دوران، در صنعت كشتيراني امروز ساري و جاري مي باشد كه به مواردي از آنها اشاره مي گردد:
 
1-رقابت بسيار شديد بين خطوط كشتيراني و بازيگران اصلي اين صنعت در افزايش ظرفيت
 2-تلاش جهت ارايه بهترين سرويسهاي ممكنه به مشتريان جهت حفظ و جلب نظر و رضايت آنها
3-افزايش روز به روز تقاضا به صنعت حمل دريايي (فارغ از تاثيرات فعلي كه به جهان تجارت به جهت بحران اقتصادي جهاني وارد آمد)
4- پيشرفت روز افزون موارد مرتبط به صنعت حمل دريايي توسط بازيگران اصلي از جمله ارايه طيف بسيار گسترده تري از خدمات مرتبط به بازار هدف.
5-ايفاي نقش كليدي در عرصه هاي مختلف تجاري- سياسي و اقتصادي در جهان به گونه اي كه حتي تصور نبود صنعت كشتيراني در جهان حاضر امري محال و غير ممكن است.

فصل سوم
روش شناسی تحقیق

3-1-مقدمه

بشر به دلیل نیاز به ارضای کنجکاوی وآگاهی از رموز جهان ، و نیز به دلیل نیاز به رفع احتیاجات زندگی ناچار بوده هرچه بیشتر بداندو هرچه زیادتر اطلاعات خود راگسترش دهد که بدین منظور روشها و ابزارهای متناسبی لازم است تا بتواند جهان را آن طورکه هست بشناسد و برایش موثرومفید باشد.
تحقیق علمی تلاشی کاوشگرانه است که با آداب و تشریفات خاصی به طور نظامیافته و به منظور کشف مجهولات و توسعه قلمرو معرفت بشری انجام میشود و شناختی که از نتیجه تحقیق بدست میآید در خارج ذهن، واقعی و دارای واقعیت خارجی است(حافظ نیا- 1388).
مرحوم علی اکبر دهخدا تحقیق را به کنه مطلب رسیدن و واقع چیزی را به دست آوردن معنا کرده است(فرهنگ دهخدا).
پژوهش و تحقیق تلاش و کوششی مداوم و پیگیر به منظور پرده برداری از مجهولات می باشد و با دقت و موشکافی بدنبال کشف حقایق از موضوع مورد مطالعه است لذا انسان را از لغزشها و خطاها و زیانهای ناشی از آگاهیهای سطحی و دانشهای خام برحذر می دارد. ثمره تحقیق و پژوهش، پیشرفت و تعالی است و ضمانتی برای استقلال محسوب می شود.
تحقیق در جنبه های مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، صنعتی، فرهنگی و مدیریتی باعث می شود که مردم راه و روش صحیح تری برای زندگی انتخاب کنند و از سردرگمی ها و شرایط نامناسب آن نجات پیدا کنند.(علی احمدی،1387)
تحقیق حاضر نیز همانند هر تحقیق علمی دیگر نیازمند بکارگیری روشها و ابزار و طی مراحل منظم و خاصی است که در این فصل بدانها اشاره شده است. در این فصل روش و متدولوژی انجام تحقیق و فرآیند گردآوری اطلاعات و داده های موردنیاز و روش تحلیل آنها ارائه شده است.

3- 2- روش تحقیق
در ابتدا گزينه هاي هر سوال را كه به صورت طيف ليكرت هستند، امتياز بندي مي كنيم. بدين ترتيب كه
خيلي زياد=5 ، زياد=4 ، متوسط=3 ، كم=2 ، خيلي كم=1 كد گذاري مي گردد.
اكنون داده هاي كمي تبديل به اعداد مي شوند و از آنجايي كه هر مولفه برگرفته از برآيند چند سوال پرسشنامه است، ميانگين مجموع امتيازات سوالات مرتبط را كه به شيوه فوق كد گذاري شده اند، محاسبه مي نماييم. بدين ترتيب به يك رشته از اعداد مي رسيم.
بنابراين براي تجزيه و تحليل مشاهدات و بررسي تاييد يا رد سوالات تحقيق از آزمون دوجمله ای و آزمون تی تست تک نمونه ای استفاده مي‌كنيم.
ضمنا تحليلها با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شده است.
3-3- روشها و ابزار گردآوری داده ها و اطلاعات
این تحقیق از نظرنوع، توصیفی است. در تحقیق توصیفی محقق می تواند به ارزیابی شرایط کار، موقعیت پدیده، روشهای کار و اطلاعات جمعیت شناسانه بپردازد و درصورت لزوم روابط بین متغیرهای مورد مطالعه را بررسی و شناسایی کند.
از ویژگی این تحقیق عدم دخالت محقق در موقعیت، وضعیت و نقش متغیرها می باشد و صرفا آن چه را وجود دارد مطالعه کرده، به توصیف و تشریح آن می پردازد و همچنین نتایج این گونه تحقیقات را می توان به جامعه آماری که ویژگی های مشترکی بین آنها یافت می شود تعمیم داد.(حافظ نیا- 1388)
این تحقیق ازنظرهدف کاربردی می باشد. زیرا هدف از این تحقیق استفاده از یافته ها جهت پیاده سازی موثر و موفق مدیریت دانش در شرکت دریا گستر کیش می باشد.

روش انجام این تحقیق از نوع روش کتابخانهای و میدانی است.در این تحقیق ازروشهای زیر جهت جمع آوری اطلاعات استفاده می شود:

الف-کتابخانه ای: دراین روش محقق با استفاده از یافته های سایر تحقیقات،کتب،نشریات ومجله ها،مقالات فارسی و لاتین و مراجعه به سایتهای اینترنتی ،ادبیات وسوابق مسئله وموضوع تحقیق را بررسی کرده وبه نگارش مبانی نظری و پیشینه تحقیق به منظورآشنایی با عوامل موثربر پیاده سازی مدیریت دانش در سازمانها و شرکتها پرداخته است.

ب-میدانی: دراین روش جهت جمع آوری اطلاعات ازپرسشنامه استفاده می گردد ،زیرا جمع آوری داده ها واطلاعات رادرتحقیقاتی که حجم نمونه زیاد می باشد و نیازمند مراجعه به افراد می باشد، راممکن و آسان می سازد.
پرسشنامه دارای دو بخش می باشد:
الف- اطلاعات مربوط به پاسخ دهندگان
ب-سوالات مربوط به آزمون فرضیه ها که شامل64 سوال می باشد.

3-4-جامعه و نمونه آماری پژوهش و چگونگی نمونه گیری
جامعه آماري مورد مطالعه در این تحقیق عبارت است از كارشناسان، كارشناسان ارشد و مدیران ارشد شرکت دریا گستر کیش كه تعداد آنها 300 نفر مي باشد.
به علت عدم امکان دسترسی به همه مدیران و کارشناسان و زمان بر و هزینه بر بودن، جهت جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از نمونه گیری به روش تصادفی ساده استفاده شده است، که بر این اساس تعداد نمونه ما برابر 73 است. لذا تعداد 100 پرسشنامه توزيع گرديد كه 84 پرسشنامه عودت داده شد.
برای تعیین حجم نمونه از فرمول زیر استفاده شده است:

فرمول 1
که در آن :
=N حجم جامعه آماری
=n حجم نمونه
=Z مقدار بحرانی متغیر نرمال استاندارد Z در جدول با توجه به سطح اطمینان در نظر گرفته شده
ضریب اطمینان=95%
=P نسبت موفقیت در جامعه آماری =0.5
=α میزان خطا=0.05
=ε خطای قابل اغماض =0.1

به دلیل نامعلوم بودن P جامعه، مقدار آن P= 0.5 فرض شده است. این شیوه باعث می شود که حجم نمونه به حد کافی بزرگ و نتایج حاصل از آن از قابلیت اعتمادبیشتری برخوردار باشد( آذر و مومنی،1380). لذا با فرض سطح خطای قابل اغماض 0.1 و اطلاعات زیر حجم نمونه برابر است با:
Z (0.025) =1.96 , α/2=0.025 , N=300 , α=0.05 , 1-α=0.95 , n=73
3-5- بخشهای مختلف پرسشنامه
هدف اصلی این تحقیق بررسی میزان استعداد شرکت دریاگسترکیش برای پیاده سازی مدیریت دانش و بررسی فرضیات ذکر شده در فصل اول است و بدین منظور یک پرسشنامه بر اساس مطالب و سوابق تحقیق در فصل دوم تهیه شد.
پرسشنامه تحقیق شامل 64 بخش می باشد.
جدول3-1-بخشهای پرسشنامه
الف) تکنولوژی با 8 پرسش در مورد:
1- وجود زير ساخت كامل فن آوري اطلاعات
2- قابليت فن آوري اطلاعات
3- تناسب سيستم اطلاعاتي با تسهيم دانش
4- دسترسي مديران به پايگاه هاي اطلاعات
5- وجود شبكه داخلي و خارجی (اینترانت و اکسترانت)براي به اشتراک گذاشتن اطلاعات و دانش
6- وجود بسترها و شبکه های ارتباطی لازم برای تبادل دانش و اطلاعات فراملی با سایر سازمانها
7- وجود بسترها و شبکه های ارتباطی لازم برای تبادل دانش و اطلاعات با سایر سازمانهای داخلی
8- وجود بستر و شبکه های ارتباطی لازم برای تبادل دانش و اطلاعات درون سازمانی
ب) حمایت مدیران ارشد با 15 پرسش در مورد:
1- آگاهی مدیران ارشد از اهميت و جایگاه مديريت دانش
2- بها دادن به دانش و صاحبان دانش از سوی مدیران ارشد سازمان
3- اختصاص هزینه و فرصت لازم از سوی مدیران ارشد برای کارکنان جهت یادگیری
4- مدیران ارشد

پایان نامه
Previous Entries امام خمینی، نیروی انسانی، تجارت بین الملل Next Entries مدیریت دانش، دانش پژوه، انعطاف پذیری