تمایل به پرداخت، پیش آزمون، قابلیت اعتماد

دانلود پایان نامه ارشد

نداشته باشد. بنابراین در این روش به جای استخراج منحنی تقاضا برای کالا از پاسخ‌دهندگان معمولاً خواسته می‌شود که سطوح مختلف کالا را قیمت‌گذاری کنند و جواب‌هایی که پاسخ‌دهندگان برای تمایل پرداخت‌شان برای کالا یا خدمت می‌دهند باید آزمایش سؤالاتی درباره ویژگی‌های پاسخ‌دهندگان (برای مثال سن، درآمد، و غیره) و رجحانات آنها که مربوط به کالا و خدمت مورد سؤال است گنجانیده می‌شود و داده‌های سؤالات برای برآورد معادله رگرسیون تابع قیمت استفاده می‌شوند (پارسا، 1390).
2-7-3-2- روش‌های جمع‌آوری داده‌ها
جمعآوری داده‌های مورد نیاز روش CVM معمولاً از سه طریق صورت می‌گیرد:
1- مصاحبه حضوری
2- مصاحبه تلفنی
3- مکاتبه‌ای(نامه و پست)
میشل و کارسون20 توصیه کردند که محققین در روش‌هایی چون CVM که مبتنی بر نظرات مردم می‌باشد، باید تلاش نمایند که نظرات اکثر افکار عمومی در مطالعه استفاده شود. در واقع از پیش‌نیازهای هر مطالعه CVM انتخاب ابزار مناسب جمع‌آوری داده‌ها می‌باشد. به عنوان مثال اگر موضوع مورد سؤال احتیاج به توضیح داشته باشد مصاحبه تلفنی و یا نامه مناسب نخواهد بود. در این موارد مصاحبه حضوری تکنیک ایده‌ال جمع‌آور‌ی داده‌ها است (پارسا، 1390).
2-7-3-3- تکنیک‌های سؤال CVM
سؤال اصلی که برای استخراج تمایل به پرداخت و یا حداقل تمایل به دریافت مطرح می‌شود با تکنیک‌های مختلفی قابل طرح است. مهمترین این تکنیک‌ها در ادامه معرفی می‌شود.
‌1) ‌تکنیک سؤال باز (OP)21 : این تکنیک ساده‌ترین روشی است که می‌توان برای تمایل به پرداخت و یا حداقل تمایل به دریافت فرد از آن استفاده کرد. تحلیل داده‌های حاصل از این روش بسیار ساده بوده و شامل استخراج میانگین و میانه تمایل به پرداخت‌ها و یا دریافت‌های بدست آمده و تعیین آنها بوسیله تخمین یک مدل رگرسیون به روش حداقل مربعات معمولی22 می‌باشد. کاربرد زیاد این روش به دلیل ساده‌تر بودن اجرا و تجزیه و تحلیل آن است. با این حال این تکنیک از جنبه‌ی زیادی مورد انتقاد قرار گرفته که مهمترین آنها سادگی و غیربازاری بودن روش می‌باشد.
2)روش بازی پیشنهاد (BG)23 : روش قیمت پیشنهادی تکراری یا بازی قیمت دهی سال‌های متوالی است که در مطالعات تعیین ارزش کالاهای غیربازاری استفاده می‌شود. در این روش فرد پاسخ‌دهنده ابتدا در مقابل قیمت مشخصی قرار می‌گیرد که یا آن‌را می‌پذیرد و یا آن‌را رد می‌کند. اگر رد کرد آخرین مبلغ پذیرفته شده ملاك قرار می‌گیرد و اگر بپذیرد قیمت بالاتری به او پیشنهاد می‌شود، اگر مورد قبول واقع شد باز قیمت بالاتر و این فرایند تا توقف پاسخ‌دهنده ادامه می‌یابد. مزیت این تکنیک آن است که با واقعیت بازار مشابهت بیشتری دارد. همچنین این روش خیلی شبیه انتخابات یا رأی‌دهی است. هر چند این تکنیک دارای اشکالاتی است اما بسیاری از محققان آن ‌را بر سایر تکنیک‌ها ترجیح می‌دهند. از جمله این که محقق ممکن است قیمت اولیه پیشنهادی را به عنوان قیمت بازار تلقی کرده و قیمتهای بعدی را نسبت به آن بسنجد و این به نوبه خود مقدار واقعی حداکثر تمایل به پرداخت فرد را تحت تأثیر قرار می‌دهد. حداکثر تمایل به پرداخت فرد را تحت تأثیر قرار می‌دهد. مشکل دیگر زمانی پیش می‌آید که بین قیمت پیشنهادی اولیه و قیمت نهایی که فرد تمایل به پرداخت آنرا دارد فاصله زیادی وجود داشته باشد و فرد مصاحبه شونده تا رسیدن به قیمت نهایی خسته شود.
3) تکنیک کارت پرداخت (PC)24: هدف اصلی این روش از بین بردن مشکلات روش قیمت پیشنهادی تکراری بود. در این تکنیک به فرد پاسخگو کارت‌های زیادی نشان داده می‌شود که قیمت‌های پیشنهادی برروی آن نوشته شده است و از او خواسته می‌شود کارتی را که قیمتش برابر با تمایل به پرداختش است انتخاب نماید. قیمت‌های پیشنهادی معمولاً از رقم صفر شروع می‌شود و با فواصل یکسان تا مبلغ معینی ادامه دارد. این تکنیک علیرقم آنکه خطای نقطه شروع را از بین می‌برد اما خطاهای جدیدی را اضافه می‌نماید، از جمله اینکه انتخاب از بین مقادی رارائه شده ممکن است انتخاب فرد راتحت تأثیر قرار دهد.
4) تکنیک انتخاب دوتایی (DC)25 : در این تکنیک از فرد خواسته می‌شود تا به قیمتی که از میان قیمت‌ها بطور تصادفی انتخاب شده است پاسخ بله یا خیر بدهد. آنگاه مجموعه پاسخ‌های بله و خیر رسیده برای بدست آوردن حداکثر تمایل به پرداخت استفاده می‌شود. این تکنیک همانند روش قیمت‌های پیشنهادی تکراری شباهت زیادی با بازار دارد. به این دلیل که در بازار قیمت‌هایی وجود دارد که افراد یا آنرا می‌پذیرند یا رد می‌کنند. مزیت این روش آن است که بر خلاف روش‌های قبل فرد پاسخگو در یک فرایند طولانی قرار نمی‌گیرد و برای نمونه‌های با حجم بالا می‌تواند کم هزینه‌تر باشد. در مقابل این مزیت تکنیک انتخاب دوتایی به سادگی روش‌های قبلی قابل تجزیه و تحلیل نمی‌باشد (پارسا، 1390).
5) تکنیک باز- بسته (OC)26 : در مطالعات امروزی برای اندازه‌گيری تمايل به پرداخت افراد برای يك كالاي مشخص، اغلب طراحان روش CVM به جای استفاده از پرسشنامه انتهای باز27 كه در آن از فرد خواسته می‌شود حداكثر تمايل به پرداخت خود را ابراز دارد، از شكل انتهای بسته28 استفاده می‌كنند، به‌گونه‌ای كه از آنان خواسته می‌شود از بين رقمهای پيشنهادی، يك رقم را به عنوان WTP خود انتخاب كنند. روش انتهای بسته اولين بار توسط بیشوب و هبرلین29 در سال 1979 به صورتی كه امروز از آن تحت عنوان يك‌بعدی30 ياد می‌شود، معرفی شد. در اين روش هر فرد در مصاحبه با يك مقدار قيمتی مواجه می‌شود كه می‌تواند آن‌را رد يا قبول كند و اين ارقام گوناگون بين افراد ارائه می‌شود. سپس روش ديگری توسط هانمان، لومیس و کانینن31 در سال 1991 مطرح شد (كه از آن تحت عنوان HLK نيز ياد می‌شود) كه به عنوان روش انتخاب دوگانه32 معروف است. در اين روش فرد ابتدا با يك قيمت پيشنهادی مواجه شده ولی در ادامه پاسخ به سؤال اول، باسؤال دوم و پيشنهاد ديگری مواجه می‌شود كه بايد نظر خود را در خصوص سؤال تعقيبی نيز بيان كند. اين كه پيشنهاد دوم چه باشد بستگی به جواب سئوال اول دارد، اگر به سئوال اول جواب منفی داده شده باشد، مقدار كمتر پيشنهاد شده و اگر مثبت باشد، مقدار بيشتر ارائه می‌گردد. HLK از نظر تحليلی نشان دادند كه به دليل بدست آوردن اطلاعات اضافی در روش دوبعدی، كارايی بيشتری نسبت به روش يك بعدی به دست می‌آيد. در اين پژوهش نيز برای اندازه‌گيری تمايل به پرداخت بازديدكنندگان در ارزيابی مشروط از پرسشنامه انتخاب دوگانه دوبعدی ((DDC استفاد هشده است(احمدیان و همکاران، 1389).
2-7-3-4- نحوه تدوین مبالغ پیشنهادی
از بین روش‌های مختلف استخراج در ارزش‌گذاری مشروط، روش انتخاب دوتایی (DC) 33 مورد توجه ویژه‌ای واقع شده است. در این روش، از پاسخ‌دهندگان خواسته می‌شود که تمایل خود را برای پرداخت مبالغ پیشنهادی با “بلی” یا “خیر” گفتن ابراز نمایند. در کل دو نوع روش انتخاب دوتایی وجود دارد: انتخاب دوتایی یک بعدی (SBDC)34 و انتخاب دوتایی دو بعدی (DBDC)35. در روش SBDC به هر پاسخ‌دهنده فقط یک مبلغ پیشنهاد و از او خواسته می‌شود تا آن را به عنوان مبلغ تمایل به پرداخت قبول یا رد نماید. اما در روش DBDC به پاسخ‌دهنده مبلغ اولیه‌ای پیشنهاد می‌شود که در صورت پذیرش این مبلغ، دو برابر آن را به عنوان مبلغ دوم پیشنهاد می‌کنند، در غیر این صورت، نصف مبلغ پیشنهاد اول به عنوان مبلغ پیشنهادی دوم ارائه می‌شود (مولائی، 1391). روش طراحی مبلغ پیشنهادی به این صورت بوده است که پس از انجام پیش آزمون، مبلغ میانه36 پیش آزمون به عنوان مبلغ پیشنهاد اول در نظر گرفته شده و چنانچه پذیرفته می‌شد، مبلغ پیشنهاد دوم که دو برابر آن بوده، پیشنهاد می‌شد، در غیر این صورت نصف مبلغ اول به عنوان پیشنهاد دوم مطرح می‌گردید. البته این طراحی کاملی از روش DBDC نمی‌تواند باشد زیرا که مبلغ پیشنهاد اول هیچ توزیع آماری ندارد (چون به همه‌ی پاسخ‌دهندگان فقط یک مبلغ پیشنهاد می‌شود که برابر با میانه تمایل به پرداخت بیان شده در پیش‌آزمون می‌باشد). اما به دلیل مزایایی که روش SBDC دارد، این روش به DBDC ترجیح داده می‌شود.
2-7-3-5-تشکیل بازار فرضی
در روش CVM ابتدا باید یک پرسشنامه طراحی شود. در ساخت و چهارچوب یکCVM مناسب بایدتمهیداتی را در نظر گرفت .
1)یک بخش معرفی و تشریح یکه به مفهوم عمومی برای اتخاذ تصمیم کمک کند .
2) تشریح کامل و جامعی از خدمت یا منافعی که به پاسخ دهنده ارایه می‌شود .
3)ایجاد یک محیطی سازماندهی شده.
4)ارایه یک روش مناسب برای پیشنهاد قیمت یا تمایل به پرداخت.
محیط سازماندهی شده یک بازار فرضی است که در این بازار فرضی کالای قیمت‌گذاری می‌شود تا مصاحبه شونده این احساس را داشته باشد که می‌تواند کالای را خریداری نماید(مریدی و همکاران، 1388). به عبارت دیگر برای یک موهبت که هیچ وجه ارتباطی در بازارهای عادی و ضمنی نمی‌توانیم بیابیم به کمک یک پرسش‌نامه بازار فرضی ایجاد می‌نماییم و میزان تمایل به پرداخت جامعه را تعیین می‌نماییم.
2-7-3-6- مراحل انجام روش ارزش‌گذاری مشروط
استفاده از روش CVM مستلزم بكارگيری تمهيداتی است كه خلاصه‌ی آن به شرح زير است:
الف) آگاهی ‌دادن به مصاحبه‌‌شونـدگان درخصوص موضـوع مـورد بررسـی
ب) ايجاد بازار فرضی: مهمترين مرحله در روش CVM ايجاد يك بازار فرضی برای كالای است، تا مصاحبه ‌شونده اين احساس را داشته باشد كه می‌تواند كالای را خريداری كند.
ج) تعيين نوع پرداخت: پس از آنكه شخص در بازار فرضی قرارگرفت بايد يك روش معقول و مناسب برای پاسخگو جهت پرداخت پول مشخص و بيان شود.
د) بدست آوردن پيشنهاد قيمت: در اين قسمت از افراد خواسته می‌شود تا حداكثر WTP خود را درخصوص كالاها و خدمات غيربازاری ارائه شده، بيان كنند.
ه) تخمين ميانگين مقدارWTP
و) بررسی عوامل مؤثر بر پذيرش پيشنهاد و ميزان WTP
ز) جمع داده‌ها37: جمع‌داده‌ها به فرآيندهايی اطلاق می‌شود كه بوسيله آن ميانگين پيشنهاد قيمت، به رقم ارزشگذاری كل جمعيت تبديل شود. اين رقم بايد شامل تمام مؤلفه‌هايی باشد كه مربوط به موضوع است.
2-7-3-7- اعتبار و قابلیت اعتماد بررسی‌های ارزش‌گذاری مشروط
خلاصه بررسی‌های CVM توسط نويسندگان مختلف آشكار می‌كند كه انتقاد اصلی نتايج CVM، بطور عمده حول دو جنبه يعنی؛ الف) اعتبار38 و ب) قابليت اعتماد39 می‌باشد. بطور ساده‌تر، اعتبار به “درستی40” و قابليت اعتماد به “سازگاری و قابليت چاپ41” نتايج CVM اشاره دارد. بعبارت ديگر، اعتبار به ساختار تئوريكی كه روش CVM بر اساس آن WTP افراد را برای بيان ارزش اقتصادی ارزيابی می‌كند، اشاره دارد.
اعتبار به سه نوع الف) اعتبار محتوی42، ب) اعتبار معيار43، و ج) اعتبار ساختار44 تقسيم می‌شود. اعتبار محتوی در يك آزمايش ساده CVM، به توانايی ابزاری كه در سناريو برای اندازه‌گيری ارزش بوسيله يك روش مناسب اشاره می‌كند. اعتبار معيار روش CVM، ممكن است در اصطلاح بوسيله يك مقياس مانند “قيمت بازاری” همان كالا تعيين شود. اعتبار ساختار به دو شكل الف) اعتبار همگرائی45، و ب) اعتبار تئوريكی46 می‌باشد. اعتبار همگرائی به تطابق بين دو معيار يكسان ساختار تئوريكیاشاره دارد.
اگر نتايج CVM با اصول اساسی تئوری اقتصاد مطابق باشد اين نتايج می‌تواند بطور تئوری معتبرباشد. بعبارت ديگر، اعتبار تئوريكی متضمن ارزيابی مقادير WTP روش CVM بوسيله رگرسيون WTP در مقابل متغيرهای اقتصادی استاندارد است. از طرف ديگر، قابليت اعتماد به دامنه واريانس مقادير WTP در نتيجه منابع تصادفی اشاره می‌كند. برای بررسی اعتبار و قابليت اعتماد نياز به بررسی انحراف‌ها و خطاهای مختلف در روش CVMو تأثير آنها بر نتايج CVM می‌باشد. منظور از ‹‹ انحراف ››، يك تخمين يا برآورد غيرواقعی بيشتر يا كمتر از اندازه WTP يا WTA است. در ادامه، انحرافات موجود در مطالعه CVM و روش‌های مقابله با آنها ارائه می‌شود (ونکاتاچالام47، 2004).
2-7-3-7-1- اثر حوزه‌ای مكانی يا اثر القائی
يكی از منابع اصلی خطا در روش CVM، اثر حوزه‌ای مكانی48 يا

پایان نامه
Previous Entries تمایل به پرداخت، عرضه و تقاضا، محیط زیست Next Entries اجرای برنامه